Niemcy jeszcze nie opłaciły swojego poprzedniego pobytu w Polsce a znowu się do nas pchają na krzywy ryj! Biliony euro odszkodowań od Niemców nam się należą!

Niemcy jeszcze nie opłaciły swojego poprzedniego pobytu w Polsce a znowu się do nas pchają na krzywy ryj!  Biliony euro odszkodowań od Niemców nam się należą!

Premierze MORAWIECKI! Zamiast sprawdzać wojska niemieckie do Polski żądaj Pan bilionów euro zapłaty za poprzedni pobyt wojsk niemieckich w Polsce!

Żądaj Pan od Niemiec bilionów euro odszkodowań wojennych a nie kwituj Polski ewentualnym miliardem! Należy nam się to na bazie Prawa Naturalnego!

W przededniu wprowadzenia do Polski wojsk niemieckich, terytorialna okupacja Polski przebiega bez zastrzeżeń. Wkrótce po wkraczających masowo wojskach amerykańskich wkroczą do nas wojska niemieckie. 2 listopada 2018r. ma odbyć się spotkanie w tej sprawie. „2 listopada w Warszawie spotkają się polscy i niemieccy szefowie rządów oraz ich ministrowie. (…) Merkel podczas wizyty w Warszawie zamierza omówić na wyższym szczeblu kwestię przeniesienia baz wojskowych z Niemiec do Polski (rozważa ona Śląsk jako miejsce jak najbardziej odpowiednie do tych celów).(…) RFN podczas spotkania w Warszawie zamierza występować z propozycją wprowadzenia do Polski własnego wojska. – (…) Merkiel może zaoferować Polsce utworzenie stałej bazy składającej się z niemieckich i francuskich żołnierzy,”  z artykułu pt.” Niemieckie bazy wojskowe najlepszym rozwiązaniem dla Polski”  https://ndp.neon24.pl/post/146013,niemieckie-bazy-wojskowe-najlepszym-rozwiazaniem-dla-polski

Na pewno i Rosjanie też niedługo wpadną… Dla zarządzających Polską z Warszawy, wynajętych przez syjonistyczno-korporacyne kliki polityków, to nie będzie żaden problem dać na to przyzwolenie. Premierze Morawiecki! Opamiętaj się! Najpierw niech Niemcy zapłacą w należne Polakom bilionowe odszkodowania wojenne a potem możemy dyskutować o dalszej „przyjaźni”!

Do naszych rządzących! Odsłuchajcie poniższe parę minut i zamiast sprowadzać do Polski niemieckie wojsko żądajcie bilionowych odszkodowań za poprzedni pobyt Niemców w Polsce za który jeszcze nie zapłacili!

Biliony euro odszkodowań od Niemiec Polakom się należą!

OBOWIĄZKOWO odsłuchać i kolportować! Bardzo mocna i trafna wypowiedź Prof. Dr. Hab. ks. Tadeusza Guza odnośnie należnych Polsce odszkodowań niemieckich. Wypowiedź padła podczas zadawania pytań po wykładzie w Krakowie w dniu 2018 05 19. Prawdopodobnie utajniona jeszcze nigdzie nie publikowana. Mnie nie udało się znaleźć tych nagrań po wykładzie gdzie zadawane były pytania i odpowiedzi. Organizatorzy nie pozwolili nikomu na nagrywanie a jednocześnie wygląda na to że nie opublikowali całości.  Dlatego strzępy mojego nagrania robione z ukrycia mają złą jakość. Jeśli ktoś by znalazł na internecie oryginalne nagranie z części powykładowej, podczas której zadawane były pytania i prof. Guz na nie odpowiadał to proszę o przesłanie mi linku do filmiku.

„2018 05 19 Prof dr hab ks T Guz o reformie prawa i bilionowych odszkodowaniach od Niemiec”  https://www.youtube.com/watch?v=_2BVm80XWng

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

 

Annunci

Dlaczego potrzebujemy PILNIE zmienić Konstytucję?

Dlaczego potrzebujemy PILNIE zmienić Konstytucję?

