Dlaczego potrzebny jest w Polsce Powszechny Samorząd Gospodarczy? Andrzej Stępniewski

Dlaczego potrzebny jest w Polsce Powszechny Samorząd Gospodarczy?

Pytanie to powoduje zdziwienie i wywołuje kontr-pytanie, po co tworzyć instytucję, bez której da się żyć?. Najczęściej słychać głosy polityków, działaczy gospodarczych, różnego rodzaju specjalistów, w tym naukowców, że nie słyszeli od przedsiębiorców wołania o potrzebie powołania powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce.

Ja im wierzę. Bo to są goście z innego świata, w którym problemy małych i najmniejszych przedsiębiorców „w tym kraju” nie występują. Oni się tym nie zajmują. Sprawy rozwoju gospodarczego Kraju ograniczają wyłącznie do dbania o interesy dużego kapitału, najchętniej globalnego, a tam zupełnie nie ma miejsca na sprawy milionów drobnych polskich przedsiębiorców. Jedynie czego się boją, to zorganizowanej w związkach zawodowych klasy pracowniczej, bo aparat państwowy III RP mają już od paru lat w kieszeni. Używają argumentu, że sektor MŚP jest zacofany i niekonkurencyjny i szkoda na niego czasu, a przede wszystkim pieniędzy. Efektywniej jest – jak oni mówią -wspierać zagraniczne firmy innowacyjne. Ja się z tym częściowo zgadzam, ale to nie może być jedyna polityka rozwoju Polski choćby dla tego, że ponad połowa PKB jest wytwarzane w sektorze MŚP przez prawie 60% zatrudnionych w gospodarce. Ponadto sektor ten stanowi najliczniejszy element klasy średniej, bez której nie ma porządnego kapitalizmu i społecznej gospodarki rynkowej. Moim zdaniem, powszechny samorząd gospodarczy, jako reprezentant sektora MŚP, jest instytucją konieczną by sprawa rozwoju Kraju miała także społeczny sens. Zgodnie z ostatnimi badaniami socjologów, przedsiębiorców z sektora MŚP wraz ze swoimi rodzinami, należy uznać za odrębną klasę społeczną, która wraz z wolnymi zawodami tworzy polską klasę średnią. Socjolodzy twierdzą także, że drobni przedsiębiorcy nie mają jeszcze świadomości swojej odrębności klasowej, ale proces jej kształtowania już się rozpoczął. Najlepszym dowodem, że mają rację jest to wystąpienie. Mam nadzieję, że uświadomię tym, którzy jeszcze o tym niewiedzą, że największą barierą hamującą dzisiejszy rozwój społeczno-gospodarczy Polski jest brak Powszechnego Samorządu Gospodarczego jako zewnętrznego wyrazu instytucjonalnej formy konsolidacji drobnych przedsiębiorców.

 

Aby odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: dlaczego potrzebny jest Polsce Powszechny Samorząd Gospodarczy?, trzeba wiedzieć dlaczego do dzisiaj w Polsce on nie powstał mimo, że od ponad ćwierć wieku budujemy ustrój demokratyczny, a każda samorządność jest wyrazem rozwoju tej demokracji przedstawicielskiej. Im więcej samorządu, tym więcej demokracji, tym więcej aktywności społecznej, czyli więcej kapitału obywatelskiego. Moim zdaniem, rozpoczęta ponad 25 lat temu reforma ustrojowa Polski w obszarze samorządności obywatelskiej, nie została ukończona. Nie została ukończona, bo nie został powołany powszechny samorząd gospodarczy. Nie włączono wtedy w pełni do dynamicznego rozwoju gospodarczego Kraju nowej siły społecznej, która powstała jako klasa drobnych polskich przedsiębiorców. Jest ona fundamentem naszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Należy pamiętać, że setki tysięcy firm które powstały po ustawie Wilczka i stworzyły sektor MŚP, przejęły z upadających przedsiębiorstw państwowych najbardziej aktywnych pracowników co umożliwiło głęboką transformację ustrojową chroniąc rynek pracy. Ta początkowa dynamika rozwoju przedsiębiorczości została zmarnowana i do dzisiaj jest marnowana przez różne formy t.zw. chłodzenia rynku . Proszę o wybaczenie za to porównanie, ale dla mnie –przy zachowaniu właściwej skali-brak jasnej i długotrwałej strategii rozwoju Kraju opartej się na własnych zasobach- a do tego potrzebny jest powszechny samorząd gospodarczy- kojarzy się dzisiaj z kontynuacją stanu wojennego w gospodarce. Komu na tym zależy, żeby w Polsce utrzymywał się i rozwijał chory pogląd, że jedyną drogą dzisiejszego rozwoju Kraju są przede wszystkim inwestycje zagraniczne a nie harmonijny rozwój całej gospodarki? Moim zdaniem zaczęło się od „planu Balcerowicza”, kiedy powstał model gospodarki, w którym z góry założono, że rozwój naszego kraju ma się opierać tylko o inwestycje, które przyjdą z zagranicy. Dlatego, że my w Polsce nie mamy kapitału i kapitalistów. To założenie było wtedy słuszne. Bo rzeczywiście tak było. Na samym początku nie było kapitału i kapitalistów .Ale minęło ponad 25 lat i Polska się zmieniła. Czy prawdą jest jak niektórzy twierdzą, że zmarnowaliśmy czas przeznaczony na kumulacje kapitału i wykształcenie przedsiębiorców?. To jest absolutna nieprawda. Dzisiaj mamy zupełnie inną Polskę. Mamy obecnie szanse na szybki rozwój w oparciu o rodzime zasoby; tylko trzeba je uruchomić. Oczywiście, że gdyby od początku naszej transformacji był powszechny samorząd gospodarczy dzisiejsza sytuacja w tym zakresie byłby zasadniczo lepsza. Wystarczy spojrzeć na gospodarkę niemiecką. Uzależnienie od inwestycji zagranicznych i dotacji UE byłoby znacznie mniejsze. Niektórzy politycy i naukowcy nazywają tę sytuację, ‘modelem gospodarki zależnej’. To już blisko do gospodarki kolonialnej. A gdzie tu miejsce na suwerenność narodu. Jeżeli ten model w dalszym ciągu będzie trwał, to może się źle skończyć. Choćby dla prostego powodu, że kapitał zagraniczny, w pewnym momencie, może powiedzieć: przenosimy nasze fabryki, naszą produkcję, gdzie indziej. Najlepszy dowód to sprawa Fiata, który w ciągu paru miesięcy o połowę ograniczył produkcję w naszym Kraju. Coraz częściej się mówi, że takie zamiary mają inne globalne firmy, które obawiają się utracić konkurencyjność zakładów produkujących u nas, bo nacisk pracowników na zwiększenie zarobków jest coraz silniejszy. Utrzymywanie konkurencyjności naszej gospodarki na niskich kosztach pracy musi się skończyć, bo rujnuje życie społeczne w Polsce, a co najgorsze zwiększa nastroje niezadowolenia. Utrzymywanie tego typu modelu w dalszym ciągu jest dla Polski nie tylko ryzykowne, ale i zabójcze. Ale wracam do samorządu. Dlaczego nie utworzono powszechnego samorządu gospodarczego?. Dlatego, gdyż uważano, że mobilizacja zasobów wewnętrznych u nas w Kraju nie będzie potrzebna, bo kapitał zagraniczny gwarantuje rozwój; tylko trzeba dać mu nieograniczone możliwości. „Plan Balcerowicza” dokładnie pod te potrzeby został stworzony. Mówię to z własnego doświadczenia. Sam to przeżyłem bo od samego początku transformacji byłem zaangażowany jako przedsiębiorca, który stworzył w czasie przełomu firmy; jedne upadały drugie się rozwijały. Jak to na rynku. Założyłem i przez 20 lat prowadziłem największą regionalną organizację pracodawców w Polsce: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Brałem udział z ramienia ruchu pracodawców od samego początku w posiedzeniach Komisji Trójstronnej, w wojewódzkiej komisji dialogu społecznego w Warszawie i innych instytucjach społecznych. Widziałem, jak transformacja przebiegała, jak to się odbywało, jak wyglądał dialog społeczny. Tłumaczono nam na początku, że instytucje dialogu społecznego zastąpią samorząd gospodarczy w obszarze społecznym i gospodarczym a samorządy lokalne zajmą się miejscową gospodarką. Było to kłamstwo które trwało do jej końca . Ani razu Komisja Trójstronna nie zajmowała się sprawami strategii rozwoju gospodarczego czy rynku pracy, jeżeli nie dotyczyło to zagrożenia pokoju społecznego. Rozmowa partnerów społecznych ‘przy okazji’ o gospodarce, to kpina z gospodarki. Samorząd regionalny zajmuje się wszystkim, ale najmniej gospodarką na swoim terenie. Nie ma do tego ani środków ani umocowania prawnego.

