CZY POLACY SĄ MASOCHISTAMI UTRZYMUJĄC SYSTEM PRAWA KTÓRY ICH ZNIEWALA?! NA TO WYGLĄDA! ZMIEŃMY TO!

Rozwój gospodarczy i dobrobyt obywateli rozpoczyna się od kultury i od stanowionego prawa! To przede wszystkim kwestia przynależności do konkretnej cywilizacji!

„Rozwój ekonomiczny to rozwój człowieka, osoby ludzkiej z całym jej bogactwem fizycznym i duchowym. Dlatego niewystarczająca jest analiza tego zagadnienia w wielkościach wyłącznie ekonomicznych, zarówno w odniesieniu do jego podłoża przyczynowego, jak i miary osiągnięć.” („Integralny Rozwój  Gospodarczy” Czesław Strzeszewski, str.36)

„Rozwój jest zjawiskiem ciągłym: rozwój gospodarczy wbudowany w całokształt kultury, pozostaje w relacji przyczynowej i skutkowej do tych przemian. Są to relacje konieczne, gdyż wynikiem wpływu rozwoju gospodarczego na kulturę jest stworzenie nowego podłoża przyczynowego dalszych etapów rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy i ogólny rozwój kultury ludzkiej pozostają z sobą w ciągłej wzajemnej współzależności, która ma charakter nie korelatywny, lecz ściśle kauzalny.” („Integralny Rozwój  Gospodarczy” Czesław Strzeszewski, str.75)

Aby uwolnić Polaków z biedy i szybko rozwinąć gospodarkę rząd musi maksymalnie skoncentrować wszystkie zasoby gospodarcze, musi umiejętnie i planowo pokierować gospodarką, ale kwestią najważniejszą jest dokonanie przemian społecznych, kulturalnych, politycznych, moralnych a nawet religijnych.

Zadanie wyprowadzenia Polaków z biedy i wprowadzenie Polski na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego, rząd może skutecznie wykonać poprzez skupienie władzy i centralizację planowania. I nie jest to powrót do centralnie planowanej gospodarki komunistycznej! Tu i teraz toczy się walka o przetrwanie Narodu Polskiego i na tym etapie i w takiej sytuacji geopolityczno-gospodarczej w jakiej jesteśmy, centralizacja wydaje się być konieczna w celu szybkiego podejmowania i wdrażania decyzji gospodarczych i szybkiego skierownia kraju na właściwe tory rozwoju.

Zachodzi tylko pytanie: Czy prominenci rządowi poczuwają swoją przynależność do Narodu Polskiego i do wartości cywilizacji łacińskiej czy też poczuwają się członkami innej obcej nam cywilizacji i wyznają JEJ wartości? Bo to dla poprawy standardu życia rdzennych Polaków, dla poprawy warunków gospodarczych dla Polskich przedsiębiorców oraz dla kierunków rozwoju Polski ma kolosalne znaczenie!

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego Stany Zjednoczone Ameryki tak wspaniale się rozwinęły a ich obywatelom przez dziesięciolecia żyło się bardzo dobrze, podczas gdy np. obywatele krajów arabskich, afrykańskich czy wschodnioeuropejskich (w tym w Polsce) wciąż klepią biedę?

Otóż pomijając wszystkie inne czynniki to najgłówniejszą kwestią jest tu kwestia kulturalna i cywilizacyjna. Rozwój gospodarczy w interesie obywateli i z pożytkiem dla dobrostanu obywateli jest możliwy tylko tam gdzie panuje realna wolność gospodarcza oraz gdzie respektowane są zasady: moralności ewangelicznej, dekalogu, prawdy obiektywnej, sprawiedliwości, solidarności, zasady miłości bliźniego oraz gdzie szanuje się i broni życia i godności człowieka. To są główne zasady cywilizacji łacińskiej która miała przemożny wpływ na rozwój gospodarczy w USA, którego efekty i potegę możemy obserwować do dzisiaj.

Dzisiejsze problemy Stanów Zjednoczonych to są problemy które wynikają z błędnej polityki imigracyjnej bo nawpuszczano do ich kraju ludzi o różnym podłożu cywilizacyjnym którzy się nie zintegrowali, oraz to że Amerykanie pozwolili na przejęcie władzy we własnym kraju przez Żydów a ściślej przez żydowskich bankierów. A Żydzi mają swój własny kod cywilizacyjny który służy korzyściami tylko ich grupie etnicznej,  a całą zaś resztę narodów którymi bankierzy żydowscy rządzą, prowadzą ku zniewoleniu, wyzysku w imię ich bankierskich zysków, ku biedzie, ku ruinie moralnej i duchowej człowieka. Narzędziem którego używają do swych niecnych działań i do przejmowania kolejnych państw jest PRAWO.  A jeśli ono nie wystarcza to używają amerykańskich lotniskowców!