1.Zmiana Konstytucji w Polsce jest potrzebna, bo w obecnej Konstytucji brakuje precyzyjnie określonej odpowiedzialności rządzących za swoje decyzje, więc zarządzający obecnie Polską mogą rujnować naszą gospodarkę do woli nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności, zadośćuczynienia czy kary.
2.Ponadto w obecnej Konstytucji nie ma zabezpieczenia polskich złóż naturalnych ani ziem przed wykupem i przejmowaniem ich przez obcjokrajowców, zagraniczne firmy i korporacje. Dzięki temu obcy mogą bez problemów przejmować nasze ziemie i złoża i tak też się dzieje. Już nawet Konstytucja PRLu była pod tym względem lepsza bo był tam zapis chroniący polskie złoża.
3.Kolejną kwestią są wątpliwe z punktu widzenia polskiego interesu narodowego niektóre paragrafy zawarte w art. 90 i w art.91 dzięki którym praktycznie zrzekamy się pełnej suwerenności, co w mojej skromnej opinii oprócz tego że jest to niezgodne z polskim interesem narodowym, jest również w mojej opini niezgodne z międzynarodowym traktatem o samostanowieniu narodów który Polska podpisała.
4.Kolejną kwestią jest zapis w obecnej Konstytucji negujący Polakom możliwość dodruku suwerennej waluty (złotego) w celu pokrycia deficytu budżetowego przez co jesteśmy cały czas ograbiani przez bankierów i z tego też powodu cały czas rośnie nasz dług publiczny (słynny art.220 par.2: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrycia deficytu budżetowgo przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”).
5.Wreszcie kwestia referendum która jest tak wpisana w obecnej Konstytucji że praktycznie Naród Polski jest ubezwłasnowolniony i nie ma nic do powiedzenia w kwestii rządzenia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek kontroli władz. Z praktycznego rzeczywistego punktu widzenia to w Polsce mamy PARTIOKRACJĘ a nie DEMOKRACJĘ. Bo czyż któryś z obywateli ma wpływ na skuteczny wybór (zaproponowanie) któregokolwiek kandydata do wyborów parlamentarnych? Nie. Taki przywilej mają w zasadzie to tylko prezesi istniejących partii, a jest ich w Polsce zaledwie kilku. Więc podsumowając to mamy w Polsce kilka osób, są to OSOBY-KLUCZE, które decydują o całym składzie personalnym Sejmu, czytaj: całej polskiej polityce. Więc ja myślę że powyższe kwestie wymagają PILNYCH zmian albo jako POPRAWKI do istniejącej konstytucji albo najlepiej wprowadzenia nowej polskiej konstytucji. Konstytucji, która jednak musi być tak napisana że będzie ona korzystna dla Społeczeństwa Polskiego i dla człowieka jako istoty duchowo-cielsenej a nie dla merkantylistów, klik czy złodziei.

Powyżej przedstawiłam kilka najważniejszych punktów dlaczego musimy pilnie zmienić konstytucję, ale są też i inne ważniejsze nawet powody. Choćby kwestia roszczeń żydowskich których możemy uniknąć tylko dzięki wprowadzeniu w Polsce Konstytucji opartej na Prawie Naturalnym i domagania się uznania naszych racji w świetle prawa natrualnego na arenie międzynarodowej. Tak zrobiono podczas osądzania zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze gdzie użyto prawa naturalnego oraz Trybunału Prawa Naturalnego który nie ma żadnego osadzenia w prawie międzynarodowym.

OBOWIĄZKOWO odsłuchać i kolportować! Bardzo mocna i trafna wypowiedź Prof. Dr. Hab. ks. Tadeusza Guza odnośnie Prawa Naturalnego, prawników w Polsce, oraz Trybunału Prawa Naturalnego w Norymberdze. Wypowiedź padła podczas zadawania pytań po wykładzie w Krakowie w dniu 2018 05 19 Prawdopodobnie utajniona jeszcze nigdzie nie publikowana. Mnie nie udało się znaleźć tych nagrań po wykładzie gdzie zadawane były pytania i odpowiedzi. Organizatorzy nie pozwolili nikomu na nagrywanie a jednocześnie wygląda na to że nie opublikowali całości. Dlatego strzępy mojego nagrania robione z ukrycia mają złą jakość. Jeśli ktoś by znalazł na internecie oryginalne nagranie z części powykładowej podczas której zadawane były pytania i prof. Guz na nie odpowiadał to proszę o przesłanie mi linku do filmiku.

„2018 05 19 Prof ks T Guz o Prawie Naturalnym prawnikach oraz Trybunale Prawa Naturalnego” https://www.youtube.com/watch?v=EvYJT9eBotc

Teresa Garland
Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

Dlaczego z Niemcami nam nie po drodze? Bo nas ekonomicznie wykorzystują, nie pozwalają nam na rozwój gospodarczy naszego kraju oraz pośrednio zmuszają do utrzymywania niemieckich Islamistów!

Szanowni Państwo. Z przykrością muszę stwierdzić że jakiegokolwiek zacieśnienie relacji z Niemcami czy budowanie ugrupowania politycznego prounijnego opartego na zgubnych zasadach protestantyzmu niemieckiego to błąd. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i zastanowić się co dalej robić. Chcemy być w uni? TAK ale w uni chrześcijańskiej a nie protestanckiej! Niemiecki (prostestancki) chrześcijanizm czy rosyjski (prawosławny) chrześcijanizm to nie to samo co polski chrześcijanizm (katolicyzm). Różnice są ogromne, to są różnice których nie da się przeskoczyć. A podstawową różnicą jest to że PRYMAT człowieka nad państwem jest tylko w chrześcijaństwie polskim (katolicyźmie). Teraz niestety ten prymat człowieka nad państwem został w Polsce złamany poprzez zainstalowanie w Polsce unijnego pardon niemieckiego tzw. państwa prawa bez sprawiedliwości.  To dlatego mamy te zawirowania na szczytach sądownictwa i konfliktu z unią. Po prostu naród Polski NIGDY nie będzie w stanie zaakceptować życia w państwie prawa ale bez sprawiedliwości….

