CZY KOMISJE SEJMOWE TO FIKCJA?! CHEMTRAILS, PRA-KOKSIK I WALUTA RÓWNOLEGŁA – POSTULATY ZGŁOSZONE!

Czy komisje sejmowe to fikcja? Czy komisje sejmowe służą rządowi za parawan do uwiarygadniania jego działalności i tego że niby jego decyzje są konsultowane ze społeczeństwem? Czy organ ten istnieje tylko dla zmylenia przeciwnika czyli nas społeczeństwo, żebyśmy myśleli że mamy wpływ na władzę? O tym czy tak jest dowiemy się już wkrótce!

Wczoraj tj. dnia 8 lutego 2017 roku wybrałam się na Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do Sejmu. Tematem było: „Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ochrony powietrza.”

Po przemówieniu Pana Artura Michalskiego (Artur.Michalski@nfosigw.gov.pl), który jak zrozumiałam trzyma kasę i rozdziela środku finansowe, wypowiedziało się chyba dwóch posłów a potem głos zabrałam ja. Jak zwykle mi się to zdarza, do głosu dopuszczono mnie tylko raz, później nie pozwolono mi już nic powiedzieć. Przypuszczam że dlatego że nie byłam politycznie poprawna.  Zwróciłam uwagę komisji że w finansowaniu nie zostały ujęte trzy kwestie mające ogromne znaczenie w utrzymaniu czystości powietrza tj.sprawa podniebnych oprysków chemicznych tzw. „chemtrails”, sprawa blokowania czystych technologii węglowych, oraz blokowanie funduszy dla polskich wynalazców w dziedzinie ochrony powietrza. Przy tej ostatniej kwestii zaproponowałam walutę równoległą jako tę która powinna być użyta do finansowania nowych polskich przedsięwzięć. Zażądałam pisemnego potwierdzenia od komisji że zajmie się wymienionymi kwestiami. Krótkie przemówienie które wygłosiłam podczas komisji sejmowej wklejam poniżej. Postulaty spisane przekazałam przewodniczącemu komisji Panu Stanisławowi Gawłowskiemu posłowi PO. Dokument z jego potwierdzeniem odbioru, zamieszczam na końcu.

Treść przemówienia:

„Szanowni Państwo,

Pragnę wymienić trzy kwestie które z tego co mi wiadomo nie zostały ujęte w działaniach Komisji Ochrony Środowiska i na które z tego co mi wiadomo, nie przeznaczono żadnych funduszy, a które mają ogromne znaczenie, dla utrzymania czystości naszego powietrza.

W celu ochrony czystości naszego powietrza wnioskuję o:

1.Wnioskuję o powołanie specjalnej grupy roboczej w ramach działań Komisji Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, która zajmie się sprawą podniebnych oprysków chemicznych tzw. „chemtrails”. Na chwilę obecną rząd chowa głowę w piasek i udaje że problem nie istnieje! Zadaniem tej grupy powinno być zebranie dowodów i opracowań już istniejących, potwierdzających istnienie oraz szkodliwość chemtrails, znalezienie winnego, tutaj trzeba będzie przeanalizować wszystkie umowy miedzynarodowe,  w których zezwala się obcym statkom powietrznym na korzystanie z polskiej strefy powietrznej, a następnie zaproponowanie narodowi polskiemu oraz rządowi, konkretnych rozwiązań mających na celu usunięcie tych oprysków z naszego nieba. W celu wyeliminowania ewentualnych sabotażystów podczas prac tej grupy, powinno się powołać ekspertów również z poza estabiliszmentu, którzy wspólnie z ludźmi którzy przez wiele lat zbierali dowody na istnienie tego nikczemnego procederu, dojdą do prawdy i znajdą sposób na pozbycie się tego trującego nas intruza.

2.Wnioskuję o natychmiastowe sfinansowanie przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budowy nowoczesnej instalacji do przemiany zwykłego węgla na węgiel bezdymny tzw. pra-koksik, w każdym województwie i przy każdej POLSKIEJ kopalni. Polska ma ogromne zasoby węgla które możemy wykorzystać stosując czyste technologie węglowe, które z niewiadomych przyczyn są ciągle blokowane. W związku z tym projektem, wnioskuję o odgórne zarządzenie tj. narzucenie gminom obowiązku wydawania pozwolenia na wybudowanie wyżej wymienionej instalacji przerobu węgla, na terenach gminnych oraz na terenach POLSKICH kopalń, które są własnością skarbu państwa, z ominięciem procedur biurokratycznych, których mogłyby użyć lokalne sitwy, w celu zablokowania budowy tych instalacji! Potrzebny jest specyficzny akt prawny dla tego dokładnie projektu. Wnoszę o przygotowanie takiego aktu przez tę Komisję Sejmową.

3.Wnioskuję o skierowanie pieniędzy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do polskich wynalazców, którzy już opatentowali swoje projekty w dziedzinie ochrony środowiska, ale nie są w stanie sfinansować produkcji gdyż blokuje się im dostęp do funduszy. Kredyty nie wchodzą w grę, no chyba że bezodsetkowe. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna zainteresować się walutą równoległą dzięki której, mogłaby finansować te pionierskie ekologiczne przedsięwzięcia bez uszczerbku dla polskiego budżetu ani podatnika.

Mam nadzieję że działalność komisji nie jest tylko fikcją. Oczekuję konkretnych, szybkich i namacalnych działań ze strony komisji, w odniesieniu do postulatów które zaproponowałam. Dziękuję za uwagę i oczekuję pisemnego potwierdzenia że komisja zajęła się wyżej wymienionymi postulatami. Przypominam uczestniczącym tutaj urzędnikom i posłom  że są opłacani przez suwerena i to jemu w pierwszej kolejności powinni służyć.”

Potwierdzenie odbioru postulatów przez posła Stanisława Gawłowskiego 2017 02 08 komisja sejmowa potwierdzeni odbioru Gawłowski Stanislaw.JPG

Czekam na działania komisji sejmowej.

Nagranie z posiedzenia. Moje wystąpienie od godz.19.16 do godz.19.21.  Od minuty 19.23 do minuty 19.25  odpowiedź wiceministra (nie wiem jak się nazywał bo mi nie powiedział, pomimo tego że go o to pytałam)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#6B62EAED2E2F8C71C12580BC00476F05

Teresa Garland

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...