GMO!Werdykt do 2 tyg.! Uświadamiajmy i zwierajmy szeregi przed kolejną batalią!!!

Dramatyczny przebieg dzisiejszej komisji w sprawie GMO! Werdykt definitywny został przesunięty w czasie tj. do dwóch tygodni. Tymczasem uświadamiajmy społeczeństwo na temat GMO i tego co planuje zrobić PISowski rząd! Doszły do mnie niepotwierdzone informacje jakoby strona rządowa chciała rozmawiać na temat kwestii GMO ze stroną społeczną za zamkniętymi drzwiami. Wkrótce okaże się czy to prawda. Dlaczego dziś nie doszło do porozumienia? Dla mnie sprawa jest jasna: tutaj wyłonił się podstawowy problem sposobu tworzenia w Polsce PRAWA! Dał o sobie znać inny sposób postrzegania PRAWDY i PRAWA przez instytucje unijne oparte o niemieckie prawo talmudyczne, od sposobu postrzegania PRAWDY i PRAWA przez Polaków! To są kwestie cywilizacyjne a każde mieszanki cywilizacyjne prowadzą do rozpadu Państwa! TO WŁAŚNIE GROZI POLSCE! Dla Polaków PRAWDA JEST JEDNA i JEST OBIEKTYWNA a PRAWO ma być proste i jasne do zrozumienia przez człowieka nawet nie wykształconego!  Dla urzędników unijnych oraz według prawa niemieckiego i talmudycznego: PRAWDA JEST WZGLĘDNA a PRAWO może być interpretowane dowolnie! Dlatego ustawa zaproponowana przez PIS pisana językiem niemiecko-talmudycznym nigdy nie usatysfakcjonuje Polaków bo nie ma w tej ustawie ani prostoty, ani logiki, ani prawdy, ani jasności, ani pewności co do wlaściwej interpretacji przepisów! Prawo niemiecko-talmudyczne (czytaj prawo unijne) jest samo w sobie sprzeczne, nie spełnia więc roli takiej jaką ono powinno spełniać bo nie daje pewności co do właściwej jego interpretacji! W związku z powyższym być może byłoby właściwym ustanowić ustawą że prawo polskie ma pierwszeństwo przed prawem unijnym, choćby miało to nas kosztować wyjście z uni. Tylko tym sposobem uda nam się odzyskać pełną suwerenność i przetrwanie narodu, bo w przeciwnym razie dzięki takim właśnie gniotom prawnym jak zaprezentowana ustawa o GMO zostaniemy przez unijnych urzędników oraz obce korporacje zniszczeni za pomocą tego właśnie sprzecznego prawa!

Dzisiaj podczas komisji sam Pan minister wspomniał że nie ma logiki w tej ustawie. Jak więc my zwykli obywatele mamy taką ustawę zaakceptować kiedy nie ma w niej ani PROSTOTY, ani JASNOŚCI ani PEWNOŚCI interpretacji? Jeśli PISowi zależy na działaniu w interesie Polaków to powinien użyć innej formuły do tworzenia prawa. Prawo ma być tak napisane żeby nie było najmniejszych wątpliwości w interpretacji tego prawa, nawet przez osobę nie znającą się na prawie. Posłowie powinni nauczyć się nowego sposobu tworzenia prawa zrozumiałego dla zwykłych obywateli a nie tylko dla prawników. Dzisiaj próbowano nam wmawiać że białe jest czarne a czarne jest białe. Tłumaczenie nam że ustawa dotycząca GMO którą proponuje PIS, jest dla nas dobra, kiedy tak naprawdę nie ma w niej logiki ani jasności co do interpretacji, jest policzkiem dla inteligencji przeciętnego Polaka!  Ta ustawa w formie jaka została zaproponowana burzy nasze narodowe zamiłowanie do PRAWDY, EWANGELICZNEJ MORALNOŚCI  i do SPRAWIEDLIWOŚCI.

Posłowie PISu! Zacznijcie studiować prawo naturalne i na jego podstawie budujcie proste prawo stanowione co do którego interpretacji nie będzie żadnych wątpliwości! A wtedy nie będziemy mieli żadnych wątpliwości że pod płaszczykiem niezrozumiałych i nielogicznych zapisów nie chcecie nas wyprowadzić w pole genetycznych upraw korporacji!

Teresa Garland

Na podstawie własnej obencości w Sejmie w dniu 2017 11 22 na komisji sejmowej w sprawie GMO.

Relacja fotograficzna:

https://albumpolityczny.wordpress.com/2017/11/25/2017-11-22-sejm-komisja-w-sprawie-gmo/

Relacja wideo na kanale „Fides Polska TV” rozpoczynając od cz1:

https://youtu.be/9oOJNeQlLTE

 

Tu link do relacji Janusza Zagórskiego:

https://youtu.be/CdQQtkxDV6U

Annunci

PLAN AD2017-2018! UWOLNIJMY POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ! AUDYT I LUSTRACJA POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH KLUCZEM DO ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI!

