“Dobra zmiana” w służbie banksterom?!

Szanowni Państwo,

Trzeba sobie zadać to pytanie: KOMU służą obecne polskie rządy?! Bo ja mam wątpliwości co do tego że służą Polakom! !  A jeśli nie służą tak jak powinny, to taki rząd powinien zostać wymieniony! Powszechna plotka głosi że to zagraniczne firmy napisały plan Morawieckiego,  a teraz  zapewne chcą być pewne, że plan ten zostanie zrealizowany według ich myśli. Czy tak się stanie, skoro Mateusz Morawiecki dostał do ręki KLUCZ do całej Polskiej?? gospodarki?!!!  Czy oddaliśmy bezpowrotnie naszą gospodarkę w ręce zagranicznych?! ośrodków władzy, w ręce banksterów?! i korporacji?!  Czy ktoś to analizuje?? Czy ktoś się temu przygląda??

“Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji program Od papierowej do cyfrowej Polski jest opublikowany w formie prezentacji pdf. Gdy pobierzemy ten plik i zajrzymy do właściwości dokumentu, okazuje się, że jako autor figuruje w nim Maciej Klimek. Zazwyczaj jako autor tego typu dokumentów rządowych występuje pracownik biura prasowego któregoś z resortów, ale w tym przypadku jest inaczej. Maciej Klimek nie jest bowiem osobą zatrudnioną w Ministerstwie Cyfryzacji, lecz wysokim rangą pracownikiem polskiego oddziału Boston Consulting Group.” więcej:

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/plan-morawieckiego-firmy-konsultingowe,68,0,2136388.html

BARONOWIE POLSKIEJ? GOSPODARKI:

Powinniśmy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie Kto jest właścicielem polskiej gospodarki i czy możemy z tym coś zrobić?

“W Polsce jest niewiele firm, które zajmując się fuzjami mają na tyle silną pozycję by rzeczywiście liczyć się na rynku. W rzeczywistości liczy się kilka. Rothschild, Nomura, Goldman Sachs oraz ING to te najistotniejsze. Przy sprzedaży Polkomtela nie udało się nawet znaleźć 13 firm, które spełniłyby wymagane kryteria.

Rothschild jest najsilniejszym graczem na naszym rynku. Wystarczy wymienić kilku jej polskich klientów, by zrozumieć jej rolę.

 KGHM

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,8641640,KGHM_zaangazowal_Rothschild_na_doradce_przy_sprzedazy.html

BIOTON

https://www.rothschild.com/media/Feb12_transactions/

 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY  fuzja z Tarnowem

https://www.rothschild.com/Nov_12_Transactions/

 ENEA

http://ekonomia.rp.pl/artykul/426045.html?print=tak&p=0

POLKOMTEL

http://www.rothschild.com/gfa/mergers/our_track_record/

LOT

http://www.pb.pl/3146194,66743,nie-morgan-lecz-rothschild-doradza-lot

i zapewne wiele innych, do informacji o których nie dotarłem.

Wiele osób może zaprotestować. Bycie doradcą nie oznacza przecież kontroli. Czy aby faktycznie tak jest? kiedy firma potrzebuje doradcy? Kiedy sobie nie radzi (jak piękny i przejrzysty jest język polski). Bardzo często przyznanie kredytów umożliwiających uratowanie firmy jest uzależnione od zaakceptowania odpowiednich doradców. Nie dotyczy to jedynie firm. Polska, by zrolować długi z PRL musiała stosować się do rad doradców MFW. W biznesie ten schemat jest podobny. Grupa kapitałowa może udzielić kredytu na preferencyjnych warunkach z zastrzeżeniem, że obowiązują one do momentu stosowania się do rad wyznaczonej firmy.  Rodzina Rothschildów jest zaangażowana w wiele przedsiewzięć na całym świecie. Chociaż najczęściej nie są oni oficjalnymi właścicielami danego przedsiębiorstwa, to oni sprawują w nich realną władzę.” więcej:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/rothschildowie-rzadza-polska-doradzaja-msz-wykupuja-polskie-spolki-i-przejmuja-gazociagi/

Teraz o NARODOWYM BANKU POLSKIM

Próbowałam dowiedzieć się już od bardzo długiego czasu jak to jest z Narodowym Bankiem Polskim. Do całej prawdy nie udało mi się dotrzeć! NBP zbywał mnie jak idiotkę wysyłając mi nic nie wyjaśniające pisma na moje konkretne pytania.  Dzisiaj otworzyły mi się oczy kiedy porozmawiałam z pewną panią z okienka w banku pocztowym. Pani mnie zapewniała że Bank Pocztowy jest w całości polski!!! Tłumaczyła mi że 25% udziałów banku pocztowego posiada bank polski PKO, a pozostałe 75% udziałów banku pocztowego posiada Poczta Polska.  Z kolei 100% udziałów w banku polskim PKO posiada Narodowy Bank Polski!!! A mnie napisali z NBP że  NBP jest jak ministerstwo i nie posiada żadnych udziałów ani wspólników!! Tak więc przez przypadek odkryłam urzędnicze kłamstwo!!! Ja osobiście nie wierzę żeby bank pocztowy był bankiem polskim, gdyż po pierwsze: nie wiem kto tak naprawdę jest właścicielem Poczty Polskiej, a oprócz tego nie wiadomo kto jest naprawdę właścicielem i udziałowcem NBP! Oficjalna bajka głosi że NBP jest własnością narodu polskiego, ale nieoficjalna wieść głosi:

” Rothschild Group – rodzinna firma bankgsterów, która w opinii wielu osób jest właścicielem połowy świata na rok 2000 nie posiadała udziałów w zaledwie kilkunastu bankach centralnych na świecie. Są to między innymi banki centralne takich krajów jak: Białoruś, Iran, Korea Północna, były zaś: Libia, Afganistan, Irak, Sudan. Czy coś nam to mówi ? Przecież to cała światowa „oś zła”.  Oprócz tego grupa ta jest właścicielem takich ważnych światowych central finansowych jak: MFW, EBC, Bank Rezerw Federalnych FED, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Okazuje się, że wrogami „demokratycznego” świata są takie państwa i ich władcy którzy nie chcą poddać swoich krajów w niewolę długu. Tak wykończono ostatnio Irak czy Libię. Aktualnie majątkiem rodzinnym zarządza Baron David de Rothschild – od 2013 roku prezes Międzynarodowego Kongresu Żydów.” więcej:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/kto-jest-wlascicielem-nbp-czy-to-nowy-bank-rothschildow-i-jak-to-zmienic/

INNOWACJE I PATENTY!  Komu służy POLSKA NAUKA?!

Czy chodzi tutaj o DRENAŻ polskiej nauki w celu przetransferownia jej do zagranicznych korporacji??? Zbadajcie Państwo tę sprawę i oceńcie sami!

Właśnie całkiem niedawno zawiązała się KOALICJA która ma na celu rozwój?? polskiej???? nauki:

“Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

W kwietniu 2015 roku została powołana Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI), której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy.

Koalicja działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.”  więcej:

http://www.fnp.org.pl/inicjatywy/

Tu partnerzy tej fundacji na rzecz nauki polskiej:

http://www.fnp.org.pl/typ_organizacji/organizacje-partnerskie/

fnp-1

fnp-2

fnp-3

i pomyśleć że ta instytucja początkowo powstała ze środków skarbu państwa…

fnp-4

1990 21 grudnia wicepremier Jan Janowski, występując w imieniu Skarbu Państwa, aktem notarialnym powołuje do istnienia Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
14 grudnia Sejm RP uchwala ustawę „o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy”, zawierającą zapis umożliwiający ustanowienie nowej fundacji mającej realizować cele dotychczasowego, likwidowanego teraz Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (CFRNiT).
1989-1990

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego trwają rozmowy nad utworzeniem niezależnej organizacji, której zadaniem będzie wspieranie badań naukowych. Wielkimi orędownikami tej idei są m.in. prof. Henryk Samsonowicz, ówczesny minister edukacji narodowej oraz prof. Jan Janowski, ówczesny wicepremier i minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.” więcej:

http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/historia-i-raporty-roczne/

Poniżej źródła finansowania:

http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/finansowanie-dzialalnosci/

“Finansowanie działalności

Środki własne

W 1991 roku FNP otrzymała jako fundusz założycielski kwotę 95 mln zł (część zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki). Od tej pory środki na działalność statutową oraz zabezpieczenie wartości funduszu Fundacja uzyskuje przede wszystkim z działań na rynku finansowym, tzn. z lokowania aktywów w instrumenty finansowe – głównie w obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje. Ze środków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyznała nauce do końca 2011 r. ponad 408 mln zł.

Dodatkowe środki na wspieranie nauki, w wysokości ponad 51 mln zł, Fundacja uzyskała w roku 2003 i 2004 na mocy ustawy z 29 marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw…”, która ustanowiła, że 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznaczone zostanie na wniesienie na majątek Fundacji, przy czym na mocy ustawy z 1 marca 2002 r. „O zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw” adresatem 2% środków uzyskiwanych w dalszych etapach prywatyzacji został Komitet Badań Naukowych. Ze środków uzyskanych w ramach działania ustawy prywatyzacyjnej Fundacja utworzyła wyodrębniony fundusz przeznaczony w całości na finansowanie stypendiów krajowych dla młodych naukowców (program START).

Ponadto w 2003 r. przekazano Fundacji, z przeznaczeniem na stypendia na staże zagraniczne z zakresu nauk ścisłych, środki w wysokości ok. 461,4 tys. zł, niewykorzystane przy realizacji II Wspólnego Funduszu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który służył od 1987 do 2000 r. jako główne źródło finansowania współpracy naukowej między Polską a USA. W latach 2004-2007 ze środków tych Fundacja przyznawała co roku jedno dodatkowe stypendium zagraniczne w ramach programu KOLUMB.

 

Fundusze Europejskie

W 2008 r. Fundacja rozpoczęła realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki), a w 2011 r. uruchomiła projekt SKILLS, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Czytaj więcej

 

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie i publikowane w Raporcie Rocznym, dostępnym w biurze FNP oraz zamieszczanym na stronie internetowej. Są także przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Strategia inwestycyjna Fundacji

Podstawowe zasady regulujące strategię finansową Fundacji służą realizacji dwóch celów:

  • maksymalizacji dochodów, które stanowią źródło finansowania działalności statutowej FNP,
  • utrzymywaniu w długim terminie realnej wartości posiadanych kapitałów, tzn. uchronieniu ich przed skutkami inflacji.

Działalność statutowa Fundacji finansowana jest zatem przede wszystkim z dochodów pochodzących z operacji na rynku finansowym:  inwestycji kapitałowych w papiery wartościowe i instrumenty finansowe takie jak: obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz akcje firm polskich i zagranicznych.  Od wielu lat, realizując strategię efektywnego zarządzania bieżącą płynnością, Fundacja jest również aktywnym uczestnikiem rynku depozytów bankowych.

Do 2008 r. przypadki korzystania przez Fundację z zewnętrznych źródeł finansowania były sporadyczne. Były to: środki z prywatyzacji  przekazane FNP przez Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2003-2004 (51,7 mln zł ), niewykorzystane środki z II Wspólnego Funduszu im. Marii Skłodowskiej-Curie, przekazane Fundacji w 2003 r. (461,4 tys. zł), darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez darczyńców od 2004 r. oraz indywidualne darowizny na rzecz FNP.

W 2008 r. FNP została beneficjentem programów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i docelowo otrzyma 100 mln euro na realizację nowych programów w latach 2008-2015. Oznacza to możliwość blisko trzykrotnego zwiększenia jej corocznych wydatków programowych finansowanych dotąd w przeważającej mierze z własnych środków.

Największy wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej fundacji na całym świecie ma zakres przyznawanych im zwolnień podatkowych. Praktyka przyznawania fundacjom zwolnień od podatku dochodowego stosowana jest obecnie powszechnie. Kwestię możliwości zwolnienia podatkowego inwestycji kapitałowych organizacji pozarządowych w Polsce reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych . Artykuł 17 ust 1e określa przedmiot zwolnień z podatku dochodowego, dotyczący podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w przepisie. Fundacja korzysta z powyższych zwolnień podatkowych, dostosowując do nich swoja strategię inwestycyjną.

Strategia ta opiera się na strukturze portfela skonstruowanej tak, aby minimum jego 50% stanowiły bezpieczne instrumenty finansowe  – głównie obligacje Skarbu Państwa, Bony Skarbowe,  jednostki uczestnictwa bezpiecznych funduszy inwestycyjnych i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 50% portfela mogą stanowić bardziej opłacalne, ale też obarczone większym ryzykiem instrumenty – takie jak akcje i jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Kształt powyższej struktury portfela wynika z oczekiwanej, długoterminowej stopy zwrotu, która przy założeniu utrzymania poziomu wydatków programowych na poziomie  ok. 5% funduszy własnych rocznie i konieczności pokrycia kosztów działalności Fundacji, powinna – przy dodatkowym założeniu ochrony kapitałów własnych – wynosić minimum 8-9% rocznie skali roku.

Korzystając z doświadczeń zachodnich fundacji FNP dokonuje dywersyfikacji portfela, powierzając w zarządzanie znaczną część swoich aktywów finansowych kilku koncesjonowanym podmiotom uprawnionym do świadczenia usług zarządzania porfelem klienta na zlecenie (asset management).

Na koniec 2010 roku 85% aktywów finansowych FNP pozostawało w zarządzaniu zewnętrznym w 5 koncesjonowanych podmiotach. Ponadto Fundacja posiada część aktywów (głównie środki pochodzące z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa)  ulokowanych w długoterminowych obligacjach Skarbu Państwa, zakupionych bezpośrednio  na rachunek Fundacji.  Dynamika rynku powoduje konieczność stałej obserwacji zmian, porównywania wyników i poszukiwania nowych, najbardziej korzystnych rozwiązań dla  działalności inwestycyjnej Fundacji.  Najbliższe plany dotyczące zmian w strategii finansowej polegają na włączeniu do portfela FNP certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy, pozwalających na zagospodarowanie nowych obszarów inwestycyjnych takich jak: fundusze venture capital, rynki wschodzące, surowcowe czy nieruchomości.

Wybór firm zarządzających aktywami Fundacji odbywa się w trybie postępowań konkursowych, organizowanych stosownie do aktualnych potrzeb inwestycyjnych Fundacji i rozstrzyganych przez Zarząd FNP. W chwili obecnej zdywersyfikowany portfel inwestycyjny FNP został skonstruowany tak, aby w optymalny sposób wykorzystać potencjał globalnych rynków finansowych. W ramach usługi asset management Fundacja współpracuje z następującymi firmami: Ipopema Asset Managment, ING Investment Managment S.A. i Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. FNP posiada także jednostki uczestnictwa funduszy otwartych należących do KBC TFI S.A. oraz Quercus TFI.

Artykuły:

Polecam: “Polska racja stanu czyli kto nami steruje i w czyim interesie”

Pozdrawiam i życzę konstruktywnych przemyśleń!

Teresa Garland

 

 

 

 

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...