PRZYSZŁY USTRÓJ POLITYCZNY GOSPODARCZY I FINANSOWY W POLSCE

Artykuł z biuletynu inspiracyjnego nr 6 z dnia 15 lipca   https://biuletyninspiracyjny.files.wordpress.com/2015/07/biuletyn-inspiracyjny-nr-6-z-dnia-15-lipca-2015r.pdf

Szanowni Państwo

Nadszedł moment abyśmy poważnie zastanowili się i stworzyli wizję przyszłego państwa polskiego. Trzeba w tym celu jasno określić jego ustroje: polityczny oraz gospodarczy (w tym finansowy). Następnie taką wizję trzeba przedstawić narodowi, kiedy przyjdzie właściwy moment – miejmy nadzieję że już na jesieni. W celu stworzenia takiej wizji, debatę trzeba rozpocząć już teraz na forach internetowych, spotkaniach, w luźnych rozmowach z naszymi patriotycznymi przedstawicielami antysystemowymi.

Trzeba im zadawać konkretne pytania i badać ich zapatrywania, a może dawać sugestie – przecież oni są tylko ludźmi i nie muszą wiedzieć wszystkiego i to najlepiej. Aby móc to robić potrzebna jest nam wiedza. Poniżej podam gdzie szukać inspiracji i wiedzy do tworzenia tych wizji oraz pytań.

Jest nam potrzebna INTERNETOWA BURZA MÓZGÓW! Byłoby idealnie gdyby powstała taka stronka (a może już istnieje?) gdzie rzucane byłyby hasłowo problemy gospodarcze czy ustrojowe wychodzące na jaw, podczas tworzenia tych wizji, a ludzie sugerowaliby rozwiązania. Wiadomo od dawna, że co dwie głowy to nie jedna, a co tu dopiero mówić o kilku milionach kreatywnych głów Polaków. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie wymyślić nadzwyczjne rozwiązania.

Byłoby to też dla nas ćwiczenie do współdziałania. Bo jak pisze Edward Dubanowicz w książce pt. „Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego”: „W stosunku do innych i bardzo niepospolitych swych zdolności, społeczeństwo polskie – jak to wszyscy wiemy – nie odznacza się wybitnym uzdolnieniem do zbiorowej pracy. (…) Zdolność do działania w zespole nie jest jednak właściwością, którą dane społeczeństwo samo, z natury, posiada (…) jest raczej właściwością, której stopień pozostaje w prostym stosunku do wprawy w zbiorowej pracy, ćwiczenia i przyzwyczajenia. W praktyce i w ćwiczeniu kształcą się też równolegle z tamtą i jej towarzyszki: poczucie solidarności i celowości akcji i poczucie odpowiedzialności za jej wynik. (…) Do rozwoju działania w społeczeństwie w Wielkiej Brytanii przyczyniły się z pewnością uprawiane od tysiąca lat rodzaje pracy, głównie żeglarstwo i zabawy sportowe.”

Mając wizję będziemy wiedzieć do czego zmierzamy, będziemy mieli jasno określony kierunek naszych działań, trudniej nas będzie rozbić oraz natychmiast po wygraniu wyborów będzie można nakreślić zmiany w konstytucji oraz konkretne cele i strategie służące do realizacji stworzonych/wybranych wizji. To już powinni zrobić eksperci przede wszystkim od prawa oraz ekonomii. Bo głównymi działaniami, będą tutaj odpowiednie regulacje prawne, między innymi w konstytucji, bo to za ich pomocą będziemy zmieniać system, jeśli chcemy zmian pokojowych, a nie rewolucji czy przewrotu.

Jeśli udałoby się określić te wizje w szybkim czasie, to być może znalazałaby się grupka ekspertów gotowa w ramach wolontariatu popracować, aby nakreślić odpowiednie zapisy prawne do wdrożenia, w celu zrealizowania naszych wizji. W ten sposób po przejęciu władzy mielbyśmy wszystko przygotowane i zmiany mogłyby nastąpić bardzo szybko. Podobno w Krakowie już na kilka lat przed transformacją (w latach 80-siątych), grupka prawników przygotowywała wszelkie regulacje prawne do wdrożenia po transformacji. My więc też powinniśmy się do takiej zmiany przygotować wcześniej.

PLAN DZIAŁANIA

ETAP PIERWSZY

wyszukiwanie i analiza propozycji wizji zarówno dla ustroju politycznego jak i gospodarczego ( w tym systemu finansowego). Poniżej podam źródła jakie udało mi się znaleźć, które mogą być podstawami, inspiracjami do stworzenia nowoczesnych, zgodnych z naszymi czasami propozycji.

ETAP DRUGI

stworzenie nowych wizji bądź też uaktualnienie istniejących już propozycji

ETAP TRZECI

podjęcie decyzji jaki ustrój polityczny i jaki system gospodarczy i finansowy wybieramy. Można by to zrobić np. przez głosowanie na którejś ze stronek internetowych wspierających patriotyczne idee np. na www.1polska.pl

 CZWARTY ETAP

ogłoszenie narodowi stworzonych i wybranych wizji ustroju politycznego jak i gospodarczego, w tym finansowego. Najlepiej by było aby te wizje zostały zaprezentowane przez naszych kandydatów ANTYSYSTEMOWYCH połączonych w społecznej liście wyborczej przed jesiennymi wyborami.