Uprzejmie proszę o masową kolportację poniższego artykułu:

DYWIDENDA NARODOWA z polskich zasobów naturalnych jest KLUCZEM do przeprowadzenia PRZEŁOMOWYCH reform USTROJOWYCH I GOSPODARCZYCH!!!

1.WIZJA

Polska powinna być krajem miodem i mlekim płynącym, a Polacy powinni być bardzo bogaci. Pan Bóg dał nam potężne zasoby naturalne, abyśmy żyli dostatnio i szczęśliwie. Dlaczego więc wciąż znajdujemy się w biedzie?  Bo JESTEŚMY ŹLE ZARZĄDZANI, gdyż ci co nami zarządzają, kierują się chciwością i egoizmem. Odeszliśmy od prawdy, od sprawiedliwości i od uczciwości. Jednym zdaniem odeszliśmy od zasad dekalogu!

Polska znajduje się obecnie na skraju przepaści. Albo przeskoczymy tę przepaść i zaczniemy podążać nową drogą, albo już wkrótce zepchną nas w tę przepaść i zginiemy na zawsze! To jest ostatni moment abyśmy się zreflektowali i skierowali całą naszą narodową energię na działania w jednym konkretnym kierunku, w kierunku odzyskania polskiej gospodarki dla Polaków.

Wierzę że przeskoczymy tę przepaść. Widzę Polskę jako kraj gdzie panuje powszechny dobrobyt, gdzie panuje prawdziwa wolna konkurencja i uczciwy system gospodarczy, taki jaki sobie wymyślimy zgodny z naszymi zasadami moralnymi i etycznymi opartymi o dekalog i zasadę miłości bliźniego.

2.PRZESZKODY. Jakie mamy przeszkody do pokonania abyśmy zrealizowali tę piękną wizję bogactwa i dobrostanu materialnego i duchowego dla każdego Polaka? Otóż głównymi przeszkodami są: ZŁY NIELUDZKI SYSTEM PRAWA, PÓŁMILIONOWA ARMIA BIUROKRATÓW oraz BRAK SUWERENNEJ WALUTY. Czy możemy to zmienić? TAK! Ale do tego potrzeba UCZCIWYCH, ODWAŻNYCH I ZDETERMINOWANYCH LUDZI!

3.STRATEGIA DZIAŁANIA. Podstawową kwestią jest tutaj jak najszybsze wypracowanie DYWIDENDY narodowej z naszych zasobów naturalnych dla każdego Polaka. Bo chodzi o to że nie ruszymy z rozwojem polskiej gospodarki jeśli nie uwolnimy się od złego prawa i od półmilionowej armi biurokratów która tym złym prawem zarządza i się go trzyma rękami i nogami w obawie przed utratą pracy i w obawie o utratę środków do życia. Dlatego żeby ich pokojowo odprawić z zajmowanych posad, to musimy zapewnić im byt. To możemy zrobić poprzez: wprowadzenie dywidendy narodowej, wprowadzenie nowego bardzo prostego prawa umożliwiającego każdemu podejmowanie działalności gospodarczej bez żadnych obciążeń oraz wprowadzenie dodatkowej waluty równoległej, koniecznej do wymiany dóbr i usług, bo złotówka została przejęta przez obych. Tym sposobem po uwolnieniu się od złego prawa i od biurokratów będziemy w stanie w ciągu kilku lat doprowadzić do POTĘŻNEGO rozwoju gospodarczego na naszym terenie.

Powstaną SPONTANICZNIE nowe miejsca pracy w sektorze wynalazków, w innowacjach, w sztuce, w kulturze, w rekreacji, w turystyce, w edukacji, w lecznictwie. Wprowadzimy nowoczesne modele zarządzania produkcją i najnowsze technologie do naszej gospodarki, oraz najlepsze rozwiązania usprawniające i ułatwiające ciężką pracę rolników w małych i średnich gospodarstwach, bo to oni będą nas zaopatrywać w zdrową ekologicznie żywność!  Będziemy mieli najtańszą na świecie energię, co spowoduje z kolei tańszą konkurencyjną produkcję. Będziemy mogli dużo podróżować bo będziemy mieli najtańsze na świecie ceny ropy. Uwolnimy przedsiębiorców od  obciążeń i każdy z nas będzie mógł realizować się w tym co lubi robić i w tym co wychodzi mu najlepiej. W ten sposób osiągniemy największą efektywność pracy. Praca stanie się przyjemnością a nie zniewoleniem!

 

Rzadzącym i Polakom zadaję dziś pytanie! Czy naprawdę chcecie dobrobytu i czy macie odwagę o niego zawalczyć?  Czy też dalej pozwolimy na to aby społeczeństwo polskie klepało biedę, a rząd dalej był na łańcuchu u obcych? Czy w imię przetrwania dalej będziemy się między sobą kłócić i wydzierać sobie wzajemnie ochłapy rzucone nam przez obcych kiedy moglibyśmy być gospodarzami na własnej ziemi i mieć wszystkiego pod dostatkiem??!!! Może zmieńmy to wszystko i zacznijmy WSPÓŁDZIAŁAĆ DLA DOBRA WSPÓLNEGO KAŻDEGO POLAKA!

