PILNE!!! ZNOWU SKOK NA POLSKI WĘGIEL!!!!!!! PRZY APROBACIE RZĄDU!!! OSTATNIA CHWILA NA URATOWANIE KOPALNI „KRUPIŃSKI”!!

Tu nie chodzi tylko o górników! Tu chodzi o dobro wspólne każdego z nas, o dobro naszych dzieci i naszych wnuków!!! To dobro wspólne przy naszym milczeniu jest nam wykradane!!! Co powiedzą nasze dzieci i wnuki kiedy dowiedzą się że pozwoliliśmy się okraść!!! Co im odpowiemy kiedy zapytają: Dlaczego nie broniliście naszego majątku narodowego?? Dlaczego nie broniliście polskich zasobów naturalnych?? Dlaczego nic nie zrobiliście?? Co im odpowiemy!!!??

„Telewizja Republika – Krzysztof Tytko i Marek Adamczyk – Wolne Głosy 2016-05-04”

https://www.youtube.com/watch?v=aJEni4-JimY

Szanowni Państwo,

Do miesiąca planuje się zamknąć kopalnię „Krupiński”!!! Jest to kopalnia która jest żyłą czarnego złota i dzięki której moglibyśmy żyć przez wiele lat z dywidendy, my, nasze dzieci i wnuki!!!  Jak szejki arabskie czy Geddafi z ropy!!! Wystarczy zainwestować w uruchomienie nowych, czystych, ekologicznych technologii wydobywczych i przeróbczych, które to technologie niestety cały czas przez rząd PISu są blokowane, jak i wcześniej przez byłe rządy!!! Brakuje woli politycznej aby zmodernizować sektor górniczy!!!  Z przecieków dochodzą niepotwierdzone informacje że w najbliższym czasie planuje się przekazanie licencji Niemcom na wydobycie węgla w jednej z wcześniej zlikwidowanych polskich koplań!!! Niedawno wyzbyto się kolejnej ściany węgla na rzecz obcej firmy!!! W takiej sytuacji Pan Mateusz Morawiecki, który nie reprezentuje interesów Polski ani Polaków,  powinien zostać natychmiast zwolniony i ukarany za zdradę stanu!!! Co on jeszcze robi w rządzie??? Komu on służy??? Bo na pewno nie Polsce ani nie Polakom!! Tu potrzebne są działania CBA!!!

Celowo zadłuża się polskie kopalnie u zagraniczych bankierów, aby w razie czego mogły one przejąć kontrolę nad polskimi kopalniami w przyszłości!!!   Jeśli nic nie zrobimy i nie zastopujemy celowego niszczenia i pozbywania się polskich kopalń,  to do roku czasu wszystkie pozostałe kopalnie (jest ich teraz ponad 20 a było w 1990 roku 70) zostaną przejęte przez zagranicznych wierzycieli!

Rządy tłumaczą nam na podstawie przepłaconych i zafałszowanych raportów zagranicznnych firm doradczych, że kopalnie są nieopłacalne. Oprócz tego specjalnymi metodami tak się zarządza kopalniami aby celowo doprowadzić je do upadku. Na stanowskach zarządczych zatrudnia się osoby które nie mają żadnej wiedzy na temat górnictwa i są tylko marionetkami, które według wyuczonego schematu, mają doprowadzić do upadku nasze narodowe skarby czyli kopalnie, aby potem obce firmy mogły je przejąć!!!!  Oprócz tego żeby dodatkowo obciążyć kosztami każdą kopalnię, żeby móc wykazać urojone straty, zatrudnia się do współpracy tzw. firmy okołogórnicze, czytaj pasożyty i znajomi królika, które mają za cel tylko dojenie kopalń z pieniędzy, w celu obniżenia ich rentowności!!! Kopalnie nie potrzebują tzw. firm okołogórniczych! Te firmy trzeba natychmiast odłączyć od kopalni!!!

