CZ.2 CZY NARODOWY BANK POLSKI JEST NICZYJ?

Link do części 1

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/05/22/czy-narodowy-bank-polski-jest-niczyj/

W dniu 8 czerwca 2016 roku zostało wystosowane drugie zapytanie do NBP:

“Otrzymane pismo odnośnie tego kto jest udziałowcem Narodowego Banku Polskiego, jest dwuznaczne. Z jednej strony NBP nie ma właściciela, z drugiej strony należy do podmiotów które nie posiadają kapitału. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie o jakich podmiotach Pan pisze.” 2016 06 08 drugie zapytanie do NBP

Na drugie wystosowane zapytanie w dniu 2016 06 09 otrzymano drugą odpowiedź:

“Szanowna Pani,
Podtrzymuję w pełni zasadność naszej wcześniejszej odpowiedzi skierowanej do Pani w dniu 18 maja br.   Uprzejmie informuję, że Art., 227 Konstytucji RP określa ogólne zasady działania NBP:
Następnie:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim określa NBP
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2. 1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
2. NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
3. Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą NBP jest Warszawa.
Zatem pytanie, o właściciela NBP – to pytanie z kategorii – kto jest właścicielem np. dowolnie wybranego Ministerstwa RP lub innej instytucji państwowej? Odpowiedź na nie w przypadku NBP poza ww. aktami prawnymi sugeruje już sama jego nazwa Narodowy Bank Polski. Rozwinięcie informacji o NBP zamieściliśmy w naszym ww. piśmie.
I część informacji: NBP nie jest spółką akcyjną i nie posiada prywatnego akcjonariatu – nie wskazuje żadnego podmiotu, któremu można by przypisać uprawnienia właściciela.
II część informacji: /…/ NBP należy do podmiotów, które z natury rzeczy nie posiadają kapitału (akcje/udziały) w rozumieniu przepisów o podmiotach (spółkach) prawa handlowego. Nadmieniam, że zadania NBP są określone m.in. w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.” 2016 06 09 druga odpowiedź od NBP nr w 446

Czy zatem NBP jest niczyj? Co o tym myślicie? Liczę na odzew ekspertów. Jeśli mamy unieszkodliwić działania banksterów na naszym terenie, to musimy wiedzieć na czym stoimy!

TG

 

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...