Szczyt piramidy: Rothschildów, Watykanu i Korony Brytyjskiej

Poniższy artykuł pochodzi z roku 2014 ze strony: http://humansarefree.com/2014/09/the-top-of-pyramid-rothschilds-british.html

Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski dokonała Teresa Garland przy wsparciu automatycznego tłumacza internetowego.

Do pobrania wydrukowania i rozdania na ulicach polskich miast i na wsiach w pliku pdf tu: Szczyt piramidy v3

Szczyt piramidy: Rothschildów, Watykanu i Korony Brytyjskiej

W Anglii istnieją dwie operowe korony, z których jedna to królowa Elżbieta II.

Choć niezwykle bogata, królowa działa głównie w charakterze ceremonialnym i służy odwróceniu uwagi od drugiej Korony, która wydaje swoje rozkazy marszu przez kontrolę nad parlamentem angielskim.

Ta druga Korona składa się z komitetu 12 banków kierowanych przez Bank of England (Bank Angli) (House of Rothschild). Rządzą światem z 677-akrowego, niezależnego suwerennego państwa, znanego jako The City of London, lub po prostu “The City”.

Miasto nie jest częścią Anglii, podobnie jak Washington D.C., nie jest częścią USA.

Miasto jest określane jako najbogatsza mila kwadratowa na ziemi i jest kierowane przez burmistrza, który jest wyznaczany co roku.

Kiedy Królowa chce prowadzić interesy w mieście, zostaje powitana przez Lorda Burmistrza w Świątyni (Templar), gdzie prosi o pozwolenie na wejście do tego prywatnego, suwerennego państwa. Następnie udaje się do Miasta idąc kilka kroków za burmistrzem.

Jej świta nie może być ubrana w nic poza uniformami służbowymi.

W dziewiętnastym wieku 90% światowego handlu odbywało się na brytyjskich statkach kontrolowanych przez Koronę. Pozostałe 10% statków musiało płacić Koronie tylko za przywilej korzystania ze światowych oceanów.

Korona zebrała miliardy zysków, działając pod ochroną brytyjskich sił zbrojnych. To nie był brytyjski handel ani brytyjskie bogactwo, ale handel Korony i bogactwa Korony.

Od 1850 roku autor Frederic Morton oszacował fortunę Rothschilda na ponad 10 miliardów dolarów (dziś łączne bogactwo bankowych dynastii szacuje się na około 500 bilionów dolarów).

Dzisiaj, niewolnicze zadłużenie świata jest w posiadaniu Korony.

Wspomniany Temple Bar jest prawniczym ramieniem Korony i ma wyłączny monopol na globalne oszustwa prawne poprzez swoje franczyzy Bar Association. The Temple Bar składa się z czterech Inns of Court (zajazdów sądowych).

Są to: Środkowa Świątynia, Wewnętrzna Świątynia, Lincoln’s Inn i Gray’s Inn. Punkt wejścia do tych zamkniętych tajnych stowarzyszeń można znaleźć tylko wtedy, gdy ktoś jest wezwany do ich baru.

Adwokaci w Stanach Zjednoczonych składają swoją przysięgę ślubując wierność i służbę Koronie. Wszystkie stowarzyszenia adwokackie na całym świecie są sygnatariuszami i franczyzami Międzynarodowej Izby Adwokackiej znajdującej się w Karczmie Dworskiej Świątyni Koronnej.

Świątynia Wewnętrzna posiada licencję systemu prawnego na podstawie licencji, która wykrwawia Kanadę i Wielką Brytanię na biało, podczas gdy Środkowa Świątynia ma licencję na kradzież z Ameryki.

Aby Deklaracja Niepodległości została uznana na arenie międzynarodowej, król Templariuszy George III uzgodnił w Traktacie Paryskim z 1783 r. Ustanowienie prawnego podmiotu koronnego w Stanach Zjednoczonych, zwanych wewnętrznie Koronnymi Państwami Świątyni (Koloniami). Stany pisane wielką literą “S” oznaczają podmiot prawny Korony.