Wśród inteligentnych Polaków i wśród wierzących Polskich katolików to nie przejdze… Trzeba być masochstą żeby wierzyć że unia czytaj Niemcy nagle zaczną traktować Polskę z szacunkiem. To tak jakby mąż bił i maltretował przez lata swoją żonę a ona pomimo tego mówiła że on ją kocha…..  Musimy w końcu jako naród przejrzeć na oczy i powstać z kolan!

Niemieckie korporacje mające swe siedziby na terenie Niemiec, a mające zakłady produkcyjne w Polsce, nie dają Polakom godnych płac. Ponadto przesyłają one do Niemiec nieopodatkowane w Polsce lecz w Niemczech zyski do budżetu państwa niemieckiego który utrzymuje za należne z tytułu podatków nam pieniądze, między innymi mieszkających tam islamskich imigrantów. Tak na urządziły Niemcy i warszawska żydokomuna…….

Proszę też pamiętać że jak Polska weszła do uni to Polacy nie mogli wyjeżdżać do pracy do Niemiec przez 7 lat… a Niemcy do Polski mogli…. tak samo polskie firmy nie miały prawa działać na rynku niemieckim przez 7 lat od momentu wejścia do uni…. a potem też nie, bo Niemcy stosowali takie procedury utrudniające Polakom działanie żeby przypadkiem jakaś polska firma nie dostała się na ich rynek….

Tymczasem niemieckie firmy mogły od razu działać w Polsce od momentu wejścia do uni co skrzętnie wykorzystały przejmując Polskę i uzależniając naszą gospodarkę od niemieckiej a z Polaków robiąc niewolników… oni mieli pieniądze na rozwój gospodarczy których Polacy nie mieli bo kilka lat wcześniej żydowsko-niemiecko-ruscy agenci w Sejmie uchwalili w Polsce nową Konstytucję (1997r.) zabraniającą Polakom druku własnego pieniądza żebyśmy przypadkiem nie mogli jako kraj samodzielnie się rozwijać…. Ponadto syjonistyczno-komunistyczna klika ukradła nam banki.

Jeśli ktoś mysli że uda mu się zatrzymać Polskę w takiej jak teraz unii to się myli. To się nie stanie. Unia (czytaj Niemcy) to kraj protestancko-ateistyczno-muzułmański gdzie człowiek i jego prawa przyrodzone się nie liczą – liczy się państwo i PRAWO za pomocą którego Niemcy niszczą człowieka jako istotę duchowo-cielesną i inne narody!. Czy naprawdę do takiej UNII należeć chcemy? W przepowiedniach jest napisane że w roku 2026 lub 2027 Niemcy po raz kolejny napadną na Polskę…. Dlatego uwazam że zamiast nadal być pod butem niemieckim trzeba się przeciwko nim zbroić abyśmy mieli czym się ratować jak nas napadną. Niedopuszczalnym jest sprowadzanie wojsk niemieckich do Polski! Tu więcej: „Niemcy jeszcze nie opłaciły swojego poprzedniego pobytu w Polsce a znowu się do nas pchają na krzywy ryj!  Biliony euro odszkodowań od Niemców nam się należą!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/10/29/niemcy-jeszcze-nie-oplacily-swojego-poprzedniego-pobytu-w-polsce-a-znowu-sie-do-nas-pchaja-na-krzywy-ryj-biliony-euro-odszkodowan-od-niemcow-nam-sie-naleza/

Widzę dwa rozwiązania:

1.Konsolidacja na osi północ-południe w ramach europejskiego korytarza pokoju o którym piszę w artykule pt. „KONIECZNY PILNY PAKT O NIEAGRESJI I UTWORZENIE EUROPEJSKIEGO KORYTARZA POKOJU!” na stronie: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/15/pilne-konieczny-pilny-pakt-o-nieagresji-i-utworzenie-europejskiego-korytarza-pokoju/

2.Trzeba pilnie ogłosić strategię geopolityczną dla Polski. Wg mnie najodpowiedniejsza jest strategia tzw.wakaryzmu przedstawiona w książce pt.”Geopolityka a bezpieczeństwo Polski” autorstwa Leszka Sykulskiego. Strategia tzw.wakaryzmu czyli budowanie potęgi gospodarczej Polski z wykorzystaniem naturalnych właściwości geograficznych naszego kraju. Ta koncepcja wydaje się być najbardziej przyjazna i najbazpieczniejsza w stosunku do naszych sąsiadów. Więcej w książce.

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

 

Reforma EDUKACJI! To nasz narodowy priorytet! Trzeba zmienić PROGRAMY nauczania!