Inną ważną sprawą, jest wyraźna różnica między dużymi a małymi firmami w ocenie przedsiębiorców z sektora MŚP. Firmy duże, które mają swoje umocowanie prawne za granicą, pracują zgodnie ze standardami swoich właścicieli. Mają świetną opiekę prawną i korzystają ze swoich sądów i arbitrażu gospodarczego nawet gdy sprawa dotyczy partnerów miejscowych. Ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców są na ich usługach. Mało ich interesują nasze sprawy, zawsze wybierają korzystne rozwiązanie dla państwa z którego pochodzą. Ja rozumiem to zachowanie. Natomiast firmy małe w całości zależne są od warunków istniejących w Polsce. Wszyscy wiemy, że warunki są podłe, a co najgorsze ten sektor nie ma żadnej organizacji ogólnokrajowej, która mogła by być partnerem społecznym w Komisji Dialogu Społecznego, w komisjach sejmowych czy w rozmowach z rządem. Przypominam, że rzemiosło to nie to samo, co mała przedsiębiorczość o czym mówi profesor Gardawski w swojej książce „Rzemieślnicy i Biznesmeni”.

Drugie pytanie, które trzeba zadać politykom, naukowcom i samym przedsiębiorcom: dlaczego przedsiębiorcy nie mają swojego samorządu zawodowego? Prawie wszystkie zawody w tym kraju mają swój samorząd zawodowy. A przedsiębiorcy nie mają. Lekarze mają, inżynierowie mają, mają prawnicy w różnym podziale, a przedsiębiorcy nie mają. Ja wiem dlaczego nie mają, bo samorząd zawodowy nie jest potrzebny dużym firmom zagranicznym. Oni należą w swoich krajach do odpowiednich organizacji które im pomagają. W Polsce silna organizacja zawodowa i gospodarcza przedsiębiorców tylko by im przeszkadzała w robieniu interesów. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy mają problemy wynikający z tego, że nie mając reprezentacji, nie mogą nawet wyartykułować swoich potrzeb. Duże firmy mają tą możliwość bo takie organizacje pracodawców jak Lewiatan, czy Pracodawcy RP, są de fakt to samorządem zawodowym dużych firm zagranicznych.

Kompetencje wielu organizacji zrzeszających małe i średnie firmy, sięgają powiatu, a nieraz województwa.

Połączenie w samorządzie gospodarczym dwóch zadań –społecznych i gospodarczych- jest koniecznością do prawidłowego funkcjonowania polskich przedsiębiorców. Obrona istniejącego układu jest, moim zdaniem, wielkim nieporozumieniem i szkodzi polskiej racji stanu.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy są tak bardzo pasywni w dążeniu do powołania swojej reprezentacji?. Historycznie można to wytłumaczyć sytuacją, jaka powstała na samym początku transformacji. O tym trochę już mówiłem. Ale przypomnę, że głównymi partnerami krajowymi, po opublikowaniu ustaw Balcerowicza, do dzikiej prywatyzacji byli działacze związku zawodowego Solidarność i nomenklatura reprezentowana przez Konfederacje Pracodawców Polskich. Solidarność miała absolutną przewagę. Dzieliła się polską gospodarką i równocześnie ustalała obszary wpływów politycznych. Jednymi z pierwszych ustaw w Sejmie kontraktowym były ustawy o związkach zawodowych i związkach pracodawczych. A zaraz po tym ustawa o Komisji Trójstronnej. Te ustawy ustawiły sprawy na lata i zabetonowały układ wpływów między związkami pracowników i organizacjami pracodawców. Przez lata każdy z członków Komisji Trójstronnej załatwiał swoje sprawy używając szyldu komisji. Jedynym tematem który budził emocje raz na rok, na posiedzeniach Komisji były debaty o wysokości płacy minimalnej. Próby wprowadzenia przez związkowców czy pracodawców poważnej debaty o gospodarce kończyły się przeważnie lekceważeniem tematu przez odpowiedzialnych ministrów. Z każdym rokiem rola i znaczenie Komisji malały. Więc przyszedł Piotr Duda, czyli szef związku Solidarność i powiedział: jak tu nic nie można załatwić, to po co my się tu spotykamy. Zapanowała w obozie pracodawców konsternacja bo instytucja , która była dobrym miejscem spotkań związków zawodowych pracowników ze związkami zawodowymi dużych pracodawców i rządem przestało praktycznie istnieć. Nowa wersja Komisji Trójstronnej- Komisja Dialogu Społecznego nic nie zmienia bo nie zajmuje się zupełnie sprawami firm z sektora MŚP. Uważam, że do czasu wejścia do Komisji zupełnie nowej ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców sprawy tego sektora nie będą objęte dialogiem społecznym na szczeblu krajowym. Taka organizacja już powstała, nazywa się Ogólnokrajowa Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, a ja mam honor ją dzisiaj reprezentować jako przewodniczący Rady Programowej.