Jasne jest, że w dobie internetowej nic nie można ukryć, więc jest też taka możliwość, że obecne partie będą chciały wykorzystać nasze pomysły i idee, (być może manipulacyjnie je zmieniając) jak to było np. z nagłym tworzeniem programów gospodarczych, chociaż od wielu lat siedziały u władzy i nic w tym kierunku nie zrobiły. Nie mam na to sposobu, ale mam nadzieję, że OPATRZNOŚĆ spowoduje, że ostateczne propozycje wyjdą na jaw w odpowiednim czasie. My jednak musimy działać studiując i dyskutując, oraz uświadamiając innych, aby w odpowiednim momencie stworzyć i wybrać takie rodzaje ustrojów które będą najbardziej odpowiednie dla naszego kraju oraz które przyniosłyby naszemu państwu i nam nawiększe korzyści. Nie możemy sobie pozwolić na to, abyśmy przez naszą niewiedzę dokonali błędnych wyborów, bo zostaliśmy przez kogoś zmaniulowani nawet o tym nie wiedząc.

TO MY SPOŁECZEŃSTWO MAMY STWORZYĆ WIZJĘ USTROJU!

 EKSPERCI MAJĄ NAM POMÓC TĘ WIZJĘ ZREALIZOWAĆ – NIE ODWROTNIE!

 ŹRÓDŁA GDZIE SZUKAĆ INSPIRACJI, WIEDZY I ROZWIĄZAŃ

 Być może istnieje wiele innych rozwiązań, inspiracji i źródeł o których ja nie wiem. Niemniej jednak, chciałabym tutaj zaprezentować to, co mnie udało się znaleźć. Do stworzenia naszych wizji wydają się być bardzo pożyteczne poniższe pozycje, które proponują bardzo konkretne rozwiązania:

 1. „Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego” Autor: Edward Dubanowicz – wydanie Ośrodka Myśli Politycznej z Krakowa opracowane przez Adama Danka, www.omp.org.pl
 2. „Przyszły ustrój Polski” Autor: Stanisław Krajski – wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, www.kukonfederacjibarskiej.wordpress.com
 3. „Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej” Autor: Przemysław Czarnek – wyd. KUL Lublin 2014, http://wydawnictwo.kul.lublin.pl
 4. „Zanim wyjdziemy na ulicę” http://glosulicy.pl/wp-content/uploads/2012/07/Zanim-wyjdziemy-na-ulice-Izabela-Litwin-Joanna-Carignan.pdf
 5. „Zanim znajdziemy się na ulicy” http://glosulicy.pl/wp-content/uploads/2012/07/Zanim-znajdziemy-sie-na-ulicy_KOREKTA_02.2014_FINALNA.pdf
 6. „REFORMA MONETARNA – opinia o systemie finansowym Islandii” , sporządzona na zlecenie Premiera Islandii: http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2015/06/Reforma-monetarna-KSIAZKA-do-druku1.pdf
 7. Robert Brzoza link do książek – https://szokwiedzy.pl/jak-odbudowac-polske/         „1 – Raport – „Podaż Pieniądza czyli, pierwszy krok do odbudowy gospodarki” https://szokwiedzy.pl/podaz-pieniadza-czyli-pierwszy-krok-do-odbudowy-gospodarki/

oraz

2 – Raport – „System Monetarny czyli drugi krok do odbudowy Polski”                              

      https://szokwiedzy.pl/system-monetarny-czyli-drugi-krok-do-odbudowy-polski/

Wyżej wymienione pozycje są cienkie i można je przeczytać w ciągu jednego dnia, trzecia jest nieco obszerniejsza, a i czytać trzeba ją wolniej po pełna konkretnych zapisów prawnych, co będzie bardzo przydatne przy tworzeniu nowych zapisów w konstytucji bo autor niemalże podaje receptę jakie zapisy należałoby zmienić. Wszystkich którzy zamierzają działać w polityce i inicjatywach społecznych czy obywatelskich, zachęcam gorąco do zaznajomienia się z tymi pozycjami, bo potrzebujemy mądrych elit jeśli mamy odzyskać kontrolę nad państwem, elit które będą miały wiedzę do tego, aby dokonywać korzystnych dla nas decyzji. Ludzie bez odpowiedniej wiedzy nie są w stanie tego zrobić. Podstawą jakichkolwiek zmian na lepsze jest wiedza. Dlatego uczmy się – do jesieni jest jeszcze trochę czasu.

 DYGRESJA ODNOŚNIE TWORZENIA WIZJI USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA

             Zanim zajmiemy się tworzeniem wizji naszego państwa, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, na jakich fundamentach będziemy to państwo tworzyć. Ważna jest tu filozofa narodu. Państwo to wspólnota posiadająca wspólne terytorium, wspólny język oraz wspólną cywilizację. Państwo może istnieć i rozwijać się prawidłowo tylko wtedy, gdy ogół obywateli wyznaje te same wartości: etyczne, moralne, religijne. Przy projekcie multu kulti bardzo trudno jest utrzymać ład i porządek w danym kraju, bo dla jednych członków społeczeństwa pewne zachowania mogą być dozwolone a dla innych nie do przyjęcia – i wtedy rodzi się konflikt i walka. Dlatego tak ważnym jest dla rozwoju kraju utrzymanie jego homogeniczności i wyznawanych tych samych wartości.

