EKONOMIŚCI DO LAMUSA! MATEMATYCY, FILOZOFOWIE, LOGICY, INFORMATYCY DO DZIEŁA!

Dzisiejsze problemy ekonomiczne i chaos w gospodarce to problem filozoficzno-logiczny.

Dopóki nie uporamy się ze zrozumieniem filozofii która stoi u podstaw obecnej ekonomii, dopóty wszelkie próby poprawy funkcjonowania gospodarki, będą nieskuteczne i nietrwałe.

Nie na darmo nasi niewidzialni oprawcy, usunęli prawie ze wszystkich polskich szkół i uczelni, takie obowiązkowe wcześniej przedmioty jak łacina, logika wg Arystotelesa, prawdziwa historia, oraz filozofia oparta na naszej cywilizacji łacińskiej.

Zrobiono to po to, abyśmy stali się ludźmi niezdolnymi do twórczego abstrakcyjnego myślenia i do naukowego odkrywania prawdy obiektywnej o otaczającej nas rzeczywistości i do odkrywania rządzących tą rzeczywistością praw.   Uczyniono nas narodem biernym, bezwolnie akceptującym, nielogiczne często decyzje rządu czy też każde niesprawiedliwe i niesłuszne lecz przyjęte przez sejm prawo.

Aby znaleźć sedno naszych problemów gospodarczych, musimy powrócić do średniowiecza, po to, aby zorientować się na jakich wartościach i na jakiej filozofii, opierała się wtedy gospodarka. Bo to jest niejako punkt wyjścia do analizy zaszłych później zmian.

Otóż w średniowieczu gospodarka opierała się na tzw. korporacjoniźmie. O tym możecie poczytać na internecie i nie będę tego tutaj rozszerzać. Ekonomia była wtedy elementem teologii moralnej. Głównym niejako regulatorem prawnym życia gospodarczego był wtedy Kościół rzymsko-katolicki.

Wszystkie uregulowania w gospodarce ukierunkowane były na dobro każdego człowieka jako istoty duchowej i z myślą o jego egzystencji po śmierci. Kościół w swoich poszukiwaniach dochodzenia do prawdy i znajdowania właściwych rozwiązań dla pojawiających się sytuacji politycznych, gospodarczych i społecznych, opierał się na logice Arystotelesa, na zasadach wiary objawionej, na twardych zasadach etyczno-moralnych, oraz w oparciu o zasady sprawiedliwości i uczciwej wymiany międzyludzkiej. Dzięki tym właśnie metodom znajdowania właściwych rozwiązań i wdrażaniu je w życie gospodarcze, udawało się tamować zapędy ludzi chciwych. Jednym z takich wdrożonych rozwiązań było zakazanie  lichwy.  Bo lichwa była i jest logicznym błędem.

Głównym propagatorem logiki Arystotelesa był św. Tomasz z Akwinu który ją dopasował do potrzeb swoich czasów.

Niestety, z biegiem czasu, pojawiali się nowi myśliciele (np. Guglielmo di Occam, Marcin Luter, Hegel, Marks, Engels i wielu wielu innych.), propagujący nielogiczne nurty myślowe i utopijne idee,  które wprowadzone w praktyczne życie gospodarcze i społeczne, niszczyły całe narody, zniewalając je i doprowadzając do upadku moralnego i duchowego człowieka.

Odcięto się od logicznych Arystotelesowskich metod dociekania do prawdy, odcięto się od wartościowych nauk św.Tomasza z Akwinu, odcięto się od stosowania w życiu gospodarczym twardych zasad etyczno-moralnych, odcięto się od sprawiedliwości i od zasad uczciwej wymiany międzyludzkiej.  Głównym motorem rozwoju zachodnich cywilizacji stała się niczym nie skrępowana chciwość. Rozwinął się kult zysku. I tak jest do dzisiaj.

