DEKALOG POLSKICH REFORM – PRYMAT OSOBY LUDZKIEJ NAD PAŃSTWEM – PROGRAM WYBORCZY DO BUDOWY POLSKI SUWERENNEJ I SAMOWYSTARCZALNEJ!

Poniżej przedstawiam wstępną koncepcję programu wyborczego na następne wybory do Sejmu w roku 2019. Czy jesteśmy gotowi na tak przełomowe zmiany? Czy znajdzie się śmiałe odważne ugrupowanie które ten program poprze i wdroży? Czy wyborcy są na tyle świadomi że poparliby ugrupowanie które taki program chciałoby wdrożyć?

Jak tylko uda nam się uporać z naszym krajem to ruszamy w Świat! ‘GEOKULTURA szansą dla Polski na uzyskanie prestiżu w Świecie i na poprawę naszego międzynarodowego bezpieczeństwa!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/03/28/geokultura-szansa-dla-polski-na-uzyskanie-prestizu-w-swiecie-i-na-poprawe-naszego-miedzynarodowego-bezpieczenstwa/

DEKALOG POLSKICH REFORM – PRYMAT OSOBY LUDZKIEJ NAD PAŃSTWEM!

1.Wprowadzenie Nowej Konstyutcji na bazie prawa naturalnego, weryfikacja wszystkich sędziów pod względem przynależności religijnej i cywilizacyjnej. Należy zwolnić tych sędziów którzy nie identyfikują się z wartościami katolickimi wierzącego w Boga Społeczeństwa Polskiego.  Pomocny mógłby być tu Kościół.  Bo chodzi o to że nie może niewierząca w Boga, materialistyczna i o podwójnej moralności kasta sędziowska, osądzać ludzi wierzących w Boga i wierzących w takie wartości jak prawda obiektywna i sprawiedliwość obiektywna. Koniec z niesprawiedliwością w Polskich Sądach! W każdym pomieszczeniu każdego sądu obowiązkowo Krzyż aby wszyscy Sędziowe i urzędnicy wiedzieli kto tu jest Suwerenem i w imieniu kogo wydają wyroki! W miejsce Trybunału Konstytucyjnego powołanie Trybunału ds. zgodności z prawem naturalnym wszystkich ustaw stanowionych przez Sejm. Wpisanie do konstytucji: ziemia, zasoby naturalne i woda należą do Narodu Polskiego i nigdy nie mogą zostać sprywatyzowane. Właścicielami ziemskimi mogą być tylko obywatele Polscy. Obywatelstwo polskie będzie nadawane cudzoziemcom po długotrwałej rygorystycznej procedurze w której chętny wykaże się doskonałą znajomością języka polskiego, polskiej historii, kultury oraz udowodni że identyfikuje się z wartościami naszej cywilizacji oraz przysięgnie że będzie sie stosował  w swoim życiu do zasad Dekalogu. Konieczna będzie weryfikacja wszystkich obcokrajowców którym do tej pory wydano polskie paszporty. Obywatelstwo Polskie może być obcokrajowcowi odebrane jeśli nie będzie spełniał wymagań.

2.Głęboka refoma polskiego systemu monetarnego, w tym:

  • przywrócenie Narodowi Polskiemu prawa do emisji pieniądza suwerennego (również i w tej chwili rządzący mogliby to zrobić gdyby chcieli bo NBP jest własnością Państwa Polskiego czyli Narodu Polskiego który jest w Polsce suwerenem wg Konstytucji. NBP jest co prawda niezależny od rządu, ale nie jest niezależny od Narodu),
  • oparcie systemu monetarnego w Polsce na ilościowej teorii pieniądza,
  • wprowadzenie bankowości bezodsetkowej.

2.Utworzenie Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego z niezbywalnymi udziałami tylko osób fizycznych – obywateli polskich.

3.Uznanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za przestępczą instytucję hazardowo-spekulacyjną i zastosowanie takich rozwiązań prawnych które uniemożliwią dalszy drenaż finansowy polskiej gospodarki przez tę instytucję.