W Polsce nośnikiem takich wartości jest cywilizacja łacińska – chrześcijaństwo. Jest to najlepsza cywilizacja i najbardziej rozwinięta z powstałych na ziemi i tego mocno się trzeba trzymać. Wyznawane w tej cywilizacji wartości to: dobroć, wolność, sprawiedliwość, prawda. Dlatego budując państwo i jego struktury, dla dobra naszego i naszych przyszłych pokoleń, powinniśmy się na tym fundamencie oprzeć.

W książce Stanisława Krajskiego pt.”Przyszły ustrój Polski” na stronie 33 znajdziecie Państwo spis zapisów jakie powinny według autora znajdować się w naszej polskiej konstytucji odnośnie właśnie tego fundamentu. Co prawda w jednym z tych zapisów jest zapis że „Polska jest konstytucyjną monarchią, w której królową jest Matka Boża”, ale ja myślę że ten zapis będzie można zmienić jak przyjdzie na to czas na: „Polska jest konstytucyjną monarchią, w której królem jest Jezus Chrystus”. W konstytucji między innymi powinno być również zapisane, jak to proponuje autor: „władza w państwie polskim pochodzi od Boga, co oznacza, że tak prawo jak i działania państwa oraz wszelkich jego organów nie mogą być sprzeczne z prawem naturalnym i prawem Bożym”.

Jakie mamy menu jeśli chodzi o możliwości ustrojów? W swojej w/w książce Pan Krajski pisze: „Już kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa, ostatecznie ustalono, że możliwe są tylko trzy ustroje polityczne: monarchia, arystokracja, i rzeczpospolita. Mogą pojawić się też oczywiście ich patologie i krzyżówki.” Po więcej szczegółów odsyłam do książki.

WIZJA POLITYCZNEGO USTROJU POLSKI – MOJE WNIOSKI – TY MOŻESZ MIEĆ INNE

Po analizie Wyżej wymienionych pozycji książkowych, w moim mniemaniu, prawdopoodobnie najbardziej efektywnym i elastycznym rozwiązaniem byłby system sprawowania władzy zaproponowany przez Edwarda Dubanowicza pod nazwą NARODOWY MONARCHIZM. System ten jest synergią monarchii i demokracji. Istnieją w tym systemie zarówno izby ustawodawcze jak i stanowisko króla. Nie będę wchodzić w szczegóły, kto jest zainteresowany zapraszam do przeczytania książki „Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego”. Oczywistym jest, iż należy czerpać inspirację z w/w propozycji, raczej niż powielać w całości rozwiązania zaproponowane w książce.  W tym systemie NARODOWEGO MONARCHIZMU, ja bym widziała na przykład włączenie DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ na niższym szczeblu na przykład gminnym, bo ludzie zamieszkujący w danym terenie najlepiej wiedzą co dla nich dobre i powinni mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji na swoim terenie. Zresztą taki pomysł połączenia monarchii z demokracją bezpośrednią, to o ile dobrze pamiętam, wyłonił się już podczas debaty w kampani wyborczej na prezydenta – to było spotkanie chyba w Katowicach (na pewno na ŚLĄSKU) Grzegorza Brauna z Pawłem Tanajno. Moim skromnym zdaniem warto by się zastanowić nad takimi rozwiązaniami.

Oczywiście to byłby ustrój do realizaji DŁUGOTERMINOWEJ, bo nie mamy na razie kandydata na króla. A może mamy, tylko jeszcze o tym nie wiemy. No chyba, że zastosujemy tutaj przenośnię, w której obierzemy za króla JEZUSA CHRYSTUSA, którego przedstawicielem byłby PREZYDENT – który w takiej sytuacji musiałby stosować się do praw Boskich. Nie byłoby to złe rozwiązanie. Wracając do obecnej rzeczywistości:

Moim zdaniem na chwilę obecną, trzeba się skoncentrować na przygotowaniu gruntu pod taki właśnie przyszły ustrój, czyli stworzyć najbardziej do niego podobny.

Już widzę realne rozwiązanie i to w najbliższej przyszłości. We wrześniu będzie referendum w sprawie JOWÓW. I na to referendum trzeba iść i go poprzeć. To będzie pierwszy krok do tego, aby stworzyć USTRÓJ PREZYDENCKI (jako zabezpieczenie dla JOWÓW)– czyli ustrój w którym prezydent ma coś do powiedzenia i realnie dzierży władzę. Mielibyśmy więc już odpowiednik króla. Z tego co wiem to są już chęci aby taki system prezydencki wprowadzić. To byłby dobry dla nas system. Nie będę wchodzić w szczegóły dlaczego. W następnym wydaniu biuletynu napiszę o JOWACH i tam rozszerzę ten temat.