Mówi Pan mgr inż. Marek Adamczyk wiceprzewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych: „Skoro skarb państwa, rząd, zdecydował podjąć ryzyko biznesowe poprzez wyrażenie zgody na to żeby polskie spółki kontrolowane przez rząd czyli PKN ORLEN, LOTOS, PGNiG próbowały dotrzeć do gazu łupkowego i próbowały go wyciągnąć spod ziemi, i przeznaczyły na to 3 mld złotych, a w ogóle 24 miliardy złotych do tej pory wydały łącznie firmy zagraniczne i polskie na poszukiwanie gazu. Okazało się że to jest wielka plajta przy obecnych technologiach. Podjęto ryzyko nie mając pewności że uzyskamy tym dodatni wynik ekonomiczny. Tu mamy zupełnie inną sprawę jeśli chodzi o polski węgiel. Mamy rozwiązania. W sejmie byliśmy ponad cztery razy w ostatnim okresie, na podkomisji górnictwa i energii. Ilekroć pytałem przedstawicieli rządu, czy nie należałoby te nasze propozycje, czyli jak najszybsze wdrożenie technologii zgazowania wdrożyć tu w Polsce, odpowiedzieli że za duże ryzyko i rząd tego nie podejmie. To ja przepraszam bardzo, gaz łupkowy był niepewny, a rząd podjął to ryzyko i 3 miliardy poszło.” Pan Krzysztof Tytko, były dyerktor kopalni „Czeczot” dodał że na sprawy związane z ewentualną budową elektrowni jądrowej która prawdopodonie nie powstanie, rząd wydał ponad miliard złotych.  Mówi dalej Pan Marek Adamczyk: „Gdybyśmy dostali  chociaż 10% z tego czyli 300 milionów, ale mamy pewność że ten węgiel jest na miejscu, jest go ponad 500  miliardów ton do głębokości ponad 5 km, i tylko chodzi o jak najszybszą implementację tego procesu zgazowania węgla na skalę przemysłową. To się już rozpoczyna w świecie, jest kilkadziesiąt projektów na skalę przemysłową.”

Pan Krzysztof Tytko mówi: „Jest to przykład na to że jak pieniądze publiczne, jak trzeba było dać 3 miliardy złotych żeby rozpoznać gaz łupkowy,  za który koncesje już wzięli obcy, czyli oni (rząd) jak gdyby przygotowali im grunt.  Tu tego nie chcą zrobić, bo tu gdyby taka instalacja wyszła, to automatycznie rząd, pod presją opinii publicznej musiałby wstrzymać prywatyzację złóż!”

Tytko: „Jeśli chodzi o górnictwo to trzeba go dokapitalizować, ja myślę że 10 miliardów zł byłoby wystarczajające, należałoby wprowadzić rzetelne konkursy dla zarządów tych spółek żeby rozpocząć odwrotne działania jak dotychczas. Trzeba zmienić sposób zarządzania, oprzeć na prawdziwym gospodarzu, po to żeby maksymalizował przychody i minimalizował koszty (obecne zarządy działają odwrotnie), trzeba wprowadzić nowy model biznesowy do wydobycia tradycyjnego, bo ono będzie jeszcze istniało około 30 lat i będzie spadało. Do górnictwa musi przyjść właściciel, a właścicielem moralnym zasobów węgla, nie jest ministerstwo energii na bazie ustawy o skrabie Państwa, bo jest ono tylko reprezentantem, tylko, my jako obywatele, właściwie jesteśmy właścicielami tego majątku. Cała przyszła dywidenda, która będzie z tego podziemnego zgazowania, te setki miliardów czy biliony zł, najlepiej aby było na niej uwłaszczone polskie społeczeństwo na wzór funduszu norweskiego.  Taka filozofię proponujemy. Ale z drugiej strony natomiast, proponujemy rozpocząć natychmiast wdrożenie podziemnej technologii zgazowania. Jak ona wyjdzie pozytywnie, oczywiście każda próba będzie coraz to lepsza. Świat to robi, my tylko naśladujemy świat. To świat wskazał nam ten kierunek. My śledzimy jakie są trendy w świecie które potencjalnie byłyby największym nośnikiem zarabiania pieniędzy i podnoszenia standardu życia narodu (Polskiego) o który my walczymy. ”

Przy wyciszeniu mediów i aprobacie rządu przygotowywuje się kolejny skok na polskie kopalnie i na polski węgiel!!! Do miesiąca chcą zlikwidować kopalnię „Krupiński”. Sytuacja jest dramatyczna! PIS zdradził górników a tym samym nas Polaków! Zamiast być krajem samowystarczalnym energetycznie jak byliśmy w latach 60-siątych i potentatem w branży górniczej, będziemy skazani na import gazu z Rosji, bo nasze złoża węgla przejmują obcy!!!