To prowadziło i prowadzi, do podejmowania przez ludzi oraz przez rządy, nielogicznych, złych rozwiązań i złych decyzji w polityce, w gospodarce, i w życiu społecznym, doprowadzając tym samym, do rozprzesterzenienia się wyniszczającej całe narody lichwy oraz do powstawania monopoli, karteli, oligarchii i międzynarodowych żądnych zysku korporacji.

A przecież celem wymiany mędzyludzkiej nie powinna być chęć zysku, lecz zaspokojenie swoich życiowych potrzeb, poprzez wymienianie się z innymi ludźmi, owocami swojej pracy! Do tego właśnie powinien służyć pieniądz i rynek w gospodarce!

Istniejący obecnie w Polsce, narzucony wierzącym w Boga Polakom, rynek gospodarczy, hołduje  kultowi zysku, będącego efektem chciwości! A przecież chciwość to jeden z największych grzechów ludzkości!  Zobaczcie Państwo w jakim żyjemy absurdzie i w jakiej sprzeczności!

Podsumowując.

Celem gospodarki średniowiecznej było dobro wspólne każdego człowieka, jego rozwój duchowy i jego zbawienie po śmierci. Działania uczestników rynku w gospodarce średniowiecznej, były regulowane w oparciu o naturalne prawo boskie, o twarde zasady etyczno-moralne, o zasady sprawiedliwości i zasady uczciwej wymiany międzyludzkiej.

Celem zaś obecnej gospodarki są: zysk i dobra doczesne. Człowiek jako rozwijająca się istota duchowa nie ma racji bytu, gdyż wg wpajanych nam ideologii materialistycznych, życie po śmierci nie istnieje, nie istnieje też więc kara za złe postępowanie. Motorem napędzajacym gospodarkę w obecnych czasach jest niczym nie skrępowana chciwość.

Większość społeczeństwa polskiego jest wierząca w Boga, w życie pozagrobowe oraz wierzy w karę za złe uczynki. Tymczasem w naszym kraju realizuje się politykę gospodarczą, która jest niezgodna z naszymi wierzeniami, a która zgodna jest z materialistycznym punktem widzenia,  że Bóg nie istnieje, że życie człowieka kończy się wraz z jego śmiercią, że sprawiedliwość nie istnieje, że kar za złe uczynki nie ma. To jest SPRZECZNOŚĆ! I z tym problemem my jako naród musimy się zmierzyć jeśli chcemy zreformować naszą gospodarkę aby działała w interesie ogółu, a nie w interesie klik! SPRZECZNOŚĆ powoduje CHAOS! A na chaosie nie da się zbudować nic dobrego ani nic trwałego!

W obecnym życiu polityczno-społeczo-gospodarczym w Polsce, istnieje więc SPRZECZNOŚĆ. Dowodem na to jest choćby niesprawiedliwe traktowanie ludzi będących w przeszłości u władzy, którzy za swe wielomilionowe przestępstwa pozostają nieukarani na wolności,  a ktoś kto ukradł batonika w sklepie idzie do więzienia na kilka lat. To jest SPRZECZNOŚC! Kolejny przykład to możliwość funkcjonowania lichwy w Polsce! Będąc katolikami i uznając naukowe metody dochodzenia do prawdy obiektywnej która to prawda głosi że lichwa to jest logiczny błąd, to jak to możliwe iż pozwalamy aby taki niecny i hańbiący naszą wiarę i nasze przekonania proceder lichwiarski, mógł funkcjonować w życiu gospodarczym naszego kraju?? To jest SPRZECZNOŚC! Kolejny przykład, funkcjonowanie monopoli, karteli i korporacji międzynarodowych w naszym kraju. Jak to się ma do katolickich zasad solidarności, pomocniczości i sprawiedliwości między ludźmi,  kiedy monopole, korporacje i kartele dążą do maksymalizacji swoich indywidualnych zysków kosztem całego  społeczeństwa polskiego, choćby poprzez niepłacenie u nas podatków?? To jest SPRZECZNOŚĆ. Takie sprzeczności można by wymieniać w nieskończoność!

Co zatem powinniśmy zrobić?

