KONGRES590 musi zmienić kierunek z PRO-KORPORACYJNEGO na PRO-POLSKI!

POLSKA i Polacy potrzebują PILNIE opracowania NARODOWEJ doktryny gospodarczej. Stosowana obecnie w Polsce KORPORACYJNA doktryna gospodarcza nie służy tubylcom, którzy w jej wyniku klepią biedę i po godne życie muszą wyjeżdżać z kraju. Zamiast dać godne płace Polakom, sprowadza się do Polski w interesie korporacji hordy imigrantów wbrew woli społeczeństwa Polskiego.  KONGRES590 musi PILNIE zmienić narrację i zacząć służyć interesom rdzennych Polaków a nie interesom korporacji i klik! Naród Polski wkrótce opomni się o swoje prawa , a wtedy kolejne edycje KONGRESU590 mogą stanąć pod znakiem zapytania. Bo po co Polacy mają opłacać instytucje i inicjatywy które im nie służą?  Kwota wolna od podatku ma być 12 * 2,5 * płaca minimalna w gospodarce czyli 80tys.zł przy ZUSie 0zł dla indywidualnej działalności gospodarczej. Państwo ma rekompensować społeczeństwu spadek wartości nabywczej pieniędzy (agregatu monetarnego M3) powstałego na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.  Trzeba PILNIE wprowadzić nową strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym. Instrumenty polityki pieniężnej mają być oparte na ilościowej teorii pieniądza i określone przy pomocy matema­tycznych formuł emisyjnych. Narodowy Bank Polski ma odzyskać zagwarantowaną mu prerogatywę w art 227 p.1 Konstytucji i staje się wyłącznym emitentem pieniądza suwerennego. Trzeba pilnie dokonać poprawki do Konstytucji i usunąć art.220 par.2 który mówi: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrycia deficytu budżetowgo przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa” oraz wprowadzić artykuł zabezpieczający polskie złoża naturalne i polskie ziemie przed przejęciem ich przez OBCYCH i zagraniczne korporacje! Organizatorom Życzę owocnych przemyśleń i rozsądnych działań. W suwerennej Polsce WSZYSCY działający na szkodę Narodu Polskiego zostaną rozliczeni!

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią a pomysły na zmiany w Polskiej Gospodarce zaczerpnęłam częściowo z opracowań KOREUSA. http://www.koreus.pl

Annunci

SKANDAL! ZUSowskie zbrodnie na Narodzie Polskim to LUDOBÓJSTWO! PRAWDA MUSI ZOSTAĆ UJAWNIONA!

Poniżej nadesłany wstrząsający tekst oparty na faktach autentycznych Pana Krzysztofa Kornatowicza z jego własnego doświadczenia. Rozsyłajcie, promujcie i publikujcie gdzie się da!

Krzysztof Kornatowicz Gdańsk 05.11.18

80-529 Gdańsk

Ul Szklana Huta 6a/4

Sygn. akt VII U 3167/18/ T-C

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W odpowiedzi na zobowiązanie mnie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyżej ocechowanej sprawie, do „ złożenia ostatecznego stanowiska w tej sprawie ” podaje, co następuje ;

  1. Konstytucja Polski z 1997 roku, na jakiej zapisy powołują się sądy w Polsce i Zakład mnie skarżący, jest nielegalna, ponieważ jest niereprezentatywna, albowiem do jej przyjęcia wymagana była ponad 50 proc. frekwencja . Tymczasem frekwencja wyniosła zaledwie 42,86 proc.

Za ten stan rzeczy ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim sądy, które ją usankcjonowały prawem . I za tą zbrodnię ci sędziowie powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, zostać pozbawieni sprawowania służby Polsce, oraz ponieść stosowne konsekwencje . Tymczasem brylują oni na salonach, wyniesieni na piedestał szacunku, co każe sądzić, że mamy do czynienia z państwem kryminalnym .

Poza nimi, winą za stosowanie w państwie bezprawnej konstytucji Kwaśniewskiego, podstępem i siłą władzy narzuconej Polakom, obwinić należy wszystkie sądy, które nielegalną konstytucją Kwaśniewskiego się posługują .

Jak naród odbierze przestępcom politycznym i sądowym władzę, ukarze winnych, pozbawiając ich przywilejów, majątków, emerytur i osadzając ich w wiezieniu ! Oczywiście – władze są pewne, że do końca świata żadna siła ich zbrodni nie rozliczy . ZOBACZYMY .

  1. Nawet stosując prawa zapisane w nielegalnej, ale usankcjonowanej prawem przez służby sądowe, konstytucji Kwaśniewskiego, należy ważyć moje rzekome wykroczenie, które polega przecież na tym, że nie chcę się podporządkować terroryzmowi nielegalnych władz i ich nielegalnych praw,

łamiących SPRAWIEDLIWOŚĆ

DALEJ – w artykule 2 konstytucji Kwaśniewskiego zapisano ;

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

Czy sprawiedliwym jest, że jedni mikroprzedsiębiorcy, tak jak ja pracujący w ziemi ( ja w glinie, a wiec w ziemi ) – rolnicy, płacą około 90 zł miesięcznie za dostęp do świadczeń medycznych, oraz prawa do głodowej emerytury, a mnie państwo, za pomocą swojego narzędzia, zwanego „Zakładem” traktuje po macoszemu i za to samo świadczenie wymusza na mnie 15-sto krotnie wyższe składki, stawiając do pomocy wykręcania mi rąk przez Zakład państwowe ( bo Bronia państwa, nie sprawiedliwości ) sądy, aby skutecznie mnie niewolić !

Czy ja jestem gorszym obywatelem, pozbawionym osłony prawnej, wynikającej z zapisów nielegalnej, ale usankcjonowanej prawem, konstytucji Kwaśniewskiego, że przymusza się mnie do płacenia haraczu zwanego przez ten Zakład „składką na ubezpieczenie społeczne” w wysokości 1240 zł miesięcznie, nawet, jak w kieszeni mam tylko grzebień –

BEZ WZGLĘDU NA STAN MOICH DOCHODÓW ?!

PRZECIEŻ TO SĄ OZNAKI CZYSTEGO NIEWOLNICTWA, ORAZ NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ . A OD CZEGO SĄ WŁADZE, A W NICH SŁUŻBA SĄDOWNICZA, JAK NIE OD STRAŻY SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ ?!

