KWESTIA OPIEKI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH W POLSCE! CZAS NA MERYTORYCZNĄ DYSKUSJĘ!

Po spotkaniu KORREUSA i AKO w Krakowie w dniu 14 stycznia 2017 roku, i po jednej z wypowiedzi Prof. Jana Tadeusza Dudy, zdecydowałam się napisać do niego list otwarty w sprawie opieki społecznej w szczególności osób starszych. Tu link do listu otwartego który wystosowałam do Profesora:  https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/01/20/list-do-prof-jana-t-dudy-list-otwarty-uwaga-na-sektor-opieki-spolecznej/

Odpowiedź otrzymałam w dniu 2017 01 24. Tu treść:

„Szanowna Pani,

Taka konieczność zaistnieje obiektywnie, bez względu na nasze podejscie do tej sprawy.

Wydaje mi się, że im wcześniej pomyślimy, jak zagospodarować ten rynek, tym lepiej. Chodzi o to, że praca w tym sektorze musi być w miarę atrakcyjna, a więc z pewnością nie tylko volontariat. To czy my się tym zajmiemy, czy zagraniczne firmy, to zależy od nas, ale też od polityki Państwa. Jeśli zostawimy to tylko “niewidzialnej ręce rynku”, to ręka ta w widzialny sposób wyciągnie nam pieniądze z kieszeni. Nie widzę konkurencji tego rynku z pracą w innych sektorach, np. innowacyjności, bo to jest kwestia predyspozycji ludzi do konkretnych zawodów, ale aby np. ludzie kreatywni mogli znaleźć pracę w sektorze BiR trzeba też zmienić mentalność przedsiębiorców, bo jak dotąd nie bardzo są oni nastawieni na konkurowanie innowacyjnością swoich produktów (proszę zobaczyć w raportach GUS, jaki jest udział nakładów na innowacyjność w wydatkach na BiR). Tu jest też pole do popisu dla Korreusa.

Proszę przyjąć to krótkie wyjaśnienie jako uzupełnienie mojej wypowiedzi.

Łączę wyrazy szacunku

Jan Tadeusz Duda”

Zdecydowałam się napisać jeszcze raz do Prof. J.T. Dudy i wyłuszczyć moje spostrzeżenia i przedstawić mu moją wizję opieki społecznej dla osób starszych w Polsce, z nadzieją że wesprze on ją we właściwym momencie. Poniżej treść wysłanego listu:

„Szanowny Panie Profesorze,

Dziękuję bardzo za poświęcony czas na odpisanie na mój list. Cieszę się że uważa Pan że to czy „rynek” opieki społecznej przejmą zagraniczne firmy czy też nasze polskie, zależy od nas i od zarządzeń państwa w tej kwestii. Mam nadzieję że przyczyni się Pan do tego aby sektor ten został w polskich rękach, i aby w Polsce powstał najlepszej jakości system opieki na świecie, zgodny z wymaganiami naszej cywilizacji łacińskiej gdzie najważniejsze jest dobro każdego człowieka!

W Pana mailu brakuje mi specyfikacji filozoficznych założeń na podstawie których opierałby się ten system opieki o którym Pan pisze.  Czy ma Pan na myśli opiekę na gruncie naszej cywilizacji łacińskiej, gdzie najważniejszą kwestią jest dobro każdego człowieka? Wspieranie i ewentualne dofinansowywanie z budżetu państwa działalności prywatnych sieciowych domów opieki społecznej,  i pozwolenie korporacjom polskim czy zagranicznym na budowę tych domów opieki w Polsce, gdzie masowo byliby zamykani nasi staruszkowie,  sygnalizowałoby przechodzenie naszej cywlilizacji od modelu presonalistyczno-rodzinnego do modelu gromadnego, w którym nie byłoby poszanowania dla człowieka lecz byłoby tylko parcie na zysk.

Z funkcjonowaniem prywatnych sieci domów opieki na rynku, wiąże się kwestia kosztów i zysku.  Rząd, uwalniając rynek opieki społecznej i pozwalając wchodzić na niego wielkim międzynarodowym graczom żądnym zysku, doprowadzi do znacznego obniżenia jakości oferowanej opieki.

Wiąże się to z tym, iż takie sieciowe firmy domy opieki społecznej, będą konkurować między sobą o klienta , obniżając cenę, ale wtedy ucierpi na tym jakość oferowanych usług. Zaoferują oni co prawda lepsze, bardziej nowoczesne wnętrza tych domów opieki, ale będzie mniej personelu przypadającego na każdego jednego podopiecznego, a to właśnie personel jest najważniejszy.  Jeśli zaś te korporacje będą zmuszone przez prawo do zatrudnienia określonej liczby personelu na każdego podopiecznego, to stawki płacowe będą dramatycznie niskie, bo celem przedsiębiorców jest zysk. Morale i motywacja personelu spadną.