Jeśli chcemy dobrobytu to zacznijmy już dzisiaj, konkretnie działać! Trzeba przeprowadzić natychmiast AUDYT i LUSTRACJĘ wszystkich POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH a następnie w bardzo szybkim tempie uruchomić wydobycie tych surowców i zacząć je sprzedawać w imieniu Narodu Polskiego i z przeznaczeniem całego zysku (dywidendy) dla każdego Polaka! SUROWCE NATURALNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE POLSKI TO DOBRO WSPÓLNE KAŻDEGO POLAKA! Niech ręka boska broni tego kto będzie chciał je przejąć dla siebie albo sprzedać obcym, korzystając z felernej konstytucji z 1997 roku z której wykreślono zapis chroniący nasze zasoby przed prywatnym przejęciem!!!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno już szukać nabywców na całym świecie, abyśmy mogli z otrzymanych  zysków jak najszybciej wprowadzić dywidendę dla każdego obywatela polskiego. Chodzi o to abyśmy jak  najszybciej uwolnili się od biurokratów i od złego prawa. Im szybciej wprowadzimy dywidendę tym szybciej będziemy mogli zmienić prawo i zwolnić biurokratów, uwalniając tym samym potężny potencjał rozwojowy tkwiący w Polakach a Polska stanie się POTĘGĄ gospodarczą i krajem dobrobytu dla KAŻDEGO POLAKA a nie tylko ELDORADO DLA KLIK I OBCYCH KORPORACJI!!!

Zachęcam ekspertów oraz prezesów spółek skarbu państwa do współdziałania na rzecz audytu i lustracji naszych zasobów naturalnych pisząc do mnie na adres mailowy: teresagarland@fidespolska.pl oraz teresagarland1@gmail.com

Zadaniem zaś i obowiązkiem każdego obywatela Polskiego niech będzie masowe szerzenie świadomosci wśród społeczeństwa na temat posiadanych przez Polskę przeogromnych bogactw naturalnych!!!

WSZYSCY DO DZIEŁA!!!

Teresa Garland

19 listopada 2017 roku plan działania dla Polaków na lata 2017-2018

Polecam:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/11/18/kto-probuje-wykrasc-nam-zloza-wegla-aby-zagrabic-przyszle-zyski-nalezne-narodowi-polskiemu/

Obowiązkowo każdy powinien zapoznać się z faktami tutaj:

„.Zamach na polski węgiel! Krzysztof Tytko, Marek Adamczyk, Janusz Zagórski”

https://www.youtube.com/watch?v=XpNG8jry2-A

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/23/ropowy-skandal-polska-potentatem-zasobow-ropy-i-gazu-dlaczego-sie-tego-nie-wydobywa/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/25/nato-okupuje-najwieksze-swiatowe-zloza-tytanu-w-polsce-na-to-wyglada/

http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/

KTO PRÓBUJE WYKRAŚĆ NAM ZŁOŻA WĘGLA ABY ZAGRABIĆ PRZYSZŁE ZYSKI NALEŻNE NARODOWI POLSKIEMU???!!

Do sektora górniczego właśnie wchodzą NAJNOWSZE TECHNOLOGIE pozwalające na KOLOSALNE ZYSKI, to technologie podziemnego zgazowania węgla. Dzięki tym technologiom będzie można między innymi produkować energię elektryczną. Z ostatnich przecieków wynika że: „energię elektryczną w przyszłości będziemy mieli ze zgazowanego węgla. To jest temat interesujący… biorąc pod uwagę to że obecny rząd pozbywa się kopalń i …. złóż węgla…. wynikałoby z tego że ktoś jednak ze zgazowanego węgla energetykę i WIELKIE PIENIĄDZE w Polsce będzie robił…… PYTANIE KTO?” tu więcej:  https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/11/17/eksperci-do-boju-trzeba-wymienic-ekspercka-otoczke-wokol-rzadu-komu-sluzy-kongres590-i-kto-z-tego-skorzysta-relacja-z-pierwszej-reki/

Tymczasem rządy w Warszawie pozbywają się kopalni „Krupiński” i przyzwalają na przejmowanie Polskich złoż węgla przez obcych, przy niewiedzy i nieświadomości Polaków. Jeśli uważasz że nic nie możesz w tej kwestii zrobić to jesteś frajerem. Jeśli chcesz coś zrobić to zacznij wpisywać się na fejsie do jak największej liczby grup i wklejaj w komentarzach te informacje. Tylko ludzie uświadomieni mogą coś zrobić aby zapobiec całkowitemu ograbieniu nas z naszych zasobów naturalnych które Bóg dał nam Polakom a z których to zasobów inni chcą nas ograbić!

