Info o NBP! Zapoznaj się i podaj dalej! CZ.4 CZY NARODOWY BANK POLSKI JEST NICZYJ?!

Motto przewodnie:

„Zapamiętaj: lichwa jest świadomie zaprojektowanym „błędem” architektury monetarnej, w której to sto­pami procentowymi reguluje się wypływ pieniądza na rynek, jednocześnie zapewniając mannę z nieba Międzynarodowemu Banksterowi.” Józef Kamycki

Na początek wklejam ostatnią odpowiedź otrzymaną z NBP odnośnie moich poszukiwań właścicieli i władających NBP.

odpowiedz-z-nbp-2016-08-05

Nawiązując do wcześniejszych moich działań w celu odkrycia prawdy o Narodowym Banku Polskim, na chwilę obecną udało mi się ustalić następujące fakty? odnośnie własności i władającego NBP:

1.Odnośnie WŁASNOŚCI. „Aktualny NBP działa na zasadzie ministerstwa, jest własnością narodu Polskiego. Nie posiada udziałów ani wspólników.”

A oto czego dowiedziałam się w banku pocztowym na poczcie kilka dni temu:

Próbowałam dowiedzieć się już od bardzo długiego czasu jak to jest z Narodowym Bankiem Polskim. Do całej prawdy nie udało mi się dotrzeć! NBP zbywał mnie jak idiotkę wysyłając mi nic nie wyjaśniające pisma na moje konkretne pytania.  Dzisiaj otworzyły mi się oczy kiedy porozmawiałam z pewną panią z okienka w banku pocztowym. Pani mnie zapewniała że Bank Pocztowy jest w całości polski!!! Tłumaczyła mi że 25% udziałów banku pocztowego posiada bank polski PKO, a pozostałe 75% udziałów banku pocztowego posiada Poczta Polska.  Z kolei 100% udziałów w banku polskim PKO posiada Narodowy Bank Polski!!! A mnie napisali z NBP, że  NBP jest jak ministerstwo i nie posiada żadnych udziałów ani wspólników!! Tak więc przez przypadek odkryłam urzędnicze kłamstwo??!!! Ja osobiście nie wierzę żeby bank pocztowy był bankiem polskim, gdyż po pierwsze: nie wiem kto tak naprawdę jest właścicielem Poczty Polskiej, a oprócz tego nie wiadomo kto jest naprawdę właścicielem i udziałowcem NBP! Oficjalna bajka głosi że NBP jest własnością narodu polskiego, ale nieoficjalna wieść głosi:

”Rothschild Group – rodzinna firma bankgsterów, która w opinii wielu osób jest właścicielem połowy świata na rok 2000 nie posiadała udziałów w zaledwie kilkunastu bankach centralnych na świecie. Są to między innymi banki centralne takich krajów jak: Białoruś, Iran, Korea Północna, były zaś: Libia, Afganistan, Irak, Sudan. Czy coś nam to mówi ? Przecież to cała światowa „oś zła”.  Oprócz tego grupa ta jest właścicielem takich ważnych światowych central finansowych jak: MFW, EBC, Bank Rezerw Federalnych FED, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Okazuje się, że wrogami „demokratycznego” świata są takie państwa i ich władcy którzy nie chcą poddać swoich krajów w niewolę długu. Tak wykończono ostatnio Irak czy Libię. Aktualnie majątkiem rodzinnym zarządza Baron David de Rothschild – od 2013 roku prezes Międzynarodowego Kongresu Żydów.” więcej:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/kto-jest-wlascicielem-nbp-czy-to-nowy-bank-rothschildow-i-jak-to-zmienic/

Na marginesie: Trzeba by się zastanowić, czy u nas takim banksterskim działaniem nie była przypadkiem katastrofa smoleńska??!!! Czy przypadkiem rosyjski prezydent Putin nie ukrywa niewygodnych dla banksterów faktów związanych z tą katastrofą?? Może to dlatego banksterzy tak usilnie dążą do wojny z Rosją???  Albo czy aby przypadkiem Rosja nie była wspólnikiem banksterów w tym tragicznym akcie mordu na polskiej elicie politycznej w zamian np. za obietnicę banksterów że nie będą tykać Rosji???!!  Wiadomo że w 2009 roku było spotkanie i rozmowy pomiędzy Rosją a Izraelem… „Latem 2009 roku nad Morzem Czarnym spotkali się prezydenci państwa położonego w Palestynie i państwa położonego w Eurazji – Peres i Miedwiediew.” Ze strony: http://www.bibula.com/?p=77551