PRZECIEŻ JAK BYK STOI W PIŚMIE „ZAKŁADU” POPEŁNIONYM DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU DNIA 20-go WRZEŚNIA 2018 ROKU W TREŚCI UZASADNIENIA HARACZU SKŁADKOWEGO CYTUJĘ;

PAN KRZYSZTOF KORNATOWICZ PROWADZI POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ”

CO ZATEM PRZEMYCA ÓW ZUCHWAŁY „ZAKŁAD” DO WIADOMOŚCI STOJĄCEGO NA STRAŻY SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU ?! ANO, ŻE DZIAŁALNOŚCI W POLSCE SĄ DZIELONE NA UPRZYWILEJOWANE ( ROLNICZE) I POZOSTAŁE . JAK SIĘ MA TO DO SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, NA KTÓREJ STRAŻY STAĆ MAJĄ SŁUŻĄCY NARODOWI POLSKIEMU DO SPRAWOWANIA PIECZY NAD MORALNOŚCIĄ, SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, UCZCIWOŚCIĄ, RÓWNOŚCIĄ ?! DLACZEGO TEGO FAKTU SĄD NIE WYKORZYSTAŁ ?!

Dalej, w tym samym piśmie, w uzasadnieniu „Zakład” wylicza sobie, ile niewolnik Kornatowicz winien jest właścicielom Polski . Łącznie wyszło im, że 245 101.71zł, co zsumowane z haraczem naliczonym do dnia dzisiejszego wynosi łącznie astronomiczną dla mnie kwotę 253 781.71 zł, DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE, SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH ( i to bez odsetek ) !!!!!

A przecież na niewolniku Kornatowiczu spoczywają i inne państwowe haracze podatkowe, w wysokości nie mniejszej .

Wszystko byłby lege artis gdyby nie to, że bidak Kornatowicz w tym czasie nie odłożył ani złotówki, bo to, co zarobił wydał na skromny „chleb”, na skromne życie . Nie konsumował ośmiorniczek w restauracji Sowa i Przyjaciele, z rachunkiem na dwie osoby w wysokości 1660 zł ( na koszt obywateli, Kornatowiczów ), nie miał na wycieczki zagraniczne, ani krajowe, nie sponsorował dziwek, nie kupił sobie nowiutkiego Merca – nic, żył skromnie zatroskany, skąd zebrać pieniądze na używane dobre opony na zimę, bo przemierza zawodowo cały kraj i boi się o bezpieczeństwo nie tylko swoje .

W tym skromnym chlebie Kornatowicza, znajdują się przecież też podatki . Tak też przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz niewolnik Kornatowicz tankuje paliwo, w którym jest aż 70 % podatków, kupując chleb zmuszony jest bulić 55 % podatków, kupując kiełbasę ( a niewolnik Kornatowicz jest świniojadem) również buli 50 % podatków w niej zawartych, CZYLI NIE DA SIĘ NIEWOLNIKOM NIE PŁACIĆ PODATKÓW .

Zsumowując wszystkie te daniny razem – haracz ZUS-owski, haracz skarbowy, haracz niemożliwy do uniknięcia- chlebny, daje to łączną wysokość haraczy oscylującą w kwocie około

900 tyś. złotych przez 18 lat na jednego niewolnika ! Tyle chcą właściciele Polski od jednego konusowatego przedsiębiorcy, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY MAJĄ ONI NA CHLEB DLA SWOICH RODZIN !!!

I to jest właśnie dowód na usankcjonowane prawem niewolnictwo w Polsce, w XXI wieku .

To jest dowód na to, że aparat państwa polskiego nacechowany jest niemoralnością, brakiem etyki, brakiem empatii, złą wolą, brakiem rozsądku, bezczelnością, niesprawiedliwością, nieuczciwością i cały on kwalifikuje się do utylizacji !

To jest jeden z dowodów zbrodni niewolnictwa na narodzie polskim, a za zbrodnię niewolnictwa przecież się siedzi – czyż nie ?

Jak zatem mam traktować łobuzów, wyzyskiwaczy, łamiących art. 2 Konstytucji Polski ?! Gdzie jest ta sprawiedliwość ?! Może w tym, że ja nie mam prawa do progu podatkowego ( tak jest przy ryczałcie), a łobuzy w krawatach, siedzący w ciepełku, zagwarantowali sobie ponad 30 tyś próg podatkowy, oraz 50-cio tysięczny dodatek paliwowy, nawet jak nie posiadają samochodu – czy to jest ta sprawiedliwość ?!

Przecież ci, którzy narzucili zniewolonym Polakom prawa, nawet sami nie są w stanie ich przestrzegać i łamią swoje własne postanowienia !

  1. Posługując się dalej konstytucją Kwaśniewskiego i uznając za legalny jej art. 8, w którym się stwierdza, że zapisano w niej najwyższe prawa w Polsce, zwanej w niej „Rzeczpospolitą Polską”, to zgodnie z jej zapisem w art. 20

JA MAM PRAWO DO WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ !

Czy wymuszanie na mnie haraczu 1240 zł/ miesiąc ( i to co roku windowane w grę o kolejne setki złotych ), haraczu wymuszanego bez względu na moje, na narodu polskiego ( bo obcym przyzwala się na obchodzenie danin ) dochody, wyliczonego przez Zakład, za prawo do prowadzenia działalności gospodarczej łamie, czy nie łamie art., 20 Konstytucji Polski ?!

OCZYWIŚCIE, ŻE ŁAMIE NIE TYLKO KONSTYTUCJĘ, ALE TAKIE DANINY SĄ NIEMORALNE, NIEETYCZNE, ZBRODNICZE I WINY BYĆ NATYCHMIAST, ALBO JESZCZE SZYBCIEJ ZNIESIONE, A CI, KTÓRZY JE WPROWADZILI, ZA OGROM ZBRODNI NIMI SPOWODOWANY WINNI BYĆ ZUTYLIZOWANI, A ICH NIEGODNE SZCZĄTKI WRZUCONE DO SZAMBA !

Czy sądy w Polsce nie zważające na niemoralność tych danin, wymuszające te haracze w imieniu narodu, któremu przecież to niewolnictwo ewidentnie nie służy, bo niewolnictwo nigdy nie służy niewolnikom, czy takie sądy popełniają zbrodnię, nie przeciwdziałając tej zbrodni ?

  1. W artykule 32 szemranej konstytucji Kwaśniewskiego zapisano;

Punkt 1 – Wszyscy są wobec prawa równi . Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne .

Punkt 2 – Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn

Czy to, że sędziowie, jako nadzwyczajna kasta, co już samo w sobie jest zabronione, są zwolnieni z opłacania haraczu ZUS-owskiego spełnia art. 32 i art. 2 konstytucji, którą stosują sądy w Polsce ?