Przynajmniej pięciu Templariuszy adwokatów pod uroczystą przysięgą wobec korony podpisało amerykańską Deklarację Niepodległości. Oznacza to, że obie strony były przedstawicielami Korony.

Nie ma żadnego zgodnego z prawem skutku, gdy strona podpisuje zarówno pierwszą, jak i drugą stronę. Deklaracja była po prostu wewnętrzną notatką krążącą wśród prywatnych członków Korony.

Większość Amerykanów uważa, że ​​są właścicielami własnej ziemi, ale kupili oni jedynie nieruchomości na podstawie umowy. Po wypełnieniu umowy, kontrola nad gruntem jest przenoszona przez Umowę gwarancyjną.

Umowa gwarancyjna jest tylko “kolorem tytułu”. Kolor tytułu jest pozornym lub wyglądem tytułu, ale nie tytułem faktycznym ani prawnym. Umowa gwarancyjna nie może stanowić podstawy dla Patentu Ziemskiego.

Korona otrzymała od króla Anglii patenty lądowe w Ameryce Północnej. Kolonialiści zbuntowali się przed lichwiarskimi podatkami, a tym samym ogłoszono Deklarację Niepodległości, by uspokoić ludność.

Innym podstępem stosowanym do mordowania osób fizycznych jest uwłaszczenie. Te karty w portfelu noszące twoje imię pisane wielkimi literami oznaczają, że zostałeś uwłaszczony i masz status korporacji.

Utworzono “osobowość prawniczą” i zawarłeś umowy wielowariantowe, które umożliwią ci nawiązanie stosunków kapitałowych z Koroną.

Te niewidoczne umowy obejmują akty urodzenia, akta obywatelstwa, umowy o pracę, prawa jazdy i rachunki bankowe. Warto tutaj zauważyć, że kontrakty nie są teraz, ani nie muszą być kiedykolwiek pisane na piśmie, aby mogły być egzekwowane przez amerykańskich sędziów. Jeżeli jest spisane, jest to jedynie pisemne oświadczenie o umowie.

Protestujący i oporni, którzy próbują zrzec się części tych umów, z którymi się teraz nie zgadzają, nic nie osiągną, odwołując się do argumentów dotyczących prawa deliktowego (uczciwości) jako uzasadnienia. Sędziowie odrzucą te linie obrony, ponieważ nie mają wpływu na orzecznictwo dotyczące prawa umów. Prawo deliktowe reguluje zarzuty, w przypadku których nie obowiązuje prawo umów.

Te prywatne umowy, które nas wiążą, zawsze będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi klauzulami Konstytucji i Bill of Rights (konstytucja jest zasadniczo przemianowanym aktem angielskiego common law). Karta Praw jest postrzegana przez Koronę jako “deklaracja korzyści” przekazana nam przez nich w oczekiwaniu na wzajemność (podatki).

Protestujący i oporni również przegrają swoje sprawy, przechwalając się statusem obywatelstwa. Obywatelstwo to kolejna umowa kapitałowa, którą mamy z Koroną. I to jest bardzo jurysdykcyjna umowa, którą sędziowie federalni wykorzystają do uwięzienia ich. Według słów byłego sędziego Sądu Najwyższego Felixa Frankfurtera “kapitał jest brutalny, ale my tylko egzekwujemy porozumienia”.

Zawartość tytułu 42, art. 1981 kodeksu praw cywilnych stanowi, że “obywatele podlegają podobnym karom, bólom, karom, podatkom, licencjom i wszelkiego rodzaju wypłatom”

To, co uważamy za obywatelstwo, poglądy Korony jako instrumentarium wzbogacania jurysdykcji. Należy również pamiętać, że nawet pobieżny obieg lub komercyjne wykorzystanie banknotów Rezerwy Federalnej skutkuje zrzeczeniem się odpowiedzialności za zapłatę długu Korony do FED. Mierzy się to poprzez dochód podlegający opodatkowaniu.

Aby ułatwić przyszłą likwidację aktywów, koniec 14. poprawki zawiera stan hipotekacji długu Stanów Zjednoczonych, w którym wszystkie osoby uwłaszczone (to ty) mogą być osobiście odpowiedzialne za dług Korony.