Zacznijmy od tego że dzisiejsze programy edukacyjne jak i nauczyciele nie służą człowiekowi jako istocie duchowo-cielesnej którą człowiek jest lecz służą materialistycznemu systemowi. W niektórych szkołach wręcz zabrania się dzieciom podstawowego prawa naturalnego do odmawiania modlitwy co jest KARYGODNE! Przecież to żadnej szkody nikomu nie wyrządzi jeśli dzieci się pomodlą!

Dzisiejsze grona nauczycielskie zajęte wypełnianiem papierków związanych z edukacją uczniów oraz wdrażaniem narzuconych odgórnie ogłupiających młodzież IDEOLOGII, zatraciły prawdziwy sens i cel swojej pracy…. nie uczą one naszych dzieci, tak podstawowej rzeczy jak  LOGICZNE MYŚLENIE lecz każą wypełniać dzieciom idiotyczne testy z których nic dobrego nie wynika. Nie uczy się dzieci myślenia. Zaraz po wojnie zaczęto usuwać w Polsce przedmioty uczące myślenia i logicznego wyciągania wniosków czyli usuwano logikę, filozofię,  łacinę, propedeutykę filozofii. Polacy mieli być narodem głupim. To akurat posunięcie się wrogom Polski udało widząc jak bardzo mamy ciemny naród w kwestiach podstawowej wiedzy o istniejącej rzeczywistości, nie mówiąc o tzw.elytach w tym inteligencji nauczycielskiej…….

Dlatego najważnieszą kwestią w oświacie jest ZMIANA PROGRAMU a nie dawanie kasy wciąż wyciągającym rękę  do budżetu państwa nauczycielom. Im zawsze będzie mało. Jak chcą zarabiać więcej to niech zmienią zawód. Natomiast ja się w ogóle nie obawiam tego że za kilka czy kilkanaście lat nie będziemy mieli nauczycieli. Nawet jeśli ich nie będzie to sobie poradzimy.

Ja ma w głowie taki system że w szkole wystarczą: woźny, Pani dyrektor oraz…… grupa rodziców na zmianę nadzorujących w nauce swoje własne dzieci. Nauczyciele wcale w tym moim projekcie edukacyjnym  nie są niezbędni. Owszem, od czasu do czasu taki nauczyciel np. raz na tydzień przyjedzie, sprawdzi zadania i wyjaśni jakieś kwestie jeśli dzieci czegoś nie rozumieją. Najważniejszy będzie tu PROGRAM opracowany przez najlepszych polskich ekspertów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwzględniający potrzeby dzieci i młodzieży jako istot duchowo-cielesnych. Następnie na podstawie opracowanego PROGRAMU wszystkie wykłady zostaną nagrane na wideo a następnie OBOWIĄZKOWO wyświetlane w każdej szkole w ramach przedmiotowych godzin edukacji. Będą to programy w których nacisk będzie łożony na przekazanie młodemu pokoleniu narzędzi do rozpoznawnia prawdy od fałszu i od manipulacji, na naukę logicznego myślenia i właściwego wyciągania wniosków oraz wychowywanie młodzieży na prawdzie, na właściwych wartościach etycznych i moralnych, bo tylko takie społeczeństwo, mądre, rozumne i o silnym kręgosłupie moralnym, może odrodzić ten nasz kraj i zapewnić dobrobyt i rozwój przyszłym pokoleniom Polaków.

Ja proponuję system zdalnej edukacji indywidualnej bezpośrednio przez internet (dla dzieci tych rodziców którzy są w domu) oraz system zdalnej edukacji zbiorowej przez internet który odbywałby się w każdej szkole. W każdej klasie pod rotacyjnym nadzorem rodziców na dużych ekranach byłyby wyświetlane wykłady z kolejnych przedmiotów. Ja pamiętam jak w szkole podstawowej oglądaliśmy wspólnie filmy wyświetlane na dużym ekranie na sali gimnastycznej. Ja proponuję coś podobnego właśnie. Dodatkowo byłaby z tego też korzyść taka że wespół z uczniami mogliby dokształcić się również rodzice i nauczyciele z przedmiotów których nie znają np. filozofia, logika, łacina, propedeutyka filozofii które to przedmioty powinny być OBOWIĄZKOWYM KANONEM w każdej polskiej szkole podstawowej. Plusem byłoby również i to że rodzice w końcu przestaliby „umywać ręce” posyłając swoje dziecko do szkoły a potem winiąc szkołę za złe nauczanie…

Uważam że zamiast się cofać do tyłu idźmy do przodu bo technologia na to pozwala!