Drugim wytłumaczeniem dlaczego nie ma powszechnego samorządu gospodarczego, który byłby zarazem organizacją zawodową przedsiębiorców i zrzeszeniem gospodarczym firm głównie z sektora MŚP, jest według mojej oceny mentalności polskich przedsiębiorców. W Polsce jest pond 2 mln. obywateli którzy byli lub są przedsiębiorcami. Socjologowie twierdzą, że ta grupa społeczna wyodrębnia się z pozostałej część naszej polskiej populacji . Badania profesora Gardawskiego ze Szkoły Głównej Handlowej dowodzą, że poza wyższym standardem życia, są lepiej wykształceni bardziej otwarci, bardziej przebojowi i bardziej odważni niż pozostali Polacy. Potencjalnie jest to ogromna siła polityczna. Mówię o przedsiębiorcach z sektora MŚP. Dlaczego oni nie mogą być bardziej skuteczni w walce o swoje prawa i pozycję?. Dlatego, że są oni najbardziej praworządnymi obywatelami tego kraju. I nie będą strajkować, blokować czy uprawiać czarny pijar . Mają swój honor zawodowy. Są nieufni do polityków, którzy przy każdej okazji ich oszukują i wykorzystują przyjazne nastawienie przedsiębiorców do Państwa. My po prostu jesteśmy odpowiedzialni za Ojczyznę i ciągle mamy nadzieję , że tacy sami są ci, którzy rządzą Polską. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest.

Ponadto, życie nas nauczyło, że jak sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Dlatego wolimy pracować i działać samodzielnie. Jest to wada wynikająca z braku zaufania do siebie i instytucji państwowych. Tą wadę musimy przezwyciężyć. Uważam, że powszechny samorząd gospodarczy działając skutecznie, zmniejszy znacznie poziom ogólnego braku zaufania w Polsce.

Istotną sprawą jest również to, że klasa społeczna przedsiębiorców z sektora MŚP jest klasą bardzo młodą i jeszcze nie wykształciła charakterystycznych cech klasowych, takich, które mają pracownicy najemni, czy rolnicy. Historycznie patrząc, nie było widać żadnych działań grupowych, żadnych zwycięstw, które mogą spajać tą wspólnotę. Uważam, że czas zacząć pisać historię tej grupy społecznej ukazując jej dążenia i siłę. Prawda jest również taka, że my przedsiębiorcy, po prostu nie mam czasu na działania społeczne i polityczne. Poza zajmowaniem się firmą i rodziną, to w zasadzie nie mamy czasu na nic.

Na koniec przekażę moje przesłanie, które mówi o tym, że wreszcie powstała grupa liderów o szlachetnych intencjach i jasno sformułowanych celach, która zaczyna skupiać na terenie kraju, drobnych przedsiębiorców i ich organizacje, do walki o polską gospodarkę o interes społeczny o swoje prawa. Stworzyliśmy Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy Pl, której celem jest stworzenie w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego oraz wejście do Komisji Dialogu Społecznego. My mówimy ‘jak nie my to kto?, oraz jak nie teraz to kiedy?’ Uważam, że szansa na powołanie powszechnego samorządu gospodarczego w obecnej sytuacji politycznej przy pomocy dialogu społecznego i pomocy polityków jest równa zeru. Wynika to z niechęci polityków i administracji, wrogości przedstawiciel dużych firm i obojętności związków zawodowych. Czas to zmienić. Zapraszamy do dyskusji i współpracy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP i ich organizacje, oraz samorządowców z którymi przedsiębiorcy mają wiele wspólnych spraw do załatwienia. Razem możemy zmienić Polskę.

Jeszcze jedna uwaga. W czasie dyskusji coraz częściej mówimy o tym, że wyczerpuje się formuła dotychczasowego rozwoju gospodarczego, opartego tylko o inwestycje zagraniczne i dotacje z UE. Mówi się o konieczności zmiany tej formuły na model, który niektórzy nazywają rynkową gospodarką koordynowaną a jeszcze inni społeczną gospodarką rynkową. Moim zdaniem nie jest ważna nazwa ale ważne są intencje i cele. Jeżeli proponowane zmiany uwzględnią w większym stopniu udział obywateli w rozwiązywaniu spraw, również gospodarczych poprzez budowanie systemu partycypacji społecznej to bardzo ważne miejsce zająć tam musi powszechny samorząd gospodarczy. Dołącz do nas, razem będziemy silniejsi.

Andrzej Stępniewski

Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców-Przedsiębiorcy-Pl.

.

Annunci

Cz1 Edukacja do wyborów! Systemy liczenia głosów!

 

Szanowni Państwo, W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi i parlamentarnymi wielu z Was zadaje sobie to pytanie: Wybory samorządowe jak się przygotować? Poniżej zamieszczam informacje jakie udało mi się zdobyć od dobrych dusz które bezpłatnie podzieliły się swoją wiedzą i posiadanymi materiałami. Bo problem jest w tym że Polacy nie mogą odzyskać władzy we własnym kraju a szczególnie w samorządach bo ukrywana jest wiedza na temat tego jak funkcjonuje państwo i samorząd. Ci którzy wiedzą jak sie rządzi nie chcą się podzielić bezpłatnie z resztą społeczeństwa a to może doprowadizć tylko do tego że pójdziemy na dno wszyscy tak jak w Titaniku! Mam nadzieję że znajdą się jeszcze bezinteresowane osoby które prześlą do mnie użyteczne materiały dla ludzi którzy chcieliby wystartować w wyborach ale nie mają wiedzy. Jak tylko coś dostanę to opublikuję w kolejnych artykułach.