Korona uważa nasz udział w tych kontraktach za komercyjny kapitał własny za dobrowolny, a wszelkie zyski naliczone podlegają opodatkowaniu, ponieważ zysk nie byłby możliwy, gdyby nie Korona.

Uważają system banków międzypaństwowych za swoją własność. Wszelkie zyski lub zyski, jakich doświadcza każdy, kto posiada rachunek bankowy (lub pożyczkę, kartę kredytową lub kredytową), niesie ze sobą – jako działanie prawne – identyczną samą moc i efekt, jak gdyby Korona stworzyła zysk.

Rachunki bankowe nie wchodzą w zakres ochrony czwartej poprawki, ponieważ obowiązuje umowa handlowa i karta praw nie może być uznana za przeszkadzającą w wykonywaniu umów handlowych. Korona postrzega również zapisy rachunków bankowych jako swoją własność prywatną, zgodnie z umową bankową, którą każdy z nas podpisał i nikt z nas nie czytał.

Rzadka osoba, która rzeczywiście czyta umowę z bankiem, stwierdzi, że zgodziła się na związanie tytułem 26 i zgodnie z sekcją 7202, zgodziła się nie rozpowszechniać żadnych fałszywych porad podatkowych. Ta pisemna umowa z Koroną uznaje również, że banknoty są podlegającymi opodatkowaniu instrumentami handlowymi.

Kiedy początkowo otworzyliśmy konto bankowe, wtedy powstała również druga osobowość prawna. Właśnie tę osobowość (dochód i majątek) agenci podatkowi  (IRS) cofają do Korony poprzez opodatkowanie.

Dużo się obecnie pisze o Ubezpieczeniach Społecznych.

Posiadanie numeru ubezpieczenia społecznego jest znane w orzecznictwie Korony jako “ostateczny dowód” naszego przyjęcia federalnych korzyści handlowych. To kolejny przykład relacji kapitałowej z Koroną.

Przedstawienie swojego numeru ubezpieczenia społecznego pracodawcy potwierdza nasz status podatnika i pociąga za sobą odpowiedzialność za wzajemną zapłatę podatku na rzecz korony.

Poprzez numer ubezpieczenia społecznego akceptujemy przyszłe świadczenia emerytalne. Zabezpieczenie społeczne to dziwne zwierzę. Jeśli umrzesz, twój współmałżonek nic nie dostanie, to co utracone zostanie podzielone wśród innych płatników, którzy jeszcze nie umarli.

Korona uważa brak odwzajemnienia tych równoważnych zobowiązań za uszczerbek i będzie toczyła o to z nami sprawę z całą bezwzględnością.

Aby dana osoba mogła uciec przed mackami ośmiornicy korony, wymagane jest dokładne badanie amerykańskiego orzecznictwa. Ktoś musiałby być uznany za “obcy dla zaufania publicznego”, utracić wszystkie świadczenia uwłaszczeniowe i zamknąć wszystkie rachunki bankowe, między innymi.

Obywatelstwo musiałoby zostać unieważnione, a utracony status “denizen” mieszkańca. Jeśli są jakieś osoby, które przeszły przez ten ogień, z pewnością doceniłbym od nich.

Stany Zjednoczone Ameryki to korporacja, rządzona przez Koronę Brytyjską i Watykan

USA jest i zawsze było wielką korporacją rządzoną z zagranicy. Początkowo nosiła nazwę Virginia Company, a jej właścicielem jest Korona Brytyjska i Watykan, które otrzymują roczny udział w zyskach.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zostaje mianowany dyrektorem naczelnym (nie są oni przez nas wybierani!), A ich lojalność należy do “rady dyrektorów”, a nie do obywateli amerykańskich. Jesteśmy postrzegani jako pracownicy firmy, a głosowanie ma na celu odwrócenie uwagi, dając nam złudzenie, że mamy w tym wszystkim do powiedzenia.