Wróćmy na moment do przeszłości. W konstytucji z roku 1997 usunięto zapis który chronił bogactwa naturalne Polaków przed przejęciem ich przez OBCYCH. Dlatego teraz mamy to co mamy. Najbogatsze złoża surowców naturalnych w Polsce są przejmowane przy powszechenj nieświadomości Narodu Polskiego. Obcy pomiędzy sobą śmieją się z nas że jesteśmy głupi bo dajemy się ograbiać. Ale taka niestety jest prawda. Przyzwalamy na ograbanie nas w biały dzień, wpuszczamy złodzieja do domu i jeszcze się z nim przyjaźnimy….

My Polacy zwykli obywatele nie wiemy tak naprawdę ile mamy tych złóż, gdzie kto położył na nich łapę, nie wiemy jakie są zapisy udzielonych koncesji przez poprzednie zdradzieckie rządy, a co dopiero walczyć o te złoża żeby pozostały do użytku jako dobro wspólne każdego Polaka. Wkrótce powołamy obywatelską komisję śledczą i zrobimy audyt oraz lustrację polskich zasobów naturalnych. Do tego trzeba mądrych i odważnych ludzi, ekspertów. Zainteresowanych wsparciem tej inicjatywy proszę o maila na adres: teresagarland@fidespolska.pl

Pani premier obiecała przebadać kopalnię „Krupiński”: „Zupełnie niespodziewanie udało mi się zamienić z Panią premier Szydło dwa słowa, kiedy przechodziła wraz z ochroną, nagle zatrzymała się tuż obok mnie i zaczęła rozmawiać z jakimś chyba ważnym gościem który stał obok. Wtedy ja szepnęłam do pani premier: „Pani premier, kopalnia „Krupiński” tam trzeba przeprowadzić komisję śledczą” na to Pani premier odpowiedziała: „zbadamy to”. Trzymam Panią premier za słowo. Tej wypowiedzi nie nagrałam ale sfotografowałam. W każdym razie jeśli rząd w najbliższym czasie takiej komisji nie powoła to musimy ją powołać my obywatele.” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/11/17/eksperci-do-boju-trzeba-wymienic-ekspercka-otoczke-wokol-rzadu-komu-sluzy-kongres590-i-kto-z-tego-skorzysta-relacja-z-pierwszej-reki/

Zatem niech każdy z nas działa na internecie szerząc świadomość wśród Polaków na temat  naszych przeogromnych zasobów naturalnych. To jest żołnierski obowiązek każdego obywatela Polskiego. Nie zapominajmy że dzisiaj karabin zamienił się w klawiaturę.

Obowiązkowo każdy powinien zapoznać się z faktami tutaj:

„.Zamach na polski węgiel! Krzysztof Tytko, Marek Adamczyk, Janusz Zagórski”

https://www.youtube.com/watch?v=XpNG8jry2-A

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/23/ropowy-skandal-polska-potentatem-zasobow-ropy-i-gazu-dlaczego-sie-tego-nie-wydobywa/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/25/nato-okupuje-najwieksze-swiatowe-zloza-tytanu-w-polsce-na-to-wyglada/

http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/

Teresa Garland

 Powyzszy artykuł jest moją osobistą relfeksją

EKSPERCI DO BOJU!!! Trzeba wymienić ekspercką otoczkę wokół rządu!!! Komu służy KONGRES590 i kto z tego skorzysta? Relacja z pierwszej ręki!

W dniu 16 listopada 2017 roku, wybrałam się na KONGRES590 organizowany już po raz drugi przez Fundację im.Sławomira Skrzypka, w centrum ”G2A Arena” w Rzeszowie. Kongres ten był poświęcony sprawom rozwoju polskiego biznesu i polskiej gospodarki, pod patronatem prezydenta Dudy oraz premier Szydło. Chciałam wybadać osobiście: czy dla nas Polaków, zwykłych obywateli, wynikną z tego kongresu jakieś konkretne korzyści?

Mój wniosek nr 1: żadnych korzyści my zwykli obywatele z tego kongresu mieć nie będziemy.

Mój wniosek nr 2: Musimy jak najszybciej wymienić rządowych ekspertów, jeśli chcemy wprowadzić zmiany umożliwiające godne prowadzenie działalności gospodarczej zwykłemu Kowalskiemu a nie tylko korporacjom.

Większość z tych którzy przybyli na kongres, to byli ludzie całkowicie oderwani od rzeczywistości i od problemów zwykłego Kowalskiego. Miałam wrażenie że było to spotkanie korporacji z banksterami pod patronatem naszych rządów. Impreza była całkowicie kontrolowana, nie było możliwości wypowiedzenia się, nie mówiąc już o jakiejkolwiek możliwości dyskusji. Wielu z uczestników, których zaczepiałam i pytałam o konkretne kwestie ważne dla polskiej gospodarki z punktu widzenia interesu Kowalskiego, broniło się rękami i nogami przed wypowiadaniem się. Bali się po prostu otworzyć usta! Gdzie my żyjemy?? Widownia „klaskaczy” była pełna, bo chyba tylko po to zjechali tutaj uczestnicy……  no i jedzenie było darmowe…..