Poniżej konkretne wskazówki di PILNEGO wdrożenia w celu zreformowania szkolnictwa wyższego. Z listu intencyjnego Stowarzyszenia Lex Naturalis do Ministra Gowina:

„Kiedy prawo się zapętla narody powracają do prawa naturalnego. Sprawiedliwość w polskich sądach często nie może być egzekwowana z powodu zawiłości funkcjonującego w Polsce prawa, które nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Taka sytuacja oprócz tego że krzywdzi ludzi to zagraża również sprawnemu funkcjonowaniu demokracji. Długotrwały brak sprawiedliwości prowadzi do buntu społecznego, do destabilizacji, do rozruchów społecznych, do przemocy i wreszcie do osłabienia państwa i jego rozpadu. Rozwiązaniem tej bardzo pilnej i ważnej dla przetrwania Polski i Polaków kwestii jest powołanie Instytutu Prawa Naturalnego jako jednostki naukowo-badawczej i dodatkowo na Wydziałach Prawniczych Katedr Prawa Naturalnego. Jednostka ta w sposób naukowy, na gruncie Prawa Nauralnego oraz z punktu widzenia podstawowych przyrodzonych praw człowieka, badałaby i orzekałaby w bardzo skomplikowanych i zawiłych sprawach sądowych, gdzie orzeczenia sądów i ich wyroki są jawnie niesprawiedliwe. PRAWO NIE MOŻE BYĆ BEZPRAWIEM!  Studenci Prawa muszą oprzeć swoje wykształcenie na rozumieniu naturalnego prawa uniwersalnego. Prawo stanowione powinno być w swojej aksjologii oparte na prawie naturalnym. Cały bałagan prawny wynika z bardzo xle napisanego prawa. Prawo naturalne jest odwieczne i nie podlega żadnym innowacjom i powinno być wykładane na polskich uczelniach..

Cały system edukacyjny w Polsce powinien zostać zmieniony z obecnego mającego swe korzenie w poprzednim, komunistycznym systemie, na klasyczny. Powinien on być oparty na dwóch wartościach: DOBRU i PRAWDZIE. Trzeba zmienić PROGRAMY nauczania. Należy wdrożyć na wszystkich kierunkach i rocznikach OBOWIĄZKOWE wykłady z filozofii Szkoły Lubelskiej o.Krąpca, jak również wykłady z łaciny oraz z logiki formalnej, którą powinno uczyć się od liceum, aby ludzie w Polsce potrafili myśleć logicznie. Studenci powinni być uczeni samodzielnego myślenia a nie wkuwania na pamięć. Należy również powołać komisję podręcznikową, zwłaszcza w zakresie podręczników do historii, gdyż do tej pory dzieci i studenci uczą się zakłamanej historii. Niedopuszczalne jest aby na polskich uczelniach i w szkołach średnich etyki uczyli ludzie spoza cywilizacji chrześcijańskiej, ponieważ tylko etyka chrześcijańska jest uniwersalna i pełna.

Wyższe Uczelnie nie mogą być finansowane bezpośrednio ze środków prywatnych firm ani przez te firmy w jakikolwiek sposób zarządzane. Gdyż istnieje ryzyko że wtedy PRAWDA której celem jest istnienie uniwersytetów zostanie podporządkowana interesom ekonomicznym i zyskom prywatnych właścicieli firm. Rząd powinien pobierać stosowne podatki od firm i kierować je na rozwój polskiej myśli opartej na prawdzie. Być może trzeba będzie również powołać Krajowy Nadzór Patentowy który będzie dbał o to aby wynalazki z polskich uczelni nie były wykradane przez zagraniczne firmy i patentowane jako ich własne.

Kluczem do zreformowania polskiego szkolnictwa wyższego jest LUSTRACJA i PRAWDA. Nie może być prawdziwej reformy bez usunięcia komunistycznych wykładowców, którzy w dalszym ciągu promują wrogie Polsce ideologie i wypacxają idee uniwersytetu opartego na prawdzie.

Poniżej podajmey konkretne wskazówki do reformy z wystąpień ks.prof. dr. Hab. Tadeusza Guza:  „gdzie jest klucz do edukacji? Tym kluczem jest prawda. Czyli z czego rodzi się wielkość uniwersytetu i jego bezkonkurencyjność w edukacji? Jego wielkość bierze się z wielkości prawdy. Będzie wielki, jeśli oprzemy uniwersytet na prawdzie i zaszczepimy takiego ducha badawczego. Na przykład dziwimy się, dlaczego w Polsce czasami tak trudno tego ducha badawczego wykrzesać. A już Amerykanie dorobili się tylu badaczy, mają świetne instytuty badawcze, naukowe… (…) Tak, właśnie. Drodzy Państwo, z czego się to wszystko bierze? Po prostu z pasji do nauki. A z czego się bierze pasja do nauki? Bierze się z pasji do prawdy. Tylko człowiek, który ma wewnętrzne przekonanie o tym, że prawda jest wielka, że warto ją studiować, nie tylko studiować, ale badać, poświęcać jej życie, trudzić się dla niej, może to osiągnąć. Bez żadnego wołania o ordery, zasługi czy pieniądze itd., to wszystko jest drugorzędne. Sama prawda, jako serce uniwersytetu, decyduje o tym, że niektóre instytuty badawcze w USA czy w Europie Zachodniej są znaczące. Natomiast ja uważam, że my nie tematyzujemy prawdy, bo proszę zobaczyć, w Polsce, jeśli dyskutuje się na temat reformy w edukacji – nie wiem, ja mam takie wrażenie: ja nigdy jeszcze nie słyszałem słowa prawdy.