Kolejne kopalnie będą zamykane, po to żeby potem mogły być przejmowane przez prywatne zagraniczne koncerny,  które będą potem za pomocą nowych technologiii czerpać ogromne profity z wydobycia węgla!!!!  W tym właśnie celu naszym kopalniom zabrania się stosowania tych nowych technologii….. bo kupcy na koncesje węglowe i na przejęcie kopalń już czekają….. rząd więc czym prędzej pozbywa się kolejnych kopalń i nie dba o interesy Polski ani Polaków!!!!

Szanowni Państwo! Energia to podstawa każdej gospodarki!! Energia dla kraju to jak powietrze dla człowieka! Bez energii kraj umiera!!! To podstawa konkurencyjności naszych produktów na rynkach zagranicznych oraz podstawa do przetrwania narodu!!! Jeśli się nie zorganizujemy w celu obrony naszych polskich zasobów naturalnych, to nie jesteśmy warci żeby żyć jako suwerenny wolny naród i się rozwijać!!! PILNIE trzeba zorganizować silny nacisk społeczny na rząd, w celu OBRONY naszych POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH!!

Pozdrawiam serdecznie

Teresa Garland

Poniżej wklejam artykuł-dowód zdrady PISu!!!!! Artykuł pana Mgr Inż. Marka Adamczyka pt. „Obiecanki-cacanki PIS dla górników” w gazecie „Kurier Śląski WNET” gazeta niecodzienna, nr 31, styczeń 2017 rok.

„12.01.2015 roku przed KWK “Pokój” prezes Jarosław Kaczyński w obecności Beaty Szydło oraz Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego powiedział m.in.: “Do Polski jest sprowadzany węgiel z zewnątrz, a w szczególności z Rosji, po cenach zaniżonych, dumpingowych, i moglibyśmy wystąpić do Unii Europejskiej o wprowadzenie odpowiednich ceł.. .”  “Chciałem Was zapewnić, że jeśli tylko uda się zwyciężyćw wyborach, jeśli uda się dojść do władzy Prawu i Sprawiedliwości, to te praktyki się skończą .. :” “Będą audyty wszystkich kopalni, zewnętrzne audyty. Zostaną wyeliminowane te zjawiska. Polskie górnictwo będzie miało szansę, będziecie podstawą polskiej energetyki. Będziecie mieli pracę, a środki, które przecież także ta władza chce przeznaczyć tylko na to, by likwidować kopalnie, będą przeznaczone, ale na inwestycje,na rozwój, dla przyszłości”  “Bo jeśli na to przedsięwzięcie, które jest przedmiotem sporu, ma być przeszło 2,5 mld zł, to zapytajmy, czy nie można by było wydać tych pieniędzy na inwestycje?”  “Chciałbym powiedzieć Wam na końcu to, co powiedziałem 13 grudnia w Warszawie: Nie lękajcie się, walczcie, bo zwyciężycie’.”   Z kolei wiceprezes PiS Beata Szydło powiedziała m.in.: “Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy sobie wmówić, że można zamknąć jedną, drugą, trzecią kopalnię, a na pozostałych będzie dobrze. Dzisiaj chcą zamknąć cztery kopalnie, a może za miesiąc, dwa usłyszymy, że te kolejne dziewięć, które mają się znaleźć w nowej spółce, też trzeba będzie zamknąć … Nie dajmy się podzielić, bądźmy razem, tak jak zawsze górnicy byli razem ze sobą: Ta polityka stawia w bardzo złym świetle prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premier Beatę Szydło, a przede wszystkim PiS, wobec wyborców ze Śląska.” “Prawo i Sprawiedliwość będzie wszystkie zakłady pracy, które ten rząd, ten zły rząd pozamyka, będziemy je otwierać. Będziemy odbudowywać polski przemysł, polską gospodarkę. Polska gospodarka, polskie państwo potrzebuje polskiego węgla. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Bądźmy razem, a zwyciężymy” Minęły dwa lata od tych obietnic wyborczych. Sprawdźmy co teraz mamy? Na świecie pojawiła się mocna koniunktura na węgiel w związku z budową i przygotowaniem do budowy blisko 2,5 tysiąca nowych elektrowni ceny węgla wzrosły o blisko 100% od wieloletniego minimum wynoszącego w portach ARA 43,14 $/tonę w dniu 11.02.2016 roku do ponad 86 $/tonę obecnie.”

