ATAK MASONERII NA POLSKIE UCZELNIE??!! Właśnie powstała nowa loża w Kielcach!

”W Angli tzw. „obrządek angielski” ma zasadniczo trzy stopnie z pewnymi dodatkami, a w krajach katolickich jak Polska, Francja, Włochy, mamy obrządki o 33 stopniach. (…) Anglikom już skabalizowanym można podawać „naukę masońską” w większych dawkach, szybciej; Polakom i katolikom  – trzeba dawać ostrożniej i wolniej” źródło: „Organizacje tajne w walce z Kościołem – antykościół tajny – zarys” Tu fragment ze str.105 (106pdf) https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2009/08/organizacj-tajne-w-walce-z-koc59bcioc582em.pdf

Kiedy jakiś czas temu, słyszałam jak ktoś mówił że najbardziej eksponowane osoby kierujące największymi polskimi uczelniami to masoni, uznałam to za głupią i niewiarygodną plotkę…… ale kiedy na portalu ONET przeczytałam artykuł Piotra Rogozińskiego pt.”W Kielcach powstała loża masońska ”Wolnomularstwo nie jest sektą”” i zakładana jest ta loża przez dr.Witolda Sokałę, politologa i eksperta na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, to stwierdziłam że być może coś na rzeczy jest! Nie mnie to weryfikować bo nie mam takich możliwości…. ale przecież istnieje ministerstwo szkolnictwa wyższego czy też edukacji . To ono powinno się zająć sprawdzeniem jaki jest rzeczywisty stan rzeczy i wszystkich ewentualnych masonów ze wszystkich polskich uczelni pozwalniać!

Dlaczego? Bo celem masonerii jest walka z dogmatami kościelnymi, z Kościołem, czyli walka z PRAWDĄ OBIEKTYWNĄ! Jak więc taki rektor czy profesor, hipotetyczny mason, może szerzyć i wspierać rozwój wiedzy opartej na prawdzie obiektywnej, kiedy będąc masonem on tej prawdy obiektywnej nie uznaje!? Dla masonów prawda jest względna, jest ona taka jaką przegłosuje większość i taką przegłosowaną prawdę każdy jest zobowiązany uznać!!!  To jest bardzo ale to bardzo niebezpieczne!!!  Działalność loży masońskich prowadzi do wzrostu dezorganizacji w każdej dziedzinie!!!  A my powinniśmy dążyć do ładu i do dobrej organizacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego!! I to jest sedno problemu! Jeśli okazałoby się prawdą że polskimi uczelniami zarządzają masoni, to trzeba natychmiast oczyścić nasze uczelnie z ich wpływów niszczących prawdę obiektywną, skręcających ludzką świadomość i niszczących ludzkiego ducha!!! MASONOM NA UCZELNIE POWINIEN BYĆ WSTĘP CAŁKOWICIE WZBRONIONY!!!

„Cele i hasła masonerii: „Nie ma Boga ani duszy”, „Przede wszystkim powinna być zniszczona religia”, „należy oczyścić programy szkolne z idei Boga”, „Bóg – oto nieprzyjaciel”, „niewiara – oto cel do którego dążymy” źródło: „Organizacje tajne w walce z Kościołem (antykościół tajny – zarys” powyższy fragment ze str.129 (130pdf) https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2009/08/organizacj-tajne-w-walce-z-koc59bcioc582em.pdf

ISTOTA IDEOLOGII MASOŃSKIEJ

Poniżej notatki odnośnie ideologii masońskiej z wykładu Doc. Józefa Kosseckiego. Źródło: Od minuty 27. „NOC 05 Józef Kossecki”

