POLSKI WIĘZIEŃ LEGALNYM NIEWOLNIKIEM? USTAWA PISU W PRZYGOTOWANIU!

Artykuł w żadnym wypadku nie jest nagonką na PIS!

Szanowni Państwo,

W Ameryce więziennictwo to biznes, gdzie uprawia się nowoczesne legalne niewolnictwo – czy Polska idzie śladami Amerykanów?  PIS właśnie przygotowuje projekt ustaw.

“Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, ministerstwo sprawiedliwości przygotowuje projekt, według którego: wprowadzone zostanie przymusowe zatrudnienie więźniów, zlikwidowane zostaną tzw. cele miłości i widzenia intymne, z cel więziennych znikną telewizory i dvd.” Powyższa informacja pochodzi ze strony: http://wirtualnapolonia.com/2015/12/08/petru-poprosi-wiezniow-do-wyjscia-na-ulice/

W USA w ciągu ostatnich dekad, tak specjalnie zaostrzono przepisy prawne aby jak najwięcej ludzi (zwłaszcza czarnoskórych Amerykanów) wsadzać do więzień. Tylko po to, aby więzienia miały darmowe? ręce do pracy! Wielkie znane marki i korporacje korzystają tam z darmowej? pracy amerykańskich więźniów!  Proszę państwa tak się dzieje w Ameryce!!! Czy wkrótce będzie tak i w Polsce!

Czy Polacy „GOJE” również będą wsadzani za byle co  do więzień…. po to aby pracować niewolniczo  DLA OBCYCH ZAGRANICZNYCH KONCERNÓW?

Przekonamy się już wkrótce!

W którym kierunku zmierza Europa jeśli chodzi o rozwój więziennictwa? Chodzi o to, czy Europa w systemie więzienniczym postawi na RESOCJALIZACJĘ czy na LEGALNE NIEWOLNICTWO tak jak to jest w USA.

Obawiam się, że Polska zwraca się w kierunku LEGALIZACJI NIEWOLNICTWA!

Już ponad dziesięć lat temu francuz Loïc Wacquant  pisał w swojej książce pt. „Więzienia nędzy”:

“str.90 Obecnie istnieje już praca w więzieniach i wielkie firmy amerykańskie jak Microsoft, TWA, Boeing i Konika chętnie z niej korzystają (aby uniknąć złej prasy czynią to przez podwykonawców). (…) str.91 Kwitnie “import-export” skazanych ze stanów mających nadmiar więźniów do tych, które dysponują nadwyżką cel. Od kiedy Corrections Corporation of America, Correctional Services Corporation, Securior (z siedzibą w Londynie) i Wackenhut są notowane na giełdzie, przemysł karceralny stał się jednym z pupilów Wall Street.” (…) str. 93 Inkarceracja to przemysł prosperujący i zapewniający świetlaną przyszłość wszystkim tym, którzy angażują się w wielkie amerykańskie zamknięcie biednych. (…) str.136 Czy po Europie monetarnej przyjdzie czas na Europę policyjną i penitencjarną? (…) str. 137 Wszystkie zjawiska wskazują na głęboką tendencję do ekspansji karnego zarządzania nędzą, która wynika wprost z osłabienia państwa w sferze socjalnej i porzucenia jego prerogatyw w obliczu figury rzekomo wszechmocnego “rynku”, rozumianego jako poszerzenie obowiązywania ekonomicznego prawa silniejszego.(…) str. 139 Jak pokazali to Western i Beckett, analizując przypadek amerykański, na krótką metę zwiększenie populacji więziennej obniża w sposób sztuczny stopę bezrobocia, automatycznie zmniejszając liczbę poszukujących pracy. Jednak w średniej i długiej perspektywie może tylko pogorszyć sytuację, czyniąc byłych więźniów praktycznie niezdolnymi do znalezienia pracy na nasyconym rynku pracy niewykwalifikowanej. Dochodzi do tego wpływ, jaki więzienie wywiera na populacje i obszary objęte bezpośrednim nadzorem karnym: stygmatyzacja, zakłócenia stabilności edukacyjnej, matrymonialnej (mój przypis: depopulacja, a nasza Pani premier miała wprowadzić MODĘ NA RODZINĘ) i zawodowej, destabilizacja rodzin, niszczenie tkanki społecznej. (…) str.140 Więzienie jako instytucja wymyślona dla biednych, jako środowisko kryminogenne rządzone przez imperatyw (i fantazję bezpieczeństwa), może jedynie dalej zubożyć tych, którzy są mu powierzeni. Pozbawia ich jeszcze bardziej tych skromnych zasobów, jakimi dysponowali za bramą, przypisując im upokarzająca etykietkę “penitencjariuszy”, odbierają im w istocie rzeczy wszelkie atrybuty społeczne uznanego statusu (jako syna, ojca, pracownika lub nawet bezrobotnego, pacjenta (…)). (…)  str.147 Doświadczenie amerykańskie pokazuje w każdym razie, że nie da się dziś, tak jak nie dawało się kiedyś, oddzielić polityki socjalnej od polityki karnej. Innymi słowy, nie możemy odseparować rynku pracy i pracy socjalnej (jeśli wciąż możemy ją określać tym mianem), policji i więzienia,  jeśli tylko chcemy zrozumieć ich wzajemne zależności i ewolucję. (…) Wracamy tym samym do dzikiego kapitalizmu wzmacnianego wszechobecnym i wszechmocnym państwem punitywnym. “Niewidzialna ręka”, tak droga Adamowi Smithowi, powróciła ubrana tym razem w żelazną rękawicę”. koniec fragmentów z książki