Tymczasem tutaj o systemach liczenia głosów:

plik nr1 Metody liczenia glosow

plik nr2 Metody liczenia glosow arkusz

Teresa Garland

Chcesz kasy? Pobierz ulotkę! Wydrukuj! Rozdaj! Potrzebujemy reformy monetarnej!

Ulotka do pobrania: 2018 02 01 Zapewnij sobie i swoim dzieciom lepszą przyszłość finansową

Zapewnij sobie i swoim dzieciom lepszą przyszłość finansową! Włącz się do narodowej dyskusji na temat polityki finansowej! Zaproponuj rozwiązania! Poprzyj reformę monetarną! Większość społeczeństwa Polskiego pracuje za grosze i jest zadłużona po uszy. Dzieje się tak dlatego że Polacy z powodu nieświadomości akceptują błędny system tworzenia pieniądza oparty na kreacji oprocentowanego długu, faworyzujący banki które wysysają zyski z całej polskiej gospodarki. Dopóki Polacy nie zainteresują się tworzeniem pieniądza, dopóki tego nie zrozumieją i dopóki nie będą żądać od polityków zmian w tej kwestii, to dopóty całe nasze obecne i przyszłe pokolenia będą żyły w biedzie i pozostaną niewolnikami banków! Akceptujesz życie w biedzie? To bądź dalej bierny i nic nie rób! Chcesz poprawy finansowej? Włącz się w dyskusję! Odrzuć kłamliwe podręczniki do ekonomii i zapoznaj się z prawdziwym sposobem tworzenia pieniądza przez banki! Dyskusja nad projektem nowej architektury monetarnej dla Polski  konieczna jest wszędzie a w szczególności na uczelniach, wśród studentów i profesorów, ale również wśród zwykłych ludzi. Wydrukuj tę ulotkę i podaj dalej. Materiały edukacyjne tutaj: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/12/18/wywiad-roku-2017-z-jozefem-kamyckim-nowa-architektura-monetarna-dla-polski-temat-do-pilnej-dyskusji/

WIELOSTRONNE UMOWY WSPÓLNIE KONTROLOWANE – Relacja z konferencji w Sejmie 29 I 2018r.

SZŁA JAK PO GRUZIE – konferencja Sejmowa pn.„Wielostronne umowy wspólnie kontrolowane” – 29 I 2018r.

W dniu 29 stycznia 2018 roku w Sejmie odbyła sie konferencja zorganizowana przez Klub KUKIZ15 posła Sachajko wraz z Konfederacją na Rzecz Reform Ustrojowych KORREUS. Zaproszona została strona rządowa jak i eksperci i przedsiębiorcy z całej Polski.

Konferencja miała na celu po raz kolejny wyjaśnić rządowi jak ważne jest dla rozwoju polskich przedsiębiorstw wprowadzenie brakującego od 12 lat rozporządzenia w sprawie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych.

Dyskusja momentami była bardzo trudna. Widać jasno że są wielkie opory w rządzie aby zrobić cokolwiek dobrego dla Polskiej gospodarki. Ale nie traćmy nadziei. Jedna z Pań urzędniczek (Pani Beata Lubos) wysłana na konferencję ze strony rządowej obiecała wyjaśnić do miesiąca czasu sprawę w ministerstwie finansów, które to ministerstwo  powinno wydać brakujące od 12 lat to rozporządzenie. Poczekamy zobaczymy.

Tu w pdf sprawozdanie z tej konferencji: 2018 02 01 Kamycki zalacznik sprawozdanie 29 I 2018

A tymczasem zwierajmy szeregi i przygotowywujmy się do kolejnych wyborów bo wydaje się że sami musimy iść po władzę żeby realnie coś zmienić w naszej polskiej gospodarce. „Dobra zmiana” niestety jeszcze do polskiej gospodarki nie dotarła i raczej nie dotrze.

Tu relacja foto: https://albumpolityczny.wordpress.com/2018/02/12/2018-01-29-wielostronne-umowy-wspolnie-kontrolowane-foto-relacja-z-konferencji-w-sejmie-29-i-2018r/

A tu relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=PWYpWok4uKY

Teresa Garland

Na podstawie osobistego uczestnictwa w tej konferencji.

Rodacy! Dokąd zmierzamy? APEL! W przededniu konsolidacji politycznej Polskich Sił Narodowych!

Do wszystkich Polskich Patriotów, Narodowców i sympatyków!

Szanowni Państwo! Jest sprawą nadrzędną konsolidacja polskich sił politycznych w celu wygrania kolejnych wyborów zarówno samorządowych jak i parlamentarnych. Nie da się skonsolidować polskich narodowych sił politycznych, jeśli nie zostaną określone konkretne wytyczne, zaakceptowane przez wchodzących w koalicję.

Tymi wytycznymi w polityce, są cztery poziomy które muszą zostać określone aby skonsolidowane siły się nie rozpadły w najmniej oczekiwanym momencie. Są to:

1.SYSTEM WARTOŚCI

2.CELE STRATEGICZNE

3.TAKTYCZNE WYBORY

4.Zawsze obecne AMBICJE!

Moje próby określenia wytycznych do konsolidacji Polskich Sił Narodowych

Ad.1 SYSTEM WARTOŚCI

Oparty o prawo naturalne, którego efektem będzie moralne i sprawiedliwe prawo, służące osobie ludzkiej jako istocie cielesno-duchowej i jej dobru.

Ad.2 CELE STRATEGICZNE

I.Nowa Konstytucja na fundamencie prawa naturalnego gdzie będzie prymat osoby ludzkiej nad państwem.

II.Przywrócenie Narodowi Polskiemu władzy nad własnym pieniądzem poprzez reformę systemu monetarnego w Polsce i zlikwidowanie kreacji pieniądza za pomocą oprocentowanego długu. Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/12/18/wywiad-roku-2017-z-jozefem-kamyckim-nowa-architektura-monetarna-dla-polski-temat-do-pilnej-dyskusji/

III.Uruchomienie polskich zasobów naturalnych w Polskim Interesie Narodowym, w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski i wypracowania dywidendy narodowej dla każdego Polaka.