“W 1606 r. [King] James założył firmę Virginia, która otrzymała władzę królewską, aby rozpocząć osadę w prowincji Wirginia, nazwaną tak od imienia Elizabeth I, popularnie zwanej Dziewiczą Królową.” Union Jack pierwszy poleciał na amerykańską ziemię w Jamestown w Wirginii jako stałe miejsce na wiosnę 1607 …

“Pierwszymi członkami Kompanii Wirginii byli arystokraci, którzy wspierali sprawę Kościoła anglikańskiego i rojalistów, w tym lorda Southampton, hrabiego Pembroke, hrabiego Montgomery, hrabiego Salisbury, hrabiego Northampton i sir Francisa Bacona …

“Jako kanclerz Anglii Bacon był w stanie przekonać króla do wydania kart, które umożliwiły rozmnożenie się nowych kolonii w nowym świecie …

“Członkowie Virginia Company, którzy osiedlili się w Ameryce, obejmowali kilku członków rodziny Bacona i przyjaciół jego inicjowanych w Różowym Krzyżu.” – Michael Howard – Spisek okultystyczny (cytowany przez Michaela Tsariona)

“Rozumiem z kontaktów w Ameryce, że dzięki takim organizacjom jak Londyńska Giełda Metali, które czerpią zyski z firmy Virginia Company (Stany Zjednoczone), są kierowane z powrotem do Londynu.” – David Icke – The Biggest Secret;

“Dom Burgesów powstał w Jamestown w 1619 r. Był to pierwszy reprezentatywny organ ustawodawczy w koloniach amerykańskich, w którym House podjął działania mające na celu rozwój firmy, ale poważne powstanie Indian w Jamestown w 1622 r. spowodowało, że poszukiwacze przygód stracili, co spowodowało osłabienie ich zainteresowania i zostawili to. W 1623 r. król Jakub uznał, że firma jest słabo zarządzana, a następnie przejął stowarzyszenie w 1624 r. i rozwiązał firmę. ” – World Book Encyclopedia;

“Jego udziałowcami byli londyńczycy, w odróżnieniu od firmy Plymouth, która była założona w tym samym czasie i składała się w dużej mierze z mężczyzn z Plymouth.”

“W 1619 roku firma ustanowiła pierwszą prawdziwą legislaturę kontynentalną Ameryki, Zgromadzenie Ogólne, które zostało zorganizowane dwuizbowo: składało się ono z gubernatora i jego rady, nazwanego przez firmę w Anglii, oraz Domu Burgesów, składającego się z dwóch radnych z każdego z czterech miast i z siedmiu plantacji.”

“… Sąd orzekł przeciwko Kompanii Wirginii, która została następnie rozwiązana, w wyniku czego Virginia przekształciła się w królewską kolonię.” – Encyclopedia Britannica;

“Oznacza to, że wszystkie prawa, które zostały nałożone na właścicieli Spółki Wirginii na złoto, srebro, minerały i cła, wydobywa się i opłaca w Ameryce, nadal mają zastosowanie do brytyjskich rodzin, które posiadają Stany Zjednoczone Ameryki i ziemie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

“Te same odsetki są płacone od odzyskania „ niepodległości” i nadal są wypłacane przez Amerykanów za pośrednictwem ich urzędników federalnych, którzy są w rzeczywistości urzędnikami firmy Virginia, tak, włączając w to prezydenta.

“… Ale tu jest kolejny chwyt, kto jest właścicielem aktywów najwyraźniej należących do Kompanii Wirginii? Odpowiedź: Watykan.” – David Icke – The Biggest Secret;

Po tym jak pierwsze 13 (ponownie!) kolonii amerykańskich zdobyło swoją “niepodległość” i po 1783 roku powstał “niezależny” kraj, Virginia Company po prostu zmieniła nazwę na … Stany Zjednoczone Ameryki.

“Widzisz, są dwa USA, a raczej USA i usA.” Stany Zjednoczone Ameryki z małą literą “u” i “s” to ziemie różnych państw, które, jak widzimy, należą nadal do Korony Brytyjskiej, która jest szefem dawnej Kompanii Wirginii, ale jest coś jeszcze dziwniejszego.

