POSTULATY DO RZĄDU – LIST OTWARTY DO PREMIER BEATY SZYDŁO

Akcja:

Rządzie! My – obywatele Ciebie wspieramy! Ale w zamian żądamy!

List otwarty można przesłać na adres:

kontakt@kprm.gov.pl

sprm@kprm.gov.pl

Poniżej treść listu z postulatami:

List otwarty do Premiera Rady Ministrów Pani Beaty Szydło

Akcja: Rządzie! My – obywatele Ciebie wspieramy! Ale w zamian żądamy!

Szanowna Pani Premier,

Jako obywatelka Polski i suweren, wnoszę poniżej wymienione postulaty, do realizacji przez rząd. Mam nadzieję, że żaden z nich nie zostanie pominięty. Istnienie Polski suwerennej, Polski rozwijającej się, powinno być naszym wspólnym priorytetem i celem: zarówno obywateli jak i rządu. W nadchodzącej sędziowsko-polskiej wojnie rząd z pewnością będzie potrzebował wsparcia społeczeństwa. Rząd powinien być jednak świadomy tego, iż wsparcie to, może być uzależnione od poparcia lub odrzucenia poniższych postulatów.

Postulaty:

1.Żądamy reformy sądownictwa – Chcemy uczciwych, sprawnych i sprawiedliwych sądów,  działających w oparciu o prawa i wartości naszej cywlizacji łacińskiej, takie jak: prawda obiektywna, wolność, dobro, uczciwość, sprawiedliwość.

2.Żądamy reformy monetarnej –  Chcemy odzyskania realnej władzy obywateli nad NBP i nad emisją pieniądza opartego na realnej gospodarce a nie na długu! Chcemy repolonizacji sektora finansowego w Polsce oraz przewalutowania kredytów frankowych! Dość dojenia społeczeństwa i wyzyskiwania polskich kredytobiorców przez zagraniczne banki!

3.Żądamy realnego wprowadzenia Społecznej Gospodarki Rynkowej w Polsce, zagwarantowanej w konstytucji, a w tej chwili nie realizowanej przez rząd. Model Społecznej Gospodarki Rynkowej zakłada, minimalną ingerencję państwa w gospodarkę, wyłącznie w celu utrzymania tzw. ładu gospodarczego i wolnej konkurencji czyli możliwości wejścia na rynek każdego chętnego przedsiębiorcy. W modelu SGR państwo działa przy niezbędnej minimalnej strukturze biurokratycznej, a głównym zadaniem państwa powinno być przeciwdziałanie wszelkim monopolom, kartelom, oligarchiom oraz utrzymywanie nadzoru nad strategicznymi działami gospodarki, zapewniającymi przetrwanie narodu tj. sektorem energetycznym, finansowym, rolniczym, zdrowotnym, komunikacyjnym.

4.Żądamy zniesienia nadmiernych obciążeń finansowych przedsiębiorców np. ZUSu oraz likwidacji wszelkich sztucznych barier np. koncesji czy licencji uniemożliwiających podjęcie działalności gospodarczej zwykłym obywatelom. Dość licencjonowania i monopolizacji działalności gospodarczej! Dość faworyzowania zagranicznych koncernów, sieci handlowych i korporacji, kosztem dyskryminacji polskich przedsiębiorców!

5.Żądamy NOWEJ KONSTYTUCJI opartej na wyznawanych przez nas wartościach etycznych i moralnych gdzie prymat będzie miała osoba nad państwem a nie państwo nad osobą. Konstytucja określa filozofię państwa, zawiera przepisy o podstawach ustroju władz naczelnych państwa, określające ich wzajemny stosunek i prawa obywateli. Żeby cokolwiek zmienić w życiu realnym, to trzeba zmienić prawo poprzez ustawy. Ale ustawy muszą być pisane pod konstytucję, i muszą być z nią zgodne a przede wszystkim powinny być zgodne z wyznawanymi wartościami społeczeństwa i filozofią państwa. W tej chwili obecna konstytucja nie opiera się na właściwej filozofii państwa Polskiego, opiera się na filozofii luterańskiej gdzie zamiast wartości etycznych i moralnych, króluje materializm. Brak jest odniesienia do czynnika duchowego. Obecna konstytucja nie uwzględnia czynnika etycznego ani moralnego, nie odnosi się do naszych wartości cywilizacji łacińskiej opartych na prawdzie obiektywnej, dobru, wolności i sprawiedliwości.

6.Żądamy oddania nam – społeczeństwu Polskiemu – ograniczonej bezprawnie poprzez zapisy konstytucyjne, możliwości ustanawiania prawa za pomocą REFERENDUM. W  praktyce obowiązujący obecnie zapis konstytucyjny, gdzie konieczne jest uzyskanie 50 procentowej frekwencji obywateli w referendum po to, aby referendum można było uznać za ważne, odbiega w znacznym stopniu od przyjętych na świecie standardów oraz norm. W krajach cywilizowanych, w których obywatele mają rzeczywisty wpływ na władzę, ten próg frekwencyjny wynosi tylko 30 procent.

7.Żądamy silniejszego scentralizowania Polski, poprzez ustanowienie wyższości prawa stanowionego przez sejm, nad wyższością prawa stanowionego przez organy władz samorządowych. W chwili obecnej samorządy, które samodzielnie tworzą prawo dla własnych potrzeb, na własnym obszarze, są tak zdecentralizowane i uniezależnione od centralnego ośrodka władzy w Polsce, że grozi nam wkrótce terytorialny rozpad państwa Polskiego. Samorządy są na drodze budowania małych państewek tzw. państw w państwie, zarządzanych przez lokalne „kliki”, które niebawem zaczną odrywać się od Polski. Ten proces należy natychmiast zastopować!  Trzeba to zmienić odgórnymi, zdecydowanymi i odważnymi decyzjami rządu. Wszelką niesubordynację samorządowców w stosunku do centralnych władz państwa Polskiego, należy karać natychmiastową dymisją z zajmowanego stanowiska!

8.Żądamy bezwarunkowego dostępu do broni dla każdego obywatela polskiego!

Oczekuję rzeczowego komentarza do powyższych propozycji zmian.

Chciałabym wiedzieć czy jako obywatelce i suwerenowi opłaca mi się dalej popierać obecny rząd.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Teresa Garland

p.s.

Rządzie! My – obywatele Ciebie wspieramy! Ale w zamian żądamy!

 

2 pensieri su “POSTULATY DO RZĄDU – LIST OTWARTY DO PREMIER BEATY SZYDŁO

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...