Nie wątpię w to że organizatorzy, chcieli i chcą dobrze ale myślę że dużo też zależy od tego jacy ludzie i skąd przyjadą oraz czyje interesy reprezentują. Na tym kongresie nie było chyba nikogo oprócz mnie, pana Józefa Kamyckiego, i jeszcze jednego Pana (którego nie znam, ale się wypowiadał propolsko), kto by reprezentował interesy zwykłego obywatela polskiego. Podczas kongresu (byłam tylko w pierwszym dniu) nie poruszono dwóch najważniejszych kwestii jeśli chodzi o gospodarkę tj. kwestii tworzenia prawa i kwestii tworzenia pieniądza. Kiedy podczas spotkania  w panelu „Ład prawno-instytucjonalny narzędziem wsparcia i ekspansji międzynarodowej polskich firm,” przekazałam obecnemu tam wicepremierowi Gowinowi ulotkę o tym że trzeba zmienić w Polsce prawo z talmudycznego na prawo naturalne, to poprosił mnie abym nie kolportowała antysemickich bredni…. Pełna treść ulotki tutaj:

„Musimy wprowadzić w Polsce NOWE PRAWO na fundamencie prawa NATURALNEGO, bo obecnie funkcjonujące w Polsce TALMUDYCZNE prawo, oparte na systemie wierzeń Marcina Lutra, nie jest godne osoby ludzkiej, bo nie liczy się w takim prawie ani człowiek i jego dobro, ani prawda ani sprawiedliwość. ‘Prawo jest dla tych, którzy są dość silni, aby przeciwstawić się bezprawiu, dla słabych bezprawie może łatwo stać się prawem’ (Feliks Koneczny). Dość przemocy prawnej i terroru sądowniczego! Nadszedł czas abyśmy ten nieludzki system prawny zmienili! „El-Hagin, prezydent Duda i dwie cywilizacje” http://wawel.neon24.pl/post/140978,el-hagin-prezydent-duda-i-dwie-cywilizacje  „Ks. T. Guz Kanada 2011 Kaszuby (1/12) “Katedra pod Sosnami” – Prawo Naturalne. (1-cz)” https://www.youtube.com/watch?v=Zh2KbHg9RSI „Dlaczego filozofia jest tak ważna? Bo na niej buduje się prawo!”  https://www.youtube.com/watch?v=6zfFIqn7Ni8

oraz nagranie w którym mnie gani, poniżej:

Chciałabym wierzyć że organizatorzy chcą dobrze i że chcą naprawdę dobra każdego obywatela Polskiego i poważnej, szczerej, otwartej dyskusji nad przyszłością naszej gospodarki. Już wkrótce okaże się czy będą faktycznie zainteresowani włączeniem do dyskusji poważnych patriotycznych ekspertów, których im zaproponuję.  Rozmawiałam w tej kwestii z panem Mateuszem Mazurkiem (Menedżer ds.Rozwoju Biznesu w CWKG2A Arena), który wyraził takie zainteresowanie.

29-30 listopada w Rzeszowie (CWKG2A Arena) ma się odbyć Kongres Energetyczny pod patronatem ministra Tchórzewskiego, (www.energycongress.pl) Liczę na to że w końcu rozpocznie się poważna debata nad polską energetyką oraz że zostaną wskazane i zaakceptowane przez rząd korzystne dla zwykłego obywatela kierunki rozwojowe w dziedzinie polskiej energetyki. Liczę również na to że organizatorzy zaproszą i pokryją koszty pobytu naszych patriotycznych ekspertów, którzy dla dobra wspólnego każdego Polaka, od wielu już lat działają bezpłatnie. Mamy potężne zasoby węgla, gazu, ropy, tytanu i i innych zasobów. Zarządzajacy Polską, zamiast wypędzać Polaków na zmywak do Wielkiej Brytani, powinni natychmiast wdrożyć dywidendę narodową dla każdego. W ten sposób ludzie zaczną się rozwijać w Polsce. Oczywiście trzeba też zmienić prawo i wdrożyć walutę równoległą.

A teraz część najciekawsza….. Informacje z przecieków (niepotwierdzonych)  …. nie pytajcie mnie kto co mi wyjawił (a czego się domyśliłam) bo ja nie wiem nawet z kim rozmawiałam  i w którym temacie…. tych ludzi było dużo jak na jeden raz, a poza tym to większość uczestników, chyba jednak chciała ukryć swoją tożsamość….  bo mieli identyfikatory poodwracane na drugą stronę, żeby nie było widać ich imienia i nazwiska….