“Są też Stany Zjednoczone Ameryki, stolica” U “i” S “, czyli 68 mil kwadratowych ziemi na zachód od rzeki Potomac, na której zbudowano stolicę federalną, Waszyngton i Dystrykt Kolumbii. obejmuje amerykańskie protektoraty Guam i Puerto Rico.

“Stany Zjednoczone Ameryki nie są krajem, jest to korporacja należąca do tego samego bractwa z reptilią, która była właścicielem firmy Virginia, ponieważ USA to Virginia Company!” – David Icke – The Biggest Secret;

“W 1604 r. Grupa czołowych polityków, biznesmenów, kupców, producentów i bankowców spotkała się w Greenwich, następnie w angielskim hrabstwie Kent, i utworzyła korporację o nazwie Virginia Company w oczekiwaniu na nadciągający napływ białych Europejczyków, głównie Brytyjczyków najpierw na kontynent Ameryki Północnej.

“Jej głównym akcjonariuszem był gadzi król James I, a pierwotny statut spółki został ukończony do 10 kwietnia 1606 roku. Ta późniejsza aktualizacja statutu ustaliła, co następuje:

… The Virginia Company składa się z dwóch oddziałów, London Company i Plymouth lub New England Company … “Pielgrzymi” amerykańskiego historycznego mitu byli w rzeczywistości członkami drugiego oddziału firmy Virginia o nazwie New England Company. Stowarzyszenie Pielgrzymów nadal jest główną elitą w ramach Iluminatów.

“Firma Virginia posiadała większość ziemi, którą teraz nazywamy USA, oraz wszelkie lądy do 900 mil od brzegu, w tym Bermudy i większość tego, co jest obecnie znane jako Wyspy Karaibskie.

“Firma Virginia (Korona Brytyjska i rodziny krewnych) miała prawa do 50%, tak 50%, wszystkich złóż rudy złota i srebra wydobywanych na swoich ziemiach, a także procent innych minerałów i surowców oraz 5% wszystkich zysków z innych przedsięwzięć.

“Te prawa, szczegółowe statutu, miały zostać przekazane wszystkim spadkobiercom właścicieli firmy Virginia, a zatem mają obowiązywać … na zawsze!

“Kontrolujący członkowie Kompanii Wirginii, którzy mieli cieszyć się tymi prawami, stali się znani jako Skarbnik i Kompania Poszukiwaczy Przygód i Plantatorów Miasta Londynu.

“Po pierwszych 21 latach od powstania firmy Virginia, wszystkie” cła, opłaty i podatki “płacone za działalność handlową w koloniach musiały być wypłacane bezpośrednio brytyjskiej koronie za pośrednictwem skarbnika Korony …

“Ziemie firmy Virginia zostały przyznane koloniom w ramach Deed of Trust (w dzierżawie), a zatem nie mogły ubiegać się o własność ziemi …

“Monarcha, za pośrednictwem swojej Rady Kolonii, nalegał, aby członkowie kolonii narzucili religię chrześcijańską wszystkim ludziom, w tym rdzennym Amerykanom …

“Sądy karne na ziemiach Kompanii Wirginii miały być eksploatowane zgodnie z prawem admiralicji, prawem morza i sądami cywilnymi zgodnie z common law, prawem ziemi … Teraz, zobacz. To nadal obowiązuje dzisiaj! “- David Icke – The Biggest Secret;

Stany Zjednoczone Inc.

Anglia, Kanada, Australia i wiele innych krajów są politycznie kierowane przez “premierów” królowej. W rzeczywistości jest oficjalnym szefem 123 krajów wspólnoty. Ameryka, Rosja i inne kraje mają jednak “prezydenta” i “wiceprezydenta”.

Zwykle korporacje mają prezesów i wiceprezesów. Co to znaczy? Prezydenci amerykańscy rządzą z “Białego Domu”. Prezydenci rosyjscy również rządzą z Białego Domu. Jezuici, duża grupa za Iluminatami, mają także swój własny Biały Dom. Anglia jest rządzona przez “Whitehall”.