W związku z tym, skoro prawda jest kluczem do wielkości uniwersytetu, bo gdyby nie było prawdy, nigdy uniwersytet by się nie zrodził, to jeśli my nie mówimy o prawdzie, a chcemy mieć wielki uniwersytet, to ja uważam, że to jest potężne nieporozumienie. I nigdy polski uniwersytet nie będzie wielki, czy ich będzie cztery, czy będzie jeden, nigdy nie dorobimy się wielkiej edukacji w Polsce, tak długo, jak długo nie wyartykułujemy ukierunkowania na prawdę i nie oprzemy całej edukacji polskiej na prawdzie. Tylko prawda jest szansą i kluczem do wielkości polskiej nauki.”  źródło: „Rozmowy niedokończone 2010 z ks. Prof. Tadeuszem Guzem” str.281 i 282

Wiecej: https://lexnaturalispolska.wordpress.com/2018/10/23/lex-naturalis-list-intencyjny-do-ministra-jaroslawa-gowina-w-sprawie-powolania-instytutu-prawa-naturalnego/

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

Lex Naturalis rzuca wyzwanie Gowinowi! Czy Minister Szkolnictwa podoła? List intencyjny w sprawie powołania Instytutu Prawa Naturalnego!

Informacja ze strony:

https://lexnaturalispolska.wordpress.com/2018/10/23/lex-naturalis-list-intencyjny-do-ministra-jaroslawa-gowina-w-sprawie-powolania-instytutu-prawa-naturalnego/

Lex Naturalis – list intencyjny do Ministra Jarosława Gowina w sprawie powołania Instytutu Prawa Naturalnego

W dniu 20 X 2018 roku w Krakowie podczas spotkania wewnętrznego podsumowującego samorządową kampanię przedwyborczą Porozumienia Małopolskiego, Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis Pani Barbara Łopacińska złożyła na ręce Ministra Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina list intencyjny w sprawie powołania Instytutu Prawa Naturalnego.

„Stowarzyszenie Lex Naturalis, dnia 20 X 2018r. Ul. Gontyna 10/3, 30-203 Kraków,     stlexnaturalis@gmail.com, t.666 566 077

Sz. P. Jarosław Gowin, Minister Szkolnictwa Wyższego

List intencyjny:

  1. w sprawie wsparcia ministerstwa na rzecz przeprowadzenia skutecznej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce
  2. w sprawie powołania Instytutu Prawa Naturalnego jako jednostki naukowo-badawczej i dodatkowo powołanie na Wydziałach Katedr Prawa Naturalnego
  3. w sprawie przedstawienia postulatów koniecznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym

Szanowny Panie Ministrze,

Stowarzyszenie Lex Naturalis korzystając z możliwości osobistego przekazania Panu niniejszego listu intencyjnego, wyraża chęć współdziałania wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, na rzecz przygotowania i przeprowadzenia skutecznych w polskim szkolnictwie wyższym reform. Prosimy o włączenie nas w praktyczne prace w tym zakresie.

Kiedy prawo się zapętla narody powracają do prawa naturalnego. Sprawiedliwość w polskich sądach często nie może być egzekwowana z powodu zawiłości funkcjonującego w Polsce prawa, które nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Taka sytuacja oprócz tego że krzywdzi ludzi to zagraża również sprawnemu funkcjonowaniu demokracji. Długotrwały brak sprawiedliwości prowadzi do buntu społecznego, do destabilizacji, do rozruchów społecznych, do przemocy i wreszcie do osłabienia państwa i jego rozpadu. Rozwiązaniem tej bardzo pilnej i ważnej dla przetrwania Polski i Polaków kwestii jest powołanie Instytutu Prawa Naturalnego jako jednostki naukowo-badawczej i dodatkowo na Wydziałach Prawniczych Katedr Prawa Naturalnego. Jednostka ta w sposób naukowy, na gruncie Prawa Naturalnego oraz z punktu widzenia podstawowych przyrodzonych praw człowieka, badałaby i orzekałaby w bardzo skomplikowanych i zawiłych sprawach sądowych, gdzie orzeczenia sądów i ich wyroki są jawnie niesprawiedliwe. PRAWO NIE MOŻE BYĆ BEZPRAWIEM!  Studenci Prawa muszą oprzeć swoje wykształcenie na rozumieniu naturalnego prawa uniwersalnego. Prawo stanowione powinno być w swojej aksjologii oparte na prawie naturalnym. Cały bałagan prawny wynika z bardzo źle napisanego prawa. Prawo naturalne jest odwieczne i nie podlega żadnym innowacjom i powinno być wykładane na polskich uczelniach..