Na pewno w przyszłym ustroju Polski, powinno być wzmocnione prawo obywateli do referendum. Sejm powinien być zobowiązany do ogłoszenia referendum jeśli zbierze się odpowiednia liczba podpisów. Głosowanie powinno być jawne, a każdy głosujący powinien otrzymywać „pokwitowanie” że głosował i na kogo głosował lub na co. Poza tym ja widzę również rozwiązanie odnośnie sposobu przeprowadzania wyborów czy też referendum. To może być banalne, bardzo proste i tanie jeśli użyjemy nowoczesnych technologii….. których na codzień używa Poczta Polska! Nie trzeba więc nawet nic inwestować!   Całkiem przypadkiem usłyszałam rozmowę dwóch nieznanych mi osób na ten temat, niestety nie miałam możliwości dowiedzenia czegoś więcej. Chyba chodziło o zastosowanie skanerów?? Tym sposobem wszelkie zapytania pod postacią referendum mogłyby być od razu przeprowadzane przez Pocztę Polską. Kto powiedział że wybory czy referenda mają się odbywać w jednym dniu?? Może powinien być przy takim referendum wyznaczony okres w którym każdy ma prawo zagłosować idąc na pocztę wtedy kiedy mu to odpowiada! Co więcej! Proponuję również publikowanie wyników na bieżąco! Tym sposobem zagnamy również i tę leniwą część społeczeństwa do wyborów! Jeśli więc istniałaby taka możliwość przeprowadzania referendum czy wyborów za pomocą Poczty Polskiej, to dlaczego jej nie wykorzystać? Z tego co wiem to Poczta Polska jest jeszcze chyba w naszych rękach?

Jeszcze jeden pomysł odnośnie kontroli naszej władzy na wszystkich szczeblach. Proponuję niezależną inicjatywę społeczno-obywatelską do której każdy mógłby dołączyć, opartą na zasadzie wolontariatu która miałaby jednak pewne uprawnienia nadane przez sejm i możliwość kontrolowania zarówno władz terytorialnych jak państwowych. Myślę że coś takiego mogłoby być pomocne w utrzymaniu w ryzach naszych przyszłych rządzących zarówno na najwyższych szczeblach jak i terenowych.

W odniesienu do propozycji ustroju korporacyjnego opisanego przez Pana Stanisława Krajskiego i przedstawionego w książce pt. „Przyszły ustrój Polski”, to nie jestem zwolenniczką tego ustroju. Dla mnie osobiście jest on zbyt skomplikowany i niejasny, zbyt dużo powiązań i zależności, według mnie nie jest to system prosty, a już istnienie kilku izb ustawodawczych, jest dla mnie szokiem. Mamy teraz dwie izby i nie możemy ich upilnować, to co dopiero będzie jak będziemy musieli kontrolować ich kilka? Ja sobie tego nie wyobrażam. To dopiero byłoby zamieszanie i ambaras przy tworzeniu prawa! Nie wyobrażam sobie też sytuacji gdzie to korporacja wskazywała by mi miejsce gdzie mogę założyć swoją działalność gospodarczą i czy mogę to zrobić bo są limity itd…. Jest to ograniczenie wolności gospodarczej. Ja przynajmniej tak to zrozumiałam. Uważam że ten system korporacyjny byłby dobry… ale zaimplementowany kilkadziesiąt lat temu… teraz są inne czasy i trzeba szukać innych rozwiązań… Ale to jest moja opinia – każdy powinien wyrobić sobie sam swoją czytając właśnie tę książkę!

Pomimo tego, że ustroju korporacyjnego póki co, to nie poparłabym, gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki bo to jest podstawa, jak sam autor mówi, do dyskusji na temat przyszłej wizji naszego państwa, oprócz tego są tam fantastyczne nowatorskie rozwiązania które koniecznie musimy wprowadzić w naszym nowym systemie gospodarczym jaki stworzymy.

 TO MY SPOŁECZEŃSTWO MAMY STWORZYĆ WIZJĘ USTROJU!

 EKSPERCI MAJĄ NAM POMÓC TĘ WIZJĘ ZREALIZOWAĆ!

 DYGRESJA ODNOŚNIE TWORZENIA WIZJI USTROJU GOSPODARCZEGO PAŃSTWA

 

Przy tworzeniu wizji ustroju gospodarczego kraju, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jaka cywilizacja panuje na jego terytorium. Ustrój gospodarczy kraju musi być odpowiednio dopasowany do cywilizaji. W zależności od cywilizacji, w różnych krajach, rynek funkcjonuje w różny sposób.

I tak, na rynku w cywilizacji turańskiej (np. Rosja – chociaż Putin wprowadził trochę cywilizacji łacińskiej), każdy ma mieć tyle pieniędzy, ile władza mu pozwala, i kupować to co władza chce. Rynek jest tam całkowicie uzależniony od władcy lub władzy oligarchicznej. Jest to ustrój gdzie popularne są łapówki, wolny rynek istnieje… ale do rabowania poza granicami kraju…

Rynek cywilizacji bizantyjskiej (np. Niemcy, Unia) to rynek przeregulowany prawnie i przeżarty łapówkami. Walka biurokratów o władzę. Przykładem jest tu UNIA EUROPEJSKA. Aby zniszczyć taką formę, trzeba by górować informacyjnie nad biurokracją.

Rynek cywilizacji żydowskiej, jest regulowany przepisami religijnymi, koszernymi. Zalecenia dotyczące bankowości: „będziesz pożyczał wielu narodom pod zastaw a sam pożyczać nie będziesz.”

Rynek cywilizacji łacińskiej – to nasze terytorium. Na rynku cywilizacji łacińskiej jest dążenie do wolnego rynku, w którym władza państwowa nie ingeruje. WOLNY RYNEK to ideał cywilizacji łacińskiej. Niestety, ideału wolnego rynku nie da się zrealizować bo żaden podmiot do tego nie dąży, bo każdy podmiot rynkowy dąży do własnego monopolu czyli wyeliminowania konkurencji. Dlatego aby do tego nie dopuścić wprowadza się urzędy antymonopolowe. Istnieje wolny rynek korporacji biurokratycznych gdzie właściciel jest abstrakcyjny.