“Rząd Stanów Zjednoczonych jest rządzony przez” Biały Dom “, rząd Anglii jest rządzony przez tak zwany” Whitehall “, a Whitehall, podobnie jak nasz Biały Dom, jest symbolem władzy, ponieważ sala jest podobna do masońskiej sala, sala z lożami, sala związków. “- Jordan Maxwell – Matrix of Power;

Dla tych, którzy sądzą, że Ameryka kontroluje grzędę, dobrze byłoby uznać, że Królowa Anglii jest nadal oficjalnym szefem Commonwealth (123 kraje) i oficjalnym monarchą Australii i Kanady oraz Wielkiej Brytanii … dodaj do tego fakt, że wszyscy Bushowie dostali się na jego dwie kadencje jako prezydenci USA, to zwykli rycerze Imperium Brytyjskiego. “- Prash Trivedi;

Oryginalne 13 kolonii nazwano firmami. Jednostki wojskowe są również nazywane firmami. Śpiewamy pieśni patriotyczne, takie jak “sztandar gwiezdny-spangled”, ale baner jest reklamą firmową, a nie flagą.

Poddajesz się białą flagą, bez kolorów. Gdy jesteś zły, pokazujesz swoje prawdziwe kolory. Jeśli po prostu zdobyłbyś niepodległość w krwawej rewolucji w Wielkiej Brytanii, wybrałbyś te same trzy kolory do swojej nowej flagi USA?

Dlaczego “każde serce brzmi prawdziwie dla czerwieni, bieli i błękitu?” Co powiesz na flagę z frędzlami, używaną przez wojsko, zawieszoną na wszystkich kortach, szkołach i budynkach rządowych? Wszystko to ma związek z brytyjską ustawą o statkach admiralicji.

Barack Obama jest obecnym dyrektorem generalnym amerykańskiej korporacji i
flagi w tle z frędzlami w tle oznaczają “rządzone z zagranicy”. (mój przypis: artykuł z 2014r.)

Jest to również znane jako brytyjskie prawo morskie (militarne) i dlatego amerykańska flaga zawsze ma złoty brzeg, gdy jest wystawiana na sądach Stanów Zjednoczonych. Znajdziesz to samo w budynkach rządowych i szkołach finansowanych ze środków federalnych.

“Złota kreska jest prawnym symbolem wskazującym, że sąd jest objęty brytyjskim prawem morskim i jednolitym kodeksem handlowym – prawo wojskowe i kupieckie nie jest prawem pospolitym ani konstytucyjnym, zgodnie z Ustawą Admiralicji Flagi, pokazana flaga informuje o prawie na mocy którym statek (w tym przypadku sąd) jest regulowany.

“Każdy wchodzący na ten statek (sąd) akceptuje to, że poddaje się przepisowi wskazanemu przez tę flagę. Sędziowie odmawiają zastąpienia flagi z frędzlami kiedy  proszą o to oskarżeni, którzy wiedzą o co chodzi, ponieważ to zmienia prawo, pod którym sąd siedzi.

“Jeśli pojawisz się w sądzie ze złotą banderą, twoje konstytucyjne prawa zostaną zawieszone, a ty będziesz sądzony zgodnie z brytyjskim prawem morskim (wojskowym / kupieckim).” – David Icke – Tales from the Time Loop;

Międzynarodowe prawo admiralicji morskiej, prawo morza pełnego, zaczęło się w Sumerii, zostało udoskonalone w Rzymie i trwa do dnia dzisiejszego. Jordan Maxwell wyjaśnił, że sposób, w jaki dziś odbywa się handel, jest wzorowany na tysiącletnim systemie rycerzy / templariuszy.

Zwróć uwagę, że niezależnie od tego, czy wysyłasz produkt drogą powietrzną, wodną czy lądową – “wysyłasz” go. Statek wciąga się do “nabrzeża” i łączy się z “dokiem”. Kapitan musi przekazać władzom portowym “certyfikat manifestu”, deklarujący produkty, które przywiózł.