Cały system edukacyjny w Polsce powinien zostać zmieniony z obecnego mającego swe korzenie w poprzednim, komunistycznym systemie, na klasyczny. Powinien on być oparty na dwóch wartościach: DOBRU i PRAWDZIE. Trzeba zmienić PROGRAMY nauczania. Należy wdrożyć na wszystkich kierunkach i rocznikach OBOWIĄZKOWE wykłady z filozofii Szkoły Lubelskiej o.Krąpca, jak również wykłady z łaciny oraz z logiki formalnej, którą powinno uczyć się od liceum, aby ludzie w Polsce potrafili myśleć logicznie. Studenci powinni być uczeni samodzielnego myślenia a nie wkuwania na pamięć. Należy również powołać komisję podręcznikową, zwłaszcza w zakresie podręczników do historii, gdyż do tej pory dzieci i studenci uczą się zakłamanej historii. Niedopuszczalne jest aby na polskich uczelniach i w szkołach średnich etyki uczyli ludzie spoza cywilizacji chrześcijańskiej, ponieważ tylko etyka chrześcijańska jest uniwersalna i pełna.

Wyższe Uczelnie nie mogą być finansowane bezpośrednio ze środków prywatnych firm ani przez te firmy w jakikolwiek sposób zarządzane. Gdyż istnieje ryzyko że wtedy PRAWDA której celem jest istnienie uniwersytetów zostanie podporządkowana interesom ekonomicznym i zyskom prywatnych właścicieli firm. Rząd powinien pobierać stosowne podatki od firm i kierować je na rozwój polskiej myśli opartej na prawdzie. Być może trzeba będzie również powołać Krajowy Nadzór Patentowy który będzie dbał o to aby wynalazki z polskich uczelni nie były wykradane przez zagraniczne firmy i patentowane jako ich własne.

Kluczem do zreformowania polskiego szkolnictwa wyższego jest LUSTRACJA i PRAWDA. Nie może być prawdziwej reformy bez usunięcia komunistycznych wykładowców, którzy w dalszym ciągu promują wrogie Polsce ideologie i wypaczają idee uniwersytetu opartego na prawdzie.

Poniżej podajemy konkretne wskazówki do reformy z wystąpień ks.prof. dr. Hab. Tadeusza Guza:  „gdzie jest klucz do edukacji? Tym kluczem jest prawda. Czyli z czego rodzi się wielkość uniwersytetu i jego bezkonkurencyjność w edukacji? Jego wielkość bierze się z wielkości prawdy. Będzie wielki, jeśli oprzemy uniwersytet na prawdzie i zaszczepimy takiego ducha badawczego. Na przykład dziwimy się, dlaczego w Polsce czasami tak trudno tego ducha badawczego wykrzesać. A już Amerykanie dorobili się tylu badaczy, mają świetne instytuty badawcze, naukowe… (…) Tak, właśnie. Drodzy Państwo, z czego się to wszystko bierze? Po prostu z pasji do nauki. A z czego się bierze pasja do nauki? Bierze się z pasji do prawdy. Tylko człowiek, który ma wewnętrzne przekonanie o tym, że prawda jest wielka, że warto ją studiować, nie tylko studiować, ale badać, poświęcać jej życie, trudzić się dla niej, może to osiągnąć. Bez żadnego wołania o ordery, zasługi czy pieniądze itd., to wszystko jest drugorzędne. Sama prawda, jako serce uniwersytetu, decyduje o tym, że niektóre instytuty badawcze w USA czy w Europie Zachodniej są znaczące. Natomiast ja uważam, że my nie tematyzujemy prawdy, bo proszę zobaczyć, w Polsce, jeśli dyskutuje się na temat reformy w edukacji – nie wiem, ja mam takie wrażenie: ja nigdy jeszcze nie słyszałem słowa prawdy.

W związku z tym, skoro prawda jest kluczem do wielkości uniwersytetu, bo gdyby nie było prawdy, nigdy uniwersytet by się nie zrodził, to jeśli my nie mówimy o prawdzie, a chcemy mieć wielki uniwersytet, to ja uważam, że to jest potężne nieporozumienie. I nigdy polski uniwersytet nie będzie wielki, czy ich będzie cztery, czy będzie jeden, nigdy nie dorobimy się wielkiej edukacji w Polsce, tak długo, jak długo nie wyartykułujemy ukierunkowania na prawdę i nie oprzemy całej edukacji polskiej na prawdzie. Tylko prawda jest szansą i kluczem do wielkości polskiej nauki.”  źródło: „Rozmowy niedokończone 2010 z ks. Prof. Tadeuszem Guzem” str.281 i 282

Prosimy aby nasze postulaty potraktować priorytetowo, gdyż obawiamy się, że zmiany będą jak zwykle tylko pozorne i zamiast poprawy sytuacji szkolnictwa wyższego mogą pogorszyć sytuację.

Będziemy czekać na odpowiedź w sprawie utworzenia Instytutu Prawa Naturalnego pod auspicjami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Stowarzyszenie Lex Naturalis

Prezes Barbara Łopacińska”

Zdjęcia listu oryginalnego z potwierdzeniem odbioru przez Ministra Gowina tu: https://lexnaturalispolska.wordpress.com/2018/10/23/lex-naturalis-list-intencyjny-do-ministra-jaroslawa-gowina-w-sprawie-powolania-instytutu-prawa-naturalnego/

Wypełnij antylichwiarską ankietę z Koreusa: SWOT! Koniec bankierskich KOKOSÓW pod warunkiem że przygotujemy konkretne ŻĄDANIA!

