Czy Polacy dorośli do DEMOKRACJI czy nadal wolą być rządzeni z za KULIS przez MAFIE SŁUŻBY i LOŻE?

Zacznę od tego że w Polsce, ani państwo Polskie ani urzędujące w naszym państwie „elity” nigdy nie były rzecznikami Polskiego ludu. Dlatego jesteśmy tak gnębieni i ograbiani. Rozwój gospodarczy kraju i dobrostan jego obywateli są pochodną wolności politycznej i demokracji – których w Polsce brak. Niezależnym i suwerennym obywatelom którzy ciężko pracują, żeby utrzymać państwo i biurokrację, wyrzekającym się przez to własnej godnej egzystencji, powinno zostać zwrócone PRAWO do podejmowania decyzji i UDZIAŁ w życiu politycznym kraju w ramach DEMOKRACJI!

„Bo właśnie wolność polityczna jest tym co umożliwia ocenę, doskonalenie lub korygowanie wszelkich instrumentów polityki które zawodzą w praktyce. Wolność gospodarcza jest odpowiednikiem wolności politycznej, i tylko wtedy, gdy obydwie są jednością – jak dwie strony tej samej monety  – mogą spełniać rzeczywiste funkcje. (…) Zadaniem władzy politycznej jest zagwarantowanie, by wszyscy przestrzegali reguł gry po to, by ich działania były uczciwe, a decyzje suwerenne. Wymaga to zgody i poparcia tych ludzi, którzy pragną takich zasad, i jest to osiągalne jedynie w demokracji.” H.de Soto”Inny szlak” str.19

Tymczasem w Polsce… wygląda na to że wciąż jesteśmy w łapach tajnych służb, mafii i loży. Głównie z ramienia Rosji (GRU, KGB) działających w porozumieniu z syjonistami (bankierstwo i korporacje), masonerią i prawdopodobnie z włoską mafią.

Dopóki nie wprowadzimy w Polsce PRAWDZIWEJ demokracji i JAWNOŚCI wszystkich podpisywanych w imieniu Narodu Polskiego UMÓW to tak będzie!

Podczas gdy w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich gdzie istnieje demokracja na wyższym niż w Polsce poziomie, rządzący rządzą w interesie społeczeństw (np. w UK), w Polsce rządzą mafie, służby i loże w interesie wąskich klik. H.de Soto pisze:”W większości krajów poza Zachodem, rządy nie dla kozery szukają oparcia w silnych służbach specjalnych, zaś elity żyją za niemalże fortecznymi murami.” „Tajemnica kapitału” str.238

Impulsem do napisania tego artykułu była wypowiedź pewnego bardzo starego prawie dziewięćdziesiącioletniego profesora (chyba rosyjskiej prowenencji) który podczas naszej rozmowy w 2017 roku na jednym ze spotkań elit politycznych w Krakowie (na którym był również Pan Łopuszański promujący wtedy swoją książkę) powiedział mi że „ludzie nie powinni się zajmować polityką i że od tego są służby”. Mnie po prostu wtedy zatkało. Przyzwyczajona do masowej propagandy że niby żyjemy w demokracji, zaczęłam się zastanawiać czy aby na pewno?

Jeżdżąc potem na komisje sejmowe między innymi w sprawie GMO i obserwując poczynania rzekomo „naszych” „demokratycznie” wybranych reprezentantów, zorientowałam się że po pierwsze: nie żyjemy w demokracji tylko w partiokracji, po drugie reprezentanci w Sejmie nie są naszymi czyli Narodu Polskiego przedstawicielami lecz są przedstawicielami przede wszystkim korporacji.

Od kilku już lat Komitet Obrony Demokracji tzw. KOD bronił w Polsce demokracji. A ja się pytam: jak oni mogli bronić czegoś czego w Polsce wtedy nie było i do tej pory nie ma? W POLSCE NIE MA DEMOKRACJI!  DEMOKRACJA to rządy ludu. Tymczasem w Polsce lud nie rządzi, lud w Polsce  jest ubezwłasnowolniony, lud polski żadnego wpływu na władzę nie ma, lud nie żadnej możliwości zdecydowania o tym których kandydatów chciałby do sejmu wprowadzić, lud polski nie ma prawa skutecznie wystawiać swoich kandydatów(!), nie mówiąc już o możliwościach podejmowania przez lud polski jakichkolwiek decyzji. To że mamy niby demokratycznie wybrany rząd to jedna wielka ściema!

W Polsce mamy PARTIOKRACJĘ  albo jak kto woli DEMOKRACJĘ TOTALITARNĄ gdzie zza kulis rządzą tajne służby, mafie i loże w interesie wąskich klik, korporacji oraz OBCYCH.