Poprzez lukę prawną, którą stworzyli królowie, obywatele USA są uważani za własność królowej zgodnie z brytyjskim prawem morskim. Ponieważ rodzimy się z wody naszej matki, z jej “kanału narodzin”, jesteśmy tym samym produktem morskim, “wysyłanym” towarem. Nasze matki dostarczały produkt zgodnie z prawem morskim i dlatego rodzimy się w “sali porodowej”.

Właśnie dlatego “doktor” podpisuje twój „Certyfikat / akt urodzenia”. Jesteś przetrzymywany na odziale położniczym. Dlaczego oddział? Żadne inne obszary szpitalne nie są nazywane odziałami. Więzienia mają oddziały i strażników.

Korporacja Stanów Zjednoczonych powstała tuż po wojnie domowej. Ustawa z 1871 r. Została uchwalona przez Kongres, tworząc osobną formę rządu dla DC, zasadniczo przekształcając go w korporację.

Zdecydowano, że pracownicy będą nazywać się “obywatelami”. Więc kiedy mówisz w sądzie lub na papierze, że jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, nie jesteś wolnym Amerykaninem, ale pracownikiem US Inc.

Kiedy dostaniesz mandat, bilet, rachunek lub pozwiesz się, musisz wpisać wszystkie wielkie litery. Kiedy umrzesz, twój masoński nagrobek będzie miał wszystkie wielkie litery, aby pokazać, że jego pracownik zmarł.

Byt który jest Twoim imieniem i nazwiskiem, we wszytskich wersjach, jest jest twoim morskim kodem produktów admiralicji. Duże i małe litery prawnie reprezentują ciebie, twoje ciało.

“Jednolity kodeks handlowy został zatwierdzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników, które jest filią brytyjskiego systemu prawnego i jego hierarchii w londyńskiej dzielnicy Temple Bar (nazwa pochodzi od tajnego stowarzyszenia Zakonu Templariuszy Illuminati).

Jak pisałem od wielu lat, siła, która kontroluje Amerykę opiera się na Wielkiej Brytanii i Europie, ponieważ tam właśnie znajduje się siła, która jest właścicielem Korporacji Stanów Zjednoczonych. Przy okazji, jeśli uważasz, że to dziwne, że sąd na suchym lądzie może być administrowany zgodnie z prawem morskim, spójrz na kodeks amerykański, tytuł 18 B 7.

Mówi się, że jurysdykcja Admiralicji ma zastosowanie w następujących miejscach: (1) na pełnym morzu; (2) na każdym amerykańskim statku; (3) na wszelkich gruntach zarezerwowanych lub nabytych na użytek Stanów Zjednoczonych i pod wyłączną lub współistniejącą jurysdykcją tego kraju, lub jakiekolwiek miejsce zakupione lub nabyte w inny sposób przez Stany Zjednoczone za zgodą władzy ustawodawczej danego państwa.

Innymi słowy, kontynentalna Ameryka. Wszystko to opiera się na prawie rzymskim, ponieważ iluminaci grali w tę samą grę przez wieki, gdziekolwiek by nie poszli. Główni politycy wiedzą, że tak właśnie się dzieje, podobnie jak administracja rządowa, sędziowie, prawnicy i insiderowi “dziennikarze”.

Ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i zwracają się do sądu o nazwę prawdziwego wierzyciela lub odbiorców grzywien nałożonych przez “system prawny”, sędzia zawsze odmawia udzielenia tych informacji.

Prawdziwymi wierzycielami w takich przypadkach i ostatecznym odbiorcą grzywien są bankierzy, w zbankrutowanych przez bankierów „państwach-korporacjach” “- David Icke – Tales from the Time Loop (Opowieści z pętli czasu)

Prawnicy lub “adwokaci” muszą zdać egzamin “Bar”, tak jak alkoholicy przechodzą do “baru”, cukiernicy “jedzą cukierki”, a gracze mają nadzieję, że dostaną 3 “bary” na automatach. Wszystko to pochodzi z przełomu XIII-wiecznego “Temple Bar” w Templariuszy w Anglii.

Pierwotnie Bar Świątyni był dosłownie barem, między dwoma miejscami obok sądów świątynnych. Wkrótce stał się ogromną bramą kamienną i ostatecznie zbudowano osiem takich bram, aby elity mogły ograniczyć / kontrolować handel w obrębie Londynu.