2.Odnośnie WŁADAJĄCEGO czyli tego który zarządza Narodowym Bankiem Polskim. Nieoficjalnie są to najprawdopodobniej zagraniczni banksterzy. Oficjalnie zaś są to: Rada Polityki Pieniężnej, Komisja Nadzoru Finansowego, najwyższe władze Narodowego Banku Polskiego.  To co byłoby dla nas jako społeczeństwa najważniejsze i najkorzystniejsze, to możliwość emisji pieniądza tzw.znaków pieniężnych, bezodsetkowych, bezpośrednio przez Narodowy Bank Polski. Tej możliwości zostaliśmy pozbawieni za pomocą ustawy o NBP z roku 1997, która jest sprzeczna z konstytucją.  NBP nie spełnia swojej funkcji tak jak powinien, zamiast emitować pieniądze bezodsetkowe, zapożycza się u zagranicznych bankierów na procent. Ważnym elementem jest tutaj obsada stanowisk w NBP RPP KNF. Ludzie obsadzeni w tych instytucjach są na smyczy bankierów z zagranicy i działają przeciwko interesowi Narodu Polskiego. Powinni oni zostać osądzeni i za swoją szkodliwą działalność na rzecz narodu polskiego, wsadzeni do więzienia, ponieważ działają oni w ramach zorganizowanej międzynarodowej banksterskiej grupy przestępczej na szkodę Polski i nas obywateli.

Poniżej link do filmiku o tym, jak mogłyby zadziałać NBP, KNF, RPP gdyby tylko chciały zadziałać w interesie narodu polskiego. Trzeba naciskać na rząd w sprawie odzyskania władzy pieniężnej czyli naszej wolności! Bo wolność to pieniądz! Okazuje się że nawet mając takie przepisy prawne jak teraz, możemy choćby częściowo uwolnić się od lichwy! Wystarczy PATRIOTYCZNA postawa i odważne propolskie działania RPP! Dobrze wybrani POLSCY członkowie RPP mogliby uwolnić nas w bardzo dużej mierze od lichwy od zaraz:

https://www.youtube.com/watch?v=5BxBpz-3Uw0

https://www.youtube.com/watch?v=DW_d01c8D6E

Skąd przychodzą rozkazy? Kto naprawdę rządzi naszą gospodarką?

W książce Grzegorza W. Kołodki pt.” Droga do teraz”, gdzie opisuje on swoje doświadczenia w pracy w rządzie, w latach 90-siątych i późniejszych, można przeczytać na str.164 i 165:

„NBP, co chcę podkreślić, jest własnością polskiego państwa, narodu polskiego, i to on jest jego suwerenem. NBP jest niezależny od RZĄDU, ale nie od NARODU; rezerwy walutowe to nie jego własność, to własność całego społeczeństwa, którą na mocy Konstytucji i przepisów prawa bank centralny tylko zarządza.” „Jak zareagował na Pana propozycję wykorzystania rezerwy prezes NBP? Spokojnie. I – wydawało się – merytorycznie. Powiedział że się nad tym zastanowi, że za parę dni leci do Bazylei na zgromadzenie szefów banków centralnych, porozmawia tam, skonsultuje się. Tydzień później do kraju wrócił zupełnie inny człowiek – wręcz agresywny w stosunku do tej koncepcji i do mnie. (…) Dużo trudniej przyszło nam w związku z tym zrównoważyć budżet. Ten trud trwa do tej pory, regularne rezerwy walutowe wzrosły, a rezerwa rewaluacyjna stopniała, dlatego że zaraz potem NBP dopuścił do wyniszczajacej niektóre sektory eksportowe polskiej gospodarki aprecjacji złotego; stał się on zdecydowanie przewartościowany. (…) Żadna stocznia nie mogła w takich czasach być opłacalna, nawet przy perfekcyjnym zarządzaniu, przy wielkiej dyscyplinie pracy, przy najlepszej technologii; to musiało położyć przemysł stoczniowy.”

Znaleziony w sieci komentarz Pana Józefa Kamyckiego na temat działalności banksterów:

„Dość terroryzmu banksterów w Polsce. Przeczytaj i zrozum. 1. Ile i dla kogo kradnie inflacja? Jak to działa. Ostrzegam. Tego nie widać z poziomu gospodarstwa domowego! Jak wykazuje raport NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji” społeczeństwo (gospodarstwa domowe,przedsiębiorcy,budżet) dysponuje środkami o 300 mld zł mniejszymi niż wymaga tego koniecz­ność regulowania bieżących transakcji gospodarczych. Na taką to kwotę cała gospodarka jest zadłużona ponad zasoby jakimi dysponuje. Zatem każde obniżenie siły nabywczej pieniądza powoduje, że ten uby­tek musi być stale wyrównywany. Jedyną dostępną opcją są pożyczki u Międzynarodowego Bankiera. Zapamiętaj: inflacja nie anihiluje pieniędzy. Inflacja tworzy potrzeby pożyczkowe! Wystawiamy rachunek Inflacja obniża naszą siłę nabywczą średnio o: 3% * 1 067 302 mln (kwota ze sprawozdania NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji – stan na 31 maja 2015r.”) = 32 mld zł. 2. Ile i dla kogo kradnie wzrost PKB? Jak to działa. Może Cię to zdziwi, ale postaraj się to zrozumieć. Jak wcześniej powiedzieliśmy, gospodarka jest na ciągłym „głodzie monetarnym”. Przedsiębiorcy aby więcej wyprodukować muszą się zapożyczyć aby nabyć materiały, robociznę, energię i zapłacić podatki, a społeczeństwo nie ma stosownej nadwyżki pieniędzy aby tę zwiększoną podaż towarów i usług wyku­pić. Z pustą kieszenią idziemy więc znowu po pożyczki do Międzynarodowego Bankstera. Zapamiętaj: musisz pożyczyć aby wykupić to co wytworzyłeś zwiększoną dawką potu! Wystawiamy rachunek. Wzrost PKB tworzy niedobór środków płatniczych średnio na kwotę: 3% * 1 729 000 mln (PKB za2014 r.) = 52 mld zł 3. Ile i dla kogo kradnie lichwa? Jak to działa. Mamy nadzieję, że nie musimy Państwu tłumaczyć co to są odsetki od kredytów. Przypomnę tylko, że lichwę płacimy wszyscy, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w cenach produktów, na wytworzenie któ­rych, przedsiębiorcy zaciągnęli kredyty. Płacisz podatki aby pokrywać koszty obsługi długu publicznego. Zapamiętaj: lichwa jest świadomie zaprojektowanym „błędem” architektury monetarnej, w której to sto­pami procentowymi reguluje się wypływ pieniądza na rynek, jednocześnie zapewniając mannę z nieba Międzynarodowemu Banksterowi. Wystawiamy rachunek Lichwa wysysa z naszej gospodarki średnio: 5% (ponad podwójną stopę lombardową) * 1 190 292 mln zł (suma pożyczek) = 59 mld zł Zatem razem łup banksterski to około 143 mld zł rocznie !!! Posłowie, którzy w 1997 roku złamali konstytucję, godząc się w ustawie o NBP na ogranicze­nie jego suwerenności jedynie do emisji znaków pieniężnych, powinni być zidentyfikowani, oskarżeni, osądzeni i przykładnie ukarani, nawet jeśli nie robili tego z zaprzaństwa tylko z normalnej głupoty. NBP emitując suwerenny pieniądz powinien wyrównywać społeczeństwu skutki spadku siły nabywczej na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB. Na każdego obywatela wypadłoby około 2. tyś zł rocznie. 8 tyś średnio dla rodziny. Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych „KoRReUs” Kontakt: jozef.kamycki@op.pl

 Tu opinia Pana Jacka Andrzeja Rossakiewicza odnośnie NBP:

„Narodowy Bank Polski jest własnością narodu polskiego. Niestety Naród polski jako właściciel NBP praktycznie nie ma nic do powiedzenia w sprawach zarządzania bankiem oraz jego działalności. Taki stan rzeczy nie jest przypadkowy. Każde prawo powinno być wspierane siłą woli i aktywną postawą w dążeniu do realizacji własnych praw i potrzeb, a tego nie ma w Polsce z bardzo wielu powodów. Nie na darmo prowadzono – i prowadzi się dalej – wojnę z polską inteligencją. W II wojnie światowej wyniszczono, zamordowano dwa pokolenia inteligencji, a prześladowania i skrytobójstwa trwają nadal.

Wracając do prawa i NBP. W Konstytucji R.P. zapisano:

Art.1.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art.4.
1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Art.82.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Jest to cytat z projektu CREDO (2009):  http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/projekt-credo.html

Inicjatywa powołania nowej waluty była jednak namiastką wśród potrzeb a i tak akcja upadła, Wycofali się ludzie najbardziej zaangażowani. Ja uważam, że trzeba odzyskać władzę nad NBP, a nie tworzyć waluty lokalne – co jest trudne dla Polaków do przyjęcia.

Projekt o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim napisałem wcześniej (w 2006) jest to ulepszony projekt Samoobrony R.P. – ich projekt przemilczał najważniejszą sprawę, sprawę emisji pieniędzy, a jest to zapisane w Konstytucji R.P:

Art..227
1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Świadectwem wypaczeń w/w zapisu są obecne zapisy Ustawy o NPB. Szczególowo opisałem to tutaj:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/07/wadliwe-interpretacje-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej-zawarte-w-ustawie-o-nbp-oraz-ich-sprostowanie/

http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/DF_zasada_ustroju_RP.html

Podsumowaniem wiedzy  jest mój tegoroczny artykuł : NACJONALIZACJA (unarodowienie) PIENIĘDZY http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/DF-43_Nacjonalizacja_pieniedzy_2016.html
To najbardziej kompetentna diagnoza i program naprawczy, zasad monetyzacji gospodarki – emisji pieniędzy opartej na parytecie gospodarczym, na wzroście produkcji dóbr. To nawiązania do postawy i idei Jerzego Zdziechowskiego, ministra skarbu w latach 1925-1926.  http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/df16.html

Istota problemu z NBP nie polega na własności tego Banku, ale na jego funkcjonowaniu, na zarzuconej praktyce emisji pieniądza, opartej na parytecie gospodarczym. NBP nie prowadzi emisji monetyzacji powstających dóbr. Wyzbył się tego prawa i przywileju (monopolu) na rzecz banków zagranicznych, które wprowadzają w obiegu substytut pieniądza: oprocentowany pieniądz dłużny. Taka natura środków rozliczeniowych i monopol na ich kreację, czyni Polaków biedakami, Państwo nie ma pieniędzy, bowiem niezależny od państwa NBP uprzywilejował prywatny kredyt – i hiperzadłużenie. NBP działa na rzecz obcych banków i na rzecz oligarchii finansowej. Działania te są w istocie nielegalne i sprzeczne z Konsytucją R.P. ale trzeba pamiętać, że Prezesi NBP i ministowie finansów w Polsce są na usługach bankierów, którzy sfinansowali ich kampanie wyborcze. To wszystko dzieje się poza prawem i nikt tego nie nagłaśnia. Bankierzy nie potrzebują własności NBP, potrzebują tego żeby bierność emisyjna NBP, stwarzała miejsce dla prywatnego pieniądza dłużnego, dla kredytu, który jawi się wówczas jako konieczność i niemal „Dar Boży”, a jest precyzyjnym oszustwem i sposobem przejmowania majątku narodowego oraz prywatnego.

Wszystko to zostało przeze mnie opisane. Niestety tylko kilka osób rozumie te sprawy dogłębnie. Staram się ze swoimi przyjaciółmi upowszechniać wiedzę i świadomość, od dwu lat prowadzimy wykładu podyplomowe w Warszawskiej szkole Zarzadznia. Szkole Wyższej – „ Nawigatorzy Jutra” Zapraszam na trzeci dwu-semestrowy kurs. Pisałem i zabierałem głos na forum PTE.

Ale nawet w środowisku ekonomstów nie ma zgodności w tych sprawach. Po śmierci Andrzeja Leppera nie ma z kim walczyć o zmianę ustawy o NPB. Sprzedawczyki, ludzie interesowni lub zachłanni, lub tchórzliwi wysługują  się oligarchii finansowej. Tak jest w całym zachodnim świecie,. Przeciwnicy są eliminowani: Lincoln, Kennedy, Kaddafi .

Polecam artykuł: W stronę demokracji finansowej (2005) : http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/w_strone_DF.html   On łączy historię monetaryzmu z obecnymi uwarunkowaniami. To kontynuacja książki Demokracja finansowa (2003)
http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/e-book.html

Poniżej link do listu Pana Józefa Kamyckiego do Prezydenta Dudy:

„Do Prezydenta wysłałem, ponowiłem i zwątpiłem”

Dotyczy: podejrzenia o złamaniu konstytucji w prawie bankowym

Szanowny Panie Prezydencie.

