ZNACJONALIZOWAĆ WSZYSTKIE BANKI I PRZEDSIĘBIORSTWA STRATEGICZNE W POLSCE!!! REFORMA KONIECZNA!!!

Konieczna jest jak najszybsza nacjonalizacja wszystkich banków w Polsce oraz nacjonalizacja wszystkich strategicznych działów gospodarki, przede wszystkim energetyki oraz wody.

Ostatnie dekady biedy w Polsce ale i na świecie udowodniły bez najmniejszej wątpliwości, że banki działając jako instytucje prywatne nie zdały egzaminu. Chciwi bankierzy przebrali miarkę zniewalając ludzi kredytami frankowymi i doprowadzając wielu z nich do samobójstw, za które żaden bank nie wziął odpowiedzialności!!!

Prokuratorzy w Polsce na podstawie prawa karnego, z urzędu powinni zacząć stawiać zarzuty karne bankom i konkrentym osobom (art.151 „kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze wolności od 3 miesięcy do 5 lat”)

Natomiast ze strony rządu trzeba zwiększyć kontrolę państwa nad gospodarką, nie popadając jednocześnie w komunizm. Trzeba wprowadzić Społeczną Gospodarkę Rynkową która jest zapisana w polskiej Konstytucji ale nie jest realizowana przez rząd.

Model Społecznej Gospodarki Rynkowej zakłada, minimalną ingerencję państwa w gospodarkę, wyłącznie w celu utrzymania tzw. ładu gospodarczego i prawdziwie wolnej konkurencji czyli możliwości wejścia na rynek każdego chętnego przedsiębiorcy. W modelu SGR państwo działa przy niezbędnej minimalnej strukturze biurokratycznej, a głównym zadaniem państwa powinno być przeciwdziałanie wszelkim monopolom, kartelom, oligarchiom oraz utrzymywanie nadzoru nad strategicznymi działami gospodarki, zapewniającymi przetrwanie narodu tj. sektorem energetycznym, finansowym, rolniczym, zdrowotnym, komunikacyjnym. SGR została już przetestowana w Niemczech zaraz po wojnie i przyniosła Niemcom ogromne korzyści.

Konieczna jest jak najszybsza akcja nacjonalizacyjna wszystkich banków w Polsce oraz nacjonalizacja wszystkich strategicznych działów gospodarki, przede wszystkim energetyki oraz wody.

Skoro nie ma kapitału (bo trzymają go bankierzy), to żeby unarodowić banki oraz odzyskać strategiczne działy gospodarki gwarantujące Narodowi Polskiemu jego przetrwanie, trzeba te banki i te strategiczne działy gospodarki znacjonalizowć rządowym dekretem! Rząd może to zrobić! Istnieje przecież międzynarodowe prawo do samostanowienia narodów!

Wbrew opinii tzw.”ekspertów” jest to więc możliwe do realizacji i jest to konieczne! To rząd jest tym instrumentem politycznym, tym regulatorem, który, poprzez zmiany prawne powinien dostosowywać funkcjonowanie podmiotów rynkowych do potrzeb społeczeństwa oraz do zmieniających się czasów!

Tego rząd polski nie robi! Obecny rząd polski, tak jak i wszystkie poprzednie działa w spółce z bankierami wykańczając finansowo, materialnie, duchowo i moralnie, swój własny naród!!!

Przestańmy się bać masonów i banksterów! To jest tylko garstka ludzi!

Trzeba szybko znacjonalizować wszystkie banki w Polsce, włącznie z Narodowym Bankiem Polskim który tak naprawdę nie wiadomo czyj jest, jaki jest jego status, kim są jego udziałowcy i w jakiej części. Mam nadzieję że w kwestii NBP, złoży do rządu stosowną interpelację Pani poseł Agnieszka Ścigaj. O tę interpelację prosiłam ją w Krakowie dnia 10 lipca 2017 r.

Osobiście uważam, że banki powinny być przedsiębiorstwami NARODOWYMI! W linku poniżej więcej informacji o różnicy jaka istnieje między przedsiębiorstwami NARODOWYMI, PAŃSTWOWYMI i SPÓŁKAMI SKARBU PAŃSTWA. Większość ludzi nie wie jak wielka to różnica. Większość ludzi nie rozróżnia przedsiębiorstw narodowych od przedsiębiorstw państwowych i od spółek skarbu państwa! „Iza Litwin o przedsiębiorstwach narodowych, państwowych i spółkach skarbu państwa” https://www.youtube.com/watch?v=W06eMXc-Qlk

Rząd polski głośno przechwala się jak to dobrze zarządza spółkami skarbu państwa. Nie mówią nam jednak że te spółki skarbu państwa, wcale nie działają w interesie Polski ani w interesie Polaków. Weźmy na przykład Grupę PZU SA. W ostatnim roku PZU bez żadnych racjonalnych podstaw, podwyższyło nam ubezpiecznie na samochody o kilkadziesiąt procent!!! https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/14/morawiecki-kontra-ziobro-wojna-bankstersko-polska-o-grupe-pzu-sa-polska-przegrywa/

Spytajcie rządowych polityków ile mamy w Polsce przedsiębiorstw NARODOWYCH i ile PAŃSTWOWYCH. Z tego co mi wiadomo to ani jednego! Porównajcie to z innymi państwami świata! Słyszałam np. że we Francji jest inaczej!

p.s.

PRAWO NARODÓW DO SAMOSTANOWIENIA

Art. 1. Prawo narodów do samostanowienia (Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)

„1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.” Źródło: https://www.arslege.pl/prawo-narodow-do-samostanowienia/k771/a57263/

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią i refleksją

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...