Należy sobie zdać z tego sprawę i stworzyć taki system który byłby zgodny z naszą cywilizacją łacińską, z naszymi wierzeniami, z wartościami które uznajemy i które pielęgnujemy.

Jak powinien moim zdaniem wyglądać system opieki społecznej dla osób starszych w Polsce?

Jeśli kogoś stać na pobyt w sieciowym prywatnym domu opieki społecznej, to proszę bardzo, ale państwo nie powinno łożyć ani złotówki na takie prywatne sieciowe domy opieki społecznej. Bo jeśli pozwolimy na to, aby budżet państwa płacił prywatnym sieciowym firmom za opiekę społeczną, to tym firmom zależeć będzie tylko i wyłącznie na wyciąganiu kasy z budżetu państwowego. W początkowym okresie doprowadzą one do likwidacji konkurencji na rynku poprzez zaniżenie cen, aby potem zostać głównym dostawcą usług opiekuńczych i wtedy dopiero podniosą oni ceny, budżet na tym straci a jakość usług pozostanie na bardzo niskim poziomie.

Opieka nad osobami starszymi powinna odbywać się w miejscu zamieszkania, w domu rodzinnym, a każda rodzina potrzebująca wsparcia, powinna otrzymywać od państwa określoną kwotę na opiekę nad osobą starszą, rodzicem, krewnym, bliskim czy znajomym. Taki system sprawiłby iż wszelkie koncerny opiekuńcze mające za cel zysk, nie miałyby dostępu do żerowania na naszym polskim budżecie, na naszych pieniądzach, bo pieniądze BEZ POŚREDNIKÓW docierałyby dokładnie do tych osób i tam gdzie są one potrzebne. Te pieniądze dostawałyby rodziny które same by zadecydowały czy chcą kogoś zatrudnić do opieki nad rodzicami we własnym domu czy też same się nimi zaopiekują. Taki system byłby najbardziej spójny z naszą cywilizacją łacińską gdzie każdy człowiek się liczy i gdzie każdy człowiek ma swoją godność.

Do domów opieki społecznej powinny być oddawane tylko osoby w naprawdę ciężkim stanie, którymi nie można się opiekować w rodzinnym domu. Ale te domy opieki społecznej powinny być instytucjami pożytku publicznego, których głównym celem powinna być służba bliźnim a nie generowanie zysku. Takie instytucje pożytku publicznego, powinny być finansowane z budżetu gminnego oraz przez darczyńców.  Dodatkowa obowiązkowa pomoc w domach opieki społecznej powinna pochodzić od młodzieży. I tak jak każdy młody chłopak obowiązkowo powinien odbyć służbę wojskową, tak dziewczęta obowiązkowo powinny odbywać służbę w opiece społecznej. To pozwoliłoby naszej młodzieży na zdobycie cennych życiowych doświadczeń oraz nauczyłoby ich pokory, cierpliwości, odpowiedzialności oraz szacunku dla osoby, co jest konieczne jeśli chcemy budować cywilizowaną społeczność o wysokim moralnie poziomie.

Ci którzy będę projektować i przygotowywać rozwiązania prawne pod przyszły system opieki społecznej, powinni zadać sobie to pytanie: czy chcemy za wszelką cenę zysku, czy też chcemy wypełniać naszą rolę pomocniczości w rozumieniu naszej cywilizacji łacińskiej?

W dniu 19 listopada 2016 roku odbyła się intronizacja Chrystusa na Króla Polski, czyli uznanie jego praw i uznanie wiary. Akt na salę światową! Pana syn zdobył się na ogromny akt odwagi! W przyszłości z pewnością zostanie to docenione! Dzięki temu jest z nim i z nami łaska i Boska moc! Od tamtego momentu rozumowanie naszego rządu we wszystkich sferach, powinno być podporządkowane zasadom naszej wiary.

Czy zatem rząd powinien wspierać i ewentualnie finansować rozbudowę prywatnych korporacyjnych sieci domów opieki społecznej w Polsce? Biorąc pod uwagę opisane wyżej kwestie, moim zdaniem racjonalna odpowiedź brzmi: NIE!

Szanowny Profesorze, będę niezmiernie wdzięczna za lobbowanie na rzecz utworzenia takiego systemu opieki społecznej dla osób starszych w Polsce, który będzie uwzględniał wartości naszej cywilizacji łacińskiej, takie jak: dobro wspólne i godność każdego człowieka, miłość, etyka i prawda. Miłość nie ma ceny. Opieka nad osobami starszymi w Polsce, nie może i nie powinna być oddawana ludziom chciwym, dla których zysk finansowy jest najważniejszą i jedyną racją bytu.

Pliki w pdf:

otrzymana odpowiedź z dnia 24 stycznia 2017 roku 2017-01-24-odpowiedz-mailowa-od-prof-jana-t-dudy

mail wysłany dzisiaj tj 21 lutego 2017 roku 2017-02-21-list-do-prof-jana-t-dudy

Pozdrawiam bardzo serdecznie

Teresa Garland

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...