JAKIEJ EUROPY I POLSKI CHCEMY? ZACZNIJMY OD FILOZOFII POLITYCZNEJ!

Filozofia polityczna to przede wszystkim dyskusja nad relacją PAŃSTWO-CZŁOWIEK. Chodzi o odpowiedź na pytanie kto jest ważniejszy: państwo czy człowiek? Oraz kto komu powinien być podporządkowany: człowiek państwu czy państwo człowiekowi?

Choć dla nas Polaków sprawa wydawać by się mogła jasna że to państwo powinno służyć człowiekowi, to odpowiedzi na powyższe pytania są różne, w zależności od wyznawanej religii, cywilizacji i zawartych w tych cywilizacjach norm tradycyjnych i kulturowych.

Pierwotnymi powodami dla których powstały państwa były: ochrona mienia, życia i wolności człowieka oraz zapewnienie pokoju wśród wspólnoty poprzez sądy strzegące sprawiedliwości. To sprawiedliwość jest gwarantem pokoju i ładu w Państwie a konstruktywnymi zasadami na których państwo powinno się opierać to zasady: współdziałania, sprawiedliwości, solidarności i pomocniczości. Państwo powinno służyć człowiekowi i jego dobru zapewniając mu ochronę i wolność.

Tymczasem dzięki filozofom i myślicielom wszelkiej maści, podczas wielu tysięcy lat, wśród zamieszkujących Ziemię różnych społeczności powstało wiele sprzecznych ze sobą i często niedorzecznych koncepcji na temat tego jaka relacja powinna zachodzić pomiędzy państwem a człowiekiem. Obranie takiej czy innej koncepcji wiąże się bezpośrednio z rozkwitem bądź upadkiem państwa i człowieka (patrz upadek i dekadencja obecnej uni europejskiej) oraz z napięciami pomiędzy państwami na polu międzynarodowym prowadzącymi często do wojen.

Istnieją dwie podstawowe koncepcje państwa oparte na: filozofii „współdziałania” między ludźmi  (Katolicka Nauka Społeczna) i filozofii „walki” między ludźmi (Hobbes).

Filozofia „współdziałania” między ludźmi  (Katolicka Nauka Społeczna LINK: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/ ) to koncepcja państwa w którym istnieje prymat osoby nad państwem, czyli gdzie dobro człowieka ma priorytet przed dobrem państwa. Beneficjentami w takim państwie są wszyscy jego obywatele. Działanie pomiędzy obywatelami w takim państwie i państwa opiera się na zasadach: współdziałania, sprawiedliwości, solidarności i pomocniczości. Celami nadrzędnymi są tutaj: dobro wspólne każdego obywatela, zapewnienie mu wolności (sprzęgniętej z odpowiedzialnością) i godności osoby ludzkiej, umożliwienie duchowo-materialnego rozwoju każdemu człowiekowi uwzględniając cielesno-duchową naturę człowieka.

Filozofia „walki” między ludźmi (Hobbes) to koncepcja państwa gdzie istnieje prymat państwa nad osobą, gdzie dobro zwykłego człowieka się nie liczy bo liczy się państwo (liberalne lub komunistyczne, w którym wolność nie jest związana odpowiedzialnością) którego beneficjentami są wąskie grupy zarządzających tym państwem jawnych i ukrytych elit oraz korporacyjnych grup interesów. Takie państwo to państwo prawa (np. w cywilizacjach: bizantyńskiej i żydowskiej) lub państwo siły (np. w cywilizacji turańskiej). Celem nadrzędnym w takim państwie jest zysk (przede wszystkim dla elit) a główną zasadą działania jest walka w celu rabunku bliźniego, często w majestacie prawa dla tego celu stanowionego.

Te dwie koncepcje w odniesienu do stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym że koncepcja państwa oparta na walce między ludźmi jest zwykle utożsamiana z agresywnymi państwami imperialnymi (USA, Niemcy, Rosja), natomiast koncepcja państwa oparta na współdziałaniu jest zwykle utożsamiana z państwami nastawionymi pokojowo np. Polska i wiele państw środkowo-europejskich (oprócz Niemiec i Rosji).

W koncepcji walki między ludźmi Hobbsa (ale również w filozofii Hegla) państwo jest ważniejsze od pojedynczego człowieka. Istnieje tutaj tzw. prymat państwa nad człowiekiem. Na tej koncepcji państwa jest zbudowana obecna unia europejska. W takim państwie pojedynczy człowiek i jego potrzeby się nie liczą, liczy się państwo. Jest to tzw. państwo prawa, ale nie sprawiedliwości. W takim państwie ponad wszystko liczy się prawo i jego egzekwowanie, a to czy prawo to jest moralne, etyczne, celowe, słuszne i sprawiedliwe nie ma żadnego znaczenia. W takim państwie człowiek jest całkowicie zniewolony poprzez prawo (realnie istnieje przecież bezprawie poprzez podwójne zastosowanie prawa), chociaż hasła propagandowe fałszywie głoszą że obywatel jest wolny, że żyje w demokracji (choć nie wie że jest to demokracja totalitarna). Przykładami takich państw prawa są obecnie wszystkie państwa uni europejskiej w tym Polska, zniewolone prawnie przez niemiecki koncept państwa-Boga i niemiecko-żydowski koncept prawa, w którym człowiek jest całkowicie podporządkowany państwu służąc niewolniczo jego elitom które w interesie zysków wąskich grup stanowią dla całych społeczeństw coraz bardziej zniewalające i ograbiające europejczyków prawo.

Jeśli chodzi o Polskę to koncepcja państwa prawa ale bez sprawiedliwości i na dodatek bez prawdziwej wolności, nie jest zgodna z kanonem polskiej mentalności i na dłuższą metę taka koncepcja państwa oparta w dodatku na walce pomiędzy ludźmi, jest w Polsce nie do zaakceptowania i nie do utrzymania.

Elity europejskie powinny się zastanowić czy chcą dalej zniewalać swoich obywateli poprzez coraz bardziej bezwzględne i destrukcyjne prawo, do którego egzekwowania będą musiały wprowadzić wkrótce dyktaturę czy też  oddadzą ludziom wolność, prawo do stanowienia sprawiedliwych i słusznych praw oraz oddadzą umęczonym europejskim narodom prawo do samostanowenia ich własnych państw.

Teresa Garland

Powyższy artykuł  jest moją osobistą refleksją.

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...