PLAN ODZYSKANIA SAMORZĄDÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH OD BIUROKRATYCZNO-PRAWNYCH SITW!

CZAS NA ZMIANY!

JAK ODBIUROKRATYZOWAĆ SAMORZĄDY I SEJMIKI WOJEWÓDZKIE?

Nie zgadzam się być ofiarą procedur, biurokratów i rządzoną przez tych, którzy te procedury ustalali, bo ja ich nie wybierałam!

Szanowni Państwo, nawet jeśli ludzie (radni) którzy zasiadają w sejmikach czy w samorządach wojewódzkich, mieliby dobre intencje i propozycje zmian dla rozwoju województwa, to nie są w stanie ich zrealizować bo…… napotykają na swojej drodze…. BIUROKRATYCZNO-PRAWNĄ SITWĘ, która mówi, co RADNYM wolno a czego nie wolno… bo TAKIE JEST PRAWO!

To szczyt wszystkiego, żeby podczas obrad w komisjach sejmików wojewódzkich, niemalże cały czas musiał być obecny prawnik. I to ON mówi co można a czego nie można! WIDZICIE JUŻ KTO NAMI RZĄDZI!? Jeśli już radni decydują się na zrobienie czegoś pozytywnego dla swojej społeczności… to muszą tak lawirować…. aby w skuteczny sposób OMINĄĆ paraliżujące wszelką dobrą dla nas inicjatywę, oparte na niemieckiej filozofii LUTERAŃSKIEJ bezduszne, materialistyczne PRAWO – NASZ WRÓG NR 1!

Szanowni Państwo, czy zatem, zamierzamy się dalej kręcić w kółko i wciąż głosować w wyborach samorządowych na ubezwłasnowolnione MARIONETKI, kiedy tak naprawdę za ich plecami rządzą nami CAŁY CZAS TE SAME, terenowe  NIEWYBIERANE PRZEZ NAS BIUROKRATYCZNO-PRAWNE SITWY!?

DO ROBOTY! CZAS TO ZMIENIĆ!

APEL! Szukajmy konkretnych z nazwiska (w każdym województwie, w każdej jednostce / instytucji administracji wojewódzkiej, w urzędach samorządów, w urzędach sejmików oraz w współpracujących z nimi firmach prawniczych) ludzi, którzy są odpowiedzialni za ustalanie konkretnych procedur i tworzenia prawa na szczeblu samorządowym. Szukajmy tych wreszcie, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zwiększanie biurokracji, tj. dodawanie kolejnych jednostek, działów, urzędników w naszych instytucjach samorządowych. Liczą się FAKTY: Publikujmy w internecie po nazwiskach: KTO UTWORZYŁ, JAKIE NOWE STANOWISKA,  DZIAŁY, JEDNOSTKI, KIEDY, ILU ZBYTECZNYCH URZĘDNIKÓW ZATRUDNIŁ. Proponujmy rozwiązania: JAKIE DZIAŁY POWINNY PRZEJĄĆ OBOWIĄZKI TYCH DZIAŁŁOW KTÓRE ZLIKWIDUJEMY. Można też postarać się o stary model organizacyjny samorządów z czasów komunistycznych, który może być pomocny w zrozumieniu, jakie działy istniały wtedy w  administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim i porównać je z tymi które są teraz. To może być bardzo pomocne przy eliminacji zbędnych działów. Pamiętajmy że wtedy, pomimo braku komputerów, mieliśmy pięciokrotnie mniej urzędników państwowych niż teraz, a województw było 48 a nie 16 jak teraz. Jest więc z czego odchudzić. Każdy niech się zajmie swoim województwem.

PLAN ODZYSKANIA SAMORZĄDÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH OD BIUROKRATYCZNO-PRAWNYCH SITW:

  1. Musimy stworzyć otwartą ogólnodostępną internetową listę stanowisk do usunięcia w każdej instytucji samorządowej tj. jej działów, jednostek, stanowisk, które nie powinny mieć racji bytu, które zostały stworzone niepotrzebnie i w nadmiarze. Proponuję zacząć od znalezienia „grafików struktur organizacyjnych” zarówno wojewódzkich biurokratycznych struktur sejmikowaych jak i wojewódzkich biurokratycznych struktur samorządowych, dla każdego województwa. To nie będzie łatwe zadanie, wielce szokujące, kiedy ludzie dowiedzą się jak wielką armię pasożytów karmią.  Zwykle ten wizualny grafik jest „ukryty” w jakiejś podrzędnej zakładce na stronie internetowej,  abyśmy przypadkiem się na niego nie natknęli i… nie zorientowali się w jakim szaleństwie biurokratycznym żyjemy. W razie problemów ze znalezieniem trzeba dzwonić do urzędu aby powiedzieli gdzie dokładnie i w której zakładce ta informacja jest dostępna. Mogą nie chcieć udzielić takiej informacji, ale my musimy nalegać bo mamy prawo wiedzieć!
  2. Musimy stworzyć koalicję MĄDRYCH I NIEPRZEKUPNYCH ludzi (ponadpartyjną) do kolejnych wyborów samorządowych, które być może odbędą się już na jesieni tego roku.
  3. Wygrywając wybory samorządowe, i mając przygotowaną do usunięcia listę działów, stanowisk, jednostek, w każdej instytucji samorządowej, akcję usunięcia zbędnej biurokracji, będzie można przeprowadzić bardzo szybko.

To jest KLUCZ do odbiurokratyzowania instytucji samorządów i sejmików wojewódzkich.

RZĄD W TEJ KWESTII RÓWNIEŻ POWINIEN ZADZIAŁAĆ POPRZEZ ZMIANĘ PRAWA!

Wszystkie procedury, we wszystkich wojewódzkich instytucjach samorządowych, powinny zostać UPROSZCZONE i UJEDNOLICONE! Rząd centralny powinien odzyskać władzę na całym terytorium Polski, bo w tym momencie można mieć wrażenie, że jesteśmy na etapie parcelacji Polski i tworzenia się państw w państwie. Na Węgrzech, samorządy mają zdecydowanie mniejszą autonomię niż w Polsce, co bardzo ułatwia przeprowadzenie w szybkim tempie korzystnych dla społeczeństwa zmian, które w Polski przypadku mogą być skutecznie blokowane przez długi czas, przez zbytnią decentralizację.

Wydaje się, że samorządy i sejmiki wojewódzkie są zbytnio zdecentralizowane, a rząd nie ma wpływu na procedury (podejrzewam iż nawet ich nie zna) jakimi te samorządy się sterują! Być może te samorządy i sejmiki tworzą jakieś wewnętrzne prawo niekoniecznie zgodne z naszym interesem narodowym i majątkowym??! To trzeba wszystko szybko wybadać, abyśmy natychmiast zawrócili z tworzenia niezależnych od rządu PAŃSTEWEK W PAŃSTWIE rządzonych przez terenowe BIUROKRATYCZNO-PRAWNE SITWY!

Przy okazji: Wypunktujmy również w internecie wszelkie organizacje tzw. POZARZĄDOWE finansowane w jakiś sposób (być może częściowo a niektóre może i w całości) z budżetu państwa lub samorządów? Te organizacje jak się wydaje, nie działają w naszym POLSKIM interesie. Link do artykułu a pod nim ciekawe komenatrze z których wiele można się dowiedzieć. http://wpolityce.pl/polityka/284556-zaskakujacy-apel-organizacji-pozarzadowych-do-premier-szydlo-domagaja-sie-podjecia-konkretnych-krokow-w-kierunku-przeciwdzialania-narastajacej-fali-agresji-i-nienawisci-wobec-innych

Tu poniżej wklejam zaś pewien komentarz znaleziony w sieci odnośnie tych organizacji oraz ich wpływu na samorządy:

„Gość said   2016-03-16 @ 11:20   Organizacje pozarządowe, pod pozorem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, tworząc projekty społeczne otrzymują DOTACJĘ (granty) od G. Sorosa.   Wszystko w imię DEMOKRACJI i pod ochroną haseł „Wolność, Równość i walka z Faszyzmem, Homofobią„. Organizacje pozarządowe partycypują w zarządzaniu miastami.  Kierowani przez Fundację Batorego, a dotowani przez G. Sorosa, powoli przejmują narrację w lokalnych mediach i władzę na szczeblu rad miast i gmin. A rząd milczy, rząd improwizuje.  George Soros – Polska wybrała ZŁY RZĄD !” koniec komentarza

W mojej opinii takie organizacje jeśli chcą szczerze działać powinny finansować się same.

Powinniśmy również rozpocząć dyskusję nad obecnym podziałem administracyjnym państwa polskiego oraz jego strukturami. Czy podział na 16 województw jest na pewno właściwym modelem? Czy nie zostały te województwa tak podzielone z powodu tego, że jakieś grupy interesów miały w tym jakiś konkretny cel? Może chodziło o skonsolidowanie rządów klik na terenie Polski za pomocą takiego właśnie podziału? Z pewnością nie zrobiono tego z powodu obniżenia kosztów biurokracji, bo ta się rozrosła od czasów komunizmu pięciokrotnie a wtedy, było 48 województw, teraz jest tylko 16. A może jest to plan długoletni aby w przyszłości odrywać kolejne wielkie w tej chwili województwa od Polski? Przy obecnym systemie, gdzie procedury w każdym samorządzie w Polsce, są ustalane przez same samorządy? (państwo w państwie?), a tak naprawdę to przez biurokratyczno-prawną sitwę pracującą za kulisami, istnieje ryzyko odrywania się od Polski tak dużych województw w przyszłości. Czy może chodzi o demontaż i osłabienie roli państwa? A może jakieś kliki chcą tworzyć niezależne od rządu państwa w państwie? Czy chodzi w ten sposób o likwidację strategicznego zarządzania krajem i doprowadzenia Polski do niesterowalności? Czy może w końcu chodzi o odebranie konstytucyjnych uprawnień nadzoru i kontroli przez rząd i parlament nad samorządami?

Musimy się zastanowić czy obecny podział Polski na 16 województw ma sens. A może warto byłoby powrócić do stanu 48 województw? Albo ograniczyć do minimum władzę samorządową na szczeblu wojewódzkim? Trzeba również wziąć pod uwagę znaczenie gmin. Z tego co mi wiadomo, to gminy nie mają zbyt dużej autonomii działania. Ja myślę że powinno się zwiększyć rolę GMIN, bo to one są najbliżej mieszkańców i to do nich mieszkańcy zgłaszają swoje problemy i propozycje. Być może dobre by było rozwiązanie aby zlikwidować nadrzędne nad gminami wojewódzkie organy samorządowe i zwiększyć działanie i autonomię gmin, poprzez np. zlecenie im pobierania podatków bezpośrednio od mieszkańców. Jakże wielce uprościlibyśmy ten system, odchudzilibyśmy biurokrację i usunęli biurokratycznych pasożytów, likwidując  jednocześnie wyższe struktury samorządowe które są obsiadłe przez sitwy i biurokratyczno-prawną mafię. Musimy rozpocząć WIELKĄ OGÓLNOPLSKĄ DYSKUSJĘ NA TEN TEMAT. Czas na zmiany jest dobry, ale powinniśmy się spieszyć! Dobry czas nie potrwa długo! Musimy go maksymalnie wykorzystać do jak najszybszego wzmocnienia i scentralizowania naszego kraju! W przeciwnym razie ryzykujemy ze staniemy się krajem niesterowalnym!

APEL DO BIUROKRATÓW!

Nie panikujecie i nie protestujcie! To dla dobra Waszej przyszłości i dla dobra Waszych dzieci i Polski! Wierzę że PIS przygotuje odpowiednią ustawę na mocy której będzie można bez obciążeń rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. W końcu będziecie wolni, zamiast przesiadywać w nieprzyjemnych murach unstytucjonalnych od rana do wieczora. Dla Was wielka zmiana i wielka szansa, szansa zmiany jakości Waszego życia, z biernego na aktywny! Będzie mogli w końcu realizować siebie samych w tym co lubicie robić! My zwykli obywatele nie mieliśmy takiej możliwości, bo ZUS był nie do opłacenia. Nie sądzę jednak aby PIS pozostawił was na zgubę. W końcu do partia DOBREJ ZMIANY!  Mam nadzieję że coś wymyślą żeby móc normalnie podjąć działalność gospodarczą jak w każdym przyzwoitym kraju.

TG

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...