IV.Oparcie polskiego życia gospodarczego na następujących zasadach: prawdy, wolności, godności osoby ludzkiej, szacunku dla życia ludzkiego i rodziny, miłości, solidarności, pomocniczości, sprawiedliwości, dobra wspólnego każdego obywatela.

 Ad.3 TAKTYCZNE WYBORY

Konieczność zespolenia w Koalicję wszystkich którzy popierają i podzielają przedstawione powyżej: SYSTEM WARTOŚCI i CELE STRATEGICZNE

Ad.4. Zawsze obecne AMBICJE!

Pamiętajmy że każdy lider chce błyszczeć i chce aby tylko jego się słuchano. Każdy lider ma własne EGO i AMBICJE! Problem polega na tym iż w Polsce mamy wielu liderów którzy sobie ostrzą zęby żeby być głównym przywódcą. Niestety w obecnej bardzo trudnej sytuacji politycznej powinni oni wszyscy podać sobie ręce i wspólnymi siłami przeć do przodu! Własne ambicje schować dla Dobra Wspólnego Narodu Polskiego.

 

Teresa Garland

p.s. Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją

OSTRZEGAM! POLSCY PRZEDSIĘBIORCY W PUŁAPCE – Dr Dariusz Maciej Grabowski

Wołanie o ukraińskich robotników ostatnio słychać coraz głośniej. „Hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły” i… zlatujcie do roboty, do Polski. Oto refren powtarzany przez przedsiębiorców, handlowców, rolników, uczelnie, instytucje państwowe. Tylko patrzeć, jak do chóru dołączą… politycy i księża. I oto, o paradoksie, zgoda zapanuje w narodzie w jednej kwestii – Ukraińców nam trzeba, jak powietrza i chleba.

Postawmy pytanie – co takiego stało się, skąd ten zgiełk i co z niego wyniknie?

Bez zwięzłego wstępu historycznego postawienie problemu „na nogach” – moim zdaniem jest karkołomne. Do rzeczy zatem.

Od 1990 roku Polskę przygniatało ogromne bezrobocie. Było efektem obłędnej polityki kolejnych rządów od postsolidarnościowych poprzez postkomunistyczne na postsolidarnościowych bis skończywszy. Wszystkie one bezwolnie realizowały doktrynę Sachsa-Balcerowicza.

Po roku 2004 – z chwilą wejścia Polski do UE i otwarcia rynków pracy w zachodniej Europie ruszyła szeroka fala emigracji zarobkowej. Czasowo, bądź na trwałe opuściło nasz kraj, by pracować zagranicą ponad 2 miliony naszych rodaków. Niestety, emigracja niczym „dobra zmiana” ma się dobrze i według danych za rok 2016 wyniosła co najmniej 118 tysięcy dorosłych, zdolnych do pracy, często wysoko wykształconych Polaków. Dzieje się tak pomimo, a może… właśnie z powodu prosocjalnej polityki rządu ignorującej kreowanie dobrze płatnych miejsc pracy dla Polaków. Jeśli cofnąć się do lat 70-tych i uzupełnić skalę ubytku wynikającą z emigracji z Polski o ponad 500 tysięcy naszych rodaków, podkreślam naszych rodaków, których „wysiedlono do Niemiec” w ramach podpisanej przez Edwarda Gierka umowy o łączeniu rodzin, plus ponad 800 tysięcy najaktywniejszych, patriotycznych działaczy Solidarności wysłanych w stanie wojennym przez Jaruzelskiego „z paszportem w jedną stronę” to otrzymamy astronomiczną liczbę około 3-4 milionów Polaków, którzy w ciągu 40 lat opuścili Polskę. Taką skalę emigracji można uznać za porównywalną ze stanem zerowego przyrostu naturalnego w ciągu 10-15 lat.

W historii narodu jest to niewyobrażalna klęska, za którą odpowiadać powinni przed Bogiem, historią, a przede wszystkim Polakami wszyscy ci, w szczególności politycy i ich poplecznicy, którzy zgotowali ten los. Najbardziej spośród nich ci, którzy mając wiedzę o tragedii lat 70-tych i 80-tych przez ponad 20 lat wolnej Polski zmuszali do emigracji zarobkowej miliony rodaków. Niestety, my Polacy w sprawach fundamentalnych, najważniejszych dla bytu narodu i państwa nie nawykliśmy do obowiązku myślenia, troski i rozliczania za głupotę. To, co potrafimy, do czego nawykliśmy to danina krwi po popełnionych błędach.

 

Ponieważ emigrują z Polski najczęściej ludzie młodzi, energiczni, wykształceni, to jasnym było (niestety nie dla polityków i ich popleczników), że zacznie brakować najpierw pracowników wysoko kwalifikowanych (inżynierowie, informatycy, lekarze) a później innych grup zawodowych (budowlańcy, kierowcy, pracownicy niewykwalifikowani). Zjawisko braku rąk do pracy zaczęło nasilać się wraz z poprawą koniunktury w gospodarce światowej, która ma miejsce od ponad pięciu lat.

Ponieważ życie nie znosi próżni to w miejsce emigrujących za pracą Polaków zaczęli ściągać Ukraińcy. Początkowo znajdowali zatrudnienie w zawodach, bądź pracach niskopłatnych i nie wymagających kwalifikacji. Dziś mieszka ich w Polsce i pracuje milion, a może półtora miliona. Nie więcej niż 10-15% jest zatrudnionych oficjalnie, zdecydowana większość pracuje „na lewo”. Kobiety to najczęściej opiekunki i pomoce domowe, pracownice handlu i gospodarstw rolnych. Mężczyźni pracują na budowach, w rolnictwie, w transporcie, handlu i firmach produkcyjnych. Sporadycznie Ukraińcy zatrudniani są w zawodach wysokokwalifikowanych. Organizują własne struktury, jak związki zawodowe, stowarzyszenia.

Jak patrzeć na sprawę z punktu widzenia polskiego interesu gospodarczego obecnie i w długim horyzoncie czasu?

Imigracja zarobkowa Ukraińców, początkowo na niewielką skalę, obudowana ideologią zatrudniania „naszych” na „Kartę Polaka”, bądź uciekinierów z terenów objętych wojną oceniana była jako przejaw dobrej woli, co więcej, przynosiła korzyści obu stronom.