Dlaczego nikt o tym nie krzyczy! Dlaczego nikt nie broni praw naszych osadzonych polskich braci! W państwie takim jak Polska, gdzie króluje zasada:”dajcie mi osobę a paragraf się znajdzie” gdzie nie ma poszanowania praw ani wolności obywateli, każdy z nas może skończyć w więzieniu będąc niewinnym! Nie pozwólmy aby takie rozwiązania niewolniczej pracy w więzieniach polskich zaistniały! Nie pozwólmy aby więzienia zostały sprywatyzowane! Bo wydaje się że polska polityka więziennicza zmierza w tym kierunku!

 W POLSKICH WIĘZIENIACH SIEDZI WIĘCEJ BIEDY NIŻ ZŁA!

W Polskich więzieniach przebywa obecnie około 80 tysięcy więźniów. Mniej więcej połowa skazanych siedzi za przestępstwa związane z kradzieżami i mieniem. Dlaczego? Z pewnością dlatego że nie ma pracy. Żeby przeżyć ludzie kradną i kończą w więzieniu. Reszta siedzi za inne w większości o mniejszej szkodliwości czyny. Tylko niewielka część z nich (około kilka tysięcy) siedzi za naprawdę groźne czyny i zabójstwa. Rząd, zamiast stworzyć ludziom możliwości pracy, np.likwidując ZUS (o czym nasza szacowna Pani premier ani nie pisknęła podczas ekspose) i zmniejszając tym samym ilość osadzonych w więzieniach być może nawet o połowę, pracuje nad ustawą, która wydaje się że wprowadza zmiany mające na celu zrobić z tych skazanych – legalnych niewolników.

Otóż, zmiany trzeba przeprowadzić w SYSTEMIE więzienniczym, niszcząc jego patologie, a nie rozwiązywać problem – zmuszaniem więźniów do pracy – czyli robiąc  z nich legalnych niewolników.

ROZWIĄZANIEM SĄ: SILNA GOSPODARKA I RESOCJALIZACJA!

NAJPIERW TRZEBA STWORZYĆ GODNE WARUNKI DO ŻYCIA POLAKOM A POTEM REFORMOWAĆ SYSTEM WIĘZIENNICZY! NIE ODWROTNIE!

Ta ustawa nie powinna być zaakceptowana jeśli będzie ona zmuszała więźniów do pracy lub umożliwiała im pracę za głodowe stawki. Co innego jeśli więźniowie, będą mieli możliwość wyboru czy chcą pracować, ale wtedy, powinni  być opłacani jak każdy normalny pracownik a nie jak podobno jest to teraz gdzie pracują oni za głodowe stawki albo nie płaci im się wcale. Praca jest pracą i powinna być płacona sprawiedliwie, bez względu na to kto ją wykonuje.  Tu proszę o pomoc niech ktoś się tym zajmie i opisze jak to jest z tymi wypłatami dla więźniów. To trzeba nagłośnić. Szanowni Państwo, przyjmując tę ustawę zmuszającą więźniów do pracy, cofamy się do czasów starożytnych, gdzie istnienie niewolników było legalne.

Z tego co widzę to próbuje się wprowadzać do Polski najgorsze rozwiązania amerykańskie i być może nie jest to przypadek, lecz celowe działanie. Zainteresowanych pogłębieniem tematu odsyłam do wstrząsającej książki Loïc Wacquant pod tytułem „Więzienia nędzy” gdzie autor opisuje całą więzienniczą politykę amerykańską. Tam np. w ciągu ostatnich dekad, tak specjalnie zaostrzono przepisy prawne aby jak najwięcej ludzi (zwłaszcza czarnoskórych Amerykanów) wsadzać do więzień. Tylko po to aby więzienia (sprywatyzowane) miały darmowe ręce do pracy! Proszę państwa tak się dzieje w Ameryce!!! Miejmy tego świadomość!

Moje propozycje do tego projektu ustawy:

NAJPIERW TRZEBA STWORZYĆ GODNE WARUNKI DO ŻYCIA POLAKOM A POTEM REFORMOWAĆ SYSTEM WIĘZIENNICZY! NIE ODWROTNIE!

1,Jeśli rząd zamierza przeprowadzić zmiany  w więziennictwie to niech to zrobi dobrze i z korzyścią dla Polaków a nie z korzyściami dla OBCYCH!

2.Powinno się postawić na RESOCJALIZACJĘ a nie na LEGALIZACJĘ NIEWOLNICTWA.

3.Jeśli nie wiadomo jak poprawić resocjalizację w więzieniach, to trzeba stworzyć forum dyskusję narodową w którym brali by udział strażnicy więzienni, więźniowie, rodziny uwięzionych, cybernetycy, psychologowie i społeczeństwo. Wszyscy powinni razem pochylić się nad tym problemem i znaleźć optymalne rozwiązanie.

4.Do każdego więźnia powinno się podchodzić indywidualnie i badać całą jego sytuację i wszyscy powinny go wspierać.

5.Powinny powstawać specjalne grupy modlitwne za więźniów. Kółka różańcowe mogłyby się tutaj popisać. Jest naukowo udowodnione że gdy jakaś grupa ludzi modli się za jakiś obszar to tam jest mniej przestępstw.

6.PRZEDE WSZYSTKIM RZĄD SWOIMI DECYZJAMI POLITYCZNYMI, powinien stworzyć takie warunki życia aby ludzie mieli odpowiednio PŁATNĄ pracę na wolności i aby nie musieli kraść.

7.Niedopuszczalnym jest odbieranie więźniom ich praw już nabytych (oglądanie telewizora czy słuchanie radia).

8.Powstaje też pytanie: skoro na rynku mamy tylu bezrobotnych to skąd wezmą pracę dla więźniów? Chyba tylko ze zleceń korporacji międzynarodowych… czyli bezpłatna praca niewolnicza

9.W mojej opinii więzień ma siedzieć w więzieniu i przemyśleć to co zrobił w celu zmiany swojego nastawienia do życia. Jeśli będzie musiał obligatoryjnie pracować to nie będzie miał czasu aby myśleć.  A właśnie to UMYSŁ i MYŚLENIE  powodują ZMIANĘ ŚWIADOMOŚCI i to  jest tym co zmienia człowieka. I właśnie w tym więzienie powinno pomóc. Powinno zapewnić wieźniowi spokój, ciszę, możliwość do rozmyślań, odpowiednią literaturę i spotkania z filozofami, dostęp do nauki.  Pomocne być może dla więźniów: czytanie mądrych książek czy też wysłuchiwanie mądrych autorytetów i filozofów na temat życia i różnych jego dziedzin >>> to według mnie jest właściwa droga do resocjalizacji, plus zmiany w otoczeniu czyli ustawy rządu które zapewnią możliwość godnej pracy i płacy, a wtedy ilość osadzonych znacznie się zmniejszy, być może nawet o połowę. Obawiam się że zakładom karnym może to nie być na rękę jeśli zamierzali je sprywatyzować i uczynić z zakładów karnych, dochodowe przedsiębiorstwa jak to się dzieje w USA, tworząc tym samym w Polsce niewolnicze obozy pracy.  Pragnę również zwrócić uwagę na to, iż zakłady karne które stosują resocjalizację same nie są w stanie rozwiązać problemu, jeśli rząd nie stworzy warunków do materialnej egzystencji Polaków, żeby nie musieli kraść i iść do więzienia. Natomiast jeśli rząd takie warunki stworzy to wtedy zakłady karne będą koncentrowały się na jakości resocjalizacji i będą miały możliwość bardziej indywidualnego podejścia do każdego osadzonego, bo osadzonych będzie mniej.

 1. Nasz rząd musi zrozumieć iż jesteśmy cywilizacją łacińską i nie powinien stosować u nas praw z innych cywilizacji, bo one się u nas nie sprawdzą.
 2. zalecenie z sieci: “Jak należy usunąć problem? Wprowadzić takie reformy które pozwolą Polakom na godne życie, gdzie ludzie nie będą kraść z powodu biedy, uwolnić osadzonych którzy latami „zgodnie z prawem?”siedzą w aresztach (to jest osobny temat), zmienić prawo które za byle „głupstwa” niepomierne z kosztami utrzymania więźniów, wsadza ludzi do więzienia, obciążając tym samym budżet państwowy. Pojawia sie nawet pytanie: kto na tym zarabia?”

Nasz naród już dość wycierpiał. Wielu Polaków pracowało niewolniczo na Syberii, w rosyjskich gułagach, wielu było wysyłanych na roboty do Niemiec. Były na naszym terenie obozy koncentracyjne, czy nie mało nam tego? Czy chcemy budować sami dla siebie nowe obozy niewolniczej pracy w Polsce?!

A może rząd przygotowuje się na przyjęcie uchodźców i ma zamiar zamieszczać ich w więzieniach i zmuszać do niewolniczej pracy za darmo?  Po tym co było w Kiejkutach nie można wykluczać i takiej ewentualności! TO SIĘ NIE GODZI POLAKA!

Dlatego miejmy oczy i uszy otwarte! Alarmujmy jeśli z polskich więzień będzie się chciało zrobić, dochodowe przedsiębiorstwa,  polskie obozy pracy, czyniąc legalnymi niewolnikami osadzonych tam więźniów!

Teresa Garland

Informacje dodatkowe:

Tu o łagrach w USA: http://www.wsws.org/en/articles/2016/09/16/cost-s16.html

Poniżej fragment notatki mgr Bartłomieja Przybylskiego odnośnie systemu więziennictwa w USA:

http://mailgrupowy.pl/shared/resources/1803,dylematy-europejskiej-polityki-kryminalnej/2706,notaki-z-30-05-wiezienia-nedzy?new_watcher=true

WIĘZIENIA NĘDZY

Gł. teza -> więzienie powiązane z systemem gospodarczym.

Więzienie -> System b. silnie sprzężony z gospodarką i życiem społecznym

Na konsekwencje systemu penitencjarnego bardziej narażone są osoby z niższych klas

SYSTEM GOSPODARCZY

Zwrotne oddziaływanie na system gospodarczy

SYSTEM PENITENCJARNY

Nadreprezentacja proletariatu i podploretariatu w więzieniach -> burżuazja decyduje o tym jak ustanawiane jest prawo. Utrwalają staus quo (są wyżej w strukturze społecznej)

Ukształtowanie neoliberalizmu łączy się z minimalizacją roli opiekuńczej państwa / wznowienie represyjności polityki karnej i systemu penitencjarnego.

W czym wyraża się ten wzrost?

 1. Inkarceracja -> przebywanie w zakładzie karnym (wzrost)
 2. Horyzontalny wzrost -> wprowadzenie nowych form karania
 3. Coraz więcej osób zatrudnionych w więzieniach
 4. Wzrost wydatków z budżetów centralnych na więzienia

Ad. 1

 • malejące wskaźniki -> Austria, Niemcy, Finlandia
 • przodują Stany Zjednoczone
 • Liczba osadzonych  730/100 000 (PL 223/100 000)

Ad. 2

 • Dodawanie nowych form kary (ograniczenie wolności itd)

Ad. 3

 • System penitencjarny jest trzecim pracodawcą w USA

Ad. 4

 • Więziennictwo staje się jednym z sektorów rynku (więzienia prywatne) element komodyfikacji  usług publicznych. Wycofanie się państwa

Zakłady karne:

 • Bezrobotni i biedni
 • Imigranci
 • Osoby o innym kolorze skóry -> prawdopodobieństwo trafienia do zakładu karnego (ok. 25% dla czarnoskórych mężczyzn) “Sczernienie populacji więziennej”

Kryminalizacja biedy i bezrobocia:

 • Biedni ludzie nie są w stanie płacić grzywn
 • Sytuacja biednych się pogarsza do tego stopnia, że uciekają się do przestępstw.
 • “Innowacja” Mertona -> osiąganie celów przy wykorzystaniu nieuprawomocnionych środków
 • Wsadzanie biednych i bezrobotnych do więzień aby nie musieć ich utrzymywać (traci on prawo do pomocy społecznej)

Neoliberalizm jest wewnętrznie sprzeczny:

 • Brak pomocy postpenitencjarnej (związek recydywy z biedą) -> rzadko kiedy ludzie raz zamknięci pozostają na wolności
 • Prekariusze -> pracujący, których płaca nie pozwala na samodzielne utrzymanie
 • Panoptyzm ->  Facoult
 • Maksymalizujący zyski i minimalizujący straty
 • Chcemy wyśledzić “wyłudzaczy” rent i zasiłków więc opracowujemy system nadzoru
 • Prześladują nas z każdej strony”

Opis zawartości książki za strony poniżej (fragmenty):

http://annasikorska.blogspot.co.uk/2013/11/loic-wacquant-wiezienia-nedzy.html

„Loïc Wacquant “Więzienia nędzy”

Stany Zjednoczone kojarzą nam się z imperium tolerancji, niezawodnych uregulowań prawnych i doskonałego systemu społecznego. Wszystkie te pozytywy na pierwszy rzut oka są wynikiem doskonałego Pi-aRu, którego Polsce niewątpliwie brak, ponieważ my lubimy prać swoje brudy na forum światowym.

Mimo bajkowej scenerii malowanej przez osoby odpowiedzialne za wizerunek światowego mocarstwa wcale nie jest takie różowe. Polityka zmniejszania ingerencji państwa w życie obywateli przyczyniła się w monstrualną machinę spychającą biedniejszych, nieporadnych i mniej inteligentnych na margines społeczny, z którego nie mają szans wyjścia. Do takiej sytuacji doskonale pasuje powiedzenie mojej babci: „Czemuś głupi? Bom biedny. Czemuś biedny? Bom głupi”. Koło się zamyka. Brak inwestycji w edukację klas spychanych, dyskryminowanych utwierdza ich nie tylko w niższości, ale także sprawia, że stają ofiarami więziennictwa, bo przecież któż inny jak nie biedni popełniają przestępstwa? Pewnie jest w tym sporo prawdy, ale oczywistością jest również, że państwo (USA) z czystego wygodnictwa umyło ręce od odpowiedzialności za tych ludzi. (…)

Nad biednymi trudniej panować, są mniej ulegli wobec aparatów władzy, nie przestrzegają zasad życia społecznego, zażywają środki odurzające- tak twierdzą Amerykańskie władze. W celu regulacji i zwalczania „zachowań nieodpowiednich” wprowadzono wiele unowocześnień aparatu ścigania wykroczeń i więziennictwa, co wymagało zwiększenia środków na te cele (a można było na edukację i resocjalizację i mieć więcej porządniejszych obywateli).

Ofiarami nowego systemu „mniej państwa” i „zero tolerancji” padli biedni i kolorowi, co przyczynia się do dyskryminacji rasowej i społecznej. Doskonały system rejestracji wykroczeń powoduje eliminowanie przez pracodawców osób, które zostały odnotowane przez służby porządkowe i koło znowu się zamyka: biedny zostaje głupim bez pracy i możliwości polepszenia swojej sytuacji.

Rozrastający się system więziennictwa wymagał wielu reform: większych nakładów na zakłady karne, zmian rodzajów więzienia (np. wprowadzenie aresztu domowego, kontrola za pomocą bransolet) oraz przemianę więziennictwa w dział gospodarki (prywatyzacja więzień).

Ten idealny republikański model społeczny, który niby przyczynił się do zmniejszenia przestępczości wzbudził zainteresowanie rządów europejskich. Wielu socjologów, psychologów i innych uczonych od relacji społecznych, edukacji wyraziło wątpliwości dotyczące skuteczności takiego systemu. Całość w linku poniżej:

http://annasikorska.blogspot.co.uk/2013/11/loic-wacquant-wiezienia-nedzy.html

 

Link do książki Loïc Wacquant, Więzienia nędzy, wstęp i tł. Michał Kozłowski, Warszawa 2009:

https://www.poczytaj.pl/ksiazka/wiezienia-nedzy-loic-wacquant,118012

 

Statystyki więzienne w Polsce;

http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/

TG

Ciekawy komentarz ze strony:

http://wirtualnapolonia.com/2015/12/08/petru-poprosi-wiezniow-do-wyjscia-na-ulice/

Tiro said

Do Uważny obserwator:

Rozumiem Twój punkt widzenia i go szanuję. Problem z tym że Ty koncentrujesz się na SKUTKU (systemie więzienniczym i jego utrzymaniu w takiej formie jak on jest i przy takiej liczebności) a ja koncentruję się na PRZYCZYNIE (dlaczego ktoś się znalazł w więzieniu? – usuńmy przyczynę żeby go tam nie było).

Bo usuwając przyczynę problemu automatycznie zmniejszymy ilość skazanych i budżet państwa odczuje to pozytywnie. Pozostali zaś osadzeni będą mieli lepsze możliwości RESOCJALIZACJI.

Jeśli przestudiujesz statystyki więzienne to mniej więcej połowa osadzonych jest skazana za kradzieże, przestępstwa przeciwko mieniu, i drobne przestępstwa. Ludzie biedni kradną z biedy.

Jak należy usunąć problem? Wprowadzić takie reformy które pozwolą Polakom na godne życie, gdzie ludzie nie będą kraść z powodu biedy, uwolnić osadzonych którzy latami „zgodnie z prawem?”siedzą w aresztach (to jest osobny temat), zmienić prawo które za byle „głupstwa” niepomierne z kosztami utrzymania więźniów, wsadza ludzi do więzienia, obciążając tym samym budżet państwowy. Pojawia sie nawet pytanie: kto na tym zarabia?

DOPIERO WTEDY JAK JUŻ RZĄD ROZWIĄŻE TE POWYŻSZE KWESTIE TO POWINIEN SIĘ ZAJĄĆ REFORMĄ WIĘZIENNICTWA W KIERUNKU RESOCJALIZACJI A NIE TERAZ. TWORZĄC PODSTAWY DO LEGALNEGO NIEWOLNICTWA.

Dlatego nie zgadzam się na to aby w tej chwili w Polsce zastosować przymusowy obowiązek pracy w więzieniach. Uważam iż z tą reformą powinno się poczekać. Nie mam nic przeciwko PIS, wręcz przeciwnie! Mam nadzieję że uda im się przeprowadzić pozytywne dla nas ustawy. Ale mój wewnętrzny głos mówi że w tej kwestii nie postępują oni właściwie.

p.s. Wydaje mi się że teraz kiedy obie partie walczą o swoje MY POLACY możemy się więcej dowiedzieć, bo będą oni wzajemnie się sypali, co w moim mniemaniu właśnie stało się z tym tak ważnym projektem ustaw.”

Przytaczam jeszcze jeden komentarz ze strony:

http://www.monitor-polski.pl/dr-steven-greer-ujawnia-prawde-o-ufo-i-czarnych-projektach/

Bon Ton:

“Wszędzie się wałkuje temat trybunału konstytucyjnego…. a tymczasem tylnymi drzwiami przygotowywuje się ustawę wprowadzającą system pracy niewolniczej? w polskich więzieniach:

Czy to dobrze czy to źle? I dlaczego ta ustawa jest tak ważna że rząd chce ją już zaproponować na początku przyszłego roku? Czyżby mieli jakieś niecne zamiary wykorzystania polskich więźniów? Czy może mają powstać u nas polskie obozy pracy?

Uważam że temat jest bardzo ważny i powinniśmy go wspólnie przedyskutować. Wielu mądrych Polaków powinno się wypowiedzieć w tej sprawie,aby nie było tak że przez szybkość działania PISu i naszą nieuwagę stworzymy sami sobie obozy pracy dla siebie samych.
Uważam że nie trzeba patrzeć tylko na aspekt finansowy tj. kosztów utrzymania więxniów, trzeba zwrócić uwagę także na wiele innych aspektów.”

“co o tym myślicie i o tym pomyśle pracy dla więźniów? Bo jeśli naszych ludzi miałyby wykorzystywać obce korporacje za darmo to nie jest ok. Poza tym znając nasze rządy zawsze dążyły do zdominowania Polaków i zakładania na nas kagańców. Teraz nie dość ze prawo mamy niejasne gdzie każdego mogą sprzątnąć z ulicy i wsadzić do więzienia, to jak zakłady karne zostaną sprywatyzowane to będą potrzebować darmowej pracy więźniów. To będą wsadzać za byle co. To jakiś…”

Jeszcze znalezione komentarze na necie:

“Artykuł o „amerykańskim gułagu”, czyli o amerykańskim, sprywatyzowanym systemie więziennictwa.

Obecnie ponad 2 miliony Amerykanów znajdują się w więzieniu (oczywiście kolorowi stanowią ich większość). Ich sytuacja to nie tylko obciążenie dla systemu społecznego, woda na młyn dziedziczenia patologii i przestępczości, czy rozbijania rodzin itd.
To także czysty wyzysk tych, którzy sami nie mogą się bronić.
Ostatnimi czasy amerykański kapitalizm zaczął świetnie zarabiać na źle opłacanej pracy skazanych. Zamiast 7.25$ na godzinę więźniowie otrzymują np. około 15 centów. Korzystają z tego wielkie koncerny, w tym m.in McDonalds, czy Starbucks przekazując więzieniom za grosze zlecenia, które następnie wykonują skazani. Ostatnie wielkie protesty więźniów przyciągnęły uwagę mediów, lecz tylko nielicznych i na bardzo krótko… wyzysk trwa.

http://www.wsws.org/en/articles/2016/09/16/cost-s16.html

waryjat

„Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie. Więźniowie będą pracować za darmo nie tylko na rzecz samorządów”
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/wiezniowie-beda-pracowac-za-darmo-nie-tylko-na-rzecz-samorzadow,37668.html

„Przy 40 zakładach karnych powstaną w najbliższych latach specjalne hale produkcyjne, w których więźniowie będą mogli pracować bez konieczności opuszczania zakładów karnych. Co najważniejsze, więźniowie zbudują te hale za własne pieniądze. Więźniowie będą mieli potrącane ze swoich pensji, a przedsiębiorcy będą mogli ich zatrudniać na preferencyjnych warunkach, tak by jak najwięcej osadzonych mogło pracować”
http://wpolityce.pl/polityka/309005-nasz-wywiad-patryk-jaki-wiezniowie-musza-pracowac-na-swoje-utrzymanie-do-tej-pory-nikt-nie-podjal-tego-tematu

Dobra zmiana po szkoleniu w USRAELU również zaczyna to wprowadzać. Niby duża część ludzi powie, że to fajnie, bo nie będziemy utrzymywać darmozjadów, tylko że każdy reżim rządzący w Polsce dokręca śrubę zamiast napisać prawo od nowa. Proste do zrozumienia dla każdego potrafiącego czytać. Teraz to nawet rolnik sprzedający marchewkę przy ulicy może być przestępcą, nie ma kasy fiskalnej, stoi o 20cm za blisko pasa ruchu, nie wspominając tych, którzy nie chcą oglądać antypolskich telavizji i nie mają zamiaru płacić za sygnał który negatywnie wpływa na ich zdrowie. Praktycznie w jeden dzień można zrobić kilka milionów pracowników za tzw. ciepłą zupę

Trzeba przypomnieć słowa Zbigniewa Stonogi 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=c3IAUIxmtsc

 

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...