„ISTOTA IDEOLOGII MASOŃSKIEJ – To MASONERIA jest głównym motorem walki z Kościołem.  Kossecki przytacza artykuł Massimo Inrovigne pt. „Katolik nie może być masonem”.  „Nasz dziennik” 16-17 listopada 2013 roku.  Jest tam cytat z tekstu przywódcy masońskiego: „francuski przywódca masoński pochodzenia belgijskiego, Alain Gérard, napisał że: „masoneria nie jest ani religią, ani filozofią, a jedynie metodą”. Zdaniem Gérard metoda ta, nie przeszkadza nikomu posiadać dobrze zdefiniowanych opinii, ale wymaga od wszystkich, poddania pod dyskusję ich opinii, gdy zaczynają się obrady loży.  Przyjmując założenie, że mogą być opinie,  ewentualnie fałszywe, lub włączone w głębszą syntezę. Metoda masońska, pisze Gérard, nie oznacza że nie ma jasnych poglądów, oznacza jedynie że zgadzamy się je zakwestionować. To poddanie pod dyskusję,  nie może mieć naprawdę miejsca jeżeli zadeklarujemy najpierw, że niezależnie od wyników dyskusji, istnieją punkty co do których nadal będziemy przekonani, że mamy rację.” 30’ Kossecki mówi że ta metoda wynika z pewnej IDEOLOGII. METODA w cybernetyce służy do realizacji CELÓW. A u masonów metoda dla metody?  ISTOTĄ ideologii masońskiej, (Kossecki odkrył to po długich dyskusjach z prof. Hassem), jest NIEDOPUSZCZANIE DO JAKICHKOLWIEK DOGMATÓW, czyli WALKA z DOGMATYZMEM (mój przypis walka z Kościołem i z prawdą obiektywną).  Metoda Masonów odnosi się zatem do metody zwalczania dogmatów. METODA masonów to sterowanie pośrednie, walką z dogmatami, a  to jest rozmywanie wartości. Według masonów nie ma obiektywnego zła ani obiektywnego dobra, to wszystko jest względne, i w dyskusji osób powołanych do loży można wszystko zakwestionować. I jak z tego wynika, większość ma zawsze rację, i człowiek musi się podporządkować (mój przypis: „w naszej cywilizacji łacińskiej opartej na normach etyczno-moralnych istnieje obiektywne dobro i obiektywne zło, oparte o obiektywną prawdę). ANTYDOGMATYZM to ideologia masonów. Ponieważ Kościół Katolicki uznaje bardzo spójny system dogmatów (czterdziestu kilku, dogmat powstaje wtedy jak pojawiają się wątpliwości).  APOLOGETYKA to uzasadnianie dogmatów, została usunięta z programów i ludzie w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy).” Źródło: Minuta 27 NOC 05 Józef Kossecki, https://www.youtube.com/watch?v=dxalsSnmvOs

Również o masoneri od minuty 45, „NOC 04 Józef Kossecki”  https://www.youtube.com/watch?v=NVjdpO3KwDo :

link do artykułu pt. „Katolik nie może być masonem”:

http://www.naszdziennik.pl/mysl/59760,katolik-nie-moze-byc-masonem.html

JAK ODPIERAĆ MASOŃSKIE ATAKI??

Społeczeństwo powinno zrozumieć że istnieje PRAWDA OBIEKTYWNA i nie powinno się „zadawalać”  masońską PRAWDĄ WZGLĘDNĄ, która prowadzi do zniekształcenia rzeczywistości, do sprzeczności i do dezorganizacji. Powinniśmy walczyć o wartości naszej cywilizacji łacińskiej takie jak: prawda obiektywna, wolność, dobro, miłość, piękno, sprawiedliwość, uczciwość. W sensie praktycznym konieczne jest wprowadzenie do szkół i do bibliotek filozofii opartej na wartościach cywilizacji łacińskiej. Konieczne jest również wprowadzenie do systemu edukacji: propedeutyki oraz logiki. Społeczeństwo trzeba nauczyć logicznie myśleć, a wszelkie wywody powinny opierać się na prawdzie obiektywnej. Trzeba zlikwidować na uczelniach lewacką poprawność polityczną, usunąć ewentualne masońskie wpływy, kształcić dążąc do PRAWDY OBIEKTYWNEJ a nie prawdy względnej, szerzyć wiedzę opartą na prawdzie obiektywnej!

Czyżbyśmy, po dziesięcioleciach programowania oraz manipulacji świadomością naszego społeczeństwa doszli do takiego absurdu i takiego upadku, że mason wykładający na wyższych polskich uczelniach to normalność????

Oczekuję jasnego sygnału ze strony rządu że takiej sytuacji nie akceptuje! Oczekuję szybkich i efektywnych działań w tej kwestii!