4.Stuprocentowa nacjonalizacja wszystkich Spółek Skarbu Państwa i przekształcenie ich w spółdzielnie  z niezbywalnymi członkowskimi udziałami tylko osób fizycznych – obywateli polskich. Każdy udziałowiec (członek spółdzielni) musi obowiązkowo być wpisany w ZUSie, bo to ta instytucja będzie zajmowała się zbieraniem zysków z poszczególnych spółdzielnii (powstałych po nacjonalizacji Spółek Skarbu Państwa) i będzie przekazywała te zyski bezpośrednio na konto każdego obywatela polskiego w stosunku do posiadanej przez niego kwoty udziałowej w konkretnych spółdzielniach (tych znacjonalizowanych).

5.Całkowita likwidacja obciążeń finansowych przedsiębiorców na rzecz ZUSu.

6.Zreformowanie instytucji ZUSu i powierzenie mu następujących zadań:

  • wypłacanie obywatelom (po potrąceniu kosztów ich leczenia) należnych im zysków ze spółdzielni powstałych po znacjonalizowaniu Spółek Skarbu Państwa
  • Bezpośrednie finansowanie Służby Zdrowia w rozliczeniu na każdego obywatela, w podstawowym zakresie (tj. korzystanie z usług pogotowia ratunkowego, niezbędne operacje konieczne ze względu na zagrożenie śmiercią, podstawowa bardzo ograniczona opieka lekarska). ZUS będzie płacił tylko za te usługi z których obywatel efektywnie skorzystał, a płatność za te konkretne usługi będzie pochodziła bezpośrednio z konta konkretnego obywatela w ZUSie z jego pieniędzy pochodzących z zysków z powstałych spółdzielni ze znacjonalizowanych Spółek Skarbu Państwa.
  • Wypłacanie rent i emerytur na dotychczasowych zasadach w okresie przejściowym, bo w przyszłości będzie to wypłacanie minimalnej i jednakowej renty dla wszystkich. Kto będzie chciał mieć większą rentę będzie musiał sam się o to postarać oszczędzajac czy inwestując (np. w spółdzielnie uwłaszczające Naród Polski na polskich zasobach naturalnych) na własną rękę podczas całego swojego życia.

7.Uwłaszczenie obywateli polskich na polskich zasobach naturalnych poprzez tworzenie coraz to nowych spółdzielnii o zasięgu ogólnkrajowym na zasadzie działania spółdzielni, tych podobnych powstałych po nacjonalizacji Spółek Skarbu Państwa.  Trzeba je będzie rejestrować w ZUS. Udziały takich spółdzielni nie mogą być sprzedawane, są niezbywalne ani nie mogą być przedmitowem handlu na giełdzie czy gdziekolwiek indziej. Mogą być dziedziczone tylko przez osoby fizyczne z obywatelstwem Polskim. Członkami takich spółdzielni nie będą mogły być żadne inne podmioty, spółdzielnie czy inne spółki.

8.Przegląd wszystkich Instytucji Państwowych:

  • Przeprowadzenie audytu wszystkich instytucji państwowych pod względem ich użyteczności dla dobra wspólnego każdego obywatela Polskiego.
  • Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności wszystkich urzędników państwowych oraz posłów i ekipy rządowej za każdą podjętą decyzję.
  • Każdy przygotowany przez każdego urzędnika dokument musi być obowiązkowo przez niego podpisany. Musi być napisane: „Sporządził: imię i nazwisko, data, na prośbę kogo”. Chodzi o to żebyśmy wiedzieli kto przygotował dany dokument. Bo dzisiaj to jest tak że ktoś, ale nie wiadomo kto, generuje niekorzystne dla obywatela ustawy i dokumenty, a nieodpowiedzialne marionetki w imieniu obywateli te dokumenty podpisują, a my nie wiemy kto jest winny wprowadzanemu złu! Trzeba skończyć z urzędniczą krecią robotą obcych służb i agentów.
  • Natychmiastowe zwolnienia tych urzędników którzy ociagają się w podejmowaniu decyzji. Ustalimy maksymalny termin podjęcia decyzji jednakowy dla wszystkich urzędników. Ich działania będą podlegać zasadom Katolickiej Nauki Społecznej i Prawu Naturalnemu które będzie miało pierwszeństwo przed prawem stanowionym. Urzędnicy którzy nie będą umieli znaleźć się w nowej rzeczywisotści, nie będą umieli rozeznać co jest dobre a co złe, urzędnicy kórzy będą odwlekali swoje decyzje z powodu niezdecydowania i strachu, będą musieli odejść. Być może trzeba będzie w okresie przejściwym powołać przy Kurii specjalne sądy w wyniku urzędniczych wątpliwości, do osądzania konkretnych urzędników w kwestii podjętych przez nich decyzji tj. odpowiedzi na pytanie czy dana decyzja urzędnicza była zgodna z Katolicką Nauką Społeczną i z interesm dobra wspólnego każdego obywatela polskiego czy też nie.

9.Wprowadzenie przejrzystości i jasności w budżecie i w wydatkach Państwa Polskiego. Każdy obywatel będzie corocznie otrzymywał z Urzędu Skarbowego sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa Polskiego za poprzedni rok, z uwzględnieniem wszystkich wydatków i celu ich przeznaczenia. Dodatkowo Urząd Skarbowy wyśle obywatelowi coroczne zeznanie podatkowe  w którym wykaże on, na co konkretnie zostały wydane pieniądze pochodzące z podatków wpłaconych podczas roku przez tego konkretnego podatnika tj. ile poszło z jego pieniędzy na utrzymanie wojska, policji, ile poszło na edukację, ile poszło na wypłaty urzędników obsługujących państwo Polskie, ile poszło na wydatki dyplomatyczne itd.

10.Podatki będą płacone sprawiedliwie przez wszystkich obywateli (progresywnie w stosunku do przychodu) i przez wszystkie (koniec z ulgami dla obcych) firmy prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w stosunku do obrotu). Koniec z rajami podatkowymi i podatkiem liniowym promującym chciwość! Wszyscy jesteśmy członkami Narodu Polskiego i musimy wspólnie i zgodnie dbać o nasze wspólne dobro społeczne, o nasze wspólne interesy państwowe, gospodarcze, o utrzymanie porządku, ładu i bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Dlatego podatki są i będą konieczne. Każdy odpowiedzialny obywatel w nowym systemie będzie dumny, poważany i szanowany z płacenia podatków. Im więcej wpłaci tym bardziej będzie cenionym obywatelem, gdyż będzie to świadczyć o nim że jest osobą zaradną, szlachetną, szczodrą i odpowiedzialnie dźwiga na sobie brzemię wspierania bliźniego w jego rozwoju, a tym samym w rozwoju swojej społeczności i przyszłych pokoleń.

Teresa Garland

Dnia 24 marca 2018 r.

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią i propozycją

p.s. Część z tych postulatów można by wdrożyć już teraz.

Polecam: “JEST PLAN! Szansa na NARODOWY POLSKI rząd!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/03/05/jest-plan-szansa-na-narodowy-polski-rzad-uwaga-czy-zydokomuna-zza-kulis-przygotowywuje-i-szkoli-od-marca-kolejna-okupacyjna-elite-wladcza-dla-polski/

oraz: “ROZSYŁAĆ I STUDIOWAĆ! Katolicka Nauka Społeczna w pdf!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/

„PRYMAT OBYWATELA NAD SAMORZĄDEM” Program wyborczy do wyborów samorządowych 2018r.!  https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/03/26/prymat-obywatela-nad-samorzadem-program-wyborczy-do-wyborow-samorzadowych-2018r/

 

 

 

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...