Z tego co usłyszałam i z moich rozmów w kuluarach wynikałoby że: rząd idzie z banksterami w parze,  z tym rządem raczej nie ma szans na jakiekolwiek odzyskanie suwerenności monetarnej, ale powinniśmy nalegać w sprawie banków komunalnych i waluty równoległej, jeśli chodzi o możliwości dywidendy i wydobycia ropy i gazu to byłoby to możliwe, ale musimy naciskać na rząd w tej sprawie bo usłyszałam że: „jak się przyciśnie to może coś wytryśnie”,  energię elektryczną w przyszłości będziemy mieli ze zgazowanego węgla (to jest temat interesujący… biorąc pod uwagę to że obecny rząd pozbywa się kopalń i …. złóż węgla…. wynikałoby z tego że ktoś jednak ze zgazowanego węgla energetykę (i WIELKIE PIENIĄDZE) w Polsce będzie robił…… PYTANIE KTO? Tego nie udało mi się odkryć…..  prawdziwie polskich cukrowni w Polsce zostało tylko 7…  Wśród uczestników całkowita ignorancja w temacie prawa. Nie zdają oni sobie sprawy z tego że jeśli nie zmienimy prawa to jakakolwiek zmiana na lepsze w gospodarce którą mógłby odczuć zwykły Kowalski jest niemożliwa (no cóż…. uczestnikom kongresu żyje się dobrze na wysokich posadkach… nie interesują się filozofią ani prawem).  Do dziesięciu lat prawdopodobnie korporacje z Polski znikną, a na ich miejsce wejdą firmy zarządzające patentami i polską myślą naukową….  Czy to może te firmy właśnie wezmą teraz kasę na rozwój innowacji i na startupy od Morawieckiego?  Ja obawiam się czerpiącymi zyski z polskich umysłów naukowych  znowu nie będą Polacy, bo rządowy program finansowego wsparcia na innowacje i startupy w praktyce blokuje dostęp do tych funduszy zwykłemu polskiemu przedsiębiorcy. Wydaje się że te słynne fundusze na innowacyjność i rozwój startupów są przeznaczone tylko dla bogatych firm…   Poniżej interesująca wypowiedź w tej kwestii,  jednego z uczestników panelu „Ład prawno-instytucjonalny narzędziem wsparcia i ekspansji międzynarodowej polskich firm,”  w którym uczestniczył również premier Gowin:

Zupełnie niespodziewanie udało mi się zamienić z Panią premier Szydło dwa słowa, kiedy przechodziła wraz z ochroną, nagle zatrzymała się tuż obok mnie i zaczęła rozmawiać z jakimś chyba ważnym gościem który stał obok. Wtedy ja szepnęłam do pani premier: „Pani premier, kopalnia „Krupiński” tam trzeba przeprowadzić komisję śledczą” na to Pani premier odpowiedziała: „zbadamy to”. Trzymam Panią premier za słowo. Tej wypowiedzi nie nagrałam ale sfotografowałam. W każdym razie jeśli rząd w najbliższym czasie takiej komisji nie powoła to musimy ją powołać my obywatele.

premier Beata Szydlo 2017 11 16 KONGRES590

Podsumowanie i wnioski. Choćby rząd i prezydent chcieli coś zrobić, to wokół nich panuje EKSPERCKA biurokratyczno-korporacyjno-banksterska otoczka, działająca jak bumerang i odrzucająca wszelkie dobre dla Polski i Polaków rozwiązania.  To my obywatele, a przede wszystkim najwyższej klasy patriotyczni eksperci,  musimy wejść w tę biurokratuczno-prawną otoczkę rządu i „rozbić” ją od wewnątrz za pomoca merytorycznych argumentów. Sami rządzący nie dadzą rady bo to jest zaledwie garstka osób, reszta to otoczka. To my musimy wejść w tę otoczkę otaczającą rząd i po prostu zacząć konkretnie działać. Liczę na to że organizatorzy na kolejną konferencję udostępnią bezpłatnie hale dla zorganizowania poważnej debaty o polskiej gospodarce i o obowiązującym systemie prawa w Polsce i zaproszą prawdziwych i patriotycznych ekspertów których ja im wskażę, oraz ekspertów rządowych. Liczę na merytoryczną dyskusję na argumenty. Tylko dzięki takiemu działaniu, uda nam sie wyznaczyć najkorzystniejsze dla  Polski kierunki rozwoju i znaleźć najlepsze rozwiązania które w sposób odczuwalny zmienią na lepsze warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej zwykłych obywateli.

MOJE OBAWY: w ostatnich tygodniach trwa ogromna propaganda sukcesu rządów PISu (nie poparta faktmi realnymi), co dało się odczuć również w wypowiedziach prezydenta Dudy i premier Szydło podczas wystąpienia na kongresie. Usypiają nas bo prawdopodobnie coś nam szykują. Obawiam się że nic dobrego. Jeszcze nie odkryłam o co chodzi…..  Premier Morawiecki na kongresie wspomniał o konieczności ustanowienia nowego „bretton woods”, tak więc chyba oficjalne wprowadzenie masońsko-bankstersko-korporacyjnych rządów (NWO) w Polsce mamy w ciągu następnych kilku miesięcy zagwarantowane…..