Każde państwo ma interes w tym, aby należeć do OKREŚLONEJ cywilizacji i funkcjonując jako SYSTEM AUTONOMICZNY, ma interes polegający na tym, żeby rynek funkcjonował w sposób odpowiedni dla jego cywilizacji. Wszelkie mieszanki cywilizacyjne muszą prowadzić do poważnych konfliktów na rynku i w ogóle w procesach sterowania społecznego. W Polsce mamy mieszankę: jesteśmy cywilizacją łacińską a próbuje się u nas wdrożyć zasady rynkowe cywilizacji bizantyjskiej. Jak widzimy efekty są marne. Dlatego najlepiej by było wyjść z Uni, bądź też tak ją zmienić, aby zasady w niej udziału nie ograniczały SUWERENNOŚCI naszego kraju. Kraj suwerenny powinien funkcjonować jako SYSTEM AUTONOMICZNY (przy końcu znajdziecie Państwo znaczenie tego słowa w artykule POLSKA KRAJEM STEROWANYM Z ZAGRANICY).

WIZJA USTROJU GOSPODARCZEGO W POLSCE –MOJE WNIOSKI–TY MOŻESZ MIEĆ INNE

 W mojej ocenie najbardziej efektywnym i najlepszym rozwiązaniem dla Polski byłby system SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ w swej ordoliberalnej postaci. Jest to system który według mnie najlepiej komponuje się z charakterem naszej cywilizacji łacińskiej. Państwo ingeruje w stopniu minimalnym w gospodarkę – ogranicza się do utrzymywania tzw. ŁADU GOSPODARCZEGO. Obywatele zaś ze swej strony mają ponosić PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za swoje działania.

Dwa najważniejsze hasła tego ustroju to WOLNOŚĆ GOSPODARCZA i PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI za swoje działania i względem społeczeństwa.

Wytłumaczenie słowa ORDOLIBERALIZM. (Żródła z książki „Wolność gospodarcza” – Przemysław Czarnek: P.Pysz „Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej”, C. Banasiński „Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego”)

„ordoliberalizm swoją nazwę bierze od łacińskiego ordo, które w starożytnej filozofii rzymskiej rozumiano jako stan rzeczy charakterystyczny dla cywilizowanego społeczeństwa, w którym wolne jednostki w sposób niezakłócony dokonują transakcji w ramach ogólnie obowiązujących reguł prawnych. Z kolei w europejskim średniowieczu ordo pojmowane było jako połączenie różnorodnych elementów, rzeczy i struktur w jedną całość. Było to zaprzeczenie anarchii i chaosu. Dlatego też wychodząc właśnie od pojęcia ordo przedstawiciele ordoliberalnej szkoły freiburskiej nie zamierzali ograniczać się do tego co dotychczas dominowało w liberaliźmie, do walki o wolność jednostek gospodarujących i swobodne funkcjonowaie rynku według zasady leseferyzmu. Uważali oni za niezbędne uzupełnienie tej walki o politykę kształtowania ładu gospodarczego przez organy władzy politycznej. Ordoliberalizam zakładał zatem uporządkowanie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez określenie zadań państwa w gospodarce na czele z zadaniem przeciwdziałania monopolom i kartelom w celu ochrony porządku konkurencji”

Poniżej wklejam informacje/cytaty/fragmenty książek z internetu i nie tylko, odnośnie tego ustroju gospodarczego:

 WOLNOŚĆ GOSPODARCZA I SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

 „w pewnych epokach trzeba przejść przez wszystkie stadia szaleństwa. Poznaliśmy ekscesy kapitalizmu – kolosa, potem zaś uniósł nas strumień kolektywizmu, od którego wielu oczekiwało zbawienia. Ludzie dostrzegają wspólne cechy tych zjawisk i w chwili obecnej powinni już chyba odczuwać przesyt swą rolą dobrze nasmarowanej części zębatej przekładni, mechanizmu społecznego, politycznego i gospodarczego. Pragną znów być ludźmi w najprawdziwszym i najprostszym znaczeniu tego słowa, chcą być wreszcie sobą, należeć do swojej rodziny i węższej wspólnoty, z nieodpartą siłą odczuwają, że współczesne społeczeństwo skazuje ich na życie niezgodne z naturą ludzką” to były słowa

 1. Ropke, „Powrót do niepowtarzalności”, znak, 1990, nr 10-11, s 71

„Zastanawiam się jakie rozwiązania powinny zostać wprowadzone w Polsce, abyśmy mogli wprawić w ruch gospodarkę naszego kraju, z korzyściami dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla rządzącej kliki. Na moje wielkie szczęście wpadła mi w ręce nowiutka niedawno wydana książka pt. „Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej” Autor Przemysław Czarnek.

„Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej” Autor Przemysław Czarnek. Poniżej podaję numer strony przy każdym cytowanym fragmencie z tej książki.