Żyjemy w kraju, w którym wszyscy wykładowcy bankowości powinni być wyłapani, osądzeni i pogonieni. Za co? Za to, że stworzyli taki zamęt wokół podstawowych pojęć architektury monetarnej, że już nikt w Polsce nie rozróżnia kreacji pieniądza od emisji pieniądza i dodruku pieniądza.

Więcej:

http://nikander.salon24.pl/685433,do-prezydenta-wyslalem-ponowilem-i-zwatpilem

Na koniec trochę historii. Przed wojną w Polsce mieliśmy następujące banki polskie:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – instytucja państwowa, powstała w 1924 roku z połączenia Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Banków Małopolskich. Kapitał zakładowy 150 milionów zł, którego 60% stanowiła własność Państwa polskiego.

BANK PAŃSTWOWY ROLNY – powstał w 1921 roku, celem doskonalenia ustroju rolnego. Kapitał zakładowy 130 milionów zł.

BANK POLSKI założony w 1924 roku, bank emisyjny, spółka akcyjna z udziałem państwa Polskiego. (rzekomo Państwo Polskie miało 1% udziału w tym Banku Polskim – informacja niesprawdzona, zachęcam do poszukiwań w tym temacie).

Dla porównania podaję jak w 2008 roku, wyglądała sprawa własności odpowiednika polskiego NBP we Włoszech czyli Banca d’Italia.

We Włoszech udziałowcami Banca d’Italia (odpowiednik naszego NBP), są: osoby prywatne (5,65%), INPS (odpowiednik naszego Zusu) (5%), reszta należy do prywatnych banków i ubezpieczalni:  Gruppo Intesa (27,2%), BNL (2,83%), Gruppo San Paolo (17,23%), Monte dei Paschi di Siena (2,5%), Gruppo CAPITALIA (11,15%), Gruppo LA FONDIARIA (2%), Gruppo UNICREDITO (10,97%),  Gruppo PREMAFIN (2%), Assicurazioni Generali (6,33%),  Cassa di Risparmio di Firenze (1,85%), RAS (1,33%), Banca CARRIGE (3,96%). Źródło: str.79 „O la Banca o la Vita” („Albo Bank albo Życie”), autor: Marco Saba, „wyd. “Arianna editrice”2008, Tłumaczenie własne.

Podam jeszcze listę wspólników / udziałowców Centralnego Banku Europejskiego (r.2008):

Narodowy Bank Belgii (2,83%), Bank Centralny Luksemburga (0,17%),  Narodowy Bank Dani (1,72%), Bank Holandi (4,43%),  Narodowy Bank Niemiec (23,40%), Narodowy Bank Austri (2,3%), Bank Grecji (2,16%), Bank Portugali (2,01%), Bank Hiszpani (8,78%), Bank Finlandi (1,43%), Bank Francji (16,52%), Centralny Bank Szwecji (2,66%), Bank Centralny Irlandi (1,03%), Bank Angli (15,98%), Bank Włoski (14,57%). Źródło: str.83 „O la Banca o la Vita”, („Albo Bank albo Życie”) autor: Marco Saba, „wyd. “Arianna editrice”2008, Tłumaczenie własne.

Ciekawostką jest, że Wielka Brytania… w uni monetarnej tj.euro, nie była ale… profity z przynależności do BCE ciągnęła bo była jego wspólnikiem… miała więc wpływ również na działalność i decyzje Europejskiego Banku Centralnego… mając aż 15,98% udziałów w BCE. Ciekawe czy zrezygnują z tych udziałów porzucając unię… nasi politycy nie byli tacy sprytni jak ci angielscy…

Tu link do wykładu pt. „Bankierzy czyli fałszerze pieniędzy kontra Kościół Katolicki”

https://www.youtube.com/watch?v=OEeC0VAEjJ0

Pozdrawiam

Teresa Garland

p.s. linki do wcześniejszych zmagań w poszukiwaniu prawdy o Narodowym Banku Polskim:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/07/27/cz-3-czy-narodowy-bank-polski-jest-niczyj/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/06/14/cz-2-czy-narodowy-bank-polski-jest-niczyj/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/05/22/czy-narodowy-bank-polski-jest-niczyj/

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...