Jeśli chcemy zmienić w naszym kraju gospodarkę na działającą w interesie i z korzyścią dla obywateli Polskich, to musimy sami wciskać się w publiczne dyskusje i nie pozwalać sobie zamknąć ust. Na razie to jest bicie głową w mur, ale jak będzie nas więcej, i jak więcej ludzi zacznie zabierać głos na forum publicznym w kwestii tworzenia prawa, w kwestii tworzenia pieniądza, w kwestii zasobów naturalnych, to wtedy i tylko wtedy pod naciskiem ludu, dobre zmiany mogą być wdrożone.

p.s.

Dziś w nocy śnił mi się ś.p. Adrzej Lepper. Był zadowolony, bardzo ładnie wyglądał, troszkę mu sie przytyło i mówił że musi trochę schudnąć…”

 

Powyższy artykuł napisany na podstawie mojej osobistej obecności na Kongresie590 w Rzeszowie w dniu 16 listopada 2017r.  jest moją subiektywną oceną tego kongresu.

Teresa Garland

Polecam: „.Zamach na polski węgiel! Krzysztof Tytko, Marek Adamczyk, Janusz Zagórski”

https://www.youtube.com/watch?v=XpNG8jry2-A

 

GMO!!! WSZYSCY DO SEJMU 21 i 22 XI 2017r.!!!

Otrzymane mailem z prośbą o kolportację:

“GMO!!! WSZYSCY DO SEJMU 21 i 22 XI 2017r.!!! Szczegóły w rozwinięciu!

Bardzo ważne, proszę przeczytaj do końca.
Szanowni Rolnicy, Szanowni Konsumenci
KORPORACJE, RZĄDY, ŚWIATOWE INSTYTUCJE SYSTEMATYCZNIE I CELOWO NISZCZĄ ROLNIKÓW bo kto ma w ręku żywność ten rządzi światem.
Pora abyśmy się poczuli gospodarzami własnej ziemi. KONIECZNY JEST WSPÓLNY OPÓR.
Koniecznie ale to koniecznie(!) przyjedźcie do Sejmu na posiedzenia komisji w sprawie projektu ustawy o GMO(*).
UWAGA! Jeśli pozwolimy na to aby w Polsce były uprawy GMO to będzie to oznaczało wielkie(!) zwycięstwo korporacji. Dlatego musimy “stanąć murem” za poprawkami których celem jest całkowity zakaz upraw GMO w Polsce.
Dzisiaj Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko, przekazał nam informacje o terminach posiedzeń:
21.11 o godz. 17:00 posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji w sprawie GMO
22.11 o godz. 12:00 POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO
i jeszcze 22.11 w godz. 10:30 – 12:00 komisja rozpatrująca dezyderaty (jednym z tematów jest sprzedaż w sklepach)
UWAGA! Najważniejsze jest POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO 22 listopada o godz. 12:00. Na posiedzenia komisji 22 listopada zgłaszacie się SAMI do: Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl z kopią do biuro@icppc.pl, jsachajko@gmail.com
W razie problemów dzwońcie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa – Jarosław Sachajko: 609 858 811
Na posiedzenie podkomisji 21 listopada też zgłaszacie się SAMI do:
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl, Przewodniczący Podkomisji Jan Duda Jan.Duda@sejm.pl z kopią do biuro@icppc.pl, jsachajko@gmail.com
INFORMACJE DODATKOWE PONIŻEJ.
(*) Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), który zawiera zapisy otwierające Polskę na uprawy GMO:
“…Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO (!!!) wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO…”
Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html
Z pozdrowieniami,
Jadwiga Łopata i Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

 