Poniżej kilka interesujących fragmentów z wywiadu (”Paris Match” 8 IX 1988r.) z byłym szefem wywiadu i kontrwywiadu francuskiego, Aleksandrem De Marenches:

„Chruszczow zaczął sie zastanawiać, może na głos, czy nie należałoby zmienić dogmatu własności chłopskiej. Ale Święta Inkwizycja, to znaczy KGB czuwała. No i przepadł. (…) jeśli w dodatku działalność specjalnych służb sowieckich, KGB i GRU, zostanie poważnie ograniczona we wszystkich państwach zachodnich, to pierwszy przyklasnę panu Grobaczowowi i będę zdania, że należy go popierać. (…) O tak, sowieckie służby specjalne i ich satelici – wie pan, że KGB jest największą firmą ponadnarodową na świecie – oraz GRU, wywiad wojskowy podlegający samemu sztabowi głównemu, nigdy nie były tak aktywne jak od czasu dojścia Gorbaczowa do władzy. Czy Gorbaczow rzeczywiście ma kontrolę nad tymi ludźmi? Nie jest to pewne.” (źródło: „Pokrętne ścieżki – Konfrontacje” wyd.1989r. str17.)

Polacy zamiast kłócić się między sobą powinni się zjednoczyć  i rozpocząć walkę o PRAWDZIWĄ DEMOKRACJĘ! Powinniśmy jako Naród Polski zjednoczyć się przejąć władzę, jeśli nie da się poprzez wybory to bezpośrednio na podstawie art.4 Konstytucji! A Wojsko i Policja powinny nas w tym wspomóc!

Pamiętajcie że WŁADZY NIKT NIKOMU NIE DAJE – WŁADZĘ SIĘ ZDOBYWA! Jeśli społeczeństwo polskie chce władzy to musi się o nią ODWAŻNIE i KONKRETNIE postarać!

Tu link do artykułu na temat służb:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/08/23/polskie-sluzby-sa-czy-nie-czy-mamy-dopiero-zbudowac-je/

Poniżej linki do broszury o JOWach oraz do bardzo interesującego wykładu na temat JOWów których idea jest piękna i może być użyteczna, ale nie służy klikom, dlatego promocja tej idei JOWów jest tak deprecjonowana i niszczona:

http://uniqpolimedia.pl/klienci/jow/broszura%20jow%20pw.pdf

O patologii POPIS i sensowności JOW – prof. Mirosław Dakowski

https://www.youtube.com/watch?v=DGKad89S9Qw

Co do prawa poprzez które się w Polsce rządzi i zmienia otaczającą rzeczywistość to niestety Polska w tej chwili jest opętana takimi węzłami prawnymi że jeśli ich nie rozetniemy to po prostu zostaniemy unicestwieni. Żeby to zrobić to musimy się połączyć i przejąć władzę. Innej drogi nie ma. Demokracja w Polsce nie funkcjonuje dlatego że w tej chwili to w Polsce nie ma demokracji tylko jest partiokracja. Obecny sposób tworzenia w Polsce prawa wraz z istniejącą partiokracją powoduje utrzymywanie się zabójczego dla narodów „Merkantylizmu” który z opisu Hernando de Soto opiera się na metodzie produkowania praw i ustaw, które są kpiną z najbardziej elementarnych zasad demokratycznych. Te ustawy służą wąskim klikom, służbom, lożom i mafii! To musimy zmienić. https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/05/polska-skrepowana-w-sieciach-prawnych-czas-je-rozciac-zakladajmy-dyskusyjne-kluby-prawne/

 „Z potrzeby kontroli administracji państwowej, nie zaś z ustawodawstwa, wyrosła w okresie średniowiecza rola przedstawicielstwa narodowego. (…) Zachodzi tylko pytanie, jaki ma mieć zakres owa kontrola i jakie mogą być jej środki. (…) Kontrola administracji państwowej musi być kontrolą wszechstronną i skuteczną. Nie jest zupełną, jeżeli ogranicza się tylko do finansów państwowych, ani tylko do legalności aktów administracyjnych. Musi obejmować ich CELOWOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ. Nawet zatrzymując się w obrębie panującego prawa można państwo doprowadzić do ruiny. Kontrola państwowa pozbawiona skuteczności nie jest w ogóle kontrolą.” cytat z książki Edwarda Dubanowicza pt.„Ku stałemu ustrojowi państwa Polskiego.” Str.151 i 152

Teresa Garland

p.s. powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją i opinią

 

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...