Sztandarowym przykładem jest tutaj Polska i to jak zostaliśmy zniszczeni jako naród, zarówno gospodarczo, moralnie jak i duchowo, w wyniku tzw.transformacji, poprzez wprowadzenie u nas niemiecko-talmudycznego prawa, któremu obce są takie wartości jak: wolność, prawda obiektywna, sprawiedliwość, moralność ewangeliczna, godność człowieka, solidarność, zasada miłości bliźniego. Popatrzmy jak w wyniku tego całkowicie upadł nasz system sądowniczy, w którym obecnie nie ma co szukać sprawiedliwości gdyż działa on właśnie na tym niemiecko-talmudycznym prawie czego konsekwencjami są: niesprawiedliwość, przemoc prawna i terroryzm prawniczy w sądach.

Na szczeblach zaś rządowych tj. ustanawiania ustaw dla Polaków, to właśnie dzięki takiemu podstępnemu systemowi niemiecko-talmudycznego prawa, opartego na antywartościach i na błędnych wierzeniach Marcina Lutra, podstępnie  zmonopolizowano (przejęto) rynek gospodarki, kapitału i pracy w Polsce, niedopuszczając do niego rdzennych Polaków,  uniemożliwiając realną wolną konkurencję i rozwój rdzennym obywatelom Polskim. To poprzez wprowadzenie niemiecko-talmudycznym prawem, bardzo wysokiego ZUSu uniemożliwiono Polakom twórczo pracować i godnie zarabiać, zmuszając nas tym samym do emigracji albo do niewolniczej pracy za grosze w zagranicznych korporacjach. To poprzez wprowadzenie niemiecko-talmudycznej Konstytucji dla Polaków w 1997 roku (pełnej sprzeczności), z której wykreślono zapis chroniący polskie bogactwa naturalne przed obcym przejęciem, jesteśmy pozbawiani naszych zasobów naturalnych, które jeśli uruchomione w Polskim Interesie Narodowym mogłyby przynieść przeogromny dobrobyt wszystkim Polakom. To poprzez ustanawianie w tym niemiecko-talmudycznym systemie prawa, konkretnych ustaw np. za pomocą art.4 ustawy o NBP (sprzeczny zresztą z art .227 Konstytucji)  w praktyce pozbawiono nas poprzez pokrętną manipulację słowami (co jest domeną prawa talmudycznego) suwerenności monetarnej i możliwości emisji własnego pieniądza. Sejm gdyby chciał to mógłby to odkręcić w jednej chwili, ale chyba nie chcą, wolą trzymać Naród Polski na uwięzi u banksterów.

Jak widzimy krajem rządzi się za pomocą prawa. Jeśli to prawo jest oparte na niewłaściwym systemie wierzeń i na złej filozofii, oraz jeśli to prawo ustanawiane jest przez ludzi pochodzących z innej obcej rządzonemu krajowi cywilizacji, to może ono doprowadzić do upadku i zniewolenia każdego narodu.

Może nadszedł czas abyśmy zadali sobie kilka podstawowych pytań? Czy jesteśmy gotowi, wystarczająco odważni oraz silni moralnie i duchowo aby zmienić w Polsce system prawa z niemiecko-talmudycznego na system prawa opartego na prawie naturalnym i dekalogu? Czy jesteśmy gotowi do wprowadzenia, respektowania i egzekwowania w Polsce prawa opartego na wartościach naszej cywilizacji łacińskiej zamiast dalej utrzymywać prawo obcych nam cywilizacjii które nas niszczy? Czy dalej chcemy opierać się na prawie skonstruowanym dla nas przez obcych, na prawie które służy wyzyskowi Polaków przez obce nacje, na prawie zniewalającym rdzennych Polaków i polską inicjatywę gospodarczą?

Pojawiła się szansa na zmianę w Polsce Konstytucji czyli zasady dla tworzenia prawa! Czy ją wykorzystamy i oprzemy nasze prawo na zasadach naszej cywilizacji łacińskiej, na prawo zgodne z prawem naturalnym, na prawo zgodne z dekalogiem, na prawo zgodne z zasadą miłości bliźniego? Tylko przełomowa zmiana Konstytucji i ustawienie jej na wartosciach naszej cywilizacji łacińskiej, na dekalogu i na prawie naturalnym, da Polsce i Polakom  szansę na wprowadzenie w Polsce realnej wolności gospodarczej, da nam szansę na szybki rozwój gospodarczy który przysporzy dobrostanu zarówno ekonomicznego, moralnego jak i duchowego każdemu obywatelowi Polskiemu.

Jest zatem o co walczyć! Zachęcam do boju o nową Konstytucję opartą o dekalog i prawo naturalne! Polecam: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/11/25/jaka-profesura-taka-nowa-konstytucja-strach-sie-bac-debata-w-krakowie-na-temat-konstytucji/

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią.

 

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...