INFORMACJE DODATKOWE:
Opinia prawna z Biura Analiz Sejmowych(*) w sprawie poprawek do rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) wyraźnie pokazuje, że rządowa propozycja tej ustawy jest zła, zawiera wiele furtek, a nawet wrota, które pozwalają na prowadzenie upraw GMO w Polsce. Nie takiego rozwiązania oczekujemy od rządu PiS, partii, której członkowie od lat obiecywali, że po dojściu do władzy natychmiast wprowadzą całkowity zakaz GMO (nie tylko upraw, ale też innego stosowania GMO).
Jesteśmy ogromnie rozczarowani tym, że to właśnie rząd PiS manipuluje i oszukuje nas, w tym swoich wyborców, twierdząc, że wprowadza zakaz upraw GMO, gdy tymczasem wszystko opiera się na domniemaniu: że Minister…, że Rada Ministrów…, że Polska MOŻE/MOGŁABY wydać… – cytując z wyżej wspomnianej opinii prawnej:
…Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian…
…Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym określonych odmian…
…Polska mogłaby zgłosić w odniesieniu do nich (w sytuacji pojawienia się nowych GMO, które mogłyby być uprawiane) kolejne zastrzeżenie…
Przecież rozporządzenie ministra to akt niższej rangi niż ustawa. Co więcej, rozporządzenie można zmienić z dnia na dzień. NIE UFAMY TAKIM ROZWIĄZANIOM.
POPIERAMY więc poprawki zgłoszone przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki te:
1. Spełniają oczekiwania zdecydowanej większości Polaków, którzy w podobnie jak mieszkańcy innych krajów nie chcą upraw GMO.
2. Przyczyniają się do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
3. Wprowadzają całkowity i jednoznaczny zakaz upraw GMO nie pozostawiając żadnych furtek i niepewności.
W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ przyjęcia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ustawie, która ma na celu niedopuszczenie do upraw GMO, nie wolno umożliwiać ustanawiania stref wskazanych do uprawy GMO. Żaden z krajów członkowskich UE nie wprowadza w swoim ustawodawstwie możliwości tworzenia takich stref.
Aby zrealizować oczekiwania większości społeczeństwa polskiego – wyborców – i obietnice przedwyborcze PiS, trzeba wprowadzić w Polsce zakaz upraw GMO. Musi on być całkowity, jednoznaczny i zawarty w ustawie.
(*)Opinie: merytoryczna i prawna z Biura Analiz Sejmowych w sprawie poprawek do powyższej ustawy zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa: http://www.icppc.pl/antygmo/2017/11/opinie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
Szczegółowe stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf
DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

Porażająca prawda dla narodu niemieckiego i świata zachodniego – Premiera filmu Grzegorza Brauna o Lutrze – Kraków 2017 11 13 – recenzja

ze strony:

https://fidespolska.wordpress.com/2017/11/14/porazajaca-prawda-dla-narodu-niemieckiego-i-swiata-zachodniego-premiera-filmu-grzeogorza-brauna-o-lutrze-krakow-2017-11-13-recenzja/

Wczoraj tj. 13 listopada 2017 roku w Krakowie w kinie „Kijów” odbyła się premiera filmu Grzegorza Brauna o Lutrze. Na miejsce przybyła ogromna rzesza ludzi, ale brakowało głównych mediów przekazu masowego. Film oparty na PRAWDZIE i na FAKTACH. Jak zwykle precyzyjność reżysera w formułowaniu jasnego i prostego przekazu nie zawiodła. Doskonały warszatat reżyserski Brauna ukazał się tutaj w całej swojej okazałości. Film ukazuje życie Marcina Lutra, ale również destrukcyjny wpływ myśli tego człowieka na naród Niemiecki oraz na świat zachodni. To od reformacji Martina Lutra Europa zaczęła chylić się ku upadkowi i teraz mamy to co mamy. Luter przekreślił logikę, jego wywody są pełne sprzeczności. Uczył on że wystarczy sama wiara, podczas gdy dogmaty kościelne mówią że do zbawienia są potrzebne: wiara, dobre uczynki i miłość. Luter zanegował wolną wolę człowieka, ucząc że wszystko co człowiek robi, robi bo tak chciał Bóg. Tymczasem tak nie jest. (Przypis piszącej tę recenzję: Luter najprawdopodobniej był opętany przez demona). Sktutki wpływu myśli Lutra na naród niemiecki, a potem na inne narody świata zachodniego są przerażające. Na przykład za rządów Hitlera i podczas drugiej wojny światowej Niemcy zrobili z narodem żydowskim dokładnie to co sugerował Luter w swoich pismach! Widocznymi efektami myśli Lutra były między innymi: faszyzm w Niemczech i rewolucja socjalistyczna w Rosji. Teraz mamy gender. Interesującym wątkiem pobieżnie dotkniętym w filmie jest element żydowski w życiorysie Lutra i prawdopodobny wpływ bankierów żydowskich w rozprzestrzenianiu heretycznych, destrukcyjnych dla człowieka tez Lutra wśród ludów europy. W początkowym okresie Luter nie był antysemitą, ale stał się nim w latach późnijeszych. Do tej pory dziwnym trafem historycy nie zbadali kto finansował całą kampanię informacyjną tez Lutra wśród ludu. A przecież w tym celu została rozdana niesamowita ilość ulotek informacyjnych, co na dzień dzisiejszy byłoby ogromnie kosztowne i bardzo trudno wykonalne a co dopiero w tamtych wiekach. W filmie są nadmienione pozycje książkowe z literatury żydowskiej gdzie można znaleźć zapisy odnośnie Lutra. Film zdecydowanie wart obejrzenia i polecenia, szczególnie naszym sąsiadom Niemcom, którzy po obejrzeniu tego filmu, z pewnością spojrzą inaczej na swoją historię i na swojego „bohatera” Martina Lutra.
Teresa Garland
Recenzja filmu