„Gospodarka rynkowa jest wolna wówczas gdy jest społeczna. Według tej koncepcji państwo ma stanowczo przeciwdziałać monopolom, dbać o środowisko naturalne, dbać także o prymat „całościowej polityki kształtowania sprzyjających instytucjinalnych i monetarnych warunków dla prywatnej inicjatywy i konkurencyjnego rynku nad odcinkowym interwencjonizmem” oraz prymat „rozwoju nad redystrybucją” Przemysław Czarnek str 28 „Wolność gospodarcza pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”

Chodziło mi o to aby znaleźć taki model gospodarczy w którym:

 1. nie byłoby bezrobocia lub byłoby na bardzo niskim poziomie
 2. byłby on gdzieś już sprawdzony w praktyce i dobrze zafunkcjonował
 3. możliwość bogacenia się w miarę swoich możliwości miałby każdy obywatel
 4. gdzie miarą rozwoju nie byłby tylko zysk lecz przede wszystkim dobrobyt obywateli

Choć wydawało mi się że taki system nie może istnieć…. jednak on istnieje – wystarczy go wprowadzić aby uzyskać wszystkie wyżej wymienione korzyści.

Ten system to SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA (SGR) – spełnia 4 w/w warunki

‘Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, przeciwna welfare state, jest koncepcją par exellence liberalną, choć też i różną od klasycznego liberalizmu postrzegającego państwo jako „stróża nocnego”. Państwo ma bowiem w ramach społecznej gospodarki rynkowej (…) ma za zadanie kreowanie konkurencyjnego ładu gospodarczego, po to by zagwarantować wszystkim jednostkom warunki umożliwiające korzystanie z wolności gospodarczej i osiągnięcie przez to dobrobytu materialnego”str 22

 W społecznej gospodarce rynkowej państwo powinno przeciwdziałać monopolom i kartelom w celu ochrony konkurencji a idea wolności nie może być oderwana od odpowiedzialności.

 WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ to podstawowe wartości w SGR.

 H.F. Wunsche: „SGR oznacza, że ustrój gospodarki rynkowej nie jest wyłącznie kształtowany na czysto ekonomicznych podstawach, ale także na gruncie społeczno-etycznym i społeczno-psychologicznym”

System Społecznej Gospodarki Rynkowej został wprowadzony w Niemczech po wojnie przez L. Erharda. Przyniósł on oszałamiający sukces i dobrobyt Niemcom. Efektem jego wprowadzenia był tzw. „Cud gospodarczy”. Roczny wzrost PKB w Niemczech w latach 1950-1960 wynosił 7,1%. Po roku 1966 jak Erhard usunął się ze sceny politycznej, Niemcy zaczęły oddalać się od SGR w jej ordoliberalnym ujęciu.

Erhard przejął od swego mistrza F. Oppenheimera założenie:”według którego tylko wolność jednostek i własność prywatna, a także rynkowa koordynacja działalności gospodarczej może wygenerować zyski, które następnie mogą zostać zużyte do realizacji celów służących społeczeństwu jako całości. Przy tym wszystkim warunkiem koniecznym do uzyskania takich efektów jest moralność jednostki, jej wolność sprzężona z odpowiedzialnością za siebie i społeczeństwo str. 32

L.Erhard zdawał sobie sprawę z tego, że pomiędzy wolnością gospodarczą, a tradycyjnie pojmowaną równością i sprawiedliwością społeczną, w warunkach gospodarki rynkowej może dochodzić do antynomi, jeżeli wolność jednostki nie będzie sprzężona właśnie z odpowiedzialnością. Dlatego też trzymając się wskazań ordoliberałów tak prowadził politykę gospodarczą, by z jednej strony promowała prywatnego przedsiębiorcę, sprzyjała komkurencyjności i podejmowaniu inwestycji, z drugiej zaś nie rezygnowała z idei partnerstwa między różnymi grupami społecznymi, zawodowymi, wspierając zwłaszcza najuboższych. W ten sposób rynek i konkurencja stały się narzędziem osiągania ważnych celów społecznych: wolności jednostek, dobrobytu rodzin i różnych grup społeczno-zawodowych, solidarności społeczeństwa” str.33

„Erhard stworzył pojęcie tzw. „wolności oryginalnej”, która występuje wówczas, gdy jednostka jest w stanie sama wyznaczyć sobie kres wolności w taki sposób, by nie ograniczyć sfery wolności innych ludzi.” Str. 33

Pogląd Erharda na ubezpieczenia społeczne: „nie da się pogodzić ustroju gospodarki rynkowej, która pozostawia jednostce decyzje w sprawie produkcji i koncepcji oraz zupełnego wyłączenia indywidualnej inicjatywy w kwestii zabepieczania się przed rozmaitymi wypadkami życiowymi również wtedy, gdy człowiek jest zdolny i skłonny sam się o to troszczyć. Wolność gospodarcza i totalne przymusowe ubezpieczniea socjalne są nie do pogodzenia. Dlatego jest konieczne, aby zasada pomocniczości, była jednym z fundamentów w dziedzinie ubezpieczenia społecznego i aby indywidualna odpowiedzialność za siebie samego miała pierwszeństwo w możliwie maksymalnym stopniu” str. 35

 L Erhard: „Najlepszą polityką socjalną jest dobra polityka gospodarcza, uruchamiająca wzrost gospodarczy”   str 36

A oto wg niego warunki do spełnienia aby móc prowadzić taka politykę:

 1. zapewnić możliwie pełne zatrudnienie umożliwiające egzystencję wolnego człowieka
 2. zapewnić stabilność pieniądza.
 3. pełna odpowiedzialność materialna podmiotów gospodarujących na rynku

„Zdaniem H.F Wunsche: Erhard, poprzez SGR ustanowił ład, w którym władza taka, jaką w rzeczywistości jest, została społecznie zaakceptowana” (…) To własnie ład gospodarczy a nie dyskrecjonalne decyzje polityczne – stoi na straży tego, że korzyści z władzy ekonomicznej może osiągnąć tylko ten, kto tę władze tak realizuje, tak z niej korzysta, aby przysparzała ona korzyści także innym” str. 37

„Erhard odrzucał poglądy o konieczności ingerencji państwa w rynkowy podział dochodów” str 38

W.Eucken w książce pt. ”Podstawy polityki gospodarczej” Poznań 2005, str. 234 pisze: „Polityki społecznej nie można traktować jako dodatku do reszty polityki gospodarczej, ale powinna być ona w pierwszym rzędzie polityką ustroju gospodarczego. Niezależnie od tego, czy chodzi o politykę monetarną, kredytową, dewizową i kartelową, czy mówi się o pozycji pracownika na rynku pracy i w przedsiębiorstwie albo o jego życiu prywatnym, zawsze istnieje ogólna współzależność polityki gospodarczej i zawsze dotyczy to także pracowników. Nie ma czegoś co nie miałoby znaczenia społecznego. Nie ma takiego polityczno-gospodarczego środka, który nie miałby jednocześnie – bezpośrednio lub pośrednio – społecznych skutków i społecznego znaczenia. Kto chce reprezentować interesy społeczne, powinien zwracać uwagę na kształtowanie ładu gospodarczego jako całości. Trzeba za pośrednictwem polityki ustrojowej próbować zapobiegać powstawaniu problemów społecznych.”

 W SYSTEMIE SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ polityka gospodarcza musi się orientować wyłącznie na PRYNCYPIA ŁADU GOSPODARCZEGO.

 Aby system mógł zafunkcjonować muszą być przestrzegane zarówno PRYNCYPIA KONSTYTUUJĄCE jak i PRYNCYPIA REGULUJĄCE.

W skrócie PRYNCYPIA KONSTYTUUJĄCE (po szczegóły odsyłam do książki P. Czarnak „Wolność Gospodarcza”str. 41)

 1. stabilizacja wartości pieniądza – suwerenna polityka monetarna państwa
 2. system cen konkurencji doskonałej spełniający funkcję wskaźnika rzadkości czynników produkcji i dóbr
 3. otwartość rynków – swoboda działalności gospodarczej – nie ma barier wejścia i wyjścia
 4. własność prywatna środków produkcji
 5. swoboda zawierania umów – oczywiście muszą być wprowadzone niezbędne zabezpieczenia prawne przed wykorzystywaniem wolności umów do działań antykonkurencyjnych
 6. odpowiedzialność materialna podmiotów gospodarczych za szkody wyrządzone innym podmiotom
 7. stałość polityki gospodarczej – chodzi tutaj o skokowe decyzje ustawowe które powodują niepewność na rynku, np. ciagłe zmiany w prawie podatkowym, cła czy oprocentowania – ta niestałość prawna musi być wyeliminowana aby SGR przynosiło korzyści

W skrócie PRYNCYPIA REGULUJĄCE – chodzi tutaj o wprowadzanie takich regulacji prawnych które by przeciwdziałaly pewnym zdarzeniom i sytuacjom wpływającym negatywnie na SGR. Dotyczyć one mogą:

 1. polityka dochodowa ( w przypadku drastycznych niemożliwych do zaakceptowania różnic dochodowych)
 2.  występowanie naturalnych i lokalnych monopoli
 3. rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw ( w przypadku gdy ten nie uwzględnia czynników zewnętrznych)
 4. anormalne zachowania po stronie podaży

Podsumowując, jak mówi Grzegorz Braun „Nie trzeba wymyślać prochu”, bo okazuje się że:

Podstawą ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej jest społeczna gospodarka rynkowa – tak stanowi przepis art 20 zd.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.”

 Skoro więc mamy system który powinien być dla nas wybawieniem, to dlaczego jest tak źle skoro powinno być dobrze?

Przede wszystkim musimy zrozumieć na czym polega system społecznej gospodarki rynkowej i jakie warunki muszą być spełnione aby ten system mógł zadziałać i przynieść oczekiwane korzyści. To jest warunek konieczny.

Poza tym „dzisiaj sama koncepcja, występująca pod nazwą „społeczna gospodarka rynkowa”, uległa tak dalekiej modyfikacji, że w zasadzie w wielu punktach ma niewiele wspólnego z jego niemieckim pierwowzorem” Na podstawie książki: Autor Przemysław Czarnek „Wolność gospodarcza pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”

Aby system zadziałał w Polsce z korzyściami dla społeczeństwa według moich wniosków muszą być zrealizowane:

 1. PRYNCYPIA KONSTYTUUJĄCE
 2. PRYNCYPIA REGULUJĄCE
 3. ODZYSKANIE SUWERENNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO lub stworzenie nowego narodowego banku polskiego jeśli nie da się odzyskać istniejącego (gdzieś już o takim pomyśle czytałam)
 4. ZMIANY W KONSTYTUCJI
 5. USTAWODAWSTO PRZECIWKARTELOWE I ANTYMONOPOLOWE
 6. USTAWY O PEŁNEJ ODPWIEDZIALNOŚCI OSOBISTEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZA SKUTKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – np. zakaz tworzenia spółek w których wspólnikami są inne spółki, zakaz tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor książki wskazuje na konkretne zapisy w Konstytucji RP które uniemożliwiają już na starcie wprowadzenie tej koncepcji w życie. Dlatego według autora powinno się zmienić pewne zapisy w konstytucji i wtedy możemy wystartować. Z tego co udało mi się zrozumieć, to głównym problemem który nie jest jednoznacznie określony to: WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, która jest tak naprawdę przez naszą konstytucję ograniczana a nie chroniona. Ludzi którzy zajmują się tworzeniem przyszłych ustaw i nowej konstytucji odsyłam bezpośrednio do książki.

 Jak to zrobili Niemcy?

 PLAN KROK PO KROKU:

 1.  1.Uchwalenie programu CDU marzec 1946 rok. Szczególnie silnie akcentował on ochronę godności i wolności człowieka, w tym zwłaszcza gwarancje politycznej i gospodarczej wolności, własności prywatnej oraz zgodnego z dochodami stanu posiadania. Uznawano za nie praktyczne i nieefektywne, a przez to niewskazane, wszelkie procesy uspołeczniania środków produkcji (wyjątek stanowiły kopalnie). Str. 45 W programie tym przewidywano: ograniczenie koncentracji kapitału, likwidację prywatnych monopoli, uspołecznienie kopalń i przemysłu stalowego, wspieranie małych i średnich zakładów, utrzymanie i rozwój inicjatywy prywatnej, współdecydowanie pracobiorców w wielkich przedsiębiorstwach. Dodam jeszcze iż we wcześniejszym programie CDU opowiadała się za: publiczną pocztą, kolejami, elektrowniami, kontrolą państwową nad bankami i zakładami ubezpieczeniowymi.
 2. „sama idea społecznej gospodarki rynkowej wprowadzona została do programu CDU na zjeździe w sierpniu 1948 roku. Wówczas już w Niemczech stworzono podstawy dla funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez wprowadzenie reformy walutowej i towarzyszących jej aktów prawnych. Pełny program społecznej gospodarki rynkowej zaprezentowany został przez CDU w tzw deklaracji z Dusseldorfu z 15 lipca 1949 roku w ramach kampani wyborczej przed wyborami do parlamentu federalnego. Str. 47
 3. Postulowano nowe ustawodawstwo w następujących sprawch: kontrola monopoli, zakaz umów kartelowych i porozumień rynkowych, przeciwdziałania koncentracji władzy w gospodarce, pogłębiania odpowiedzialności, prawa spółek, prawa upadłościowego, jawności zysków w spółkach kapitałowych, oraz centralnego nadzoru finansowego i ochrony waluty. Str. 47 Deklaracja postulowała reformę systemu podatkowego, zwracano uwagę na politykę kredytową i finansową, która błędnie prowadzona mogłaby zminiejszyć siłę nabywczą.

TWORZENIE WIZJI SYSTEMU FINANSOWEGO PAŃSTWA

Poniżej wklejam link do strony fundacji JESTEŚMY ZMIANĄ, która opracowała i opracowywuje propozycje zmian dla nowego systemu finansowego do zaimplementowania w Polsce. Znajdziecie tu Państwo wiele inspiracji i pomysłów, ale to od Was jako przyszłej elity rządowej zależeć będzie co wybierzemy i jak to się rozwinie w przyszłości. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do zapoznania się z materiałami w celu wyrobienia sobie na ten temat opinii.   http://jestesmyzmiana.pl/kreacja/1955/

Linki do stron i propozycji odnośnie systemu finansowego zaproponowanych przez Roberta Brzozę www.robertabrzoza.pl podałam na początku wśród spisu książek.

 Pamiętajmy że

NIC SYTUACJI NA LEPSZE NIE ZMIENI JEŚLI LUDZIE BĘDA BIERNI!

Warto zajrzeć na stronkę www.rzeczpospolita.com gdzie Stanisław Tymiński daje nam wskazówki odnośnie przyszłego programu dla Polski w trzech artykułach STRATEGIA DLA POLSKI.

p.s.

Jeśli uważacie Państwo, że ta informacja może być dla kogoś użyteczna, to uprzejmie proszę o przekazanie jej dalej, bądź upublicznienie jej blogach, facebookach czy stronach internetowych. Chodzi o to aby nasze społeczeństwo zostało jak najszybciej uświadomione. Bo tylko ludzie uświadomieni w prawdzie, podejmują właściwe działania i korzystne dla siebie i społeczeństwa decyzje.

Zapraszamy również na stronkę www.biuletyninspiracyjny.wordpress.com gdzie możecie państwo ściągnąć biuletyny w formie pdf

Jeśli zechcielibyście Państwo dołączyć do AKCJI: „Ocal babcię przed bronią MRU i dziadka też” to zachęcamy do odwiedzenia stronki www.biuletyninternetowy.wordpress.com tam też znajdziecie wszystkie numery BIULETYNU INTERNETOWEGO w formacie pdf do wydrukowania i rozdania osobom starszych, które nie mają dostępu do internetu.

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...