Gdzie tu jest sprawiedliwość, równość wobec prawa, skoro ja mam inne prawa niż rolnik, niż sędziowie, niż kloszard, którego będą leczyć w publicznych szpitalach, a mikroprzedsiebiorcę zalegającego z opłatą haraczu dla Zakładu nie ?! Czy ja jestem w Polsce, zwanej Rzeczpospolitą Polską gorszy od KLOSZARDA, OD SĘDZIEGO, OD ROLNIKA ?! Gdzie tu sprawiedliwość przestrzegania prawa ?!

  1. W świetle art. 45 punkt 2 konstytucji Kwaśniewskiego, w świetle art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w świetle art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zapisanych na forum ONZ w grudniu 1948 roku, z której ekipa Kwaśniewskiego skopiowała słowo w słowo zapisane w niej prawa człowieka i wpisała je w ich konstytucję, okraszając je dla jej gwałcenia dopiskami „ zakres świadczeń określa ustawa”, które to ustawowe buble prawne, stojące w sprzeczności z zapisem ich konstytucji sami, bez woli narodu płodzili, oraz w świetle opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, reprezentowanego przez Sekretarza Stanu, pana Stanisława Chmielewskiego, z udzieloną odpowiedzią na interpelację poselską nr 23134, z 21 lipca 2011 r przyzwalającą na publiczne rejestrowanie przebiegu rozprawy, w świetle ustawy 357. KPK, wydanej w 2016 roku POWINIENEM BRAĆ CZYNNY UDZIAŁ W TYM POSTĘPOWNIU I JE REJESTROWAĆ KAMERĄ, ALBOWIEM SPRAWA TA MA POTĘŻNĄ WAGĘ SPOŁECZNĄ I NIEWIEDZA OBYWATELI O TOCZĄCEJ SIĘ TAK ISTOTNEJ DLA NARODOWEGO INTERESU SPRAWIE JEST KARYGODNA !
  1. Zakład ( ZUS) otrzymał na 20 stronach A 4 szczegółowo udokumentowaną zbrodnię rabunku Polaków, którą udowodniłem temu Zakładowi . Rozumiem, że Sąd Okręgowy w Gdańsku otrzymał ten niezwykły dokument i wie, jakie tam zawarłem argumenty dowodzące zbrodnię wyzysku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a mimo tego wzywa mnie do płodzenia kolejnych wywodów ujawniających zbrodnię przeciwko ludzkości, łamanie praw najwyższych, sprawiedliwości społecznej, wyzysku, niewolnictwa , W WYNIKU KTÓREJ DZIESIĄTKI TYSIĘCY POLAKÓW TARGNĘŁO SIĘ Z POWODÓW EKONOMICZNYCH, ICH OKRADZENIA Z PIENIĘDZY, NA SWOJE ŻYCIE .

Mam jednak wątpliwości, nie widząc ani ze strony Zakładu, ani Sądu odniesienia, wyjaśnienia, rozwiania tych oskarżeń . Czy Sąd Okręgowy w Gdańsku istotnie jest w posiadaniu tego materiału ? Czy może Zakład ukrył przed Sądem ten dokument, ukrywając swoją zbrodnię ? Proszę zatem mnie poinformować, czy Sąd dysponuje tym materiałem, niezbędnym do badania stawianych mi zarzutów ? Jeśli bowiem Zakład nie dostarczył go Sądowi, to zataił bardzo ważne informacje .

______________________________________________________

Pouczanie mnie przepisami prawa, samemu łamiąc prawo, jest zwykłą hipokryzją . Jak zatem mam na takie zakłamanie reagować ?

Obowiązkiem każdej instytucji państwowej, w tym w szczególności stróżów prawa, jest natychmiastowe powiadomienie o popełnieniu przestępstwa, i to przestępstwa na ogromną skalę, odpowiednich organów ścigania, o którym ja Wasze instytucje powiadomiłem. Czy Zakład i Sąd Okręgowy w Gdańsku powiadomili o podanym przeze mnie na 20 kartach A4 precyzyjnie zobrazowanym przestępstwie na narodzie polskim ? Wydaje się, że nie .

________________________________________________________

Ani jednym słowem Zakład nie odniósł się do moich zarzutów ! ANI JEDNYM SŁOWEM !

Skoro robotnik może opłacać łączną składkę ZUS ( NFZ ) w wysokości 30% od dochodów, to sprawiedliwym jest, aby także i przedsiębiorca opłacał swoją składkę na tych samych zasadach, ponieważ każdy powinien mieć równe prawa . Tymczasem przedsiębiorcy płacą składkę ZUS-owska, ale nie od rzeczywistego dochodu, ale obligatoryjnie, z góry im narzuconą . A to oznacza, że płacili i płacą ją także wtedy, kiedy dochodu nie osiągają wcale. Ba – nawet wtedy, kiedy ponoszą ( często niezawinioną własnym działaniem ) stratę. To jest dowód na niemoralność wymuszania danin, które kwalifikować należy jako wymuszony haracz państwowy – czy Sąd to zauważy i będzie miał odwagę zbrodni się przeciwstawić ?

______________________________________________________

Zauważyć należy również pewien fakt – otóż konstytucja Kwaśniewskiego weszła w życie dnia 17.10.1997 roku, a już w 1998 roku wprowadzono szereg ustaw do rabowania obywateli, w tym znowelizowaną ustawę, zmieniającą zasady obliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą . Zatem z ogromnym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że po to właśnie było wprowadzenie nowej konstytucji, aby dopisać w jej treści wyższość ustaw, nad konstytucję i windować ustawami obciążenia fiskalne narodu polskiego, niszcząc narodowy plankton gospodarczy i szczeble drabiny awansu gospodarczego w tym awansie gospodarczym, od pucybuta do fabrykanta ( jednak nie obcym – im umożliwiono i nadal się umożliwia obchodzenie danin ) . Załatwiono „polaczków” daninami w tym para podatkiem, jakim stały się podstępnie zawyżone składki ZUS, podnoszone corocznie w oparciu o fałszywe dane gospodarcze ( omówiłem to szczegółowo w pierwszym piśmie do ZUS ), podatkiem VAT dla rękodzielników, którym i ja jestem, podnoszonym chronologicznie od 0% poprzez 3 % , 7 % , 8 % i skokowo, w 2014 roku na 23 % dobijając nas zupełnie, przy kompletnym milczeniu niemieckiej, udającą polską prasie . Tak też po 20 latach funkcjonowania tego haraczu, stał się on tak dotkliwy, tak szkodliwy, że władze PIS zdając sobie sprawę z narastającego oburzenia sporej części społeczeństwa tym rabunkiem, zmuszone były zareagować, ale nie po to, aby w sprawiedliwości pomóc biedakom – zdecydowały zmniejszyć go o połowę, ale tylko tym, którzy umierali z głodu . Jednak i to, co wprowadził rząd PiS też jest niemoralne, bo konstrukcja tych osłon chroni tylko nielicznych, gdzie tymczasem w dalszym ciągu większość zdychających z głodu zmuszana jest nadal do opłacania się państwu ! BANDA !!!