Szanowni Państwo, mamy problem! WSZYSCY cierpiący biedę czy niedostatek chcemy zmian na lepsze ale….. niewielu z nas chce się myśleć i dzielić swoją wiedzą czy przemyśleniami!

Czy myślicie że będziecie tylko krzyczeć i to wystarczy żeby KTOŚ Wam polepszył warunki egzystencji jeśli nie wyartykuujecie JASNO i KONKRETNIE czego naprawdę chcecie? NIE!

Nikt za Was nic nie zrobi! Będą Was dalej coraz bardziej gnębić, właśnie dlatego że nie potraficie się zorganizować, spotkać i WYPISAĆ LISTY ŻĄDAŃ JAKIE MAMY W STOSUNKU DO BANKIERÓW! Oni też nie wiedzą czego my dokładnie chcemy! Tu o konkretne szczegóły chodzi!  Bierzcie się więc do roboty póki jest szansa że banki przyciśnięte do muru pójdą na kompromis!

Żadnych zmian na lepsze nie będzie dopóty dopóki SAMI nie wypracujemy WSPÓLNIE naszych żadań czyli CZEGO CHCEMY!

Tu cytat z tekstu wprowadzającego Józefa Kamyckiego: ”Ta architektura monetarna (mój przypis: istniejąca obecnie w Polsce) jest szczególnie zabójcza dla krajów nie mających suwerenności monetarnej takich jak Polska. Wpędzane są one w potężne koszty obsługi długu publicznego. Państwa suwerenne takie jak Japonia, USA, Wielka Brytania, Kanada z tym problemem sobie jakoś radzą stosując zalecenia MMT (Modern Money Theory)”

Poważne państwa które rozszyfrowały nieuczciwy system bankierski, państwa  w których OBYWATELE MYŚLĄ i domagają się swoich praw od bankierów – otrzymują je  – my nie! Dlatego Czas pochylić się nad systemem monetarnym istniejącym w Polsce, czas wypracować rozwiązania i przygotować żądania. Następnym krokiem będą PERTRAKTACJE  z bankierami!

Tu plik do ankiety SWOT z Koreusa dotyczący kwestii między innymi propozycji zmian SYSTEMU MONETARNEGO w Polsce! Apeluję o wypełnienie go i przesłanie na adresy Pana Józefa Kamyckiego, biura Konfederatów Koreusa: jozef.kamycki@op.pl, biuro@koreus.pl,  oraz do mojej wiadomości teresagarland@fidespolska.pl,

Pliki:

2018 10 07 kamycki zalacznik Polska doktryna gospodarcza – tekst wprowadzający

2018 10 07 Kamycki zalacznik SWOT-PDG1

2018 10 07 kamycki zalacznik SWOT-PDG1

Ponadto wkrótce odbędzie się Konferencja zorganizowana przez Konfederatów Koreusa.

Termin  2018-11-17 10:00 – 16:00   Miejsce Niemce k/Lublina ul. Lubelska 160,  21-025 Niemce, Ilość miejsc 150, Miejsca dostępne 140

Link do wydarzenia:  http://www.koreus.pl/component/icagenda/12-konferencja-na-temat-doktryny-gospodarczej-suwerennej-polski?Itemid=101

Ze strony Konfederatów:

Prosimy o wsparcie finansowe na nasze działania.

Opracowujemy wiele różnych aspektów reform ustrojowych, działamy szeroko i w różnych sektorach państwowości.Potrzebni nam eksperci, staramy się organizować lokalne, regionalne imprezy edukacyjno, konsultacyjne, staramy się krzewić świadomość i potrzebę zmian. Organizujemy się w strukturach płaskich, bez liderów, “wiedzących lepiej”, potencjalnych przewodników stada w wilczej skórze. Działamy w koncepcji działań współpracy i kooperacji, opierając nasze opracowania na współnym opracowywaniu wynikowych ustaleń przez powszechne uzgodnienia. Walczymy o lepszą Polskę, lepszy Świat. Nie wszytsko da się zrobić działaniami społecznymi i wolontariatem. Jakość kosztuje, a na byle jakość nie możemy sobie pozwolić. Dlatego jeśli i Ty chciałbyś dołożyć małą cegiełkę do lepszego jutra, wesprzyj nas swoimi działaniami lub jakąkolwiek darowizną. Zapewniamy, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Każda złotówka przeznaczona będzie na cele aktywnych działań w kierunku przygotowania i wdrożenia opracowywanych przez nasze zespoły Reform Ustrojowych

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
numer konta : NRB (IBAN): PL60160014621831993410000001
dla wpłat krajowych: NRB : 60160014621831993410000001
BIC/SWIFT : PPABPLPK
bank: BGŻ BNP PARIBAS S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa