DLACZEGO FILOZOFIA JEST TAK WAŻNA? BO NA NIEJ BUDUJE SIĘ PRAWO!

Dlaczego filozofia jest tak ważna? Bo na niej buduje się prawo!

Filozofia to królowa nauk. Filozofia to zasady i kategorie myślenia.

Na początek definicja „filozofii” zaczerpnięta z „Encyklopedii Powszechnej dla wszystkich” z roku 1936.

„Filozofia – to nauka której zakres i zadanie wyznaczano rozmaicie w rozmaitych okresach jej rozwoju; obejmuje dociekanie nad istotą bytu (metafizyka, ontologia) i nad zasadami, źródłem i granicami poznania ludzkiego (epistemologia, teoria poznania). Poszczególne jej działy stanowią: logika, etyka, estetyka, filozofia przyrody, religii, prawa itd.”

Przypomnijmy teraz źródła prawa stanowionego. Trochę historii. Prawo. Od czego się zaczęło? Przytaczam informację z „Encyklopedii Powszechnej dla wszystkich” z roku 1936.

„Prawo rzymskie. Rzymianie pierwsi w świecie starożytnym potrafili w jasny sposób wyodrębnić normy prawne z dziedziny religii i moralności, przez stopniowy rozwój wolności umów, pojęcia własności, swobody rozporządzania na wypadek śmierci oraz stworzenia systemu ochrony posiadania. Prawo rzymskie rozwinęło wszystkie najważniejsze instytuty prawa prywatnego, przystosowując je do potrzeb obrotu. W końcu średniowiecza, mimo upadku imperium rzymskiego, odżyło i stało się obowiązującym w wielu państwach Europy zachodniej i środkowej, i częściowo zachowało moc w XIX wieku.” Koniec definicji.

Powróćmy do naszych czasów.

Funkcjonowanie nowoczesnych wspólnot narodowych czyli nowoczesnych państw, opiera się na prawie stanowionym przez posłów, czyli przez reprezentantów narodu. Choć tak naprawdę to posłowie Ci, są tylko marionetkami pewnych międzynarodowych klik bankstersko-masońsko-korporacyjnych.

Jednak to od tego prawa stanowionego, zależy jakość naszego życia i dobrobyt lub nędza pewnych grup obywateli. Współcześni, często ukryci, prawdziwi twórcy prawa stanowionego, stali się mistrzami w takim jego konstruowaniu, że potrafią, w bardzo precyzyjny sposób pozbawiać środków do życia i pozbawiać możliwości rozwoju całe narody (np. Polskę), na korzyść innych narodów lub na korzyść bankstersko-masońsko-korporacyjnych klik. Cała ta niewidzialna i niezrozumiała dla zwykłego człowieka manipulacja, doprowadziła wiele państw do całkowitej ruiny gospodarczej, finansowej oraz do degradacji moralnej człowieka i zniszczenia poczucia sensu jego życia, zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach.

Żeby zrozumieć dlaczego stanowione obecnie na świecie, w większości nowoczesnych państw prawo jest złe, niesłuszne i niesprawiedliwe, musimy wiedzieć, że prawo stanowione opiera się na wyznawanej przez tworzących to prawo filozofii, a filozofia zaś, opiera się na wierzeniach czyli na religii. Stąd możemy wysnuć wniosek, że jeśli wyznawana u podstaw danego prawa stanowionego filozofia, oparta jest na niewłaściwych wierzeniach czyli na niewłaściwej religii, to prawo będzie ułomne, nieprawiedliwe i niesłuszne.

Zatem do tworzenia słusznego prawa, konieczna jest filozofia oparta na właściwej religii, czyli na właściwych wierzeniach. Istnieją na świecie między innymi, dwie główne najbardziej znane szkoły filozoficzne: Szkoła Frankfurcka i Szkoła Lubelska.

W większości nowoczesnych państw, prawo stanowione tworzy się głównie na podstawie szkoły frankfurckiej. W uni europejskiej i w Polsce też. Ale trzeba wiedzieć, że Szkoła Frankfurcka wykłada filozofię w oparciu o protestantyzm Lutra, czyli w oparciu o niewłaściwą religię. Bo Luter pobłądził. Dlatego prawo które tworzą i którym posługują się nowoczesne państwa jest ułomne, niesprawiedliwe a często bezużyteczne i martwe. Nie służy ludziom lecz uprzywilejowanym grupom. Nie spełnia ono właściwie swojej funkcji.