Po przekroczeniu pewnej skali uwidocznił się jednak konflikt płacowy między Ukraińcami a polskimi pracownikami. Ponieważ płace i dochody na Ukrainie są wielokrotnie niższe niż w Polsce, to imigranci zaakceptowali płace znacznie niższe od obowiązujących w Polsce, zaakceptowali liche warunki bytowe kierując się jednym przesłaniem – zarobić, wydać jak najmniej na utrzymanie, złotówki zamienić na dolary i wywieźć na Ukrainę.

I tak oto bez użycia siły, bez przemocy, świadomie, bądź nieświadomie zaczęła się realizować doktryna ukraińskich nacjonalistów „Lachy za San”. Polegała i polega ona na wypieraniu z pracy Polaków, wymuszaniu ich emigracji zarobkowej do krajów UE. Znacznie niższy poziom płac akceptowany przez Ukraińców okazał się skutecznym narzędziem zastępowania Polaków w przedsiębiorstwach w Polsce. Nie ukrywajmy, powiedzmy to z całą mocą – proces ten był i jest wspierany i ubezpieczany błędną, a raczej obłędną polityką kolejnych rządów. Miast uruchomić mechanizmy wzrostu dochodów i płac dla Polaków w Polsce, rządy najwyżej opodatkowują najniższe dochody z pracy. Jednocześnie premiują one rezygnację z pracy w postaci chociażby „500+”. Co najgorsze, w stosunku do polskich przedsiębiorców prowadzona jest polityka pogarszania ich konkurencyjności w stosunku do kapitału zagranicznego. To on otrzymuje ulgi i zwolnienia podatkowe, preferencje kredytowe i dofinansowanie inwestycji, a nawet kurs walutowy sprzyjający transferowi zysków zagranicę.

Można obrazowo powiedzieć, że przyzwolenie na masową imigrację Ukraińców było i jest decyzją polityczną i ekonomiczną przypominającą wprowadzony przez Balcerowicza „popiwek”. Podatek ten nałożony na płace radykalnie ograniczył dochody pracowników, popyt wewnętrzny a w konsekwencji przyczynił się do wzrostu bezrobocia i upadku wielu przedsiębiorstw. Dziś bezrobocie maleje, ale nie maleje emigracja. Dziś mniej firm upada, ale mało która z polskich małych i średnich inwestuje.

Imigracja zarobkowa Ukraińców ma też poważne konsekwencje ekonomiczne. Oszczędzają oni do maksimum zarobione w Polsce pieniądze, zamieniają na dolary i transferują na Ukrainę. Skalę zjawiska oceniam dziś na około 10 miliardów dolarów rocznie. Ten proceder oznacza zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu w Polsce, zmniejszenie popytu globalnego, a w konsekwencji spadek obrotów, dochodów, podatków i inwestycji płaconych i dokonywanych przez polskie przedsiębiorstwa. Rodzi się pytanie – co na to NBP? Ma on przecież konstytucyjne i statutowe umocowanie by troszczyć się o polski pieniądz i kontrolę wywozu dewiz. Odpowiedź nasuwa się sama. Władze NBP wolą nie wiedzieć o procederze i w trosce o własną, ciepłą posadkę naciągnęły sobie klapki na oczy i uszy.

Imigracja zarobkowa Ukraińców, o dziwo, umyka też uwadze Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. To pierwsze skwapliwie tropiąc rodaków unikających płacenia podatków jakoś nie zauważa około miliona Ukraińców, którzy pracują i zarabiają w Polsce, a podatków nie płacą. Co więcej, „Matka Polka od 500+” minister Elżbieta Rafalska nie widzi powodu, by zatrudnionym w Polsce Ukraińcom nie wypłacać dodatku na dzieci. Nie widzi też, że swą polityką podnoszenia płacy minimalnej „z urzędu” podnosi dochody Ukraińców i uławia im znalezienie pracy… na lewo.

Sumując trzeba stwierdzić, że polityka zatrudnienia w Polsce od pierwszych dni odzyskania wolności zorientowana jest na ograniczenie zatrudnienia, ograniczanie płac i dochodów z pracy, kreowanie i rozszerzanie sfery dochodów nie pochodzących z pracy (wcześniejsze emerytury, zasiłki, rozdawnictwo socjalne) oraz dochodów uzyskiwanych nielegalnie, „na lewo”. W konsekwencji wymusza to emigrację zarobkową z Polski sprzyjając jednocześnie imigracji zarobkowej do Polski ze Wschodu. Jest to polityka dezorganizacji rynku pracy, podkopywania reguł racjonalnej kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach i zniechęcania tą drogą do inwestowania wobec faktu niestałości reguł gry i wspierania nieuczciwej konkurencji.

Ale problem ma jeszcze przynajmniej dwa aspekty najcięższej kategorii, co gorsza o długookresowym oddziaływaniu.

Napływ taniej siły roboczej z Ukrainy sprzyja prowadzeniu i podejmowaniu działalności gospodarczej w tych dziedzinach i branżach, w których na niskich płacach daje się zarobić, bądź zarabia najwięcej. Kiedyś w podręcznikach ekonomii ten model kreowania zatrudnienia nazywano stosowaniem technik pośrednich, czyli mniej nowoczesnych, wymagających mniej kapitału w postaci maszyn, urządzeń, automatów, a zastępowania ich pracą żywą. Czas i tendencja postępu technicznego i technologicznego wykazały, że na takim modelu gospodarczym na dłuższą metę zarobić się nie da. Co gorsza, „konserwuje” on zachowania przedsiębiorców, przeciwdziała aktywności na rzecz postępu technicznego i wynalazczości. I dlatego dziś kraj o najtańszej sile roboczej – Chiny pokazał i udowodnił, że konkurować w przemyśle światowym można tylko wtedy, gdy stosuje się najnowocześniejszą technikę i organizację pracy, a także gdy ponosi się nakłady na naukę i wykorzystuje jej osiągnięcia.