JEDNAK WYCIĄGAJĄC WNIOSKI Z RZĄDOWEGO UZASADNIENIA REDUKCJI MORDERCZYCH SKŁADEK ZUS DLA ZDYCHAJĄCYCH Z GŁODU – SKORO WŁADZE MIAŁY ŚWIADOMOŚĆ TEJ ZBRODNI TO NIC ZATEM NIE PRZESZKADZA, ABY W OPARCIU O TO GOTOWE, ZREDAGOWANE, OPUBLIKOWANE UZASADNIENIE UWOLNIĆ KAŻDEGO JEDNEGO KORNATOWICZA W KAŻDYM JEDNYM SĄDZIE Z WINY NIEUISZCZANIA NADMIERNYCH ZBRODNICZYCH HARACZY DLA PAŃSTWA, WYCISKANYCH ŁAPAMI ZUS ! CZY SĄD TO POJMUJE I ODWAŻY SIĘ WYKORZYSTAĆ ? To właśnie temu rabunkowi, oraz innym rabunkom, w tym rabunkowi eWUŚ, ograniczającym zakres gwarantowanych konstytucją praw do bezpłatnych świadczeń medycznych, wynikających z art. 68 Konstytucji Polski, odebranych „widzi mi się” wolą ustawodawcy podyktowana była potrzeba zmiany poprzedniej, tej z 1935 roku, konstytucji . Tak też, dla oszukania społeczeństwa, nowe składki po 1997 roku wyliczone były na dość niskim pułapie, aby się „żaba nie zorientowała, że jest gotowana”. W 1998 roku społeczeństwo polskie wciąż tkwiło w entuzjazmie wejścia w demokrację, po latach zniewolenia bolszewickiego i nie zauważyło, że nowy system wyzysku jest znacznie zuchwalszy, ale i bardziej finezyjny, niż za PRL-u .

W roku wprowadzenia „reform ustrojowych” związanych z wprowadzeniem nielegalnej, ale usankcjonowanej prawem młotkami sędziowskimi, konstytucji Kwaśniewskiego, handel – ten filar państwowości, wciąż należał do narodu, co pozwalało większości parających się działalnością gospodarczą uzyskiwać ze swojej działalności spore dochody, którymi niezauważalnie pokrywało się zobowiązania ZUS-owskie . Podatek VAT dla rękodzielników wynosił 0 % , dało się żyć i podstępu władzy nikt nie zauważył .

Zmieniło się to jednak, kiedy filar państwowości – handel władze oddały obcym nacjom, co przełożyło się automatycznie na znaczący spadek zysków tego planktonu gospodarczego, a coroczna „waloryzacja” w górę haraczu ZUS spowodowała, że stał się on uciążliwym, odczuwalnym obciążeniem już nie tylko dla słabszych, ale i tych nieco zamożniejszych firm .

To doprowadziło do dziesiątków tysięcy ukrywanych przed społeczeństwem samobójstw z przyczyn ekonomicznych, dlatego zasadnym jest używanie pod adresem zbrodniczej mafii politycznej konkretnych przymiotników .

Niemoralny, zbrodniczy charakter działalności ZUS widoczny jest najlepiej na przykładzie Anglii, gdzie składki ubezpieczenia społecznego stają się obowiązkowe po przekroczeniu określonej wysokości wynagrodzenia. Osoby o bardzo niskich dochodach nie maja obowiązku wpłacania składek ubezpieczenia społecznego w ogóle . Przecież to jest zrozumiałe dla każdego, tylko nie dla zdrajców Polski !

W ANTROPOLOGII ISTNIEJE UZNANIE , ŻE PIERWSZĄ REFLEKSJĄ, JAKA MUSIAŁA TOWARZYSZYĆ SPOTKANIU CZŁOWIEKA Z INNYM CZŁOWIEKIEM BYŁO PYTANIE – CZY ON CHCE MNIE ZABIĆ ?!

DZIŚ TAKIE PYTANIE POWINNI POSTAWIĆ SOBIE POLACY – CZY MOJE PAŃSTWO CHCE MI SŁUŻYĆ, CZY MNIE OSZUKAĆ, ZNIEWOLIĆ, OGRABIĆ, A MOŻE ZABIĆ ?

JEŚLI POLSKA RABUJE POLAKÓW, TO PIEPRZYĆ TAKI ŚWIAT !!!

OŚWIADCZAM, ŻE WCIĄŻ OFICJALNIE JESTEM WOLNYM CZŁOWIEKIEM . JEŚLI JESTEM CZYIMŚ NIEWOLNIKIEM, ŻĄDAM DOSTARCZENIA MI STOSOWNYCH DOKUMENTÓW TEN FAKT POTWIERDZAJACY .

JAKO WOLNY OBYWATEL, STOSUJĄCY SIĘ DO ZAPISÓW NAJWYŻSZEGO PRAWA KONSTYTUCYJNEGO JA DECYDUJĘ CO JEST, A CO NIE JEST DOBRE DLA MOJEGO ISTNIENIA, W ŚWIETLE ZAGWARANTOWANYCH MI PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH . JA DECYDUJĘ, CZY ZAPŁACENIE 250 TYŚ HARACZU ZUSOWSKIEGO JEST MOIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM, CZY MOJĄ ZGUBĄ !

WYMUSZANIA PRZEZ JAKIEŚ „ ZAKŁADY” OGROMNYCH HARACZY ZA SPEŁNIENIE KONSTYTUCYJNYCH PRAW OBYWATELSKICH JEST ZWYKŁYM ZUCHWAŁYM RABUNKIEM I PRZESTĘPSTWEM PAŃSTWOWYM !

LICZĘ, ŻE SĄD, JAKO ORGAN NIEZAWISŁY, AUTONOMICZNY NIE ULEGNIE, TAK JAK JA NIE ULEGAM, SILE TEJ PRZESTĘPCZEJ ORGANIZACJI I ARESZTUJE ŁOTRZYKÓW – PREMIERA, PREZYDENTA STOJĄCEGO NA STRAŻY KONSTYTUCJI, MINISTRÓW, PARLAMENTARZYSTÓW, NACZELNIKÓW IZB SKARBOWYCH, DYREKTORÓW „ZAKŁADÓW” , ROZLICZAJĄC OGROM ZBRODNI PRZEZ NICH POPEŁNIONY .