Polecam!  „Doc. Kossecki opowiada o fachowo opracowanym materiale szkoleniowo-naukowym na temat masońskiej wojny informacyjnej z Kościołem, o organizacjach wolnomularskich i ich mutacjach, z okresu II soboru watykańskiego. Czyli jak prowadzi się działania za pomocą stereotypów pozytywnych i negatywnych oraz informacji. Jakiej wiedzy brakuje dzisiejszym elitom, aby mogły skutecznie działać w tym zakresie.” https://www.youtube.com/watch?v=2PlJ5mGLqz4

Link bezpośrednio do książki poniżej. „Organizacje tajne w walce z Kościołem (antykościół tajny – zarys” Tu fragment ze str.105 (106pdf):”W Angli tzw. „obrządek angielski” ma zasadniczo trzy stopnie z pewnymi dodatkami, a w krajach katolickich jak Polska, Francja, Włochy, mamy obrządki o 33 stopniach. (…) Anglikom już skabalizowanym można podawać „naukę masońską” w większych dawkach, szybciej; Polakom i katolikom  – trzeba dawać ostrożniej i wolniej”    UWAGA !! Plik waży prawie 500 mb. https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2009/08/organizacj-tajne-w-walce-z-koc59bcioc582em.pdf

Przeczytaj koniecznie! world-revolution-nesta-webster

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją.

Użyteczne informacje dodatkowe:

Również i banksterom jest na rękę działalność masoneri:

„BANKIERZY CZYLI FAŁSZERZE PIENIĘDZY KONTRA KOŚCIÓŁ KATOLICKI”

 https://www.youtube.com/watch?v=OEeC0VAEjJ0

„Profesura do raportu! Wyprowdziliście nas w pole!”

https://www.youtube.com/watch?v=XDetowIpRKw

Fragmenty z artykułu który ukazał się na Onecie pt. „W Kielcach powstała loża masońska ”Wolnomularstwo nie jest sektą””

„W Kielcach nastąpił historyczny moment tak zwanego zapalenia świateł. Oznacza to, że w stolicy regionu świętokrzyskiego oficjalnie zaczęła funkcjonować pierwsza w historii województwa loża masońska. Na jej czele stanął doktor Witold Sokała, na co dzień politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także mason i masonolog, członek krajowych władz zakonu “Le Droit Humain” i Instytutu Sztuka Królewska w Polsce.” Więcej: http://kielce.onet.pl/w-kielcach-powstala-loza-masonska-wolnomularstwo-nie-jest-sekta/fm5q9f8

Fragment z artykułu pt. „„Katolik nie może być masonem”:

„Trzydzieści lat temu, 26 listopada 1983 r., Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła swoją Deklarację o stowarzyszeniach masońskich zatwierdzoną speciali modo przez ówczesnego Papieża, błogosławionego Jana Pawła II (1920-2005), stanowiącą nadal obowiązujące prawo w zakresie stosunków między Kościołem a masonerią. Na przestrzeni wieków masoneria podzieliła się na różne obediencje i grupy. Poszczególne ugrupowania wolnomularskie różnią się bardzo między sobą. Nie mają jednej wspólnej doktryny, ale metodę, która zasadza się na swobodnej dyskusji nad problemami i ich rozwiązywaniem zgodnie z tym, co wydaje się prawdziwe i słuszne dla większości „braci”. Jednak dyskusja w lożach masońskich ma pewne ograniczenie: wszystko może być zakwestionowane przy zastosowaniu tej samej metody. Na przykład ten, kto zaproponowałby istnienie jednej prawdy, jednej religii, jednej drogi, postawiłby się automatycznie poza metodą masońską.” Więcej: http://www.naszdziennik.pl/mysl/59760,katolik-nie-moze-byc-masonem.html

Polecam również:

„JUDEOPOLONIA po amerykańsku?! Czyżby żydowski zarząd powierniczy nad Polską zjechał właśnie do Polski?!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/10/judeopolonia-po-amerykansku-czyzby-zydowski-zarzad-powierniczy-nad-polska-zjechal-wlasnie-do-polski/

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...