USTAWA ANTYSMOGOWA DO ZAORANIA?! Kto blokuje polskie czyste technologie węglowe likwidujące smog?!

Szanowni Państwo,

Unijni biurokraci przeprowadzają ostatnio ofensywę informacyjną na temat konieczności walki ze smogiem. Przeznaczyli na to nawet ogromne pieniądze w postaci funduszy unijnych.  Banksterzy też zacierają ręce bo czują interes. Jakieś tam korzyści osiągną też przedsiębiorcy produkujący kotły. Tu link do tych szczęśliwych wybrańców. www.powietrze.malopolska.pl/kotly Wydaje się jednak, iż wyżej wymienione działania są głównie korzystne dla Niemców, Rosjan, europejskich biurokratów i dla banksterów, bo z tego co zrozumiałam to żeby móc wymienić kocioł i otrzymać na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych, to trzeba najpierw przeprowadzić kosztowny audyt oraz uszczelnić dom.  Czyli działania te pokrywają się ze zgubną unijną filozofią, gdzie najpierw musi najeść się urzędas, banki, kilku przedsiębiorców, a potem jakieś łaskawe ochłapy dostanie obywatel. Prawda o której nie chcą słyszeć biurokraci jest taka, że niewielu zwykłych ludzi stać na luksus wymiany kotła, na palenie kosztownym gazem, nawet jeśli urzędasy będą chcieli uraczyć ich funduszami. Społeczeństwo polskie jest biedne ale urzędasów to nie obchodzi! Czy zwykli Polacy prawdopodobnie już wkrótce znowu padną ofiarami banksterów oraz urzędniczej siatki terrorystycznej!?

JEST ALTERNATYWA!

W całej tej sprawie z pewnością nie jest brane pod uwagę dobro wspólne obywateli, ani interes Polski, z punktu widzenia posiadanych przez Polskę najbogatszych na świecie lecz ukrywanych przed społeczeństwem, surowców naturalnych. Bo jeśli naprawdę chcemy rozwiązać kwestię smogu, to istnieją polskie czyste technologie węglowe dzięki którym możemy mieć bezdymny wysokiej jakości węgiel, nie wypuszczający żadnych trucizn do środowiska!  Czyli ZERO SMOGU! A przecież o to chodzi! Jeśli zastosowano by tę technologię, to nie trzeba by wymieniać żadnych pieców! Na dodatek wykorzystalibyśmy surowiec naturalny jakim jest węgiel kamienny i rozwiązalibyśmy definitywanie kwestię urojonej nieopłacalności polskiego górnictwa! Niemcy tylko czekają abyśmy zmienili nasze kotły na gazowe, bo wtedy kopalnie staną się nierentowne, a oni będą je mogli wtedy odkupić od polskiego rządu za grosze! Również Rosjanie czekają tylko na to abyśmy definitywnie uzależnili się od ich gazu! Zamiast likwidować kopalnie i oddawać je za bezcen Niemcom, którzy już chcieli wykupić patent na te czyste węglowe technologie, możemy my Polacy zarabiać krocie. Możemy eksportować pra-koksik na cały świat jako czysta ekologicznie energia! Musi być jednak wola polityczna ze strony samorządów bo najprawdopodobniej to one właśnie, na czele z rządem, blokują te polskie technologie!

My obywatele powinniśmy na nich naciskać w tej sprawie! Właśnie rozpoczęły się debaty w gminach i samorządach na temat smogu. Nie bądźmy bierni! Nie bójmy się! Lecz idźmy i głośmy że istnieje alternatywa dla wymiany pieców i dla palenia kosztownym gazem z Rosji! To jest pra-koksik! Ja poszłam i zaproponowałam by stworzono spółkę celową jako spółdzielnię kilku gmin, posiadacza patentu, oraz obywateli którzy mogliby wykupywać niedrogie udziały w celu sfinansowania budowy tej instalacji do przeróbki węgla na bezdymny! Najważniejsze aby cały ten interes pozostał w polskich rękach i aby to obywatele w małych kwotach nawet z całej Polski sfinansowali tę budowę, bo ona ma służyć Polakom! Ta inwestycja ma służyć eliminacji smogu a tym samym poprawie zdrowia społeczeństwa! To jest możliwe do zrealizowania ale samorządy muszą tego chcieć! Bo to oni wydają POZWOLENIE na inwestycje! Zwróćcie uwagę na tych debatach czy pozwolą Wam mówić, bo na debacie w Skawinie w dniu 30 stycznia 2017 roku, prowadzący tę debatę celowo nie dopuścił mnie do głosu po raz drugi, prawdopodobnie dlatego że wcześniej wspomniałam o polskich czystych technologiach węglowych. Tymczasem pan Krupa marszałek województwa małopolskiego zachwalał i próbował przekonać wszystkich że nie ma innego rozwiązania dla smogu jak wymiana kotłów!  Zastanawiam się w czyim on interesie działa?! Dodatkowo dla urzędników, głównie szczebla wojewódzkiego którzy przybyli na tę debatę, przeznaczono na przemówenia około 2 godziny czasu, od 17.00 do 19.00 a dla przybyłej reszty ludzi przeznaczono niecałe półtora godziny! Jaka to dyskusja?! Czy to nie jest przypadkiem fikcja dyskusji?!  Zwracajmy na to uwagę!

Dobra nowina jest taka, że Burmistrz Ożóg obiecał kolejną debatę, choć nie wiadomo jeszcze kiedy. Ja mu zaproponowałam żeby zaprosił prawdziwych ekspertów od tych czystych technologii węglowych pra-koksiku, oraz aby zaprosił ekspertów np. z AGH oraz z Politechniki. Mam nadzieję że debata nad smogiem i nad efektywnymi możliwościami jego likwidacji, nie będzie tylko fikcją, lecz weźmie się również pod uwagę posiadane przez Polaków nowoczesne technologie, najbogatsze na świecie lecz ukrywane przed polskim społeczeństwem surowce naturalne, posiadanie ogromne ilości węgla kamiennego i wypracuje się optymalne rozwiązanie!

Poniżej wklejam treśc ulotki-listu do Ministra jaką rozdałam ludzim uczestniczącym w spotkaniu. Ulotkę również przygotowałam w pdf, tak więc możecie Państwo również ją wydrukować, i rozdać na spotkaniach. Podaję również informacje dodatkowe.

„Współpr.państwa, jedn.samorządu teryt.i przedsiębiorców przy realiz.projektów górn. i energ(cz.6)”  https://www.youtube.com/watch?v=H9ylr3895WM

„Czyste technologie węglowe prakoksik Prezentacja KWK Wspólnota_Zespół parlamentarny”czyste-technologie-weglowe-prakoksik-prezentacja-kwk-wspolnota_zespol-parlamentarny

„Wspólnota KWK program wdrożeniowy dla samorządów, przemysłu i zakładów wydobywczych – prezentacja ”kwk-wspolnota-program-wdrozeniowy-dla-samorzadow-przemyslu-i-zakladow-wydobywczych

Ulotka-list do Ministra Szyszki  narod-fund-ochr-srodow-25-01-2017

Dodatkowo polecam interesujący artykuł:  http://www.niepoddawajsie.pl/sposob-na-smog/

Link do artykułu i filmiku z debaty: http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=14192&menu_id=0

Pozdrawiam serdecznie

Teresa Garland

p.s. Powyższy artykuł jest moją prywatną opinią

Teść ulotki:

“Katowice 25.01.2017 r.

KWK Wspólnota Minister Ochrony Środowiska

ul. Czapli 2 Jan Szyszko

40-586 Katowice ul. Wawelska 52/54,

00-922 Warszawa

Czyste technologie węglowe dla polskiego górnictwa i energetyki skutecznie likwidujące smog.

W nawiązaniu do trwających obecnie konsultacji społecznych dotyczących likwidacji zjawiska smogu, proponujemy zbudowanie pilotażowej instalacji do produkcji pra – koksiku – paliwa bezdymnego, które realnie likwiduje zjawisko smogu. Zasadne jest by patronat nad tą inwestycją objęło Ministerstwo Energii, Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do współpracy zamierzamy zaprosić Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Proponujemy, aby instalacja powstała ponad podziałami politycznymi, a jako lokalizację wyznaczamy miasto Knurów, gdzie istnieje dogodny teren po byłej koksowni z uwagi na istniejącą tam infrastrukturę, która w znaczny sposób obniży koszt budowy. Również lokalizacja może być dowolnie wskazana przez lokalne Samorządy lub na terenie zdekapitalizowanych elektrociepłowni, które muszą ponieść olbrzymie nakłady na dostosowanie do Dyrektywy IED itp. Czas realizacji to ok. 2-3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładana produkcja to: ok. 80 tys. do 150. tys. ton paliwa bezdymnego na bazie węgla, 10 MW energii elektrycznej i ciepło za 1/2 obecnej ceny dla ludności. Doskonale nadaje się ona dla stref ekonomicznych ze względu na produkowanie dużej ilości pary technologicznej.

Ujawnione czyste technologie węglowe:

-metoda pierwotna, dozowanie sorbentów do spalanego materiału dla ciepłowni i elekrociepłownii likwiduje NOx, SOx i trwale metale ciężkie,

-metoda wtórna oczyszczania spalin za żródłem wytwarzania energii dla dużych zakładów energetycznych

-paliwo bezdymne,

-cyklon fizyko-chemiczny dla małych żródeł emisji i zakładów przemysłowych

– uzdatniony sorbentami miał energetyczny jako doskonały produkt eksportowy.

Zmienią szkodliwy obraz węgla postrzeganego jako surowiec i tworzą z węgla gotowy produkt, spełniający Dyrektywę IED UE. Za wymienionymi technologiami stoją wyniki badań w skali przemysłowej, poparte Sprawozdaniami firm atestowanymi przez PCA – Polskiego Centrum Akredytacji.

Dyrektywa IED oprócz Norm emisyjnych wymaga od wytwarzających energię na bazie węgla kamiennego rozpoczęcia w 2016 roku inwestycji IOS – Instalacji Oczyszczania Spalin co pociąga za sobą ogromne koszty. Jeżeli zakład nie rozpocznie inwestycji od daty wejścia wżycie w/w Dyrektywy, po 17,5 tys. godzin pracy MUSI kotłownie węglowe zlikwidować !!!

Obecnie spalanie tradycyjne węgla w piecach przypomina spalanie żywej gotówki. Uważamy, że węgiel obok geotermii jest jedynym sensownym rozwiązaniem dla Polskiej gospodarki.

Propagowane i wprowadzane przez KWK Wspólnota polskie technologie węglowe, przyczynią się do likwidacji smogu w Polsce, a wprowadzana technologia sorbentowa polegająca na uzdatnianiu węgla otworzy rynek zbytu polskiego węgla do wszystkich krajów Europy! Dyrektywa otwiera również nowe możliwości dla górnictwa i energetyki w oparciu o technologię termicznej przeróbki węgla, produkcji paliwa bezdymnego przewyższającego normy bardzo drogiego ,,błękitnego paliwa,,.
W czasie jego wytwarzania powstaje również prąd i ciepło, które w niskiej cenie może być sprzedawane społeczeństwu. Jest to technologia, która oprócz likwidacji pyłów szkodliwej emisji SO2 i NOx, likwiduje emisję metali ciężkich do atmosfery w tym rtęci, w trwały sposób zamyka w swoich strukturach metale ciężkie co likwiduje przedostawanie się metali ciężkich do środowiska. Ponadto są ograniczone emisje lotnych związków organicznych – LZO, benzopirenów-BTEX, oraz związków pierścieniowych. Rozwój w/w technologi pozwoli zlikwidować import węgla, który jest młodym węglem i zawiera bardzo duże ilości azotu wewnątrz struktur atomowych oraz znaczne ilości metali ciężkich i pierwiastków radioaktywnych !

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Zarządu KWK Wspólnota

Marek Adamczyk

Do wiadomości:

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

– Zarząd Województwa Śląskiego

– Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

– Prezydent Miasta Rybnika

– Rada Miasta Rybnika

– Rada Miasta Knurów

Informacje dodatkowe:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/02/06/pilne-znowu-skok-na-polski-wegiel-przy-aprobacie-rzadu-ostatnia-chwila-na-uratowanie-kopalni-krupinski/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/02/03/wojna-mocarstw-z-polskimi-kopalniami-polskie-rzady-zdradzily/

 Informacja chwilowa: Posiedzenie w sprawie powietrza! Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W dniu 8 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 18.30 w Warszawie (00-902) przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w nowym domu poselskim, w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F) odbędzie się posiedzenie: „Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ochrony powietrza.” Dobrze by było aby ktoś się tam udał i zaproponował aby Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł finansowo, budowę instalacji dla obróbki węgla na bezdymny tzw. prakoksiku w każdej gminie i przy każdej kopalni. Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/01/31/ustawa-antysmogowa-zaorana-kto-blokuje-polskie-czyste-technologie-weglowe-likwidujace-smog/

Kto ma chęć uczestnictwa w tym posiedzeniu proszony jest i wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa pisząc ma maila: kosz@sejm.gov.pl

Treść maila: „Szanowni Państwo, zgłaszam swoje uczestnictwoo w posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 8 luty 2017 roku. Dotyczy komisji: „Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ochrony powietrza.”  Podpis i nr telefonu”

Następnie przychodząc już na miejsce trzeba najpierw zgłosić się do biura przepustek z dowodem osobistym. Nr tel. do komisji sejmowej: 226942185  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=OSZ

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...