MOJA POSTAWA WYNIKA Z MOJEGO IMPERATYWU MORALNEGO, KTÓRY KAŻE MI – CZŁOWIEKOWI WIERZĄCEMU WIERZYĆ W COŚ WIĘCEJ, NIŻ KONSUMOWANIE I WYDALANIE, I BEZ WZGLĘDU NA KONSEKWENCJE, WALCZYĆ O PRAWA CZŁOWIEKA DO WOLNOŚCI EKONOMICZNEJ, ZAWARTEJ W GRANICACH PRAW NATURALNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ . TEN IMPERATYW MORALNY KAŻE MI WALCZYĆ NIE TYLKO O SIEBIE, ALE I O WSZYSTKICH RABOWANYCH PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, KTÓRZY NIE POTRAFIĄ ANI WYARTYKUŁOWAĆ SWOJEJ KRZYWDY, ANI ZAPROTESTOWAĆ, WYKAZUJĄC SIĘ ODWAGĄ CYWILNĄ W REAKCJI NA ZŁO I WYZYSK, RABUNEK EKONOMICZNY, DO CZEGO POWINNA ZOBOWIĄZYWAĆ WIARA KAŻDEGO, KTO UWAŻA SIĘ ZA CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO . DOŚĆ TEGO !!!

BIORĄC POD UWAGĘ, ŻE PO POLSCE KRĄŻĄ „CIĘŻARÓWKI Z PIACHEM” , ŻE GRASUJE SERYJNY SAMOBÓJCA, KTÓRY ZAWITAŁ DO ANDRZEJA LEPPERA, CHCĄC URATOWAĆ PRZED UTRATĄ TEN MATERIAŁ TYCZĄCY ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ W APARACIE PAŃSTWA, KTÓRY OD SZEREGU LAT ZNIEWALA EKONOMICZNIE I EKSPLOATUJE NARÓD POLSKI, PRZEZORNIE PRZEKAZUJĘ TĄ ODPOWIEDŹ POCZYNIONĄ DO SĄDU ZACNYM POLITYCZNYM LUDZIOM, ROZSIANYM PO CAŁEJ ZIEMI . NIE MÓGŁBYM SPOKOJNIE LEŻEĆ W GROBIE, GDYBY SERYJNY SAMOBÓJCA I MNIE DOPADŁ, I ŻE SZUJE, ZBRODNIARZE, MORDERCY, WŁAŚCICIELE POLSKI JEDNĄ WYWROTKĄ Z PIACHEM KOLEJNY RAZ UKRYLI ZBRODNIE LUDOBÓJSTWA, KTÓRĄ TU UJAWNIAM .

Znając postawę i nastawienie sądów powszechnych do narodu polskiego jestem pewny, że inteligencja Sądu doskonale pozwoli zrozumieć mu moje wyjaśnienia i Sąd zrobi jak zwykle, co sobie zechce . Jestem już dużym chłopcem i przerabiałem to już wiele razy .

Domagam się od Sądu sprawiedliwości, która góruje nad prawem ( patrz Formuła Radbrucha )

KRZYSZTOF KORNATOWICZ

ZAPROSZENIE do Grupy Inicjatywnej w celu przeprowadzenia przejęcia władzy w Polsce bezpośrednio przez Naród Polski na podstawie art.4 konstytucji z 1997r.!

Szanowni Państwo, których wpisałam poniżej jako zacne i wiarygodne osoby zapraszam Państwa do włączenia się w celu utworzenia Grupy Inicjatywnej do pokojowego i bezpiecznego przeprowadzenia przejęcia władzy w Polsce bezpośrednio przez Naród Polski na podstawie art.4 konstytucji z 1997r. Podaję kontakt do mnie:  Mój nr tel. 697357009 mail: teresagarland@fidespolska.pl

W tym celu wystosowałam już list otwarty do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z prośbą o udostępnienie mi bezpiecznego miejsca przy kurii krakowskiej gdzie mogłabym co poniedzialek od godziny 9.00 do 13.00 odbierać i rejestrować „Deklaracje Woli Polaka”. W deklaracji tej ci Polacy którzy ją podpiszą są zgodni co do tego, że obecne władze ich nie reprezentują, że tych władz nie uznają oraz deklarują że chcą żyć  zgodnie z własnym sumieniem czyli według zasad prawa naturalnego.

W liście do Arcybiskupa poinformowałam że po odpowiedź do kurii przyjdę w dniu 19 XI 2018r. o godzinie 9.00.  Jeśli kuria zezwoli na umiejscowienie tam punktu odbioru Deklaracji to inicjatywa wystartuje. Jeśli kuria nie zezwoli to znaczy że dla Polaków nie ma już żadnej nadziei. Jeśli odpowiedzi nie będzie to znaczy że Kościół raczej nam nie pomoże.

Do Grupy Inicjatywnej wejdą te osoby które identyfikują się z przekazem zawartym w „Deklaracji Woli Polaka” i które tę deklarację podpiszą. Wiem że na poniższej liście nie zamieściłam wszystkich zacnych, mądrych i zasłużonych dla Polski osób, ale zapraszam te wszystkie osoby po tym jak Grupa Inicjatywna się już zawiąże, bo wtedy będzie potrzeba bardzo dużo bardzo mądrych ludzi aby wspólnie wypracować scenariusz naprawy Państwa Polskiego oraz przygotować konkretne osoby do objęcia konkretnych stanowisk państwowych po przejęciu władzy. Tu przykład jak taka strategia mogłaby wyglądać: plik PNP z 2009 roku „PNP PROGRAM”: PNP PROGRAM – ALEKSANDER NOWAK

Tu plik do pobrania: „Deklaracja Woli Polaka” DEKLARACJA WOLI POLAKA

Tu pełna treść listu przesłana mailem w dniu 4 XI 2018r. do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: „List otwarty List otwarty do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie Deklaracji Woli Polaka” 2018 11 04 List otwarty do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie Deklaracji Woli Polaka

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/11/04/list-otwarty-do-arcybiskupa-marka-jedraszewskiego-w-sprawie-deklaracji-woli-polaka/

Lista proponowanych przeze mnie osób które zapraszam do Grupy Inicjatywnej:

Adamczyk Marek OKOPZN Korczarowski Piotr
Ancyparowicz Grażyna prof.dr hab. Kornatowicz Krzysztof
Bartkiewicz Prof. dr hab.ks. Kurek Ewa
Berkowicz Konrad Leśniak-Wojciechowska Maria
Bogacz-Rostworowska Izabela Łopacińska Barbara
Bortkiewicz Paweł ks. prof. dr hab. Łopata Jadwiga
Braun Grzegorz Majka Robert Sędzia Trybunału Stanu
Cichocki Tadeusz Malkowski Stanisław ks.
Czerniak Hubert Michalkiewicz Stanisław
Czuryło Grzegorz Międlar Jacek
Dal Jolanta Milowski Ryszard
Dąbrowski Walerian Nowak Aleksander
Dobrzyński Wojciech Olszański Wojciech Jabłonowski Aleksander
Drygas Zbigniew ks. Przybył Jan
Formicka Krystyna Rola Marcin
Gadowski Witold Sachajko Jarosław
Garland Teresa Słomka Adam
Górzyński Janusz Socha Justyna
Guz Tadeusz Prof. dr. Hab.ks. Starosielec Romuald
Janecki Andrzej Sykulski Leszek
Jaroszewska-Nowak Edyta Szczurko Krzysztof
Jaroszyński Piotr prof. dr. hab. Ścigaj Agnieszka
Jerzy Robert Nowak prof. Tajchman Jadwiga
Kamycki Józef Tytko Krzysztof
Karoń Krzysztof Wasserman Małgorzata
Kękuś Zbigniew Winnicki Robert
Korab-Karpowicz Wlodzimierz Julian prof. Zagórski Janusz
Srokowski Stanisław Zięba Jerzy

Teresa Garland, Powyższa propozycja jest moją osobistą propozycją działania

Apel popiera również Andrzej Jędrzejewski

List otwarty do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie Deklaracji Woli Polaka!

List otwarty do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie Deklaracji Woli Polaka!

Kuria Krakowska, dnia 4 XI 2018r.

Wasza Ekscelencjo

Wielce Szanowny księże Arybiskupie Marku Jędraszewski

Polacy  PILNIE potrzebują mądrych, sprawiedliwych i uczciwych rządów! RZĄDÓW POLSKICH! Rządów które będą działały w interesie Narodu Polskiego z uwzględnieniem duchowo-materialnych potrzeb człowieka. Od dziesięcioleci Polacy bezskutecznie próbują odzyskać władzę we własnym kraju aby móc ustawić nasze życie polityczno-społeczno-gospodarcze na zasadach naszej cywilizacji łacińskiej gdzie dobro wspólne każdego człowieka jako istoty duchowo cielesnej jest najważniejsze. Gdzie głównymi zasadami są: miłość bliźniego, prawda, dobro, sprawiedliwość a metodą WSPÓŁDZIAŁANIE. Tymczasem serwuje się nam tzw. państwo PRAWA ale bez sprawiedliwości, gdzie głównymi zasadami działania są: chciwość, kłamstwo, kradzież i zysk a metodą wyniszczająca człowieka WALKA o byt!

Podmieniony w dniu 7 grudnia 2017 roku na uzurpatorski technokratyczny rząd zdrady, nie wybrany demokratycznie przez Naród Polski, zarządzający w tej chwili Polską z Warszawy w interesie ekonomicznych okupantów, sprowadza do Polski obce wojska, kierując tym samym Naród Polski ku całkowitemu zniewoleniu i upadkowi, a Prezydent Andrzej Duda temu wtóruje. Polakom odebrano prawo do decydowania o swoim własnym państwie i o swoim losie!

Polska AD2018 to Polacy biedni, często bezdomni, umierający z zimna, przymierający głodem, na masową skalę okradani przez banki, krzywdzeni w wyniku niesprawiedliwości w polskich sądach, manipulowani kłamliwymi przekazami medialnymi, wyganiani z kraju w nowoczesny jasyr na emigrację! Dzisiejsza polska rzeczywstość to HAŃBA dla rządzących Polską po 1989 roku elit!  Upadek moralny, arogancja i buta rządzących sięgnęła już zenitu. Nadszedł moment aby położyć temu kres i wymienić rządzące Polską polityczne elity!

Jako świadoma obywatelka Polski, odpowiedzialna za siebie oraz za przyszłe pokolenia Polaków, widząc coraz większą monopolizację władzy ze strony rządzących, zdając sobie sprawę z tego że tak naprawdę w Sejmie zasiadają reprezentanci partii a nie reprezentanci Narodu Polskiego, oraz widząc że przy obecnym systemie wyborczym praktycznie niemożliwe jest wprowadzenie mądrych, uczciwych i sprawiedliwych polskich patriotów do Sejmu, postanowiłam dać początek inicjatywie przejęcia władzy bezpośrednio przez Naród Polski na podstawie Art. 4 Konstytucji z 1997 roku który mówi: „Art.4 § 1: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Art.4 § 2: Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Polacy powinni się policzyć i zadeklarować czy nadal popierają obecny rząd oraz wedle jakich zasad i jakiego prawa chcą żyć!

W tym celu przygotowałam „Deklarację Woli Polaka” w której Polacy którzy ją podpiszą są zgodni co do tego, że obecne władze ich nie reprezentują, że tych władz nie uznają oraz deklarują że chcą żyć  zgodnie z własnym sumieniem czyli według zasad prawa naturalnego! LEX NATURALIS!

W związku z tym iż żadnej instytucji państwowej nie można ufać, zwracam się z wielką prośbą do Waszej Ekscelencji Marka Jędraszewskiego jako biskupa krakowskiego, o przygarnięcie mnie pod swoją ochronę w czasie kiedy będę zbierała i rejestrowała „Deklaracje Woli Polaka”. Uprzejmie proszę o udostępnienie mi miejsca przy Kurii Krakowskiej gdzie Polacy będą mogli przychodzić i składać podpisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach deklaracje (jedna dla siebie, druga dla Kurii) a ja będę je rejestrować nadając każdej deklaracji kolejny numer porządkowy. Informacje (nr rejestracyjny deklaracji, województwo, gmina) zostaną potem opublikowane na internecie aby każdy mógł sobie sprawdzić czy jego deklaracja została uwzględniona i policzona we właściwej gminie.

W momencie kiedy liczba deklaracji przekroczy 50% uprawnionych do głosowania Polaków, uformowany przez utworzoną w międzyczasie Grupę Inicjatywną Nowy Rząd, przejmie władzę w imieniu Narodu Polskiego. Załączam „Deklarację Woli Polaka” oraz listę zacnych osób które zapraszam do utworzenia Grupy Inicjatywnej której celem będzie bezpieczne, pokojowe i w pełni demokratyczne przeprowadzenie przejęcia władzy bezpośrednio przez Naród Polski.