Zostały one rozebrane w XIX wieku, ale potem każdy kamień był ponumerowany i przechowywany w magazynie aż do 2004 roku, kiedy to właśnie odbudowano Temple Bar w Londynie.

“Korporacja Stanów Zjednoczonych utworzona została pod przykrywką ” rządu federalnego “,  po spreparowanym „zwycięstwie” w Amerykańskiej Wojnie o Niepodległość, gdzie brytyjskie kolonie wymieniły jawną dyktaturę z Londynu na tajną, bardziej efektywną i skuteczną, która istnieje od tamtego czasu.

W rezultacie, Virginia Company, korporacja kierowana przez British Crown, która kontrolowała “byłe” kolonie, po prostu zmieniła nazwę na Stany Zjednoczone i inne związane z nimi pseudonimy.

Należą do nich: US, USA, Stany Zjednoczone Ameryki, Waszyngton DC, Dystrykt Kolumbii, rząd federalny i “federalni” (Fed’s). Korporacja Stanów Zjednoczonych ma siedzibę w Dystrykcie Kolumbii, a obecny prezes korporacji to niejaki George W. Bush.

Nie jest prezydentem ludu ani kraju, jak im się wydaje, to tylko zasłona dymna. Oznacza to, że Bush rozpoczął “wojnę z terroryzmem” w imieniu prywatnej korporacji, aby osiągnąć cele tej korporacji.

Nie miało to nic wspólnego z “Ameryką” lub “Amerykanami”, ponieważ są to bardzo różne podmioty prawne. Jest to Korporacja Stanów Zjednoczonych, która jest właścicielem armii Stanów Zjednoczonych i wszystkiego, co jest określane jako “federalne”.

Obejmuje to Rezerwę Federalną, “bank centralny” Stanów Zjednoczonych, który w rzeczywistości jest prywatnym bankiem należącym do kontrolujących akcjonariuszy (i kontrolerów amerykańskiej korporacji), którzy nie są nawet Amerykanami. Jest to bank, od którego Korporacja Stanów Zjednoczonych pożycza “pieniądze”. – David Icke – Opowieści z pętli czasu;

Mapa Wielkiego Imperium Brytyjskiego

Szokująca prawda o Twoim świadectwie urodzenia

“Jeśli zwrócisz uwagę, u dołu Twojego aktu urodzenia, jest napisane Departament Handlu. Jest to własność Departamentu Handlu, ponieważ jesteś niczym więcej, niż kawałkiem materiału komercyjnego. Dlatego jeśli nie masz pracy, nie udajesz się do biura ds. Bezrobocia, udajesz się do Biura Zasobów Ludzkich, ponieważ jesteś tylko zasobem ludzkim. “- Jordan Maxwell, 1990 Prezentacja pokazu slajdów na ukrytych symbolach;

Sędzia siedzi na ławce dla banku (moja sugestia: prawo jest stronnicze, jest stanowione i egzekwowane w interesie banków). Banki są po obu stronach rzeki (moja sugestia: te najważniejsze w EUROPIE i w USA). Bank na brzegu (moje pytanie: który to?)  kieruje natężeniem i przepływem prądu / morza – walutą, przepływem pieniężnym. Wartość bieżąca jest deponowana od banku do banku wzdłuż rzeki. .

Jesteśmy po prostu “konsumentami” do poddawania reklamie, tylko „zasobami ludzkimi”, które mają być zużyte jak baterie, a oni są inżynierami społecznymi, kierującymi nas „bezużytecznych zjadaczy” ku niewolnictwu płacowemu.

Powyższy tekst pochodzi z roku 2014 ze strony: http://humansarefree.com/2014/09/the-top-of-pyramid-rothschilds-british.html

Additions by Alexander Light, HumansAreFree.com; | References: Mark Owen, Truth Control, Virginia Company, The Atlantean Conspiracy;

Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski dokonała Teresa Garland przy wsparciu automatycznego tłumacza internetowego.

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...