Drugą szkołą filozoficzną, opartą o cywilizację łacińską, i religię rzymsko-katolicką, jest Lubelska Szkoła Filozofii, której głównym propagatorem był O.Krąpiec, a teraz tradycje kontynuuje Prof.Dr.Hab. Ksiądz Tadeusz Guz.

Jaka jest różnica pomiędzy prawem stanowionym na podstawie filozofii szkoły frankfurckiej a prawem, które mogłoby być stanowione na podstawie filozofii szkoły lubelskiej?

Główna różnica jest taka, że w obecnym prawie stanowionym w oparciu o filozofię szkoły frankfurckiej, i to zarówno w prawie międzynarodowym, europejskim jak i polskim, panuje prymat PAŃSTWA NAD OSOBĄ. To znaczy że jednostka ludzka, obywatel, człowiek się nie liczy, liczy się państwo. Natomiast w prawie, które byłoby stanowione na podstawie filozofii szkoły lubelskiej, opartej o wartości naszej cywilizacji łacińskiej i religii rzymsko-katolickiej, zapanowałby prymat OSOBY NAD PAŃSTWEM. To jednostka czyli każdy z nas, każdy człowiek byłby najważniejszy, a państwo po nim.  To państwo służyłoby wtedy człowiekowi, obywatelowi, a nie odwrotnie, jak to jest teraz, gdzie człowiek jest sprowadzony do roli państwowego niewolnika.

Dlatego tak naprawdę, to walka o zmianę prawa w Polsce, walka o nową konstytucję, gdzie znajdziemy uznanie boskich praw naturalnych, jest walką o godny byt i godne miejsce człowieka w świecie. Dla każdego z nas, to walka o prawo do prawdziwej wolności i szacunku dla każdego człowieka, to walka o poszanowanie prawa do życia dla każdego człowieka, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

To o tę właśnie filozofię państwa na której buduje się prawo, opartą o naszą cywilizację łacińską, powinniśmy walczyć, abyśmy mogli na niej oprzeć nasze polskie prawo stanowione przez sejm. Prawo, które byłoby odzwierciedleniem naturalnych praw boskich, opartych o sumienie, prawdę obiektywną, dobro, miłość, sprawiedliwość, uczciwość, szlachetność i solidarność.

Wielki wpływ na stosowane obecnie w Polsce prawo, ma unia europejska, czytaj protestanckie Niemcy. Z kolei, w Niemczech, głównym filozofem niemieckim, na koncepcjach którego zbudowano państwo niemieckie a teraz unię europejską, był Hegel, który oparł swoją filozofię na przekonaniach Lutra, który przecież pobłądził. Hegel w miejsce Boga wstawił państwo. Stąd powstały na jego filozofii kolejne błędne i zgubne dla społeczeństw ideologie typu: marksizm, leninizm, komunizm, socjalizm, multikulti, gender, itp. Wszystkie oparte o materialistyczną wizję i koncepcję cywilizacji śmierci oraz uznania państwa jako Boga. I stąd mamy wszechobecną ingerencję państwa, które za pomocą prawa stanowionego opartego na błędnej filozofii, doprowadza do moralnego upadku ducha człowieka i rujnuje jego egzystencję tu na ziemi.

Nie mamy prawdziwej wolności, pomimo pięknych sloganów, bo tak naprawdę to tylko państwu wszystko wolno, a obywatele muszą być obowiązkowo posłuszni prawom. Prawom  stanowionym przez uzurpującą sobie miejsce Boga, na dodatek niewierzącą w Boga władzę, prawom które nie mają żadnego pokrycia w naturalnym prawie boskim. Obecnie o tym co jest dobre a co złe, co moralne a co niemoralne, co sprawiedliwe a co niesprawiedliwe, nie decyduje sumienie, czy nauki boskie, lecz ktoś kto ustanawia prawo, czytaj zmanipulowany ideologicznie prawnik a przegłosowywuje to prawo, niedouczony, nieodpowiedzialny i nieświadomy swojej poważnej roli poseł. To jest absurd z którym powinniśmy jak najszybciej skończyć! Celem polityków powinno być tworzenie godnego człowieka życia.

Powyższy wykład napisałam na podstawie mojego zrozumienia wykładów Prof.dr.hab.księdza Tadeusza Guza oraz własnych przemyśleń. Jeśli się pomyliłam, proszę niech mnie poprawi ktoś mądrzejszy.

 Teresa Garland

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...