Po odpowiedź do Kurii Krakowskiej przyjdę osobiście w dniu 19 XI 2018r. o godzinie 9.00.  Jeśli kuria zgodzi się na umiejscowienie tam punktu odbioru, rejestracji  i przechowywania tam „Deklaracji Woli Polaka” to od dnia 19 XI 2018r. co poniedziałek od 9-13.00 będę odbierać tam i rejestrować przynoszone deklaracje. Jeśli nie otrzymam zgody to inicjatywa nie wystartuje. Korzystając z okazji wnioskuję do Arycbiskupa o PILNE powołanie przy Kurii Krakowskiej Trybunału Prawa Naturalnego.

Jeśli z niezależnych odemnie przyczyn nie zjawiłabym się w kurii to proszę o rozpoczęcie akcji przez osoby które zaprosiłam do Grupy Inicjatywnej.

Załączniki:

DEKLARACJA WOLI POLAKA

Lista osob do grupy inicjatywnej

2018 11 04 List otwarty do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie Deklaracji Woli Polaka

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/11/04/zaproszenie-do-grupy-inicjatywnej-w-celu-przeprowadzenia-przejecia-wladzy-w-polsce-bezposrednio-przez-narod-polski-na-podstawie-art-4-konstytucji-z-1997r/

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

Zaproszenie na Sejmik Monetarny do Lublina! 17 XI 2018r.

Poniżej informacje nadesłane przez Pana Józefa Kamyckiego odnoszące się do planowanego Sejmiku w Lublinie:

“Witam serdecznie

Szukałem listy mailingowej do uczestników naszego spotkania w Krakowie w styczniu ubiegłego roku. Coś znalazłem, ale nie wiem czy to jest lista kompletna.

Pragnę Was zaprosić na nasz sejmik do Lublina 17 listopada. Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo tutaj:  http://www.koreus.pl/blog/kategoria/103-polska-doktryna-gospodarcza-ukorzenianie i tutaj: http://www.koreus.pl/component/icagenda/12-konferencja-na-temat-doktryny-gospodarczej-suwerennej-polski?Itemid=101
Krótkie omówienie agendy znajdziecie tutaj: https://youtu.be/6E6ZCEA8gLI
Wybraliśmy chyba najtrudniejszą z możliwych metodykę debaty gdyż  chcemy ją podporządkować procesowi zebrania bazy analitycznej SWOT. Ta trudność zasadza się w tym, że czasem dokonując analizy wartościującej posługujemy się tym co podpowiada nam intuicja. Tymczasem nam zależy na wyłuskaniu słabych stron, mocnych stron szans i zagrożeń dla poszczególnych zaproponowanych rozwiązań. Chcemy zagadnienia przeanalizować “na chłodno” i w jak najszerszej rzeszy uczestników. Pomóżcie nam.
W zasadzie to naszym zadaniem jest wydobycie z niebytu pewnych znanych i stosowanych w praktyce gospodarczej innych państw rozwiązań organizatorskich o których w Polsce się nie mówi. Najkrócej jak można zostały one opisane w dołączonym formularzu analizy SWOT. Proszę abyście poświecili trochę czasu temu dokumentowi i zanotowali swoje spostrzeżenia w rubrykach tabeli SWOT. Zapewniam, że wszystkie za ważne i będą potraktowane z należytym szacunkiem> wszystkie zbieramy na stronie  http://www.koreus.pl/blog/kategoria/103-polska-doktryna-gospodarcza-ukorzenianie aby dać naszym referentom materiał do skomentowania podczas wystąpień.
Jak wspomniałem wybraliśmy chyba najtrudniejszą metodę przeprowadzenia sejmiku ale z pełnym rozmysłem. Ten wysiłek intelektualny się opłaci. Musimy wyjść poza krąg dobrze brzmiących haseł i przepędzić tego diabła który zawsze tkwi w szczegółach
Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z agendą i do rejestracji na nasz Sejmik.
Pozdrawiam ciepło.
Józef Kamycki”

 

Teresa Garland

Gdybym miała dzisiaj tworzyć polski rząd… to moimi wybrańcami byliby…..?

Gdybym miała dzisiaj tworzyć polski rząd… to moimi wybrańcami byliby…..? Następujące zacne osoby z Polskiej sceny politycznej:

DEMOKRATYZACJA POLSKI i SYSTEMU WYBORCZEGO – Jerzy Zięba

PRAWO i SĄDOWNICTWO – Maria Leśniak Wojciechowska

BANKI i SYSTEM FNANSOWY – Józef Kamycki

BANKI KOMUNALNE i WALUTA RÓWNOLEGŁA – mufinek sposypkom

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (WOJSKO POLICJA SŁUŻBY) – Grzegorz Czuryło

POLITYKA ZAGRANICZNA – Leszek Sykulski

MEDIA i STRATEGIE INFORMACYJNE –  Witold Gadowski

ENERGETYKA – Krzysztof Tytko

ROLNICTWO – Poseł Jarosław Sachajko

EDUKACJA – Barbara Łopacińska

OCHRONA i SŁUŻBA ZDROWIA  – Hubert Czerniak

DOBROCZYNNOŚĆ (OPIEKA SPOŁECZNA – BEZROBOTNI – ZUS) – Krystyna Formicka

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI – Szukam……. wstępnie Teresa Garland – poszukuję chętnego na to stanowisko z udokumentowanym dorobkiem tj. przygotowanym chociaż wstępnie PLANEM prawdziwego rozwoju gospodarczego w interesie Polski i Polaków, z uwzględnieniem realnych możliwości, naszych mocnych i słabych stron oraz posiadanych zasobów, kontaktów itp.

Teresa Garland

Powyższe propozycje są moją osobistą inicjatywą

Co to jest Prawo Naturalne?

Prawo naturalne jest to prawo uwzględniające duchowo-cielesną istotę człowieka. Jest to prawo które przysługuje każdemu człowiekowi na Ziemi od momentu jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jest to prawo najwyższe w porządku prawnym, wyższe nad każdym prawem państwowym i międzynarodowym. Jest ono wieczne i niezmienne. Jest ono wyryte w sumieniu człowieka. Obowiązuje każdego. Źródłami prawa naturalnego są: objawione prawo Boże, Dekalog, Ewangelia, sumienie człowieka.

Główna zasada prawa naturalnego brzmi: „Miłuj bliźniego swego jak Siebie samego i nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe”

Naturalne przyrodzone prawa człowieka to: prawo do życia, prawo do własności, prawo do wolności, prawo do godności osoby ludzkiej, prawo do prawdy, prawo do sprawiedliwości, prawo do owoców pracy.

W dzisiejszych czasach te prawa są głoszone ale………… nie są egzekwowalne!