Powinniśmy dopasować model naszej gospodarki do naszego systemu wierzeń i przekonań, czyli do wyznawanej przez nas filozofii.

Zatem PIERWSZY ETAP to konieczność określenia naszej tożsamości, jako społeczeństwa, określenie filozofii narodu. Powinniśmy się określić jako wierzący lub niewierzący. Jeśli wierzymy w Boga, w życie pozagrobowe, jeśli wierzymy w prawdę absolutną, w sprawiedliwość, oraz jeśli uznajemy wartości etyczne i moralne, to powinniśmy zacząć konkretnie działać! Możemy od razu przejść do etapu drugiego.

Jeśli natomiast większośc z nas określi się jako naród niewierzący, to nie musimy nic robić. Ekonomiczni oprawcy żądni zysku mają już przygotowane dla nas zniewalające nas do reszty czipy, dzięki którym podobno obowiązkowo mamy stać się ludźmi zadowolonymi i szczęśliwymi…. stracimy jednak w ten sposób prawdziwą wolność, która już teraz zostaje nam powoli zastępowana wolnością pozorną…. stracimy możliwość samorealizacji siebie i własnych twórczych pomysłów bo wszyscy docelowo mają stać się niemyślącymi robotami-niewolnikami…. wreszcie stracimy szansę na życie wieczne po śmierci….

Wybór należy do wszystkich nas i do każdego z osobna!

ETAP DRUGI, to uświadomienie sobie oraz otaczającym nas ludziom SPRZECZNOŚCI jaka zachodzi pomiędzy modelem obecnej gospodarki a naszymi wierzeniami i przekonaniami!

TRZECI ETAP to zmiana konstytucji, w której musimy jasno wyartykułować to, że jesteśmy społecznością wierzącą w prawdę absolutną, którą jest Bóg, oraz że uznajemy wyższość naturalnych praw boskich nad prawem stanowionym przez ludzi, czyli rządzących, bo oni mogą się mylić!

CZWARTY ETAP, to wprowadzenie w Polsce modelu gospodarczego który będzie pasował do naszego systemu wierzeń i przekonań. Trzeba skończyć z gospodarką w której motorem rozwoju jest chciwość i zacząć budować gospodarkę mającą na celu dobro i godność  każdego człowieka, bez względu na to czy jest to piekarz, cukiernik czy dyrektor fabryki!

Istnieje taki model gospodarczy i został już przetestowany w praktyce, przynosząc niezmierne korzyści dla całej społeczności i generując bardzo wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Wystarczyłoby ten model dostosować na naszych polskich realiów i do obecnych czasów. Ten model to Społeczna Gospodarka Rynkowa. Nie mylić z komunizmem czy socjalizmem. W Polsce trzeba realnie wprowadzić w Polsce Społeczną Gospodarkę Rynkową, która chociaż i w tej chwili jest zagwarantowana w konstytucji, ale nie jest realizowana przez rząd. Model SGR zakłada minimalną ingerencję państwa w gospodarkę, wyłącznie w celu utrzymania tzw. ładu gospodarczego i prawdziwie wolnej konkurencji czyli możliowści wejścia na rynek każdego chętnego przedsiębiorcy. W modelu SGR państwo powinno działać przy niezbędnej minimalnej strukturze biurokratycznej. Głównym zadaniem państwa powinno być przeciwdziałanie wszelkim monopolom, kartelom, oligarchiom oraz utrzymywanie nadzoru nad strategicznymi działami gospodarki, zapewniającymi przetrwanie narodu. Są to sektory: energetyczny, rolniczy, zdrowotny, finansowy, komunikacyjny, obronny.

Model SGR zostal przetestowany w Niemczech, zaraz po wojnie i przyniósł wielkie korzyści całemu narodowi niemieckiemu. Niestety Niemcy od niego odeszli…… dla zainteresowanych polecam książkę pt.”Wolność gospodarcza jako pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej” Autor: Przemysław Czarnek, wydawnictwo KUL.

Teresa Garland

p.s. Powyższe rozważania są moją osobistą opinią.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...