ZLIKWIDUJMY ZUS! CZAS NA EMERYTURĘ PLUS (+)

Szanowni Państwo,

Po doświadczeniach z OFE już wiemy, że wszelkie odgórne polityczne decyzje i pomysły mające wpływ na nasze przyszłe renty i emerytury wzięły w łeb i że nie mamy już na co liczyć. Na manipulacji, oszustwie, szybkim obrocie kapitałem na giełdach, nie da się zbudować pewnej, spokojnej i bezpiecznej pod względem finansowym emerytalnej przyszłości dla naszego społeczeństwa.

Nadszedł czas aby kwestię emerytur wziąć w nasze wspólne obywatelskie ręce. Ale rząd ma obowiązek, stworzyć nam warunki do tego, abyśmy legalnie i bez ingerencji ze strony Państwa mogli sami sobie wypracowywać godne emerytury i renty, oparte na realnym rozwoju gospodarczym naszego kraju oraz na zdrowych, uczciwych i stabilnych zasadach naszej gospodarki narodowej. Jeśli nie zrobi tego PIS to trzeba montować nową ekipę polityczną na wybory za trzy lata.. a tymczasem opracowujmy w szczegółach program zmian!

Innowacyjny model EMERYTURA PLUS!

Załóżmy że to się już stało! ZUSu nie ma! Został zlikwidowany!
Co się dzieje?
Zostaje ściągnięty kaganiec (haracz) z milionów Polaków których nie było stać na prowadzenie działalności gospodarczej z powodu bardzo wysokich opłat zusowskich!
Liczba przedsiębiorstw i przedsiębiorców gwałtownie wzrasta.
Maleje bezrobocie.
Wzrastają wpływy z podatków do budżetu.
Gospodarka się rozwija!
Państwo ze swojej strony wypłaca bezpośrednio z kasy państwowej (Zusu nie ma i nie ma już biurokracji) stałą minimalną rentę dla każdego polskiego obywatela w wieku emerytalnym. Bez względu na liczbę przepracowanych lat. W przypadku obcokrajowców z polskim paszportem, ta minimalna renta mogłaby być wypłacana dopiero po 18 latach posiadania przez obcokrajowca obywatelstwa polskiego. Obywatel Polski powinien też mieszkać na stałe w Polsce. Oczywiście zmiany powinny przebiegać stopniowo, biorąc pod uwagę pokolenie które żyło w poprzednim (tj. obecnym jeszcze teraz) systemie ubezpieczeń i nie jest przygotowane aby przeżyć za tę minimalną rentę nie mając dodatkowego dochodu, na którym to dochodzie będzie się opierał model EMERYTURA PLUS. Poprzedniemu więc pokoleniu trzeba będzie dać nieco wyższe renty pozwalające na przeżycie.

EMERYTURA PLUS
Od momentu wprowadzenia nowego systemu rentowego (EMERYTURA PLUS) zamiast obecnego ZUSu, każdy obywatel będzie miał pewność, że na starość będzie miał minimalne zabezpieczenie finansowe od Państwa w postaci RENTY MINIMALNEJ. Ci którzy będą chcieli mieć renty wyższe niż renta minimalna, będą mieli możliwość inwestowania nadwyżek finansowych podczas całego swojego życia w nowo powstałe SPÓŁDZIELNIE EMERYTALNE. SPÓŁDZIELNIE EMERYTALNE powstałyby ODDOLNIE a nie odgórnie. Każdy więc przedsiębiorczy obywatel POLSKI mógłby z grupką osób założyć taką spółdzielnię. Odgórnie ma być stworzone tylko prawo umożliwiające i zabezpieczające działanie takich spółdzielni oraz ich członków-udziałowców. Takie SPÓŁDZIELNIE EMERYTALNE, będą prowadziły działalność gospodarczą wszelakiego rodzaju, których głównym celem będzie wypracowywanie niewielkich zysków dla swoich członków-udziałowców, zarówno podczas ich aktywnego życia zawodowego jak i po przejściu na emeryturę. To właśnie te wypracowane przez spółdzielnie DYWIDENDY będą naszym dodatkowym źródłem dochodu po przejściu na emeryturę. Jasne jest, że jeśli staniemy się członkami-udziałowcami tylko jednej SPÓŁDZIELNI to będziemy mieli tylko niewielką dywidendę z tej jednej spółdzielni. Ale jeśli podczas całego życia będziemy w niewielkich kwotach inwestować i stawać się członkami kolejnych SPÓŁDZIELNI EMERYTALNYCH, to na starość możemy dostawać całkiem niezłe pieniądze np. z kilkudziesięciu takich spółdzielni. Oczywiście 1 udział wejściowy do każdej spółdzielni powinien posiadać stałą nominalną cenę (wyznaczoną odgórnie przez rząd) taką samą dla każdej spółdzielni np. 100 zł za 1 udział i ta kwota nie może się zmieniać przez kolejne np. 25 lat. Chodzi o to, że po pierwsze cena za 1 udział nie może być ceną zaporową, bo wtedy zwykłego Kowalskiego nie będzie stać na zakup takich udziałów. Musi być to cena niska. Oprócz tego cena 1 udziału musi pozostać stała bo nie każdego członka-udziałowca będzie stać na dopłacanie w razie podniesienia ceny 1 udziału. Udziały członków spółdzielni byłyby niezbywalne i zabroniony byłby obrót nimi na giełdzie i gdziekolwiek indziej. Na końcu artykułu wymieniam kwestie prawne (zabezpieczenia i obostrzenia) jakie powinny być zastosowane przy konstrukcji prawnej tej nowej formy prawnej (pomiędzy spółką akcyjną a spółdzielnią) czyli SPÓŁDZIELNI EMERYTALNEJ.

Każdy obywatel, inwestując (tj.wykupując choćby 1 udział), staje się automatycznie członkiem-udziałowcem SPÓŁDZIELNI EMERYTALNEJ, wspiera i tworzy realną gospodarkę na rynku krajowym, pośrednio więc wspiera zatrudnienie, oraz zwiększa bogactwo swoje oraz bogactwo naszego kraju – Polski. Zamiast inwestować na giełdzie, gdzie tworzone są lichwiarskie nie mające pokrycia, nieuczciwe i puste pieniądze, zainwestujmy w prawdziwą namacalną gospodarkę, a nasze społeczeństwo i każdy z nas (oprócz oszustów) wyjdzie na tym korzystniej.

EMERYTURA PLUS – PRZYKŁAD 1
Pan Jan Kowalski w wieku średnim (człowiek pracujący i nieźle zarabiający) zgodnie z nowym systemem rentowym EMERYTURA PLUS wie, że na starość ma zabezpieczenie w postaci renty minimalnej od Państwa. Ale jako człowiekowi przedsiębiorczemu i ambitnemu to za mało, chciałby mieć więcej pieniędzy na starość. Pan Jan dowiedział się właśnie ze specjalnej rządowej strony internetowej (gdzie znajduje się spis wszystkich spółdzielni emerytalnych) że w Krakowie studenci z jednej z wyższych uczelni technicznych wraz z profesorami zakładają spółdzielnię emerytalną której celem będzie działalność gospodarczo-badawczo-naukowa w dziedzinie nowoczesnych technologii. Mają zamiar odkrywać nowe technologie, patentować je i udzielać licencji również poza granice kraju. Inicjatywa wydała się Panu Kowalskiemu przyszłościowa. Wprawdzie przez najbliższe 5 lat jego zainwestowane pieniądze nie przyniosą mu żadnego dochodu, ale w przyszłości mogą z tego być niezłe dodatkowe pieniądze, w szczególności przydatne po przejściu na emeryturę. Zainwestował więc wykupując kilka udziałów i stając się członkiem-udziałowcem w/w spółdzielni emerytalnej. Za jakiś czas, Pan Jan posiada nadwyżkę gotówki. zapragnął znowu zainwestować. Tym razem z rządowej strony internetowej wybrał górniczą spółdzielnię emerytalną działającą na Śląsku, zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego. Zarząd spółdzielni zamierza kupić nowy sprzęt wydobywczy i poszukuje nowych inwestorów. Zainwestował również i w tę spółdzielnię i stał się jej członkiem-udziałowcem. Kolejny jego wybór padł na Spółdzielnię emerytalną w Krakowie zajmującą się budownictwem mieszkalnym dla młodych małżeństw. Spółdzielnia ta ma w zamiarze budować mieszkania na wynajem (z możliwością wykupu) w ramach programu MIESZKANIE PLUS. Pan Jan uznał tę inwestycje za bardzo dobrze rokująca i korzystną w przyszłości…. i zainwestował. Będzie miał kolejne dodatkowe źródło dochodów… Grosz do grosza a zbierze się pół kosza…

Po wielu… wielu.. latach
Pan Kowalski podczas całego swojego życia, zainwestował i stał się członkiem-udziałowcem kilkudziesięciu spółdzielni, z których otrzymuje niewielkie roczne kwoty (dywidendy), które wraz z otrzymywaną od państwa minimalną rentą, pozwalają mu na godne życie na starość.

JAK INWESTOWAŁ PAN JAN KOWALSKI PODCZAS SWOJEGO ŻYCIA?
1. Myślał i działał przyszłościowo, oceniając ryzyko realistycznie, inwestował niewielkie kwoty, ale regularnie i dywersyfikując inwestycje (kilkadziesiąt spółdzielni o różnym profilu działalności)
2. stając się członkiem spółdzielni emerytalnych, wspierał rozwój polskiego przemysłu i polskiej gospodarki.
3. Był cierpliwy w oczekiwaniu na korzyści finansowe i nie był zachłanny. Nie liczył na szybki ale ryzykowny zarobek, jak robią to dzisiaj manipulatorzy na giełdach. Pan Jan to człowiek z wartościami: etycznymi i moralnymi.
4. Pan Jan był aktywnym inwestorem i członkiem wielu spółdzielni. Każdą spółdzielnię jak tylko mógł, starał się wspierać swoją wiedzą, kompetencjami, i doświadczeniem. Pomimo tego że Pan Jan również pracował.
5. Pan Jan Kowalski to ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE OBYWATEL PRZYSZŁOŚCI!

EMERYTURA PLUS – PRZYKŁAD 2
Pani Janina Nowak młoda (pracuje jako fryzjerka). Pani Janina nie ma wielkiej pensji. Jednak mimo to udało się jej zainwestować w SPÓŁDZIELNIĘ EMERYTALNĄ. Wraz z koleżankami po fachu, z całego kraju, założyły fryzjerską spółdzielnię emerytalną produkującą środki, artykuły kosmetyczne i produkty wykorzystywane we fryzjerstwie. Dzięki wielkiemu zainteresowaniu również stałych klientek zakładów fryzjerskich w całej Polsce, udało się zebrać odpowiednio wysoką liczbę chętnych i pozyskać kwotę konieczną do zakupu nowoczesnej technologicznie wyprodukowanej w Polsce linii do produkcji farb do włosów. Dzięki temu, zarówno Pani Janina jak i tysiące kobiet w Polsce, mają pewność że wspierają polski przemysł używając wyprodukowanych w Polsce produktów, oraz mają dodatkowe pieniądze z dywidend, tak ważnych w szczególności na emeryturze. Po kilku latach, Pani Janina będąc jeszcze aktywną zawodowo, ale otrzymując już dywidendę z fryzjerskiej spółdzielni emerytalnej, zainwestowała jeszcze w kilka innych spółdzielni emerytalnych: między innymi emerytalnej spółdzielni piekarskiej „CHLEBUŚ”, emerytalnej spółdzielni energetycznej „ENERGIA NA MEDAL”. Rozwój tych spółdzielni wydaje się być pewny, zatem Pani Janina może spokojnie myśleć o swej przyszłej EMERYTURZE PLUS!

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODELU EMERYTURA PLUS!

1. Każdy obywatel staje się kowalem własnego losu i ma możliwości zarobienia samodzielnie na własną emeryturę plus. Jak wysoka będzie ta emerytura zależeć będzie tylko od jego dochodów, chęci oszczędzania i właściwego inwestowania.
2. Państwo poprzez działanie spółdzielni emerytalnych jest odciążone z obowiązku płacenia bardzo wysokich rent. Płaci tylko minimalną kwotę każdemu w wieku emerytalnym.
3. Polska gospodarka rozwija się znakomicie. Cały czas są w nią inwestowane zarobione pieniądze. Zamiast rządowych obligacji (na których zarabiają banksterzy), ludzie kupują udziały-członkostwa w spółdzielniach i w nie inwestują, co daje im finansowe korzyści w postaci udziału w zyskach.
4. Doskonale rozwijają się również i te dziedziny przyszłościowe, np. nowoczesne technologie czy badania i rozwój, które normalnie są niedofinansowane (ostatnio czytałam na internecie że rząd zamierza zapożyczyć się od banksterów żeby zainwestować w badania i rozwój nowych technologii, gdzie głównymi beneficjentami będą między innymi korporacje zagraniczne, w tym przede wszystkim amerykańskie). Dlaczego rząd nie podda pomysłu stworzenia spółdzielni emerytalnych przez studentów i profesorów? Myślę że miliony Polaków w niewielkich kwotach, z chęcią zainwestowałoby w takie przedsięwzięcie, stając się członkami-udziałowcami takich spółdzielni emerytalnych, bo to przedsięwzięcie w przyszłości może przynieść kolosalne dochody np z tytułu do patentów. Nawet minimalne kwoty, zainwestowane przez miliony Polaków przyniosły by dochody w przyszłości nam Polakom, a nie zagranicznym korporacjom jak wygląda to teraz w praktyce.

PODSUMOWANIE
Przedstawiony powyżej pomysł SPÓŁDZIELNI EMERYTALNEJ musiałby być obwarowany odpowiednimi przepisami prawnymi, tak aby spółdzielnie i ich członkowie-udziałowcy byli chronieni od zapędów i ataków politycznych klik, oszustów i złodziei, szczególnie tych w białych kołnierzykach. Jednocześnie reguły prawne na których miałyby się opierać te nowe SPÓŁDZIELNIE EMERYTALNE musiałyby być proste, jasne, przejrzyste, zrozumiałe dla zwykłego człowieka oraz mieszczące się na nie więcej niż 3 do 4 stron A-4, BEZ zamieszczonych jakichkolwiek ODNOŚNIKÓW. Skoro te SPÓŁDZIELNIE EMERYTALNE miałyby być tworzone przez zwykłych ludzi, ODDOLNIE, to ci właśnie ludzie muszą rozumieć jasno (bez konieczności korzystania z prawników, co jest bardzo kosztowne) na jakich zasadach mogą rejestrować i prowadzić takie spółdzielnie. Z pewnością wiele kwestii trzeba będzie doprecyzować jak już te spółdzielnie zaczną działać.
Przede wszystkim na początek trzeba będzie stworzyć nową formę prawną, specjalnie dla SPÓŁDZIELNI EMERYTALNYCH, bo to jest zupełnie co innego niż zwykła spółdzielnia. Ta forma prawna byłaby pomiędzy spółką akcyjną a zwykłą spółdzielnią.

Poniżej lista sugestii do wdrożenia w tym nowym prawodawstwie dotyczącym SPÓŁDZIELNI EMERYTALNYCH. To są moje spostrzeżenia, punkt startu. Zachęcam do dyskusji na forach internetowych oraz w komisjach przygotowujących reformę ZUSu. Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto ma „chody” w odpowiednim ministerstwie i podeśle ten pomysł właśnie tam, gdzie nasi dzielni prawni GENIUSZE, pracują nad nowymi ustawami.

1. Całkowity zakaz zadłużania się SPÓŁDZIELNI EMERYTALNYCH. Dopływ gotówki następuje tylko poprzez wkłady pieniężne istniejących i nowych członków oraz z nierozdysponowanych zysków spółdzielni.
2. SPÓŁDZIELNIA EMERYTALNA NIGDY nie będzie mogła zmienić formy prawnej.
3. Spółdzielnia nie może zostać zlikwidowana.
4. Zakaz obrotu na giełdach: udziałami i członkostwem w spółdzielniach emerytalnych
5. Zakaz odsprzedaży udziałów i członkostwa w SPÓŁDZIELNIACH EMERYTALNYCH. Udziały i członkostwo można zwrócić spółdzielni po wcześniejszym, minimum 3-letnim wypowiedzeniu pisemnym o rezygnacji z członkostwa i chęci zwrotu posiadanych udziałów spółdzielni.
6. Podział zysków z danego roku musi zostać zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zdecyduje zainwestować wypracowane zyski zamiast wypłat w postaci dywidendy, to i tak dywidendy należne dla członków-udziałowców w wieku emerytalnym MUSZĄ zostać wypłacone, bo GŁÓWNYM CELEM ISTNIENIA spółdzielni emerytalnych jest zabezpieczenie jej członków na starość.
7. Przez pierwsze 5 lat członkowie-udziałowcy nie dostają dywidendy ani nie jest ona dla nich odkładana. Przez okres pierwszych 5 lat istnieje zakaz podziału zysków i ich wypłaty dla nowych członków-udziałowców. To ochrona przed kombinatorami w białych kołnierzykach i manipulantami wszelkiej maści, którzy szukają szybkich zysków w szybkim czasie. Ta zasada ma utrzymać stabilną, pewną, oddaną i zdecydowaną liczbę członków-udziałowców.
8. Każdy członek-udziałowiec musi posiadać co najmniej 1 udział w Spółdzielni. Trzeba będzie określić stałą wartość minimalną i nominalną 1 udziału dla wszystkich spółdzielni emerytalnych w całej Polsce jednakowo, np. 1 udział = 100 zł
9. maksymalna WARTOŚĆ udziałów na jednego członka nie może wynosić więcej niż 5%. Im więcej udziałowców (członków spółdzielni) tym wyższa wartościowo możliwość zainwestowania przez pojedynczego bogatego inwestora. W jego więc interesie powinno być, zachęcanie ludzi do członkostwa w danej spółdzielni. Jeśli chodzi o te maksymalnie 5 % wartości udziałów, to chodzi o to żeby z tych spółdzielni nie powstały firmy oligarchów. To jest element zabezpieczający. Najlepiej żeby członków spółdzielni było jak najwięcej. Bo jeśli interes będzie popłatny to jak najwięcej ludzi z niego odniesie korzyści a nie tylko jeden oligarcha. Natomiast jeśli interes nie pójdzie jak trzeba to straty zostaną rozłożone na wielu ludzi, ale nie będą to wysokie sumy, więc zawsze warto będzie zainwestować.
10. Członkiem-udziałowcem spółdzielni emerytalnej, może być tylko osoba fizyczna, obywatel Polski lub obywatel innego, obcego pochodzenia, ale posiadający obywatelstwo polskie od przynajmniej 18 lat.
11. Członkami-udziałowcami spółdzielni emerytalnej, nie mogą być osoby prawne tj. inne spółdzielnie, firmy, organizacje itp. W pewnych wyjątkach (patrz punkt 19) Skarb Państwa może być członkiem-udziałowcem, ale bez prawa obsadzania stanowisk w zarządzie. Jednakże udział skarbu Państwa nie mógłby przekraczać 10% wartości wszystkich udziałów spółdzielni.
12. Każdy członek-udziałowiec ma prawo do kontroli księgowości spółdzielni, ma prawo wglądu do dokumentów księgowych, i innych dokumentów sprawozdawczych, a jeśli zachodzi przypuszczenie że coś jest nie tak, zgłasza podejrzenie nieprawidłowości do NIKu.
13. Bez względu na posiadany WARTOŚCIOWY procent udziałów, każdy członek-udziałowiec ma tylko jeden głos.
14. Wysokość dywidendy z zysku spółdzielni dla każdego członka-udziałowca zależeć będzie od procentowej wartości udziałów.
15. Spółdzielnia ma zakaz prowadzenia działalności ryzykownych, w tym np. działalności spekulacyjnej na giełdach, działalności lichwiarskiej itp. Działalność spółdzielni emerytalnych ma być poważnym długoletnim wielopokoleniowym przedsiębiorstwem przynoszącym stabilne, przewidywalne zyski i dodatkową emeryturę społeczeństwu. Dlatego trzeba bardzo dobrze przemyśleć profil działalności każdej z takich spółdzielni. Tu trzeba ludzi mądrych, prawych, odważnych i odpowiedzialnych.
16. Jeśli w kolejnych trzech latach spółdzielnia ponosiłaby straty zamiast zysku, to musi zostać obowiązkowo skontrolowana przez NIK, który odkryje źródła nieprawidłowości.
17. Spółdzielnią zarządzaliby członkowie-udziałowcy w liczbie maksymalnie 7 osób włączając w to prezesa i jego zastępcę. Osoby te byłyby wybierane na 4-letnie kadencje w wyborach jawnych, na rocznym Walnym zgromadzeniu członków-udziałowców. Każdy z członków-udziałowców, miałby prawo zaproponować właściwą jego zdaniem osobę (kandydata) do wyborów do Zarządu. W przypadku uzyskania podczas głosowania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, nastąpiłoby losowanie. Wszyscy członkowie Zarządu, w tym prezes i jego zastępca, odpowiadają całym swoim majątkiem za ewentualne straty spółdzielni wynikłe w wyniku ich działalności.
18. Istnieje pewien z góry ustalony pułap maksymalnej kwoty jaką może zarobić miesięcznie każdy z członków zarządu np. nie więcej niż 2-3 razy średnia krajowa. W wyniku sukcesu finansowego (zysku w danym roku) zarządzający mieliby prawo do jednorazowych premii, których otrzymanie musiałoby być zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie.
19. Państwo, WYJĄTKOWO (za zgodą Sejmu) może wesprzeć finansowo daną spółdzielnię, jeśli np. spółdzielnia wypracowała nowoczesną technologię i potrzebuje w szybkim czasie dodatkowych pieniędzy na opatentowanie danego wynalazku, co jest bardzo kosztowne. Ale wspierając daną spółdzielnię finansowo, Państwo nie daje pożyczki ani nie udziela Spółdzielni kredytu, lecz wykupuje udziały za określoną wartość i wchodzi do spółdzielni na zasadzie członka-udziałowca. W takiej sytuacji biznes jest pewny i Państwo nic nie traci, bo zainwestowane w spółdzielnię pieniądze w niedługim czasie przyniosą korzyści w postaci zysku. Jednak udziały i członkowstwo Skarbu Państwa w spółdzielniach powinny być ograniczone do minimum np. maksymalnie do 10% wartości wszystkich udziałów. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby nie prowokować przedstawicieli politycznych elit do przejmowania spółdzielni dla ich własnych korzyści. Oprócz tego Państwo (rząd) nie miałoby prawa proponowania członków do Zarządu, bo w przeciwnym razie Zarządy spółdzielni zostałyby opanowane przez znajomych królika i elity polityczne tak jak jest teraz ze spółkami skarbu państwa. Głównym celem spółdzielni emerytalnych byłoby bezpośrednie zabezpieczenie finansowe członków-udziałowców na starość. Państwo mogłoby również udostępnić nowo tworzącym się spółdzielniom emerytalnym lokale, te pozostałe po ZUSie, też na zasadzie wejścia jako członek-udziałowiec, z tym że Skarb Państwa nabywałby udziały w ramach równowartości za wynajem. Maksymalnie do 10% wartości wszystkich udziałów w spółdzielni.

W dobie komputerów i internetu, taka forma spółdzielni emerytalnych z pewnością mogłaby funkcjonować doskonale. Walne Zgromadzenia spółdzielni emerytalnych można by śledzić na żywo przez internet, również głosować można by przez internet, dokonywać zakupu udziałów przez internet, jak i otrzymywać wypłaty dywidend bezpośrednio na konto. Wystarczy stworzenie jednolitej platformy internetowej (programu – szablonu) dla działania spółdzielni emerytalnych, a wtedy każda spółdzielnia miałaby całe oprogramowanie gotowe. Jakież to byłoby ułatwienie! Taką platformę (program komputerowy) powinien przygotować rząd, ale nie za miliony lecz za tysiące złotych. Niech rząd da zlecenie np. studentom informatyki, niech zaczną praktykować i stworzą program SPÓŁDZIELNIA EMERYTALNA – EMERYTURA PLUS. Dość marnotrawstwa i rozdawania kolosalnych sum zagranicznym korporacjom i firmom znajomym królika w celu wykonania prostego programu komputerowego.

Tym, którzy dotarli do końca tego artykułu gratuluję! I zachęcam gorąco do rozprzestrzeniania pomysłu, bo na jego bazie może powstać coś całkiem nowego, innego od tego co było, coś co w końcu może nam przynieść wspólne narodowe i osobiste korzyści finansowe!

TG

Powyższy artykuł jest osobistą refleksją autorki

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...