Tymczasem u nas:

  • Nie zrewidowano prognoz gospodarczych, w oparciu o które tworzono program naprawy górnictwa.
  • Na likwidację kopalń przenaczono 7,95 mld złotych, tj. przeszło trzykrotnie więcej, niż zamierzała wydać na ten cel rządząca poprzednio koalicja PO~PSL, a przecież całość środków przeznaczonych na likwidację miała pójść na inwestycje i rozwój!!!
  • Nie wprowadzono ceł na rosyjski węgiel, choć takie padały zapewnienia …
  • Nie przeprowadzono pełnego audytu zewnętrznego na kopalniach i w ministerstwach sprawujących nadzór nad górnictwem w ciągu poprzednich 8 lat.
  • Nie policzono, jakie będą faktyczne skutki działań Ministerstwa Energii w zakresie likwidacji mocy wydobywczych polskiego górnictwa i wysłania blisko 10 tysięcy górników na urlopy górnicze.

Skoro zniknie 10 tysięcy miejsc pracy na kopalniach, to znaczy, że ubędzie ok. 40 tysięcy miejsc pracy poza nimi, czyli łącznie blisko 50 tysięcy osób straci pracę. Jakie skutki finansowe w rachunku ciągnionym przyniosą dla Skarbu Państwa te decyzje?

Nie podjęto działań osłonowych dla otoczenia gospodarczego wokół likwidowanych kopalń.

Znowu będzie jak dawniej (w 2004, w 2008, w 2011 / l2). Po raz kolejny nie wykorzystamy nadchodzącej koniunktury na zarobienie wielkich pieniędzy na pokrycie strat i zabezpieczenie się na okres przyszłej dekoniunktury. Ta polityka stawia w bardzo złym świetle prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premier Beatę Szydło, a przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, wobec wyborców ze Śląska. Obietnic wyborczych należy dotrzymać!!!, tym bardziej, że są ku temu korzystne warunki na rynkach światowych. Mam nadzieję, że jest jeszcze czas, by uratować KWK “Makoszowy” i KWK “Krupiński” przed likwidacją.”

Artykuł w zeskanowany w pdf. obiecanki-cacanki-pisu-dla-gorknikow-slaski-kurier-wnet-nr31-styczen-2017

Informacje dodatkowe:

„Telewizja Republika – Krzysztof Tytko i Marek Adamczyk – Wolne Głosy 2016-05-04”

https://www.youtube.com/watch?v=aJEni4-JimY

https://szczescboze.wordpress.com/2015/10/17/polska-samowystarczalna-energetycznie-kandydat-nr-1-prof-zw-dr-hab-inz-ryszard-henryk-kozlowski-kww-grzegorza-brauna-szczesc-boze-okreg-13/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/02/03/wojna-mocarstw-z-polskimi-kopalniami-polskie-rzady-zdradzily/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/01/31/ustawa-antysmogowa-zaorana-kto-blokuje-polskie-czyste-technologie-weglowe-likwidujace-smog/

Informacja chwilowa: Posiedzenie w sprawie powietrza!Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W dniu 8 lutego 2017 roku o godzinie 18.30 w Warszawie (00-902) przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w nowym domu poselskim, w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F) odbędzie się posiedzenie: „Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ochrony powietrza.” Dobrze by było aby ktoś się tam udał i zaproponował aby Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł finansowo, budowę instalacji dla obróbki węgla na bezdymny tzw. prakoksiku w każdej gminie i przy każdej kopalni. Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/01/31/ustawa-antysmogowa-zaorana-kto-blokuje-polskie-czyste-technologie-weglowe-likwidujace-smog/

Kto ma chęć uczestnictwa w tym posiedzeniu proszony jest i wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa pisząc ma maila: kosz@sejm.gov.pl

Treść maila: „Szanowni Państwo, zgłaszam swoje uczestnictwoo w posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 8 luty 2017 roku. Dotyczy komisji: „Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ochrony powietrza.”  Podpis i nr telefonu”

Następnie przychodząc już na miejsce trzeba najpierw zgłosić się do biura przepustek z dowodem osobistym. Nr tel. do komisji sejmowej: 226942185  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=OSZ

 

 

 

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...