Miejsce stosowania technik pośrednich zastąpiła metoda dzielenia procesu technologicznego dla konkretnego wyrobu na czynności wymagające więcej pracy żywej a często towarzyszące temu skażenie środowiska. Posłużmy się przykładem. Nie jest przypadkiem, że w Polsce rozwinął się import samochodów używanych, usprawnianych i „picowanych” z przeznaczeniem dla polskiego klienta. To dzięki temu Niemcy, Francuzi, Belgowie pozbywają się starych samochodów, nie muszą ponosić kosztów złomowania, a nasze „złote rączki” szczycą się, że mają co robić, że zarabiają, że „Polak potrafi” poskładać szmelc. Dla tej branży stworzono przywilej, dzięki któremu samochód importowany nie musi mieć badań technicznych w Polsce, a koszty i cena przeglądu okresowego, która jest urzędowa i z mocy ustawy powinna być aktualizowana o wskaźnik inflacji, nie została zmieniona od roku 2004. Na tym przykładzie widać, jak ktoś w Ministerstwie Finansów skrupulatnie pilnuje, by interes importerów i picerów samochodów rozkwitał ku zadowoleniu i satysfakcji głównie niemieckich producentów aut. Rozwodzę się o imporcie samochodów używanych, bo to najbardziej jaskrawy przykład, jak krępowana jest inicjatywa, niszczona szansa odtworzenia i rozwoju własnego przemysłu samochodowego. Przemysł ten to w chwili obecnej jeden z największych nośników postępu i nowoczesności. Polska – państwo bez mała 40-milionowe bez problemu „konsumuje” dziś ponad 500 tysięcy nowych samochodów rocznie plus bliżej nieznaną, ale oscylującą wokół 800 tysięcy – 1 miliona liczbę samochodów używanych. Mamy w Polsce zagraniczne montownie i firmy produkujące samochody, ale ich ośrodki badawcze, centra naukowe, ich „mózgi” znajdują się zagranicą. Z kolei naszym majstrom od klepania i składania importowanego szmelcu pozostaje łamanie głowy, jak staroć poskładać i przekonać ,a raczej ogłupić rodaka, że „ma okazję” kupić świetną furę.

Powtórzmy tezę – model gospodarki oparty na imporcie taniej siły roboczej z Ukrainy, polityka oparta na ograniczaniu płac Polaków wynikająca ze wspierania polityki socjalnej i rozdawnictwa skutkuje, wymusza taki rodzaj aktywności i działalności w przemyśle i usługach, gdzie postęp techniczny jest najwolniejszy, a inwestycje w kapitał trwały niskoopłacalne. Wbrew temu, na czym zarabia i chce zarabiać świat – na pomysłach i wynalazkach, my nadal chcemy zarabiać na „znoju i trudzie”.

Nie dziwota, że na apel rządzących o inwestycje przedsiębiorcy reagują często wzruszeniem ramion. Nawet najodważniejsi mają świadomość, że kontrola naszego rynku przez koncerny zachodnie, głównie niemieckie i banki zagraniczne wsparta „przychylnością” różnej maści decydentów politycznych i biurokratycznych rodzimego chowu przesądza kto, ile, kiedy i na czym może zarobić, a kto stracić.

Jest także problem dotyczący przemian w strukturze zatrudnienia w Polsce. Od 1990 roku nie dokonała się korzystna zmiana w przekroju wieś-miasto. Jest gorzej, bo wzrósł udział ludności wiejskiej. To ewenement na skalę światową. Fakt ten oznacza, że ciągle w rolnictwie „tkwi” co najmniej 15-20% siły roboczej. Przy takiej strukturze zatrudnienia – typowej dla gospodarki kraju rozwijającego się, nie można liczyć na szybki wzrost gospodarczy. Co gorsza, dopłaty bezpośrednie UE do rolnictwa sytuację pogarszają, bo skłaniają do pozostania na wsi. Z samych dopłat wielu „potrafi wyżyć”. Napływ tanich robotników zza Buga podejmujących pracę i zajęcia kiedyś wykonywane przez rodzimych chłoporobotników pogłębia i umacnia stagnację w pozostawaniu na wsi. Kiedyś „dla zarobku” mieszkańcy wsi szukali zatrudnienia po zbiorach w mieście, w budownictwie, w usługach. Dziś ich miejsca pracy zajęli Ukraińcy. Co na to polska wieś? W wielu przypadkach… „tańczy i śpiewa”. Stawiam sprawę bez ogródek. Wieś coraz bardziej dzieli się na 15-20% gospodarstw wysokotowarowych (są to praktycznie przedsiębiorcy rolni) oraz liczącą ponad milion gospodarstw grupę „trwającą” na wsi i żyjącą z dopłat. Taka struktura polskiej wsi przy rosnącym napływie Ukraińców będzie zastygać i zamieniać się w skansen jeśli chodzi o formę i treść prowadzonej działalności gospodarczej.

Polscy przedsiębiorcy coraz donośniej dopominają się u władz o otwarcie polskiego rynku pracy jeszcze szerzej dla Ukraińców. Nie dziwię się temu. Dobra koniunktura od szeregu lat pozwoliła im „rozkręcić” interesy, pozaciągać kredyty, inwestować, „pobudować się”. Dziś są w sytuacji, że ich firmy potrzebują ludzi, zaś zachwianie na rynku i brak rąk do pracy natychmiast spowodowałby zagrożenie dla sytuacji ekonomicznej, przyszłości ich przedsiębiorstw i ich samych. I dlatego nie mają wyboru, a skoro go nie mają, to patrząc z punktu widzenia swoich firm i krótkiej perspektywy coraz radykalniej zachowują się w poszukiwaniu pracowników, raz apelując do władz, dwa – zatrudniając „jak i kogo popadnie”.

Dlatego to nie polscy przedsiębiorcy, a rząd, który w tak niekorzystnej sytuacji postawił rodzimych fabrykantów powinien dostrzec sprzeczność tkwiącą w polityce wspierania napływu Ukraińców przy jednoczesnym nawoływaniu do inwestycji. Sprzeczność ta wyraża się przykładowo w polityce niskiej kwoty wolnej od podatku i udawania, że nie widzi się jej konsekwencji dla kreowania ukrytego i nielegalnego zatrudnienia Ukraińców.

Dlatego to nie polscy przedsiębiorcy są winni, że w swych żądaniach kierują się „krótką perspektywą”. Do tego zmusza ich stan rynku pracy i wynikające stąd zagrożenia dla bytu ich firm.

Rząd nie może tłumaczyć się, że nie wiedział, bądź nie rozumiał, że polska polityka imigracyjna sprzyja niemieckiej strategii „transferowania” do Polski tych działów i dziedzin gospodarki, które są pracochłonne, ekologicznie brudne i niskodochodowe, przy jednoczesnym „wysysaniu” z naszego kraju ludzi wykształconych, energicznych, młodych. Rząd nie może tłumaczyć się, że świadomie realizuje politykę nowego, międzynarodowego podziału pracy, w którym nam, Polakom, przypada rola co najwyżej wykwalifikowanego robotnika.