Problem prawny  w dzisijeszych społeczeństwach polega na tym że prawa stanowione przez parlamenty (tzw. prawa pozytywne) są często sprzeczne z prawem naturalnym, co automatycznie dyskwalifikuje takie prawa jako obowiązujące człowieka z punktu widzenia jego duchowo-cielesnej natury.  Sprzeczność prawa pozytywnego ludzkiego z prawem naturalnym jest naruszeniem porządku moralnego. Pomimo tego takie właśnie sprzeczne z prawem naturalnym prawo jest w sądach stosowane i efekty tego są takie że istnieje legalne bezprawie. Takie prawa stanowione, które są sprzeczne z prawem naturalnym prowadzą do niesprawiedliwości. A sprawiedliwość jest fundamentem ładu i porządku w Państwie.

Kiedy prawo się zapętla narody powracają do prawa naturalnego. Sprawiedliwość w polskich sądach często nie może być egzekwowana z powodu zawiłości funkcjonującego w Polsce prawa, które nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Taka sytuacja oprócz tego że krzywdzi ludzi to zagraża również sprawnemu funkcjonowaniu demokracji. Długotrwały brak sprawiedliwości prowadzi do buntu społecznego, do destabilizacji, do rozruchów społecznych, do przemocy i wreszcie do osłabienia państwa i jego rozpadu. Rozwiązaniem tej bardzo pilnej i ważnej dla przetrwania Polski i Polaków kwestii jest powołanie Instytutu Prawa Naturalnego jako jednostki naukowo-badawczej i dodatkowo na Wydziałach Prawniczych Katedr Prawa Naturalnego. Jednostka ta w sposób naukowy, na gruncie Prawa Naturalnego oraz z punktu widzenia podstawowych przyrodzonych praw człowieka, badałaby i orzekałaby w bardzo skomplikowanych i zawiłych sprawach sądowych, gdzie orzeczenia sądów i ich wyroki są jawnie niesprawiedliwe. PRAWO NIE MOŻE BYĆ BEZPRAWIEM!  Studenci Prawa muszą oprzeć swoje wykształcenie na rozumieniu naturalnego prawa uniwersalnego. Prawo stanowione powinno być w swojej aksjologii oparte na prawie naturalnym. Cały bałagan prawny wynika z bardzo źle napisanego prawa. Prawo naturalne jest odwieczne i nie podlega żadnym innowacjom i powinno być wykładane na polskich uczelniach..

Poniżej kilka fragmentów odnśnie Prawa Naturalnego z książki pt.”Katolicka Nauka Społeczna” Stanisław Jarocki (Prof.Czesław Strzeszewski), ze strony: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/

Str. 147 i 150

„Prawo pozytywne stanowione jest więc przez społeczności doskonałe, przez każdą w swoim zakresie: 1) Kościół, 2) państwo. Kościół stanowi je w dziedzinie wiary i moralności, a więc przede wszystkim w dziedzinie życia nadprzyrodzonego, społeczność państwowa – w dziedzinie potrzeb doczesnych człowieka – zarówno przez ogłaszanie ustaw i rozporządzeń, jak i przez obyczaj, drogą nawarstwiania się historycznego sposobów postępowania ludzkiego.

Prawo pozytywne nie może się sprzeciwić ani prawu naturalnemu, ani Prawu Objawionemu. Zadaniem prawa pozytywnego jest dostosować przepisy prawa naturalnego i Objawionego do warunków czasu i miejsca, do szczegółowych potrzeb życia ludzkiego. A więc źródłem prawa pozytywnego są zasady prawa Bożego. Mówimy “są” w znaczeniu “winny być”, jeżeli bowiem prawo pozytywne nie jest oparte na prawie Bożym, wówczas przestaje być prawem, staje się bezprawiem.

Odwieczne prawo Boże nie jest niczym innym, jak tylko rozumną wolą Boga nakazującą utrzymanie porządku przyrodzonego, a zakazującą jego przekroczenie. Dlatego też prawo Boże obowiązuje ludzkość od początków jej istnienia. Człowiek, jako istota rozumna, a więc działająca celowo i wolna, staje się wykonawcą prawa Bożego.”

Str. 408 i 409

„Suwerenności władzy państwa nie przeczy fakt prymatu prawa naturalnego w stosunku do pozytywnego prawa państwowego, gdyż prawo naturalne jest jedyną podstawą legalności prawa państwowego. Dlatego też państwo musi uznać cel nadprzyrodzony człowieka, gdyż ostatecznym celem państwa jest stworzyć mu warunki doczesne, umożliwiające osiągnięcie

celów wiecznych (…) Mając więc wspólny cel – szczęście człowieka i to w znaczeniu osiągnięcia przez niego naturalnych celów osobowych, a więc nie tylko doczesnych, ale i wiecznych – Kościół i państwo mają naturalny obowiązek wzajemnej współpracy.”

Str. 488

„Naturalne prawo własności zawarte jest w naturze świata materialnego i w naturze ludzkiej. Naturalna potrzeba własności i dążenie do niej człowieka wypływa nie tylko z natury jego potrzeb materialnych i duchowych, ale również z rozumu naturalnego, który poznaje te potrzeby i wskazuje sposoby ich zaspokojenia.”

Str. 489

„Podstawą i uzasadnieniem prawa pozytywnego ludzkiego jest prawo naturalne, jako odbicie odwiecznego Prawa Bożego. Sprzeczność prawa pozytywnego ludzkiego z prawem naturalnym jest naruszeniem porządku moralnego. Prawo pozytywne ludzkie ma więc realizować w sposób najdoskonalszy prawo naturalne w ustroju własności. Sprawdzianem tej doskonałości jest stworzenie warunków dla spełnienia przez własność jej naturalnych celów, tj. realizacji uprawnień całej ludzkości poprzez uprawnienia naturalne wszystkich osób ludzkich, inaczej mówiąc, najdoskonalszego zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez potrzeby wszystkich członków społeczności.”

Str. 503

Ad a) Jeżeli właściciele, jak to np. miało miejsce w kapitalizmie XIX wieku, nie wypełniają swych obowiązków społecznych, wyzyskując pracę najemną i wyśrubowując ceny produktów, zostaje wówczas naruszony porządek społeczny, naruszone prawo naturalne, naruszone prawo własności w służbie dobra społecznego. W tych warunkach wywłaszczenie właścicieli przedsiębiorstw staje się koniecznością społeczną, przywróceniem prawa natury, obroną samej instytucji własności. Podobnie ważnym motywem może być nacjonalizacja przedsiębiorstw użyteczności publicznych takich jak koleje, wodociągi, elektrownie, gazowni”

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią