JAK ZJEDNOCZENIA POLAKÓW NIE BĘDZIE TO BĘDZIE DYKTATURA!

„Szukanie zbawcy ojczyzny poza sobą jest szkodliwe… Trzeba nareszcie wyjść z niewiary we własne siły” Piłsudski

Już od jakiegoś czasu mówi się dużo i pisze o potrzebie zjednoczenia środowisk patriotycznych w celu objęcia sterów władzy w następnych wyborach. Moim zdaniem jest to mało realne, powiedziałabym wręcz niemożliwe, chociaż rok temu miałam jeszcze taką nadzieję przed wyborami październikowymi 2015r.  Niestety, wtedy nasi antysystemowi liderzy nie doszli do porozumienia. Nie potrafili postawić wyżej interesów narodowych nad własną dumą i syndromem samca „Alfa”. Nie mieli zakodowanej, tej prawdziwej miłości do ojczyzny jaką mieli np. Piłsudski i Dmowski. Kiedy to Dmowski nie sprzeciwił się zbrojnie, żeby nie spowodować wojny domowej, podczas kiedy Piłsudski przeprowadzał zamach stanu, bo dla Dmowskiego ważniejsza była Polska i utrzymanie jej suwerenności niż jego własna osoba.

Piłsudski pisał: „Im bardziej praca jest indywidualna, tem jest silniejsza w swoich przejawach, im bardziej ludzie indywidualnie silni podadzą sobie ręce dla wspólnej pracy, tem jest bezpieczniejszy naród.” W zeszłym roku niestety nasi antysystemowi liderzy nie podali sobie rąk.

Dlaczego tak mało realne jest zjednoczenie teraz? Bo społeczeństwo jest zatomizowane, wieloprzekrojowo podzielone i skłócone, co praktycznie uniemożliwa stworzenie jakiejkolwiek płaszczyzny porozumienia.  Oprócz tego, jakiekolwiek próby stworzenia konkretnego ruchu patriotycznego, są niszczone w zarodku przez wewnętrzne wrogie Polsce agenturalne wpływy, a jeśli już udałoby się jakiemuś ruchowi zjednoczyć większą grupę ludzi, to nastąpi rozłam i rozbicie tego ruchu na wyższych szczeblach w późniejszym okresie. Dlatego w chwili obecnej powinniśmy zapomnieć o jakimkolwiek łączeniu się, bo taka połączona koalicja zostałaby rozbita w najbardziej nieodpowiednim dla nas momencie tj. przed kolejnymi wyborami. Proponuję osobne działania każdego ruchu patriotycznego a ewentualne połączenie powinno nastąpić tuż przed samymi wyborami, gdzie nie byłoby już czasu na rozbicie. Oczywiście wszystkie ruchy patriotyczne powinny przygotowywać się merytorycznie do objęcia i sprawowania władzy, typować konkretnych kandydatów na konkretne stanowiska rządowe, szkolić ich, po to aby byli zdolni do autonomicznego rządzenia. Ważne aby byli kształceni w oparciu o naszą cywilizację łacińską. Polecam stronę www.akademiaszczescboze.wordpress.com gdzie można znaleźć wartościowe, wyselekcjonowane, nie skręcające światopoglądowo wykłady dla przyszłych polskich elit politycznych.

Zwycięstwo w naszych czasach wiedzie przez wiedzę i poznanie prawdy! Jeśli naród nie chce się uczyć po to, żeby uwolnić się od lichwy i od biedy, to skazany jest na zagładę i niewolnictwo, bez względu na to jak ludzie kochają swoją ojczyznę i jak wielkimi są patriotami.

Zatem celem nas wszystkich patriotów, na tę chwilę, powinno być podnoszenie ogólnej świadomości Polaków na temat otaczającego nas świata i poznawania prawdy o mechanizmach rządzenia światem. Wiele prawdziwych osobistości robi tę krecią robotę z sukcesami od wielu lat. Jednak nie jest to wystarczające aby dokonać realnych zmian, przekonaliśmy się o tym w zeszłym roku! Trzeba nasilić akcję informacyjno-uświadamiającą wśród Polaków i wyjść do ludu poza internet, np. do bibliotek. Trzeba obnażać obecny system, po to aby uświadomieni ludzie poparli korzystne dla nas wszystkich zmiany,  które powinny być zaproponowane przed kolejnymi wyborami przez ruchy patriotyczne.

Proponuję dwa rodzaje działań, które każdy z nas indywidualnie, nie oglądając się na innych, może zrobić.

Po pierwsze należy działać konkretnie. Każdy z nas niech pójdzie do najbliższej biblioteki i zażąda od bibliotekarzy zakupienia książek które obnażają obecnie istniejący system. Spis wartościowych opartych na prawdzie książek znajdziecie Państwo na końcu tego artykułu. W razie problemów z bibliotekarzami piszcie Państwo skargi di Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prof. Dr hab. Glińskiego  na adres: minister@mkidn.gov.pl  Następnie trzeba poinformować ludzi, że takie wartościowe oparte o prawdę książki w bibliotece są dostępne oraz zachęcić ich do czytania. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną patriotów, trzeba zastosować kreatywne pozakosztowe formy informowania społeczeństwa, np. nawet już samo ogłoszenie na tablicy przy targu czy przy kościele. Albo poprosić burmistrza czy wójta o zasponsorowanie baneru informacyjnego. Tak naprawdę to takie banery mogłyby krążyć w całej Polsce, biblioteki mogłyby sobie wzajemnie je pożyczać. Premier Orban kiedy zamierzał uwolnić Węgry od banków, przeprowadził informacyjną akcję uświadamiającą naród na wielką skalę! Oplakatował całe miasta odpowiednimi hasłami typu: „Nie ustąpimy przed MFW!”, „Nie dla obniżenia emerytur!”, „Nie dla obniżenia zasiłku rodzinnego!”,  „Nie oddamy niepodległości Węgier!” (źródło: J.R.Nowak „Węgierska droga do zwycięstwa” t.2).  My na razie niestety nie mamy tak odważnego rządu, więc musimy działać innymi, dostępnymi nam metodami. Mamy prawo jako suweren, żądać wsparcia ze strony bibliotek, które przecież są utrzymywane z naszych podatków. Nie bądźmy bierni! Żądajmy konkretnych działań ze strony bibliotek poprzez wprowadzanie do nich wartościowej opartej o prawdę literatury.

Drugi rodzaj działań jaki proponuję to pisanie listów otwartych do rządu, petycji, przygotowywanie projektów ustaw a następnie proponowanie rządowi aby te projekty poddał pod głosowanie sejmowi i wprowadził w życie. List otwarty może napisać każdy. Każdy też może taki opublikowany na stronie list przekopiować i wysłać indywidualnie do rządu. Tak działa lobby żydowskie na świecie, gdzie potrafią oni tak skutecznie zablokować skrzynkę mailową jakiejś instytucji, pisząc do niej w jakiejś konkretnej sprawie, że sprawa ta musi zostać wzięta pod uwagę. Piszą również do gazet skutecznie blokując im skrzynki pocztowe. Dobrze by było aby jak najwięcej osób i organizacji, takie listy pisały, popierały oraz wysyłały. Musimy stworzyć silne obywatelskie lobby nacisku na rząd!

Nawiązując do tytułu artykułu: „Jak zjednoczenia Polaków nie będzie – to będzie dyktatura.”

Każda partia dąży do jak największego monopolu władzy i chce tę władzę utrzymać jak najdłużej. Jeśli taka partia nie miałaby silnej mądrej opozycji, to rządząc może uchwalić wszystko co zechce,  niekoniecznie zgodne z interesem Polski i Polaków, a  to jest droga otwarta do dyktatury. Bo społeczeństwo będąc rozbitym, w żaden sposób nie mogłoby przeciwstawić się takiej władzy, nawet za pomocą referendum które według obecnych zapisów konstytucyjnych jest nieskuteczne i niewykonalne. Społeczeństwo będąc więc ubezwłasnowolnionym jak to jest teraz, miałoby tylko jedną drogę wyjścia: bunt społeczny w postaci rewolucji! A wtedy wkracza wojsko i mamy prawdziwą wojskową dyktaturę. Uważam, że taki scenariusz jest całkiem możliwy w ciągu najbliższych 5 lat,  jeśli nie uda się Polakom stworzyć patriotycznych mądrych elit i wprowadzić ich do sejmu.  I z taką ewentualnością powinniśmy się liczyć.

Spis najnowszych niezbędnych pozycji książkowych w temacie historyczno-politycznym,  w które powinna zostać zaopatrzona natychmiast każda biblioteka w Polsce:

1.”Banksterzy – kulisy globalnej zmowy”  Janusz Szewczak

2.”Wojna informacyjna – wojna nowej generacji” Rafał Brzeski

3.”Kto tu rządzi” Grzegorz Braun

4.”Czarna księga prywatyzacji 1988-1994 czyli jak zlikwidowano przemysł” Ryszard Ślęzak

5.”Żydowskie lobby polityczne w Polsce” Marian Bolesław Miszalski

6.„Walka o prawdę – Historia i polityka” Leszek Żebrowski

7.”Naukowe podstawy nacjokratyzmu” Józef Kossecki

8.”Metacybernetyka” Józef Kossecki

9.„Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej” Przemysław Czarnek

10.”Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego” Edward Dubanowicz

11.”Wieża komunistów” Witold Gadowski

12.”Tragarze śmierci” Witold Gadowski

13.”Węgierska droga do zwycięstwa” tom 1 i 2, Jerzy Robet Nowak

14.„Więzienia nędzy” Loic Wacquant

15.”Polska XXI wieku” Julian Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski

16.”Wojna o pieniądz” cz.1, cz.2. cz.3 Song Hongbing

17.”Msz – Polski czy antypolski?” Krzysztof Baliński

18.”Traktat polityczno-filozoficzny” W.J.Korab-Karpowicz

Zapraszam również do poparcia Listu otwartego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Dr hab. Piotra Glińskiego

https://fidespolska.wordpress.com/2016/08/15/biblioteki-w-sluzbie-polakom-list-otwarty-do-ministra-glinskiego/

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest osobistą opinią autorki.

Polecam również:

www.wiedzawpigulce.wordpress.com

 

 

 

 

 

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...