Chcę być dobrze zrozumiany. Nie jestem przeciwnikiem zatrudniania Ukraińców w Polsce, gdyż na to jest dziś za późno. Chcę jednak ukazać, że kontynuacja tej polityki na coraz większą skalę przyniesie Polsce więcej szkód i problemów, za które jako pierwsi zapłacą właśnie polscy przedsiębiorcy. Oparcie rozwoju na imigracji taniej siły roboczej w przypadku Polski przypomina leczenie choroby przez zastosowanie wyłącznie środków przeciwbólowych. Każdy pacjent poddany takiej terapii wie, a lekarz wiedzieć powinien, że w długim dystansie prowadzi ona do całkowitego zniszczenia zdrowej tkanki i innych organów. Pora zatem na całkowicie nową strategię wsparcia polskiej przedsiębiorczości.

Cały ten problem ukazuje, jak potrzebna jest reprezentacja środowisk przedsiębiorców – myślących dalekowzrocznie, z troską, mądrze, korzystających z doświadczeń i dorobku innych krajów i nauki. Tylko taka reprezentacja mająca mandat środowiska jest w stanie przestawić polską gospodarkę na właściwe tory.

Dr Dariusz Maciej Grabowski

WSPÓLNE USTALENIA UMOWNE ALBO KRACH POLSKIEJ GOSPODARKI! CO WYBIERZE PREMIER MORAWIECKI?! OKAŻE SIĘ JUŻ 29 stycznia 2018r.!!!

Józef Kamycki całkiem niedawno był na spotkaniu w Dolinie Lotniczej na temat sieciowania przedsiębiorców – chodziło o skonsolidowanie. I mówi że jest sprawa straszna. Cała Dolina Lotnicza, dla niektórych firm zagranicznych robi wszystkie podzespoły, a nie ma ani jednego własnego produktu finalnego. Nie ma wyrobu pod własną marką! To jest efekt tego brakującego od 12 lat rozporządzenia! Trzeba skonsolidować naszych przedsiębiorców żeby tu powstawały produkty końcowe. To przede wszystkim o to chodzi w tym rozporządzeniu!

Premier Mateusz Morawiecki jednym swoim podpisem mógłby wprowadzić w ruch Polski Interes Narodowy i polską gospodarkę powodując niesamowity jej rozwój! Panie Premierze Morawiecki czekamy na Pana podpis pod rozporządzeniem umożliwiającym wdrożenie w Polsce mechanizmu wspólnych umów w związkach gospodarczych o integracji produktowej! Czekamy od 12 lat na wydanie tego brakującego rozporządzenia! W dniu 29 stycznia 2018 roku ma Pan szansę to zrobić! To będzie równoznaczne z opowiedzeniem się za lub przeciw realnemu rozwojowi POLSKIEJ gospodarki!

Na rynku liczą się jedynie ci, którzy opanują produkcję w uzasadnionej ekonomicznie skali. Do wyboru mamy globalną, schizofreniczną, gospodarkę oligarchiczną czytaj krwiożercze wykorzystujące Polaków i Polskę korporacje albo powstanie polskich związków gospodarczych o integracji produktowej na bazie wspólnych ustaleń umownych! Kto dzisiaj nie wyciągnie prawidłowych wniosków – jutro zostanie korporacyjnym niewolnikiem! Innego wyjścia nie ma.

Takie rozwiązania były i są stosowane w dalekowschodnich konglomeratach powodując wielki rozwój gospodarczy azjatyckich krajów. Możemy tu wyróżnić japońskie keiretsu, koreańskie czebole, czy pochodzące z chinskiego obszaru językowego CFB-esy (Chinese Family Busineses). Ich mobilność i elastyczność rynkowa stanowi o sile wschodzących nowych gospodarek. Tam gdzie zasoby jednego przedsiębiorcy są za małe, aby sprostać wyzwaniom produkcyjnym i handlowym, przedsiębiorcy łączą się we wspólnych działaniach gospodarczych wykorzystując mechanizm umów wielostronnych działań umownych!

Zastosowanie w/w rozwiązań i mechanizmów w Polsce, było i jest skutecznie blokowane przez rządową biurokrację! Chodzi o brakujące od 12 lat rozporządzenie ze strony polskiego rządu! SKANDAL!!! Tu wypowiedź wymijająca wicepremiera Gowina w tej sprawie: https://www.youtube.com/watch?v=dDUbLCG-Zo8

POSTULAT: „Stworzenie prawnych (w tym rozrachunkowych) możliwości tworzenia związków gospodarczych o integracji produktowej na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych (wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych).”

Powstanie w Polsce takich związków o integracji produktowej na bazie wspólnych ustaleń umownych, spowodowałoby potężny i bardzo szybki rozwój gospodarczy Polski i bogacenie się Polaków, umożliwiłoby powstawanie silnych polskich marek umożliwiających zdobywanie polskim firmom, szerokich rynków zbytu w Polsce i za granicą!

W dniu 29 stycznia 2018r. w Sejmie „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych” na którą zostali zaproszeni najwyżsi rangą prominenci rządowi a wśród nich Premier Mateusz Morawiecki! Już wkrótce okaże się więc jaki kierunek dla Polski wybierze Premier Mateusz Morawiecki. Czy skieruje on Polską gospodarkę na drogę całkowitego zniewolenia przez zagraniczne korporacje, czy też podąży nową drogą tj. skieruje Polskę na drogę realnego wielkiego rozwoju gospodarczego Polski i bogacenia się Polaków! Jeśli Pan Premier nie pofatyguje się na tę konferencję i nie podejmie korzystnej dla Polski i Polaków decyzji czyli nie wyda rozporządzenia w sprawie umów wielostronnie kontrolowanych, to będzie równoznaczne z tym że oddaje nas całkowicie w niewolę zagranicznym korporacjom, a to znaczyłoby że im szybciej jego rząd upadnie tym lepiej dla Polaków! W takim wypadku trzeba będzie szybko konsolidować nowe propolskie siły polityczne.

Tu program konferencji 29 I 2018r.
2018 01 23 kamycki zalacznik Agenda Konferencja WUWK Sejm 2018 01 23 kamycki zalacznik Agenda Konferencja WUWK Sejm
Tu więcj nt. tworzenia związków gospodarczych o integracji produktowej na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych: książka str. 58 w pdf 2017 11 04 Kamycki Józef książka Filary państwowości naszej R8B5

 

Teresa Garland